Excel er et utrolig kraftig verktøy for å få noe meningsfullt ut av enorme mengder med data. Det er fungerer også svært bra for enkle beregninger og sporing av nesten alle typer informasjon. Nøkkelen til potensialet er rutenettet av celler. Celler kan inneholde tall, tekst eller formler. Du kan legge inn data i cellene og gruppere dem i rader og kolonner. Dette lar deg legge sammen dataene, sortere og filtrere dem, sette dem inn i tabeller og bygge diagrammer med flott utseende. La oss gå gjennom de grunnleggende trinnene slik at du kommer i gang.

Excel-dokumenter kalles arbeidsbøker. Hver arbeidsbok inneholder ark, vanligvis kalt regneark. Du kan legge til så mange ark du vil i en arbeidsbok, eller du kan opprette nye arbeidsbøker for å holde dataene atskilt.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Ny.

 2. Klikk Tom arbeidsbok under Ny.

  Ny, tom arbeidsbok

 1. Klikk en tom celle.

  Klikk for eksempel celle A1 i et nytt ark. Celler refereres etter plasseringen i raden og kolonnen på arket, så celle A1 er den første raden i kolonne A.

 2. Skriv inn tekst eller et tall i cellen.

 3. Trykk ENTER eller TAB for å gå til neste celle.

 1. Merk cellen eller celleområdet der du vil legge til en kantlinje.

 2. Klikk pilen ved siden av Kantlinjer i Skrift-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter kantlinjestilen du vil bruke.

  Båndet i Excel

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke eller fjerne cellekantlinjer i et regneark.

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil bruke celle skyggelegging på.

 2. Velg pilen ved siden av Fyllfarge Knappesymboli Skrift-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter fargen du vil bruke,under Temafarger eller Standardfarger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker formatering på et regneark, kan du se Formatere et regneark.

Når du har skrevet inn tallene i arket, kan du for eksempel summere dem. En rask måte å gjøre dette på er å bruke Autosummer.

 1. Merk cellen til høyre eller under tallene du vil legge til.

 2. Klikk Hjem-fanen, og klikk deretter Autosummer i Redigering-gruppen.

  Autosummer på fanen Hjem

  Autosummer legger sammen tallene og viser resultatet i cellen du har merket.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Autosummer til å summere tall

Å legge til tall er bare én av tingene du kan gjøre, men Excel kan også gjøre andre matematiske beregninger. Prøv noen enkle formler for å legge til, trekke fra, multiplisere eller dele tallene.

 1. Velg en celle, og skriv deretter inn et likhetstegn (=).

  Dette forteller Excel at denne cellen skal inneholde en formel.

 2. Skriv inn en kombinasjon av tall og beregningsoperatorer, for eksempel plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (-) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon eller skråstrek (/) for divisjon.

  Skriv for eksempel inn =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. Trykk Enter.

  Dette utfører beregningen.

  Du kan også trykke CTRL+ENTER hvis du vil at markøren skal bli i den merkede cellen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en enkel formel.

Du kan skille mellom ulike typer tall ved å legge til et format, for eksempel valuta, prosent eller dato.

 1. Merk cellene som inneholder tall du vil formatere.

 2. Klikk Hjem-fanen, og deretter klikker du pilen i Generelt-boksen.

  Formater tall-boksen på fanen Hjem

 3. Velg et tallformat.

  Galleriet Tallformat

  Hvis ønsket tallformat ikke vises, klikker du Flere tallformater. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilgjengelige tallformater.

En enkelt metode for å få tilgang til mange kraftige funksjoner i Excel, er å sette dataene inn i en tabell. Dette lar deg hurtig filtrere eller sortere dataene.

 1. Merk dataene ved å klikke den første cellen, og dra til den siste cellen i dataene.

  Hvis du vil bruke tastaturet holder du nede SKIFT mens du trykker piltastene for å merke dataene.

 2. Klikk Hurtiganalyse-knappen Knappen Hurtiganalyse nederst til høyre i det merkede området.

  Merket data med knappen Hurtiganalyselinse vist

 3. Klikk Tabeller, flytt markøren til Tabell-knappen for å forhåndsvise dataene. Klikk deretter Tabell-knappen.

  Tabellgalleri for Hurtiganalyse

 4. Klikk pilen Filtrere rullegardinpil i tabelloverskriften for en kolonne.

 5. Du filtrerer dataene ved å fjerne merket for Merk alle i avmerkingsboksen og deretter merke av for dataene du vil vise i tabellen.

  Merk alle-boksen i galleriet Sorter og filtrer

 6. Du sorterer dataene ved å klikke Sorter fra A til Å eller Sorter fra Å til A.

  Sorteringskommandoer i galleriet Sorter og filtrer

 7. Klikk på OK.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette eller slette en Excel tabell

Hurtiganalyseverktøyet (tilgjengelig i Excel 2016 og Excel 2013 ) lar deg summere tallene raskt. Uavhengig om du trenger en sum, et gjennomsnitt eller et antall, viser Excel beregningsresultatet rett under eller ved siden av tallene.

 1. Merk cellene som inneholder tallene du vil legge sammen eller telle.

 2. Klikk Hurtiganalyse-knappen Knappen Hurtiganalyse nederst til høyre i det merkede området.

 3. Klikk Totaler, flytt markøren over knappene for å se beregningsresultatene for dataene, og klikk deretter knappen for å bruke totalene.

  Totalgalleri for Hurtiganalyse

Betinget formatering eller sparkline-grafikk kan utheve de viktigste dataene eller vise datatrender. Bruk hurtiganalyseverktøyet (bare tilgjengelig i Excel 2016 og Excel 2013 ) for en direkte forhåndsvisning for å prøve det.

 1. Merk dataene du vil undersøke nærmere.

 2. Klikk Hurtiganalyse-knappen knapp nederst til høyre i det merkede området.

 3. Utforsk alternativene på fanene Formatering og Sparkline-grafikk for å se hvilken effekt de har på dataene.

  Formateringsgalleri for Hurtiganalyse

  Velg for eksempel en fargeskala i Formatering-galleriet for å skille mellom høye, middels og lave temperaturer.

  Data med betinget formatering med fargeskala

 4. Klikk alternativet du liker.

Lær mer om hvordan du analyserer trender i dataene ved hjelp av sparkline-grafikk.

Hurtiganalyseverktøyet (bare tilgjengelig i Excel 2016 og Excel 2013 ) anbefaler riktig diagram for dataene og gir deg en visuell presentasjon med bare noen få klikk.

 1. Merk cellene som inneholder dataene du vil vise i et diagram.

 2. Klikk Hurtiganalyse-knappen knapp nederst til høyre i det merkede området.

 3. Klikk Diagrammer-fanen, flytt markøren over de anbefalte diagrammene for å se hvilke som egner seg best for dataene, og klikk deretter det du vil bruke.

  Diagramgalleri for Hurtiganalyse

  Obs!: Excel viser forskjellige diagrammer i dette galleriet, avhengig av hva som anbefales for dataene dine.

Lær flere måter å opprette et diagram på.

Slik sorterer du dataene raskt

 1. Merk et dataområde, for eksempel A1:L5 (flere rader og kolonner) eller C1:C80 (én enkelt kolonne). Området kan omfatte titler du har opprettet for å identifisere kolonner eller rader.

 2. Velg en enkeltcelle i kolonnen du vil sortere.

 3. Klikk A til Å-kommandoen i Excel som sorterer A til Å eller fra minste til største tall for å utføre en stigende sortering (A til Å eller fra minste til største tall).

 4. Klikk Kommandoen Å til A i Excel som sorterer fra Å til A eller fra største til minste tall for å utføre en synkende sortering (Å til A eller største tall til minste).

Slik sorterer du etter bestemte vilkår

 1. Merk en enkelt celle i området du vil sortere.

 2. Velg Sorter i Sorter & Filter-gruppen på Data-fanen.

 3. Dialogboksen Sorter vises.

 4. Velg den første kolonnen du vil sortere etter, i Sorter etter-listen.

 5. Velg enten Verdier, Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon fra Sorter etter-listen.

 6. Velg rekkefølgen du vil bruke på sorteringen, fra Rekkefølge-listen: alfabetisk eller numerisk stigende eller synkende (det vil si A til Å eller Å til A for tekst eller lavere til høyere eller høyere til lavere for tall).

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sorterer data, kan du se Sortere data i et område eller en tabell.

 1. Merk dataene du vil filtrere.

 2. Klikk på Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen på Data-fanen.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Klikk pilen Filtrere rullegardinpil kolonneoverskriften for å vise en liste der du kan foreta filtervalg.

 4. Hvis du vil velge etter verdier, fjerner du (Merk alt)-merket fra listen. Dette fjerner merkene fra alle avmerkingsboksene. Velg deretter bare verdiene du vil se, og klikk på OK for å se resultatene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du filtrerer data, kan du se Filtrere data i et område eller en tabell.

 1. Klikk Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk CTRL+S.

  Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang

  Hvis du har lagret arbeidet tidligere, er du ferdig.

 2. Hvis dette er første gang du har lagret denne filen:

  1. Under Lagre som velger du hvor arbeidsboken skal lagres, og deretter går du til en mappe.

  2. Skriv inn et navn på arbeidsboken i Filnavn-boksen.

  3. Klikk Lagre.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut, eller du kan trykke CTRL+P.

 2. Forhåndsvis sidene ved å klikke pilene Neste side og Forrige side.

  Knappene Neste og Forrige i forhåndsvisningspanelet

  Forhåndsvisningsvinduet viser sidene i svart og hvitt eller i farger, avhengig av skriverinnstillingene.

  Hvis du ikke liker måten sidene vil bli skrevet ut på, kan du endre sidemargene eller sette inn sideskift.

 3. Klikk Skriv ut.

 1. Velg AlternativerFil-fanen, og velg deretter kategorien Tillegg.

 2. Kontroller at det er merket av for Excel-tillegg i Behandle-boksen nesten nederst i dialogboksen Alternativer for Excel, og klikk deretter Start.

 3. Merk av for tilleggene du vil bruke, i dialogboksen Tillegg, og klikk deretter OK.

  Hvis du får en melding om at Excel ikke kan kjøre et tillegg, og at det må installeres, klikker du Ja for å installere tillegget.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tillegg, kan du se Legge til eller fjerne tillegg.

Excel kan du bruke innebygde maler, bruke dine egne egendefinerte maler og søke fra en rekke maler på Office.com. Office.com tilbyr et bredt utvalg av populære Excel maler, inkludert budsjetter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner og bruker maler, kan du se Laste ned gratis, forhåndsbygde maler.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×