Når du bytter til Microsoft 365-e-post fra en annen tjeneste, for eksempel Gmail (eller Yahoo! eller AOL),har du to alternativer:

 • Importere en kopi av all gammel e-post til Microsoft 365-kontoen. På denne måten kan du ha all e-post, gammel og ny, i én konto. Velg dette alternativet hvis du har Outlook-appen (2013 eller 2016) installert på datamaskinen, og du har tenkt å fjerne Gmail-kontoen. Du finner instruksjoner nedenfor.

  ELLER

 • Koble den gamle e-postkontoen til Outlook. Du vil kunne se og få tilgang til gammel e-post, men den vil bli lagret i Gmail-kontoen, ikke i Microsoft 365-kontoen. Velg dette alternativet hvis du har tenkt å beholde Gmail-kontoen aktiv, eller du ikke har Outlook-programmet installert på datamaskinen. Se fremgangsmåten i Koble til e-postkontoer i Outlook på nettet (Office 365).

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Før du importerer e-post

Tips!:  Har du ikke Microsoft 365? Og vil du fortsette å beholde Gmail som tjenesten din? Du kan likevel bruke Outlook til å lese, skrive og administrere e-posten din. Du gjør ganske enkelt slik: Trinn 1: Klargjøre Gmail for tilkobling til Outlook og deretter Trinn 2: Legge Gmail-kontoen til Outlook.

Trinn 1: Klargjøre Gmail for tilkobling til Outlook

Før du kobler sammen Gmail-kontoen og Outlook, må du klargjøre Gmail-kontoen: Slå på 2-trinns bekreftelse for Gmail og opprett deretter et passord som Outlook / Microsoft 365 vil bruke med Gmail-adressen til å opprette tilkoblingen.

Trinn 2: Legge Gmail-kontoen til Outlook

Når du er ferdig med dette trinnet, ser du eksisterende Gmail-meldinger i Outlook. Du kan bruke Outlook til å motta, lese og sende nye meldinger fra Gmail-kontoen. Du kan også fortsette å bruke Gmail-kontoen som før via Gmail-nettstedet.

 1. Åpne Outlook-programmet (for eksempel Outlook 2013 eller 2016). Båndet på toppen ser slik ut, med Fil i venstre hjørne:

  Slik ser båndet ut i Outlook-skrivebordsprogrammet.

  Du kan bare bruke en versjon av Outlook som har Fil i venstre hjørne – det betyr at versjonen har en Import/eksport-veiviser.

  Hvis Outlook-båndet ser ut omtrent som det nedenfor, bruker du ikke et Outlook-program som er installert på datamaskinen. Se Slik får du Outlook-programmet.

  Slik ser båndet ut i Outlook på nettet.

 2. Velg Fil > Legg til konto i Outlook-programmet.

  Klikk Legg til konto-knappen for å legge til en Gmail-konto i Outlook

 3. Angi navn, Gmail-adresse og Gmail-passord (eller passordet for programmet) på siden Automatisk kontooppsett, og velg deretter Neste.

  Skriv inn e-postadressen og passordet til Gmail-kontoen din

  Hvis konfigurasjonsprosessen ikke fullføres og du i stedet blir bedt om å angi brukernavn og passord for imap.gmail.com-serveren, velger du Avbryt og angir passordet ditt på nytt i tilfelle det forrige hadde en skrivefeil. Hvis du fortsatt har problemer, kan du se Løse problemer med å legge Gmail til Outlook.

 4. Klikk Fullfør. Outlook synkroniseres med Gmail-kontoen din. E-postmeldingene på Gmail-kontoen din vises i Outlook, rett under Microsoft 365-postboksen.

  Når du har lagt til Gmail-kontoen din, ser du to kontoer i Outlook

Trinn 3: Kopiere Gmail-meldinger til skrivebordet

Mac-brukere: Hvis du bruker Outlook for Mac 2011, finnes det andre instruksjoner for å eksportere og importere.

Når du er ferdig med dette trinnet, vil en kopi av Gmail-meldinger lagres i en fil som Outlook oppretter på skrivebordet. Filen kalles en Outlook-datafil (PST). Hvis du mottar flere e-postmeldinger på Gmail-kontoen etter at du har tatt øyeblikksbildet, kopieres ikke disse meldingene til .pst-filen, men du kan til enhver tid gjenta disse trinnene for å kopiere dem.

 1. Velg Fil > Åpne og eksporter > Importer</ui>/eksporter i Outlook-programmet (Outlook 2013 eller Outlook 2016)

  Hvis du vil opprette en PST-fil i Outlook, velger du Fil, Åpne, Eksporter og Importer/eksporter

 2. Velg Eksporter til en fil, og velg deretter Neste.

  Velg Eksporter til en fil

 3. Velg Outlook-datafil (PST), og velg deretter Neste.

  Velg Outlook-datafil (*.pst), og velg deretter Neste

 4. Velg kontoen du vil eksportere, ved å velge navnet eller e-postadressen til Gmail-kontoen, og kontroller at det er merket av for Inkluder undermapper (dette sikrer at alle e-postmeldingene kopieres), og velg deretter Neste.

  Velg navnet på Gmail-kontoen du vil importere

 5. Velg Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre Outlook-datafil (PST), og skriv inn et filnavn. Navnet er "sikkerhetskopi" som standard, så velg et annet navn som er lett å huske, for eksempel gmail. Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (PST), angir du hva som skal gjøres når du eksporterer elementer som allerede finnes i filen, under Alternativer. Velg Fullfør for å fortsette.

  Bla gjennom til plasseringen der du vil opprette PST-filen som skal lagre Gmail-meldingene dine, og skriv inn et navn for PST-filen.

 6. I dialogboksen Legg til et valgfritt passord kan du legge til et passord hvis du vil. Velg OK for å lagre datafilen selv om du lar passordboksene stå tomme. Outlook begynner å eksportere data umiddelbart uten varsel. Den sier ikke fra når den er ferdig heller.

  Når du oppretter en PST-fil, klikker du OK selv om du ikke vil tilordne et passord til den

 7. Gå til plasseringen der du lagret *.pst-filen for å bekrefte at den er der.

Trinn 4: Kopiere Gmail til Microsoft 365-postboksen

Når du er ferdig med dette trinnet, finner du e-postmeldingene i .pst-filen i Microsoft 365-postboksen.

 1. Velg Fil > Åpne og eksporter > Importer/eksporter i Outlook-programmet (Outlook 2013 eller Outlook 2016) for å starte veiviseren for import og eksport.

 2. Velg Importer fra et annet program eller fil > Neste.

  Velg å importeree-post fra et annet program eller en annen fil

 3. Velg Outlook-datafil (PST) > Neste.

  Velg å importere en datafil for Outlook (pst-fil)

 4. Bla til .pst-filen du opprettet i trinn 3 (i eksempelet vårt heter filen gmail.pst). Under Alternativer velger du hvordan du vil behandle like elementer. Velg Neste.

  Velg PST-filen du opprettet, slik at du kan importere den.

 5. Hvis du har tilordnet et passord for Outlook-datafil (PST), skriver du inn passordet > OK.

 6. Velg å importere e-post til Microsoft 365-postboksen (i eksemplet heter Microsoft 365-postboksen Jakob@onmicrosoft.com). Velg Fullfør.

  Velg Fullfør for å importere PST-filen for Outlook til Office 365-postboksen.

 7. Outlook begynner å kopiere informasjon fra *.pst-filen til Microsoft 365-postboksen. Hvis du har mye data, kan dette ta flere timer. Hvis du slår av Outlook eller kobler fra Internett før importen er fullført, fortsetter den neste gang den kobles til.

  Når Outlook er ferdig, ser du et øyeblikksbilde av Gmail, som nå er lagret i Microsoft 365-postboksen. Gratulerer! De gamle Gmail-meldingene dine er nå i Microsoft 365-postboksen.

  Når du importerer e-post til Office 365-postboksen, vises det på to steder.

  Fordi den gamle Gmail-kontoen er lagret i Microsoft 365-postboksen, kan du bruke Outlook på nettet til å få tilgang til disse e-postmeldingene fra en hvilken som helst enhet.

  Når du importerer e-post fra *.pst-filen, vises den i OWA også

(Valgfritt) Trinn 5: Fjerne Gmail-kontoen fra Outlook

Når du er ferdig med dette trinnet, har du fortsatt Gmail-kontoen din, men du kan ikke se den i Outlook. Hvis du mottar flere e-postmeldinger på Gmail-kontoen, må du gjenta fremgangsmåten i denne artikkelen hvis du vil ha dem i Microsoft 365-postboksen.

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  For å fjerne Gmail-kontoen, velger du Fil, Kontoinnstillinger, Kontoinnstillinger.

 2. Velg Gmail-kontoen i Kontoinnstillinger-boksen, og velg deretter Fjern.

  Velg Gmail-kontoen du vil fjerne, og velg deretter Fjern.

 3. Velg Ja i dialogboksen om sletting av frakoblet hurtigbuffer.

  Når du fjerner Gmail-kontoen fra Outlook, klikker du Ja til advarselen om at den frakoblede hurtigbufferen slettes.

  Gmail-meldingene som du har importert til Microsoft 365-postboksen er der fortsatt, men Gmail-kontoen vises ikke i Outlook lenger.

Løse problemer med å legge til en Gmail-konto i Outlook

Her er tre vanlige problemer som kunder opplever når de importerer Gmail til Outlook.

 • Problem 1: Hvis du får følgende melding, velg Avbryt (det vil skje noen ganger), og velg deretter Avbryt igjen på siden for Automatisk kontooppsett slik at meldingen slutter å vises.

  Velg Avbryt hvis du får denne dialogboksen.

  Denne boksen dukker opp fordi Google tror at noen andre enn deg har passordet ditt. Boksen vil dukke opp flere ganger, hver gang Outlook kaller opp Google. Dette skjer når

  • Du skrev inn feil passord. Dobbelt sjekk passordet for å løse problemet.

  • du bruker en datamaskin som du ikke tidligere har brukt til å logge på Gmail-kontoen

  • du ikke har logget på Gmail-kontoen på en stund

  Du kan prøve disse fremgangsmåtene for å løse dette:

  1. Logg på Gmail-kontoen med samme datamaskin som den du skal bruke til prosessen Legg til konto.

  2. Kontroller at du har fullført trinnene for å klargjøre Gmail-kontoen.

  3. Start trinn 2: Legge Gmail-kontoen til Outlook på nytt, start på trinn 3, Fil > Legg til konto.

 • Problem 2: Hvis du i stedet for Gmail-meldingene i Outlook, får en feilmelding som sier noe lignende som «IMAP-serveren din varsle deg om følgende....", går du til Gmail-kontoen og sjekker at Tillat mindre sikre innstillinger er stilt inn til , og gjenta deretter trinnet på nytt for å legge Gmail-kontoen til Outlook.

  Hvis du får feilmeldingen IMAP-serveren varsler deg om følgende, bør du kontrollere at du har satt de mindre sikre innstillingene i Gmail som Slå på, slik at Outlook har tilgang til meldingene dine.

 • Problem 3: Du får feilmeldingen «kan ikke fullføre operasjonen fordi tjenesteleverandøren ikke støtter den.«Forsøker du å importere Gmail-meldinger til en Outlook.com- eller Hotmail.com-konto? Denne feilen kommer av at du prøver å importere til en Exchange ActiveSync (EAS)-konto. EAS-leverandøren (Outlook.com / Hotmail) støtter ikke import (eller flytting), bare kopiering til mappen. Hvis du vil ha nærmere instruksjoner, se Legge alle e-postkontoene dine til Outlook.com.

Importere Gmail, kontakter og kalender

I Gmail lagres kontakter og kalender separat fra e-post, slik at det er flere trinn for å kopiere dem til Outlook. Hvis vil ha instruksjoner, kan du se:

Importere Gmail-kontakter til Outlook

Importere Google-kalenderen til Outlook

Importere og eksportere e-postmeldinger, kontakter og kalender for Outlook

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×