Denne feilen kan oppstå når du kobler til en celle som har én formateringsstil, men målcellen er et annet format. Celle A1 er for eksempel formatert som valuta, men en koblet celle med =A1 er formatert som en dato. Denne virkemåten er begrenset til koblede celler og datatyper.

Feilmelding om villedende tallformater

Hvis du velger alternativet Oppdater format, Excel automatisk kildecellens format for deg.

Du kan endre denne innstillingen i Fil-> Alternativer > formler > villedende tallformater

Gå til > alternativer > formler > regler for feilkontroll for å veksle mellom alternativet Villedende tallformater.

Hvis du bruker en Mac, er innstillingen under Excel> Innstillinger> Feilkontroll > villedende tallformater.

Obs!: Feil i villedende tallformat kan evalueres i VBA (Visual Basic for Applications) via Application.ErrorCheckingOptions.MisleadingNumberFormats-egenskapen, som returnerer en boolsk verdi (Sann/usann).

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×