Relaterte emner
×
Innføring i Excel
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Innføring i Excel

Flytte eller kopiere regneark eller regnearkdata

Du kan flytte eller kopiere et regneark i samme arbeidsbok og organisere arbeidsboken nøyaktig slik du vil.

Nettleseren støtter ikke video.

Du kan bruke kommandoen Flytt eller kopier ark til å flytte eller kopiere hele regneark (kalles også ark) til andre plasserringer i den samme eller i en annen arbeidsbok. Du kan bruke kommandoene Klipp ut og Kopier til å flytte eller kopiere en del av dataene til andre regneark eller arbeidsbøker.

Flytte et regneark i en arbeidsbok

 • Velg regnearkfanen og dra den dit du vil ha den.

  Forsiktig!: Når du flytter et ark til en annen arbeidsbok, må du kontrollere alle formler eller diagrammer som refererer til data i arket, fordi flytting av arket kan forårsake feil eller utilsiktede resultater i dataene. Hvis du flytter et ark som det refereres til 3-D-referanser, kan beregningen inkludere eller la ut data på arket.

Kopiere et regneark i samme arbeidsbok

 • Trykk på CTRL, og dra regnearkfanen til faneplasseringen du vil bruke.

ELLER

 1. Høyreklikk på regnearkfanen, og velg Flytt eller kopier.

 2. Merk av for Opprett en kopi.

 3. Velg hvor du vil plassere kopien under Før ark.

 4. Velg OK.

Når du trenger å omorganisere dataene, kan du enkelt endre rekkefølgen på arkene i en arbeidsbok eller flytte eller kopiere et ark til en annen arbeidsbok. Vær imidlertid oppmerksom på at beregninger eller diagrammer som er basert på regnearkdata, kan bli unøyaktige hvis du flytter regnearket.

Flytte et ark

 • Dra arkfanen til plasseringen du ønsker å bruke, langs raden med arkfaner.

Kopiere et ark

 1. Hold nede TILVALG.

 2. Dra arkfanen til stedet der du vil at det kopierte arket skal vises langs raden med arkfaner.

  Viktig!: Slipp museknappen før du slipper TILVALG-tasten.

Flytte et ark til en annen arbeidsbok

Forsiktig!: Når du flytter et ark til en annen arbeidsbok, må du kontrollere alle formler eller diagrammer som refererer til data i arket, fordi flytting av arket kan forårsake feil eller utilsiktede resultater i dataene. Hvis du flytter et ark som det refereres til 3-D-referanser, kan beregningen inkludere eller la ut data på arket.

 1. Åpne arbeidsboken du vil flytte arket til.

 2. Klikk på arbeidsboken som inneholder arket du vil flytte, på Vindu-menyen.

  Klikk på arket du vil kopiere til den andre arbeidsboken.

 3. Klikk på Ark > Flytte eller kopiere arkRediger-menyen.

 4. Klikk på arbeidsboken du vil flytte arket til, på Til bok-menyen.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny arbeidsbok som inneholder arket som er flyttet, klikker du på Ny bok.

 5. Klikk på arket det flyttede arket skal settes inn foran, i Før ark-boksen, eller klikk på flytt til slutten.

 6. Klikk på OK.

Kopiere et ark til en annen arbeidsbok

 1. Åpne arbeidsboken som du vil kopiere arket til.

 2. Klikk arbeidsboken som inneholder arket du vil kopiere, på Vindu-menyen.

  Klikk arket du vil kopiere.

 3. Klikk på Ark > Flytte eller kopiere arkRediger-menyen.

 4. Klikk på arbeidsboken du vil kopiere arket til, på Til bok-menyen.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny arbeidsbok som inneholder arket som er flyttet, klikker du på Ny bok.

 5. Klikk på arket det kopierte arket skal settes inn foran, i Før ark-boksen, eller klikk på flytt til slutten.

 6. Merk av for Opprett en kopi.

 7. Klikk OK.

Endre fargen på en arkfane

Ved å fargekode arkfanene kan du lettere holde oversikt over informasjonen i en stor arbeidsbok.

 1. Hold nede CTRL, og klikk arkfanen.

 2. Klikk på Arkfanefarge, og klikk deretter på fargen du vil bruke.

I Excel for nettet kan du duplisere (eller kopiere) regneark i gjeldende arbeidsbok. Du høyreklikker bare på fanenavnet nederst på arket og klikker på Dupliser.

Obs!: Det kan hende du får en feilmelding når du prøver å duplisere et regneark som inneholder et diagram, et bilde eller en figur. Hvis du får en feilmelding, kan duplisere arket manuelt.

Hvis du har elementer i regnearket som forstyrrer dupliseringen, kan du fremdeles opprette en kopi av regnearket manuelt ved å kopiere alle dataene og lime dem inn i et nytt ark. Slik gjør du det:

 1. Merk alle dataene i regnearket.

  Hurtigtast: Trykk CTRL+MELLOMROM, på tastaturet, og trykk deretter SKIFT+MELLOMROM.

 2. Kopier alle dataene på arket ved å trykke CTRL+C.

 3. Klikk plusstegnet for å legge til et tomt regneark.

  Knapp for å legge til et nytt ark

 4. Klikk den første cellen i det nye arket, og trykk CTRL+V for å lime inn dataene.

  Obs!: Du mister all betinget formatering som er brukt på cellene, når du limer dem inn i det nye regnearket.

I Excel for nettet er ikke alternativet for å flytte eller kopiere et ark tilgjengelig når du høyreklikker en arkfane, slik det er i skrivebordsversjonen av Excel. I Excel for nettet kan du oppnå det samme resultatet ved å kopiere alle dataene i regnearket og lime dem inn i et tomt regneark i den andre arbeidsboken.

Følg disse trinnene for å flytte eller kopiere et regneark til en annen arbeidsbok i Excel for nettet:

 1. Merk alle dataene i regnearket.

  Hurtigtast: Trykk CTRL+MELLOMROM, og trykk deretter SKIFT+MELLOMROM.

 2. Kopier alle dataene på arket ved å trykke CTRL+C.

 3. Åpne arbeidsboken der du vil lime inn dataene. Klikk deretter på + på statuslinjen for å legge til et nytt tomt regneark.  

  Knapp for å legge til et nytt ark
 4. Klikk den første cellen i det nye regnearket, og trykk deretter CTRL+V for å lime inn dataene i regnearket.

  Obs!: Du mister all betinget formatering som er brukt på cellene, når du limer dem inn i det den andre arbeidsboken.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×