Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

INDEKS-funksjonen returnerer en verdi eller referansen til en verdi fra en tabell eller et område.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det finnes to måter å bruke INDEKS-funksjonen på:

 • Hvis du vil returnere verdien til en angitt celle eller matrise av celler, kan du se Matriseform.

 • Hvis du vil returnere en referanse til angitte celler, kan du se Referanseform.

Matriseform

Beskrivelse

Returnerer verdien for et element i en tabell eller en matrise, valgt av rad- og kolonnenummerindeksene.

Bruk matriseformelen hvis det første argumentet i INDEKS er en matrisekonstant.

Syntaks

INDEKS(matrise; rad_nr; [kolonne_nr])

Matriseformen for INDEKS-funksjonen har følgende argumenter:

 • matrise    Obligatorisk. Et celleområde eller en matrisekonstant.

  • Hvis matrisen bare inneholder én rad eller kolonne, er det tilsvarende argumentet rad_nr eller kolonne_nr valgfritt.

  • Hvis matrisen har mer enn én rad og mer enn én kolonne, og bare rad_nr eller kolonne_nr brukes, returnerer INDEKS en matrise for hele raden eller kolonnen i matrisen.

 • rad_nr    Obligatorisk, med mindre kolonne_nr finnes. Velger raden i en matrise som en verdi skal returneres fra. Hvis rad_nr utelates, kreves kolonne_nr.

 • kolonne_nr    Valgfri. Velger kolonnen i en matrise som en verdi skal returneres fra. Hvis kolonne_nr utelates, er rad_nr påkrevd.

Merknader

 • Hvis begge argumentene rad_nr og kolonne_nr brukes, returnerer INDEKS-verdien i cellen i skjæringspunktet mellom rad_nr og kolonne_nr.

 • rad_nr og kolonne_nr må peke på en celle innenfor matrise, ellers returnerer INDEKS en #REF! som feilmelding.

 • Hvis du angir rad_nr eller kolonne_nr til 0 (null), returnerer INDEKS matrisen med verdier for hele kolonnen eller raden. For å bruke verdier som returneres som en matrise, skriver du inn INDEKS-funksjonen som en matriseformel.

  Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, kan du skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdataområdet, og deretter trykke Enter for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers må formelen angis som en eldre matriseformel ved først å velge utdataområdet, skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdatatabellen, og deretter trykke på Ctrl + Skift + Enter for å bekrefte den. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

Eksempler

Eksempel 1

Disse eksemplene bruker INDEKS-funksjonen til å finne verdien i cellen i skjæringspunktet der en rad og kolonne møtes.

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker på F2 og deretter ENTER.

Data

Data

Epler

Sitroner

Bananer

Pærer

Formel

Beskrivelse

Resultat

=INDEKS(A2:B3,2,2)

Verdien i skjæringspunktet mellom andre rad og andre kolonne i området A2:B3.

Pærer

=INDEKS(A2:B3;2;1)

Verdien i skjæringspunktet mellom andre rad og første kolonne i området A2:B3.

Bananer

Eksempel 2

Dette eksemplet bruker INDEKS-funksjonen i en matriseformel til å finne verdiene i to celler angitt i en 2x2-matrise.  

Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, kan du skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdataområdet, og deretter trykke Enter for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers må formelen angis som en eldre matriseformel ved først å velge to blanke celler, skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdatatabellen, og deretter trykke på Ctrl + Skift + Enter for å bekrefte den. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=INDEKS({1,2;3,4},0,2)

Verdien i første rad, andre kolonne i matrisen. Matrisen inneholder 1 og 2 i første rad og 3 og 4 i andre rad.

2

Verdien i andre rad, andre kolonne i matrisen (samme matrise som ovenfor).

4

Til toppen av siden


Referanseskjema

Beskrivelse

Returnerer referansen for cellen i skjæringspunktet mellom en bestemt rad eller kolonne. Hvis referansen består av ikke-tilstøtende valg, kan du velge det merkede området du vil søke i.

Syntaks

INDEKS(referanse; rad_nr;[kolonne_nr]; [område_nr])

Referanseformen for INDEKS-funksjonen har følgende argumenter:

 • referanse    Obligatorisk. En referanse til ett eller flere celleområder.

  • Hvis du angir et ikke-tilstøtende område for referansen, setter du referansen i parenteser.

  • Hvis hvert område i referansen bare inneholder én rad eller kolonne, er henholdsvis argumentet rad_nr eller kolonne_nr valgfritt. For en referanse til en enkelt rad, bruker du for eksempel INDEKS(referanse;kolonne_nr).

 • rad_nr    Obligatorisk. Nummeret på raden i referanse som en referanse returneres fra.

 • kolonne_nr    Valgfri. Nummeret på kolonnen i referanse som en referanse returneres fra.

 • område_nr    Valgfritt. Merker et område i referansen som skjæringspunktet mellom rad_nr og kolonne_nr skal returneres fra. Det første området som er valgt eller angitt, er nummerert 1, det andre er 2 og så videre. Hvis område_nr utelates, bruker INDEKS område 1.  Områdene som er oppført her, må være plassert på ett ark.  Hvis du angir områder som ikke er på samme ark som hverandre, vil det føre til en #VERDI! som feilmelding.  Hvis du trenger å bruke områder som er plassert på forskjellige ark fra hverandre, anbefales det at du bruker matriseformen for INDEKS-funksjonen, og bruker en annen funksjon til å beregne området som utgjør matrisen.  Du kan for eksempel bruke VELG-funksjonen til å beregne hvilket område som skal brukes.

Hvis for eksempel referanse beskriver cellene (A1:B4;D1:E4;G1:H4), er område_nr 1 området A1:B4, område_nr 2 er området D1:E4 og område_nr 3 er området G1:H4.

Merknader

 • Etter at referanse og område_nr har valgt et bestemt område, velger rad_nr og kolonne_nr en bestemt celle: Rad_nr 1 er den første raden i området, kolonne_nr 1 er den første kolonnen, og så videre. Referansen som returneres av INDEKS, er skjæringspunktet mellom rad_nr og kolonne_nr.

 • Hvis du angir rad_nr eller kolonne_nr til 0 (null), returnerer INDEKS referansen for hele kolonnen eller raden.

 • rad_nr, kolonne_nr og område_nr må peke til en celle i referansen. Ellers returnerer INDEKS en #REF! som feilmelding. Hvis rad_nr og kolonne_nr utelates, returnerer INDEKS området i referansen angitt av område_nr.

 • Resultatet av INDEKS-funksjonen er en referanse og tolkes som en referanse av andre formler. Avhengig av formelen, kan returverdien fra INDEKS brukes som en referanse eller som en verdi. Formelen CELLE("bredde";INDEKS(A1:B2;1;2)) er for eksempel ekvivalent med CELLE("bredde";B1). CELLE-funksjonen bruker returverdien fra INDEKS som en cellereferanse. På den andre siden vil en formel som for eksempel 2*INDEKS(A1:B2;1;2) oversette returverdien fra INDEKS til tallet i celle B1.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER.

Frukt

Pris

count

Epler

$0.69

40

Bananer

$0.34

38

Sitroner

$0.55

15

Appelsiner

$0.25

25

Pærer

$0.59

40

Mandler

$2.80

10

Acajounøtter

$3.55

16

Peanøtter

$1.25

20

Valnøtter

$1.75

12

Formel

Beskrivelse

Resultat

=INDEKS(A2:C6;2;3)

Skjæringspunktet mellom den andre raden og den tredje kolonnen i området A2:C6, som er innholdet i celle C3.

38

=INDEKS((A1:C6;A8:C11);2;2;2)

Skjæringspunktet mellom den andre raden og den andre kolonnen i det andre området for A8:C11, som er innholdet i celle B9.

1,25

=SUMMER(INDEKS(A1:C11;0;3;1))

Summen av den tredje kolonnen i det første området av område A1:C11, som er summen av C1:C11.

216

=SUMMER(B2:INDEKS(A2:C6;5;2))

Summen av området som starter i B2, og slutter i skjæringspunktet mellom den femte raden og den andre kolonnen i området A2:A6, som er summen av B2:B6.

2,42

Til toppen av siden

Se også

FINN.RAD (funksjon)

SAMMENLIGNE (funksjon)

INDIREKTE (funksjon)

Retningslinjer og eksempler på matriseformler

Oppslags- og referansefunksjoner (referanse)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×