Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Forstå dialogboksen Utskriftsformat i Publisher

Hvis du ønsker å endre sidestørrelsen i din gjeldende publisering, kan du bruke alternativene i Utskriftsformat-dialogboksen i Publisher.

Obs!:  Hvis du oppretter en sidestørrelse for en publikasjonstype som ikke finnes i Publisher, blir resultatet best hvis du begynner med en publikasjonstype som har en liknende størrelse, og deretter oppretter en sidestørrelse som har ønsket billettstørrelse. Begynn for eksempel med et visittkort hvis du ønsker å opprette en billett på 5 x 10 cm.

Sidekonfigurasjon

 1. Klikk på dialogboksvelgeren Utskriftsformat på Sideutforming-fanen

  Dialogboksvelgeren Utskriftsformat

 2. Angi bredden og høyden for siden.

Obs!: Hvis du ønsker å opprette en gjenbrukbar tilpasset sidestørrelse, kan du bruke dialogboksen Opprette ny sidestørrelse som du finner på Størrelse-knappen på Sideutforming-båndfanen.

Innstilling av marglinjer

Marglinjer angir hvor stort mellomrom det skal være mellom kantene på sidene i publikasjonen og ordene og bildene på siden.

 1. Klikk på dialogboksvelgeren Utskriftsformat på Sideutforming-fanen

  Dialogboksvelgeren Utskriftsformat

  Obs!: Skriveren kan bare skrive ut på en begrenset del av arket. De fleste skrivere kan ikke skrive ut helt til kanten av arket uansett hvor brede marger du angir. Når du angir marger og oppretter siden, må du forsikre deg om at innholdet du vil skrive ut, holdes innenfor det området skriveren du skal bruke, kan skrive ut på.

 2.  Angi hvor mye plass du ønsker øverst, til venstre, høyre og på bunnen av publikasjonen.

  Hvis en del av publikasjonen er utenfor papirstørrelsen, skrives ikke denne delen ut.

Til toppen av siden

Ulike oppsettstyper

Én side per ark Dette skriver ut én side av publikasjonen på ett papirark. Forhåndsvisning-vinduet viser hvordan siden passer på arket.

Hefte Publikasjonen får en hefteutforming. Marglinjeetikettene endres slik at Venstre blir Utvendig og Høyre blir Innvendig for å gjenspeile posisjonene i heftet. Hefter skrives vanligvis ut på ark som deretter brettes til et hefte.

E-post Publikasjonen får en e-postutforming.

Konvolutt Publikasjonen angis som en standard konvolutt på 9,5 x 4,125 tommer (24,13 x 10,47 cm). Du kan endre disse dimensjonene ved å bruke innstillingene for Bredde og Høyde i Side-delen i denne dialogboksen.

Brettet kort Denne utformingstypen brukes til å lage hilsener ved å skrive ut sider på et ark og deretter brettet arket for å lage kortet. Hvis du velger Brettet kort, vises alternativene for arkbretting. Velg et alternativ i listen for å angi hvordan du vil brette publikasjonen:

 • Sidefalset kvartark  Alle publikasjonssidene skrives ut på ett ark. Det ferdige kortet er brettet langs én side.

 • Toppfalset kvartark  Alle publikasjonssidene skrives ut på ett ark. Det ferdige kortet er brettet langs toppen.

 • Sidefalset halvark  To publikasjonssider skrives ut loddrett på samme side av et ark.

 • Toppfalset halvark  To publikasjonssider skrives ut vannrett på samme side av et ark.

Flere sider per ark Dette skriver ut mer enn én side på hver side av et ark. Hvis du velger Flere sider per ark som oppsettype, vises det alternativer for målark.

Andre alternativer

 • Målpapirstørrelse  Klikk ett av følgende alternativer: Letter eller A4. Hvis du skal skrive ut på en annen papirstørrelse, velger du Egendefinert, og deretter skriver du inn følgende mål:

  • Papirbredde  Skriv inn bredden på arket.

  • Papirhøyde  Skriv inn høyden på arket.

 • Sidemarg  Skriv inn hvor mye mellomrom det skal være mellom gruppen med flere kopier og venstre og høyre kant av arket.

 • Toppmarg Skriv inn hvor mye mellomrom det skal være mellom gruppen med flere kopier og toppkanten av arket.

 • Vannrett avstand  Skriv inn hvor mye mellomrom det skal være mellom kolonner for flere kopier. Hvis du for eksempel har to kolonner med visittkort, endres mellomrommet mellom kolonnene hvis du endrer dette alternativet.

 • Loddrett avstand  Skriv inn hvor mye mellomrom det skal være mellom hver rad av flere kopier. Hvis du for eksempel har fire rader med visittkort, endres det loddrette mellomrommet mellom radene med visittkort.

Forhåndsvisning

Forhåndsvisningsvinduet viser oppsettyfen og eventuelle marger du velger. Målene totalt vises som den svarte linjen inni det hvite rektanglet, og marglinjer vises som prikkede blå linjer innenfor linjene for arkdimensjon.

Til toppen av siden

Bruk alternativene i denne dialogboksen til å velge en sidestørrelse eller opprette en egendefinert papirstørrelse for publikasjonen. Når du velger en utformingsmal, for eksempel Piler eller Stripete, vises utformingen hevet på sidestørrelsen.

Du kan også opprette en egendefinert sidestørrelse ved å klikke Opprett egendefinert sidestørrelse, og du kan gi navn til den nye sidestørrelsen slik at du enkelt kan finne den.

Knappen Opprett egendefinert sidestørrelse

Obs!: Avhengig av skriverinnstillingene kan det hende at du ikke kan skrive ut alle sidestørrelsene som er tilgjengelige i Publisher.

Tomme sidestørrelser      Uavhengig av hvilken publikasjonstype du oppretter, viser Publisher alle publikasjonstypekategoriene som er tilgjengelige, for eksempel Standard, Annonser, Visittkort, E-post, Medieetiketter og Nettsteder. Bla for å finne kategorien du vil bruke, og klikk deretter ikonet for sidestørrelsen du vil bruke.

Hvis du ikke ser størrelsen du ønsker, klikker du Opprett egendefinert sidestørrelse for å åpne dialogboksen Egendefinert sidestørrelse.

Side

Bredde     Skriv inn bredden på papiret du vil skrive ut på.

Høyde     Skriv inn høyden på papiret du vil skrive ut på.

Obs!: Skriveren kan bare skrive ut på en begrenset del av arket. Ulike skrivere har ulike områder som ikke kan skrives ut, i kantene av papiret. Disse områdene som ikke kan skrives ut, kan ikke skrives ut uavhengig av hvor brede marger du angir.

Marglinjer

 • Øverst     Angi avstanden du vil ha mellom øverste kant av papiret og publikasjonsinnholdet.

 • VENSTRE     Angi hvor mye plass du vil ha mellom venstre kant av papiret og publikasjonsinnholdet.

 • Bunn     Angi hvor mye plass du vil ha mellom nederste kant av papiret og publikasjonsinnholdet.

 • HØYRE     Angi hvor mye plass du vil ha mellom høyre kant av papiret og publikasjonsinnholdet.

Obs!: Hvis du reduserer margene i en publikasjon for å få mer plass på siden, kan det være lurt å flytte objekter til det nye området. Selv om du har endret margene, må du sørge for at objektene du vil skrive ut, forblir innenfor utskriftsområdet for den bestemte skriveren.

Avansert

Klikk Avansert for å åpne dialogboksen Egendefinert sidestørrelse.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×