Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Tips!: Prøv å bruke den nye XLOOKUP-funksjonen, en forbedret versjon av VLOOKUP som fungerer i alle retninger og returnerer nøyaktige treff som standard, noe som gjør det enklere og mer praktisk å bruke enn forgjengeren.

Bruk FINN.RAD når du trenger å finne ting i en tabell eller et område etter rad. Du kan for eksempel slå opp en pris på en bildel etter delenummeret, eller finne et ansattnavn basert på ansatt-ID-en.

I sin enkleste form sier FINN.RAD-funksjonen:

=FINN.RAD(Det du vil slå opp, der du vil søke etter det, kolonnenummeret i området som inneholder verdien som skal returneres, returnerer et omtrentlig eller nøyaktig samsvar – angitt som 1/SANN eller 0/USANN).

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips!: Hemmeligheten bak FINN.RAD er å organisere dataene slik at verdien du slår opp (frukt) er til venstre for returverdien (beløp) du vil finne.

Bruk FINN.RAD-funksjonen til å søke etter en verdi i en tabell.

Syntaks 

FINN.RAD(søkeverdi; matrise; kolonneindeks; [søkeområde])

Eksempel:

 • =FINN.RAD(A2,A10:C20,2,SANN)

 • =FINN.RAD("Martini";B2:E7;2;USANN)

 • =FINN.RAD(A2,Klientdetaljer!A:F,3,USANN)

Argumentnavn

Beskrivelse

søkeverdi    (obligatorisk)

Verdien du vil slå opp. Verdien du vil slå opp, må være i den første kolonnen i celleområdet du angir i argumentet matrise.

Hvis for eksempel matrisen strekker seg over cellene B2:D7, må søkeverdien være i kolonne B.

Søkeverdien kan være en verdi eller en referanse til en celle.

Matrise    (obligatorisk)

Celleområdet der FINN.RAD søker etter søkeverdien og returverdien. Du kan bruke et navngitt område eller en tabell, og du kan bruke navn i argumentet i stedet for cellereferanser. 

Den første kolonnen i celleområdet må inneholde søkeverdien. Celleområdet må også inkludere returverdien du vil finne.

Lær hvordan du merker områder i et regneark.

kolonneindeks    (obligatorisk)

Kolonnenummeret (starter med 1 for kolonnen lengst til venstre i matrisen) som inneholder returverdien.

søkeområde    (valgfritt)

En logisk verdi som angir om FINN.RAD skal finne en tilnærmet lik verdi eller en nøyaktig lik verdi:

 • Tilnærmet samsvar – 1/SANN antar at den første kolonnen i tabellen er sortert enten numerisk eller alfabetisk, og vil deretter søke etter den nærmeste verdien. Dette er standardmetoden så lenge du ikke angir noe annet. For eksempel =FINN.RAD(90,A1:B100,2,SANN).

 • Nøyaktig samsvar – 0/USANN søker etter den nøyaktige verdien i den første kolonnen. For eksempel= FINN.RAD("Smith",A1:B100,2,USANN).

Slik kommer du i gang

For å bygge opp FINN.RAD-syntaksen trenger du fire deler med informasjon:

 1. Verdien du vil slå opp, også kalt oppslagsverdien.

 2. Området der oppslagsverdien finnes. Husk at oppslagsverdien alltid må være i den første kolonnen i området for at FINN.RAD skal fungere riktig. Hvis for eksempel oppslagsverdien din er i C2, må området ditt begynne med C.

 3. Antall kolonner i området som inneholder returverdien. Hvis du for eksempel angir B2:D11 som området, bør du telle B som den første kolonnen, C som den andre og så videre.

 4. Du kan eventuelt angi SANN hvis du vil ha et tilnærmet samsvar, eller USANN hvis du vil ha et nøyaktig samsvar for returverdien. Hvis du ikke angir noe, er standardverdien alltid SANN eller tilnærmet lik verdi.

Sett nå sammen alt ovenfor på følgende måte:

=FINN.RAD(søkeverdi, område som inneholder søkeverdien, kolonnenummeret i området som inneholder returverdien, Omtrentlig samsvar (SANN) eller Nøyaktig samsvar (USANN)).

Eksempler

Her er noen flere eksempler på FINN.RAD:

Eksempel 1

=FINN.RAD (B3,B2:E7,2,USANN)

FINN.RAD ser etter Fontana i den første kolonnen (kolonne B) i table_array B2:E7, og returnerer Linda fra den andre kolonnen (kolonne C) i matrise. Usann returnerer et nøyaktig samsvar.

Eksempel 2

=FINN.RAD (102,A2:C7,2,USANN)

FINN.RAD ser etter et nøyaktig samsvar (USANN) med etternavnet for 102 (søkeverdi) i den andre kolonnen (kolonne B) i A2:C7-området, og returnerer Fontana.

Eksempel 3

=HVIS(FINN.RAD(103,A1:E7,2,USANN)=,"Souse","Funnet","Ikke funnet,")

HVIS kontrollerer om FINN.RAD returnerer Sousa som etternavnet til ansatte som samsvarer med 103 (søkeverdi) i A1:E7 (matrise). Siden etternavnet som tilsvarer 103 er Leal, er HVIS-betingelsen usann, og Ikke funnet vises.

Eksempel 4

=INT(YEARFRAC(DATE(2014,6,30),VLOOKUP(105,A2:E7,5,FLASE),1))FINN.RAD søker etter fødselsdatoen til den ansatte som tilsvarer 109 (søkeverdi) i området A2:E7 (matrise), og returnerer 04.03.1955. Deretter trekker YEARFRAC denne fødselsdatoen fra 2014/6/30 og returnerer en verdi, som deretter konverteres av INY til heltallet 59.

Eksempel 5

HVIS(ERNA(FINN.RAD(105,A2:E7,2,FLASE))=SANN,"Ansatt ikke funnet",FINN.RAD(105,A2:E7,2,USANN))HVIS kontrollerer om FINN.RAD returnerer en verdi for etternavnet fra kolonne B for 105 (søkeverdi). Hvis FINN.RAD finner et etternavn, vil HVIS vise etternavnet, ellers vil HVIS returnere Ansatt ikke funnet. ISNA sørger for at hvis FINN.RAD returnerer #N/A, erstattes ikke feilen av Ansatt ikke funnet, i stedet for #N/A.I dette eksemplet er returverdien Burke, som er etternavnet som tilsvarer 105.

Du kan bruke FINN.RAD til å kombinere flere tabeller i én, så lenge én av tabellene har felt til felles med alle de andre. Dette kan være spesielt nyttig hvis du trenger å dele en arbeidsbok med personer som har eldre versjoner av Excel som ikke støtter datafunksjoner med flere tabeller som datakilder – ved å kombinere kildene i én tabell og endre datakilden for datafunksjonen til den nye tabellen, kan datafunksjonen brukes i eldre Excel-versjoner (forutsatt at selve datafunksjonen støttes av den eldre versjonen).

Et regneark med kolonner som bruker FINN.RAD til å hente data fra andre tabeller

Her har kolonne A-F og H verdier eller formler som bare bruker verdier i regnearket, og resten av kolonnene bruker FINN.RAD og verdiene i kolonne A (klientkode) og kolonne B (advokat) til å hente data fra andre tabeller.

 1. Kopier tabellen som har fellesfeltene til et nytt regneark, og gi den et navn.

 2. Klikk Data > Dataverktøy > Relasjoner for å åpne dialogboksen Administrere relasjoner.

  Dialogboksen Administrere relasjoner
 3. Legg merke til følgende for hver oppførte relasjon:

  • Feltet som kobler tabellene (oppført i parenteser i dialogboksen). Dette er søkeverdien for FINN.RAD-formelen.

  • Navn på relatert oppslagstabell. Dette er matrisen i FINN.RAD-formelen.

  • Feltet (kolonnen) i den relaterte oppslagstabellen som inneholder dataene du vil bruke i den nye kolonnen. Denne informasjonen vises ikke i dialogboksen Behandle relasjoner. Du må se på relatert oppslagstabell for å se hvilket felt du vil hente. Du vil notere kolonnenummeret (A=1) – dette er kolonneindeks i formelen.

 4. Hvis du vil legge til et felt i den nye tabellen, skriver du inn FINN.RAD-formelen i den første tomme kolonnen ved hjelp av informasjonen du samlet inn i trinn 3.

  I vårt eksempel bruker kolonne G advokat ( søkeverdi) til å hente bill rate-data fra den fjerde kolonnen (kolonneindeks = 4) fra regnearktabellen Advokater, tblAttorneys ( table_array), med formelen =FINN.RAD([@Attorney],tbl_Attorneys,4,USANN).

  Formelen kan også bruke en cellereferanse og en områdereferanse. I vårt eksempel vil det være =FINN.RAD(A2,Advokater!A:D,4,USANN).

 5. Fortsett å legge til felt til du har alle feltene du trenger. Hvis du prøver å klargjøre en arbeidsbok som inneholder datafunksjoner som bruker flere tabeller, endrer du datakilden for datafunksjonen til den nye tabellen.

Problem

Hva gikk galt

Feil verdi returneres

Hvis søkeområde er SANN eller utelatt, må den første kolonnen sorteres alfabetisk eller numerisk. Hvis den første kolonnen ikke er sortert, kan returverdien bli noe du ikke forventer. Du må enten sortere den første kolonnen eller bruke USANN for å få et nøyaktig samsvar.

#I/T i celle

 • Hvis søkeområde er SANN, og hvis søkeverdi er mindre enn den minste verdien i den første kolonnen i matrise, får du #I/T.

 • Hvis søkeområde er USANN, indikerer feilverdien #I/T at det nøyaktige nummeret ikke ble funnet.

Du finner mer informasjon om hvordan å løse #I/A-feil i FINN.RAD i Slik retter du #I/A-feil i FINN.RAD-funksjonen.

#REF! i celle

Hvis kolonneindeks er større enn nummeret til kolonnen i matrise, får du feilverdien #REF!. som feilverdi.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser #REF! feil i FINN.RAD, se Slik retter du en #REF!-feil.

#VERDI! i celle

Hvis matrise er mindre enn 1, får du feilverdien #VERDI!. som feilverdi.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser #VERDI! feil i FINN.RAD. Se Slik retter du en #VALUE!-feil i FINN.RAD-funksjonen.

#NAVN? i celle

Feilverdien #NAVN? betyr vanligvis at formelen mangler anførselstegn. Pass på at du bruker anførselstegn rundt navnet i formelen når du skal slå opp navnet på en person. Angi for eksempel navnet som "Formo" i =FINN.RAD("Formo";B2:E7;2;USANN).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik retter du en #NAVN!-feil.

#OVERFLYT!-feil i celle

Denne bestemte #OVERFLYT!-feilen betyr vanligvis at formelen er avhengig av implisitt skjæringspunkt for oppslagsverdien, og at du bruker en hel kolonne som referanse. For eksempel =FINN.RAD(A:A,A:C,2,USANN). Du kan løse problemet ved å forankre oppslagsreferansen med @-operatoren slik: =FINN.RAD(@A:A,A:C,2,USANN). Alternativt kan du bruke den tradisjonelle FINN.RAD-metoden og referere til én enkelt celle i stedet for en hel kolonne: =FINN.RAD(A2,A:C,2,USANN).

Gjør du dette

Hvorfor

Bruk absolutte referanser for søkeområde

Ved hjelp av absolutte referanser kan du fylle ned en formel slik at den alltid ser på nøyaktig det samme søkeområdet.

Lær hvordan du bruker absolutte cellereferanser.

Ikke lagre tall- eller datoverdier som tekst.

Når du søker etter tall- eller datoverdier, må du kontrollere at dataene i den første kolonnen i matrise ikke er lagret som tekstverdier. Ellers kan FINN.RAD returnere feil eller uventet verdi.

Sortere den første kolonnen

Sorter den første kolonnen i matrise før du bruker FINN.RAD når søkeområde er SANN.

Bruke jokertegn

Hvis søkeområde er USANN og søkeverdi er tekst, kan du bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i søkeverdi. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn. En stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, skriver du en tilde (~) foran tegnet.

=FINN.RAD("Fontan?",B2:E7,2,USANN) vil for eksempel søke etter alle forekomster av Fontana med en siste bokstav som kan variere.

Kontroller at dataene ikke inneholder feilaktige tegn.

Når du søker etter tekstverdier i den første kolonnen, må du kontrollere at dataene i denne kolonnen ikke har innledende mellomrom, etterfølgende mellomrom, typografiske anførselstegn (« eller “) i stedet for rette tommetegn (' eller "), eller tegn som ikke kan skrives ut. Hvis du ikke gjør dette, kan FINN.RAD returnere en uventet verdi.

Du kan prøve å bruke funksjonen RYDD eller TRIMME-funksjonen til å fjerne mellomrom etter tabellverdier i en celle for å få nøyaktige resultater.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

XOPPSLAG funksjon

Video: Når og hvordan du bruker FINN.RAD

Hurtigreferansekort Repetisjon av FINN.RAD

Rette opp en #I/T-feil i VLOOKUP-funksjonen

Slå opp verdier med FINN.RAD, INDEKS eller SAMMENLIGNE

FINN.KOLONNE (funksjon)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×