You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Opprette en enkel formel i Excel

Du kan lage en enkel formel for å legge til, trekke fra, multiplisere eller dividere verdier i regnearket. Enkle formler starter alltid med et likhetstegn (=), etterfulgt av konstanter som er numeriske verdier, og beregningsoperatorer som plusstegn (+), minustegn (-), stjerne (*) eller skråstrek (/).

La oss ta et eksempel på en enkel formel.

 1. Klikk i cellen i et regneark der du vil sette inn formelen.

 2. Skriv inn = (likhetstegn), etterfulgt av konstantene og operatorene (opptil 8192 tegn), som du vil bruke i beregningen.

  I dette eksempelet kan du skrive inn =1+1.

  Obs!: 

  • I stedet for å skrive inn konstantene i formlene, kan du velge cellene som inneholder verdiene du vil bruke, og skrive inn operatorene mellom cellevalgene.

  • Følg standardrekkefølgen for matematiske operasjoner, og utfør multiplikasjon og divisjon før addisjon og subtraksjon.

 3. Trykk på ENTER (Windows) eller RETURN (Mac).

La oss ta en annen variant av en enkel formel. Skriv inn =5+2*3 i en annen celle, og trykk på ENTER eller RETURN. De to siste tallene multipliseres i Excel, og det første tallet legges til resultatet.

Bruke Autosummer

Du kan bruke Autosummer til raskt å summere en kolonne eller rad eller tall. Merk en celle ved siden av tallene du vil summere, klikk Autosummer på Hjem-fanen, trykk ENTER (Windows) eller ENTER (Mac), og det var det!

Autosummer på Hjem-fanen

Når du klikker på Autosummer, settes det inn i en formel (som bruker SUMMER-funksjonen) for å summere tallene.

Obs!: Du kan også skrive inn ALT+= (Windows) eller ALT+KOMMANDO+ = (Mac) i en celle, og SUMMER-funksjonen settes automatisk inn i Excel.

Her er et eksempel. Hvis du skal legge til tallene fra januar i dette underholdningsbudsjettet, merker du celle B7, som er cellen rett under kolonnen med tall. Deretter klikker du Autosummer. En formel vises i celle B7, og cellene som summeres, utheves.

Formel opprettet ved å klikke Hjem > Autosummer

Trykk ENTER for å vise resultatet (95,94) i celle B7. Du kan også se formelen i formellinjen øverst i Excel-vinduet.

Resultat av Autosummer i celle B7

Obs!: 

 • Hvis du skal summere en kolonne med tall, merker du cellen rett under det siste tallet i kolonnen. Hvis du skal summere en rad med tall, merker du cellen rett til høyre.

 • Når du har laget en formel, kan du kopiere den til andre celler i stedet for å skrive den på nytt hele tiden. Hvis du for eksempel kopierer formelen i celle B7 til celle C7, endres formelen i celle C7 automatisk i forhold til den nye plasseringen, og beregner tallene i C3:C6.

 • Du kan også bruke Autosummer på mer enn én celle om gangen. Du kan for eksempel merke både celle B7 og C7, klikke Autosummer, og summere begge kolonnene samtidig.

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Du kan eventuelt justere kolonnebredden for å se alle dataene.

Obs!: Hvis formlene skal vise resultater, må du merke dem, trykke på F2 og deretter trykke på ENTER (Windows) eller RETURN (Mac).

Data

2

5

Formel

Beskrivelse

Resultat

=A2+A3

Legger sammen verdiene i celle A1 og A2

=A2+A3

=A2-A3

Trekker verdien i celle A2 fra verdien i celle A1

=A2-A3

=A2/A3

Dividerer verdien i celle A1 med verdien i celle A2

=A2/A3

=A2*A3

Multipliserer verdien i celle A1 med verdien i celle A2

=A2*A3

=A2^A3

Opphøyer verdien i celle A1 med eksponentialverdien angitt i celle A2

=A2^A3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=5+2

Legger sammen 5 og 2

=5+2

=5-2

Trekker 2 fra 5

=5-2

=5/2

Dividerer 5 med 2

=5/2

=5*2

Multipliserer 5 ganger 2

=5*2

=5^2

Opphøyer 5 i 2. potens

=5^2

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Oversikt over formler i Excel

SUMMER-funksjonen

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×