Grunnleggende oppgaver i OneNote for Windows 10

Grunnleggende oppgaver i OneNote for Windows 10

Denne artikkelen oppsummerer grunnleggende oppgaver og kommandoer for å komme i gang med OneNote for Windows 10. Hvis det du leter etter ikke er oppført her, kan du bruke søkefeltet øverst til høyre på denne siden.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Opprette en ny notatblokk

OneNote for Windows 10 er forhåndsinstallert på Windows 10. Når du bruker den for første gang, opprettes en standard notatblokk. Du kan bruke denne standard notatblokken og legge til dine egne sider, eller du kan når som helst opprette en ny tom notatblokk.

 1. Klikk på Vis notatblokker-knappen på en hvilken som helst side Vis Notatblokker-knappen .

 2. Klikk på + Notatblokk nederst i ruten som vises.

 3. Skriv inn et navn på den nye notatblokken, og klikk deretter på Opprett notatblokk.

  OneNote bytter til den nye notatblokken, som inneholder en ny inndeling og en ny tom side.

Veksle mellom notatblokker

Slik veksler du mellom flere notatblokker:

 1. Klikk på Vis notatblokker-knappen på en hvilken som helst side Vis Notatblokker-knappen .

 2. Velg navnet på notatblokken du vil bytte til, i ruten som vises.

Obs!: Hvis du ikke ser notatblokken du leter etter, velger du Flere notatblokker

Taste eller skrive inn notater

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du vil ta maskin- eller håndskrevne notater, gjør du ett av følgende:

 • Klikk eller trykk på sideoverskriften øverst på siden (over dato- og tidsangivelsen) for å skrive inn en sidetittel.

 • Klikk eller trykk hvor som helst på den aktuelle siden, og begynn så å skrive.

 • Klikk eller trykk et annet sted på den samme siden for å begynne på et nytt notat, og begynn så å skrive.

 • Bruk enten pennen eller pekepennen som fulgte med enheten til å håndskrive notater direkte på skjermen. Hvis du vil bruke fingeren til å tegne eller skrive, klikker du på Tegn-fanen, og deretter klikker eller trykker du på ikonet Tegn med mus eller berøring Tegne-ikonet på Tegne-menyen .

Lagre notatene

Det finnes ingen Lagre-knapp i OneNote for Windows 10. Dette skyldes at OneNote automatisk lagrer og synkroniserer alt for deg, uansett hvor små eller store endringene er.

Hvis du endrer mening om noe du nylig har lagt til eller endret, klikk eller trykk på Angre Knappen Angre i OneNote. -knappen nær toppen i appvinduet.

Merk tekst med berøring

Gjør følgende for å merke tekst på en side:

 1. Dobbelttrykk teksten du vil merke.

 2. Du kan justere utvalget ved å dra de to markeringshåndtakene i begynnelsen og slutten av teksten du vil merke.

Når en tekstlinje eller et avsnitt er merket, kan du klippe det ut, kopiere det, formatere det, flytte det eller slette det.

Formatere tekst

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Slik endrer du utseende på teksten:

 1. Merk teksten du vil formatere (klikk og dra med mus og tastatur, eller dobbelttrykk et ord, og dra merkehåndtakene på en berøringsenhet).

 2. Velg den formateringen du vil bruke (skrift, skriftstørrelse, fet, kursiv, understreking, farge, lister, innrykk osv.) på Hjem-fanen.

Klikk eller trykk på Angre Knappen Angre i OneNote. -knappen øverst til høyre i appvinduet hvis du ombestemmer deg vedrørende formateringen du har brukt.

Utheve notater med blekk

Slik uthever du viktig informasjon i notatene:

 1. Klikk eller trykk på ikonet Tegn med mus eller berøring Tegne-ikonet på Tegne-menyenTegn-fanen.

 2. Velg merkepennkonet til venstre, og velg deretter fargen og tykkelsen du vil bruke.

 3. Bruk pennen eller pekepennen som fulgte med enheten, eller bruk fingeren eller musen for å utheve en hvilken som helst del av notatene dine.

Obs!: Når du er ferdig, klikker eller trykker du en gang til på Tegn med mus eller berøring Tegne-ikonet på Tegne-menyen for å deaktivere tegnemodus.

Hvis du vil fjerne alt du har tegnet eller uthevet, klikker eller trykker du på Viskelær-knappen på Tegn fanen. Velg viskelæret og trykk på merkepennstrøkene du vil slette.

Legge til koder

Med koder kan du markere og prioritere viktige notater visuelt, slik at du lettere kan følge dem opp senere.

 1. Hvis du vil kode et notat, klikker eller trykker du på en linje med tekst du har skrevet.

 2. Velg ett av følgende på Hjem-fanen:

  • Klikk eller trykk på Gjøremål Avmerkingsboksen Gjøremål -koden for å legge til en avmerkingsboks foran linjen med tekst. Dette er nyttig for elementer i en liste med oppgaver som du må fullføre.

  • Klikk eller trykk på PIL NED ved siden av Gjøremål-ikonet, og velg så ett av de andre kodene (Viktig, Spørsmål, Kritisk, Kontakt, Adresse eller Telefonnummer).

Obs!: Gjøremål-koden er interaktiv. Du kan klikke eller trykke på koden for å merke av (eller fjerne avmerkingen) i boksen, for å holde lister over gjøremål oppdatert.

Legge til koblinger

Du kan formatere tekst i OneNote for Windows 10 slik at den blir en kobling.

 1. Merk teksten du vil formatere (klikk og dra med mus og tastatur, eller dobbelttrykk et ord, og dra merkehåndtakene på en berøringsenhet).

 2. Klikk eller trykk Sett inn > Kobling.

 3. Hvis nødvendig, kan du endre ordene som vises i boksen Tekst som skal vises.

 4. Skriv inn nettadressen i Adresse-boksen, og klikk eller trykk deretter på Sett inn.

Obs!: Når du begynner å skrive inn en URL-adresse i notatene (for eksempel www.onenote.com), endrer OneNote automatisk den teksten til en kobling. Når du trykker eller klikker en formatert kobling, åpnes målet automatisk i nettleseren.

Sett inn et bilde

Du kan sette inn bilder fra datamaskinens kamera, eller fra en fil på datamaskinen eller enheten.

Slik setter du inn et bilde fra et kamera:

 1. Trykk der du vil sette inn et bilde på siden.

 2. Klikk eller trykk på KameraHjem-fanen.

 3. Tillat OneNote å bruke datamaskinens kamera hvis du blir bedt om det.

 4. Når live-bildet vises i kameraet, trykker du skjermen for å ta bildet.

 5. Klikk eller trykk på Sett inn alle hvis du vil sette inn bildet (eller bildene) som ble tatt.

Obs!: Hvis enheten din har et kamera, og du ikke ser Kamera som et tilgjengelig alternativ, trenger OneNote tillatelse til å bruke kameraet. Trykk på WINDOWS-tasten, og gå deretter til Innstillinger > Personvern > Kamera. Kontroller at Kamera-alternativet er satt til , og kontroller at OneNote er satt til i listen over apper du finner nedenfor.

Slik setter du inn et bilde fra en fil:

 1. Trykk der du vil sette inn et bilde på siden.

 2. Trykk BildeHjem-menyen.

 3. Gå til plasseringen for bildet du vil sette inn, trykk bildet for å velge det, og trykk Åpne.

Obs!: Hvis du vil redigere et bilde som allerede er i notatene, trykker du på det først for å velge det. Når bildet er valgt, kan du endre størrelsen på det, flytte det rundt på siden eller merke det. Trykk og hold på bildet for å vise en meny med flere alternativer, blant annet bildealternativer. Du kan rotere bildet fra Bilde-menyen.

Sette inn dokumenter og filer i notater

Slik setter du inn et dokument eller en fil i OneNote:

 1. Trykk et sted på siden der du vil sette inn et dokument eller en fil.

 2. Klikk eller trykk på BildeSett inn-fanen

 3. Gå til plasseringen for filen du vil sette inn, velg den, og trykk deretter på Åpne.

Sette inn en tabell

Slik legger du til en ny tabell i notatene dine:

 1. Trykk et sted på siden der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk Sett inn-menyen, og trykk deretter Tabell.

  OneNote oppretter en liten tabell med én rad og to kolonner.

 3. Trykk i den første cellen, og begynn å skrive.

Trykk på TAB på tastaturet hvis du vil flytte til neste kolonne (eller opprette en ny kolonne). Hvis du vil opprette en ny rad med celler, plasserer du markøren i den siste cellen til høyre, og trykker deretter på ENTER. Klikk på Tabell-fanen for å endre eller formatere tabellen hvis du ikke har et tastatur.

Legge til flere sider

Du kan legge til så mange notater på en side som du ønsker, men det å legge til flere sider i notatblokken kan hjelpe deg med å holde ting organisert.

Hvis du vil legge til en ny side, gjør du følgende:

 1. Klikk eller trykk på + Side nederst på sidelisten, på venstre side av appvinduet.

  Hvis du ikke ser denne knappen, klikker eller trykker du først på Vise notatblokker-knappen Vis Notatblokker-knappen som du finner øverst til venstre i OneNote-vinduet.

 2. Når en ny side vises, skriver du inn en sidetittel over dato- og tidsangivelsen på den nye siden.

Obs!: Du kan endre rekkefølgen på sidene ved å dra deres sidetitler opp og ned i listen.

Legge til flere inndelinger

Du kan ha alle sidene i én enkel notatblokk-inndeling, men du kan organisere ting enklere ved å legge til flere inndelinger etter hvert som notatblokken vokser.

Gjør følgende for å opprette en ny inndeling:

 1. Klikk eller trykk på + Inndeling nederst på sidelisten til venstre i appvinduet.

  Hvis du ikke ser denne knappen, klikker eller trykker du først på Vise notatblokker-knappen Vis Notatblokker-knappen som du finner øverst til venstre i OneNote-vinduet.

 2. Når den nye inndelingen vises, skriver du inn et nytt navn for å beskrive notatene du vil beholde i den nye inndelingen, og trykker deretter på ENTER.

Den nye inndelingen inneholder én enkelt tom side. Du kan begynne å ta notater på denne siden og opprette flere sider etter som du har behov for det.

Obs!: Du kan endre rekkefølgen på inndelingene ved å dra navnene på inndelingene oppover og nedover i listen.

Skrive ut notater

Fordelen med OneNote er at du slipper å skrive ut noe som helst. Alle notatene er lett søkbare, og de er enkle å dele på Internett.

Når du trenger å skrive ut en side i notatblokken, gjør du følgende:

 1. Åpne siden du vil skrive ut.

 2. Klikk eller trykk på ... -knappen i øvre høyre hjørne av appvinduet, og velg deretter Skriv ut.

 3. Velg skriveren og alternativene du ønsker i vinduet som vises, og klikk eller trykk deretter på Skriv ut.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×