Bruk KJEDE SAMMEN, en av tekstfunksjonene, til å slå sammen to eller flere tekststrenger til én streng.

Viktig!: I Excel 2016, Excel Mobile og Excel for nettet er denne funksjonen erstattet med FUNKSJONEN KJEDE.SAMMEN. Selv om KJEDE SAMMEN-funksjonen fremdeles er tilgjengelig for bakoverkompatibilitet, bør du vurdere å bruke KJED.SAMMEN heretter. Dette er fordi KJEDE SAMMEN kan bli utilgjengelig i fremtidige versjoner av Excel.

Syntaks: KJEDE.SAMMEN(texks1; [tekst2]; ...)

Eksempel:

  • =KJEDE.SAMMEN("Bestand i bekk av";A3;" ";A2;" er ";A4;"/km")

  • =KJEDE.SAMMEN(B2;" ";C2)

Argumentnavn

Beskrivelse

tekst1    (obligatorisk)

Det første elementet i sammenslåingen. Elementet kan være en tekstverdi, et tall, eller en cellereferanse.

tekst2; ...    (valgfritt)

Andre tekstelementer i sammenslåingen. Du kan ha opptil 255 elementer med opptil 8 192 tegn.

Eksempler

Hvis du vil bruke disse eksemplene i Excel, kopierer du dataene i tabellen nedenfor og limer dem inn i celle A1 i et nytt regneark.

Data

arten

Bernt

Andersen

bekkørret

Fjerde

Furu

32

Formel

Beskrivelse

=KJEDE.SAMMEN("Bestand i bekk av";A3;" ";A2;" er ";A4;"/km")

Lager en setning ved å slå sammen dataene i kolonne A med annen tekst. Resultatet er Bestand i bekk av arten bekkørret er 32/km.

=KJEDE.SAMMEN(B2;" ";C2)

Slår sammen tre ting: strengen i celle B2, et mellomrom og verdien i celle C2. Resultatet er Andreas Hauser.

=KJEDE.SAMMEN(C2;", ";B2)

Slår sammen tre ting: strengen i celle C2, en streng som består av et semikolon og et mellomrom, og verdien i celle B2. Resultatet er Andreas Hauser.

=KJEDE.SAMMEN(B3;" & ";C3)

Slår sammen tre ting: strengen i celle B3, en streng som består av et mellomrom, & og et annet mellomrom, og verdien i celle C3. Resultatet er Fourth & Pine.

=B3 & " & " & C3

Slår sammen de samme elementene som i forrige eksempel, men bruker beregningsoperatoren (&) i stedet for funksjonen KJEDE.SAMMEN. Resultatet er Fourth & Pine.

Vanlige problemer

Problem

Beskrivelse

Anførselstegn vises i resultatstrengen

Bruk semikolon til å skille tilstøtende tekstelementer. Eksempel: Excel vil vise =KJEDE.SAMMEN("Hallo ""verden") som Hallo"verden med et ekstra anførselstegn fordi semikolonet mellom tekstargumentene ble utelatt.

Tall trenger ikke å ha anførselstegn.

Sammenhengende ord

Hvis du ikke angir mellomrom mellom separate tekstoppføringer, blir ordene i tekststrengene sammenhengende. Sett inn ekstra mellomrom som en del av KJEDE.SAMMEN-formelen. Det kan du gjøre på to måter:

  • Sett inn doble anførselstegn med et mellomrom mellom dem " ". Eksempel: =KJEDE.SAMMEN("Hallo"; " "; "verden!").

  • Sett inn et mellomrom etter Tekst-argumentet. Eksempel: =KJEDE.SAMMEN("Hallo "; "verden!"). Det er satt inn et ekstra mellomrom i strengen "Hallo ".

Feilen #NAVN? vises i stedet for det forventede resultatet.

#NAVN? betyr vanligvis at det mangler anførselstegn i et Tekst-argument.

Anbefalt fremgangsmåte

Gjør du dette

Beskrivelse

Bruke tegnet & i stedet for KJEDE.SAMMEN.

Med beregningsoperatoren & kan du slå sammen tekstelementer uten å måtte bruke en funksjon.

=A1 & B1 returnerer for eksempel samme verdi som =KJEDE.SAMMEN(A1;B1). I mange tilfeller er det raskere og enklere å bruke tegnet & i stedet for KJEDE.SAMMEN for å opprette strenger.

Lær mer om hvordan du bruker beregningsoperatorer.

Bruke TEKST-funksjonen til å kombinere og formatere strenger.

TEKST-funksjonen konverterer en numerisk verdi til tekst og kombinerer tall med tekst eller symboler.

Hvis for eksempel celle A1 inneholder tallet 23,5, kan du bruke følgende formel til å formatere tallet som et valutabeløp:

=TEKST(A1;"$0,00")

Resultat: $23,50

Relatert

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×