Forbedre tilgjengelighet med Tilgjengelighetskontroll

Før du sender e-postmeldingen i Outlook eller deler Word-dokumentet, Excel-regnearket eller PowerPoint-presentasjonen, kan du kjøre tilgjengelighetskontrollen for å sikre at Microsoft Office-innholdet enkelt kan leses og redigeres av personer med funksjonshemninger. Hvis du vil finne ut hvilke apper som har Tilgjengelighetskontroll, kan du gå til Gjør innholdet ditt tilgjengelig for alle med Tilgjengelighetskontroll.

I dette emnet

Bruke Tilgjengelighetskontroll

 1. Velg Se gjennom-fanen på båndet i Microsoft Office-appen. Hvis du bruker Outlook, ser du bare Se gjennom-fanen når du skriver eller svarer på meldinger.

 2. Velg den øvre delen av rullegardinknappen Kontroller tilgjengelighet. Tilgjengelighetsruten åpnes til høyre for skjermen. Tilgjengelighetsbåndet aktiveres øverst på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil se flere alternativer, velger du den nedre delen av knappen Kontroller tilgjengelighet.

  Rullegardinknappen Kontroller tilgjengelighet i Excel for Windows.

 3. Se gjennom resultatene i tilgjengelighetsruten, og følg anbefalingene i Utfør anbefalte handlinger.

Utfør anbefalte handlinger

Du ser en liste over feil, advarsler og tips med anbefalinger for hvordan du kan løse hver enkelt feil, i tilgjengelighetsruten. Hvis du vil løse problemene raskt, kan du utføre en av de anbefalte handlingene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan resultatene kategoriseres, kan du gå til Regler for Tilgjengelighetskontroll

 1. Velg et problem under Advarsler eller Feil i tilgjengelighetsruten. Listen utvides og viser elementene og objektene som påvirkes av problemet.

  Tips!: Hvis du vil vise den nøyaktige plasseringen av det berørte elementet eller objektet, merker du elementet eller objektet.

 2. Hvis du vil løse et problem, velger du knappen med nedoverpil ved siden av. Listen Anbefalte handlinger åpnes.

  Tilgjengelighetsruten i PowerPoint for Windows viser eksempler på tilgjengelighetsadvarsler og feil med listen over anbefalte handlinger utvidet.

 3. Hvis du vil bruke en løsning med ett klikk, velger du en handling fra listen Anbefalte handlinger. Hvis du vil vise flere alternativer, velger du knappen med høyrepil ved siden av en handling (hvis tilgjengelig).

 4. Gå gjennom og løs hvert problem under Advarsler og Feil

Ser du ikke tilgjengelighetskontrollen?

Hvis ikke du ser Kontroller tilgjengelighet-knappen på Se gjennom-fanen, kan det hende du har en eldre versjon av appen. Følg disse trinnene for å åpne tilgjengelighetskontrollen i en eldre appversjon:

 1. Velg Fil > Info.

 2. Velg knappen Kontroller for problemer.

  Tips!: Til høyre for knappen Kontroller tilgjengelighet, under Undersøk-overskriften, finner du en liste over mulige problemer.

  Undersøk arbeidsbokgruppe

 3. I Kontroller for problemer-rullegardinmenyen velger du Kontroller tilgjengelighet.

  Kontroller menyelement for tilgjengelighet

 4. Oppgaveruten for Tilgjengelighetskontroll vises ved siden av innholdet ditt og viser inspeksjonsresultatene.

  Inspeksjonsresultat-grupper

 5. Hvis du vil vise informasjon om hvorfor du bør, og hvordan du kan løse et problem, velger du et problem under Inspeksjonsresultater. Resultatene vises under Tilleggsinformasjon, og du omdirigeres til det utilgjengelige innholdet i filen.

  Ekstra informasjonsgruppe

Se også

Kontrollere tilgjengeligheten mens du arbeider i Outlook-apper

Alt du trenger å vite for å skrive effektiv alternativ tekst

Bruke en skjermleser med tilgjengelighetskontrollen

Tilgjengelighet for Office – ressurser for personer med funksjonshemninger

Gjøre innholdet tilgjengelig for alle med Tilgjengelighetskontroll

Bruke Tilgjengelighetskontroll

 1. Hvis du vil starte tilgjengelighetskontrollen, gjør du ett av følgende avhengig av appen du bruker:

  • Velg Se gjennom > Kontroller tilgjengelighet i Word, Excel og PowerPoint.

  • Velg Visning > Kontroller tilgjengelighet i OneNote.

  • Velg Kontroller tilgjengelighet mens du skriver eller svarer på en e-postmelding, i Outlook. Hvis du ikke ser knappen på verktøylinjen, må du legge den til der manuelt. Velg (Se flere elementer) > Tilpass verktøylinjen. Dra og slipp deretter knappen Kontroller tilgjengelighet til verktøylinjen.

   Tips!: Du har også tilgang til tilgjengelighetskontrollen fra et e-posttips øverst i meldingsviudnuet i Outlook. E-posttips for tilgjengelighet vises hvis en av meldingsmottakerne har konfigurert en innstilling for å motta tilgjengelig e-post.

  Tilgjengelighetsruten åpnes. Den viser tilgjengelighetsproblemer som er organisert i advarsler, feil og tips. Hvis du vil ha mer informasjon om kategoriseringen, kan du gå til Regler for Tilgjengelighetskontroll.Ruten Tilgjengelighetskontroll i Word for Mac viser en liste over funn.

 2. Hvis du vil se gjennom funnene og løse problemer, velger du en kategori og et problem. Under det valgte problemet finner du alle elementer og objekter som påvirkes av det. Velg et element eller objekt for å se hvorfor du bør løse problemet, og fremgangsmåten for å endre innholdet.

Se også

Alt du trenger å vite for å skrive effektiv alternativ tekst

Bruke en skjermleser med tilgjengelighetskontrollen

Tilgjengelighet for Office – ressurser for personer med funksjonshemninger

Gjøre innholdet tilgjengelig for alle med Tilgjengelighetskontroll

Bruke Tilgjengelighetskontroll

 1. Hvis du vil se etter tilgjengelighetsproblemer i innholdet, gjør du ett av følgende avhengig av appen du bruker:

  • Velg Se gjennom-fanen på båndet til andre Office for nettet-apper unntatt Outlook på nettet. Velg Kontroller tilgjengelighetTilgjengelighetsruten åpnes til høyre for skjermen. Tilgjengelighetsbåndet aktiveres øverst på skjermen.

   Knappen Kontroller tilgjengelighet i appen Word på nettet.

  • I meldingen i du skriver eller svarer på i Outlook på nettet, velger du (Flere alternativer) på verktøylinjen. Velg deretter Se etter tilgjengelighetsproblemer. Tilgjengelighetskontroll-ruten åpnes.

   Se etter tilgjengelighetsproblemer i Outlook på nettet.

   Tips!: Du har også tilgang til tilgjengelighetskontrollen fra et e-posttips øverst i meldingsviudnuet i Outlook på nettet. E-posttips for tilgjengelighet vises hvis en av meldingsmottakerne har konfigurert en innstilling for å motta tilgjengelig e-post.

  I andre Office for nettet-apper unntatt Outlook på nettet er problemene organisert i separate faner for feil, advarsler og tips. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan resultatene kategoriseres, kan du gå til Regler for Tilgjengelighetskontroll.

 2. Hvis du vil se gjennom og løse resultatene, gjør du ett av følgende avhengig av appen du bruker:

  • I andre Office for nettet-apper unntatt Outlook på nettet utvider du et tilgjengelighetsproblem i den valgte kategorien for å se alle elementer og objekter som påvirkes av problemet. Velg et element eller objekt for å utheve den tilsvarende delen av dokumentet, regnearket eller presentasjonen, og løs deretter problemet. Løs alle problemer i kategoriene feil og advarsler. Når du er ferdig, velger du Sjekk på nytt for å sikre at du ikke gikk glipp av noe.

   Tilgjengelighetsruten i appen Word på nettet viser tilgjengelighetsproblemer.

  • I Outlook på nettet velger du Løs dette for å løse problemet. Hvis tilgjengelighetskontrollen for eksempel rapporterte en manglende alternativ tekst, åpnes dialogboksen Legg til alternativ tekst der du kan skrive inn den alternative teksten, når du velger Løs dette.. Løs alle problemer, og når du er ferdig, velger du Sjekk på nytt for å sikre at du ikke gikk glipp av noe.

   Ruten Tilgjengelighetskontroll i Outlook på nettet viser et tilgjengelighetsproblem og knappene Løs dette og Kontroller på nytt.

Se også

Alt du trenger å vite for å skrive effektiv alternativ tekst

Bruke en skjermleser med tilgjengelighetskontrollen

Tilgjengelighet for Office – ressurser for personer med funksjonshemninger

Gjøre innholdet tilgjengelig for alle med Tilgjengelighetskontroll

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×