Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Sist oppdatert: 4. august 2017

Problemene som er dokumentert i denne artikkelen, er rapportert etter installasjon av de nylige oppdateringene som er listet opp nedenfor:

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2007: 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2010: 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2013: 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2016: 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 8, 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 10, 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 10, 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 7, 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 7, 13. juni 2017

Hvis du er Microsoft 365-kunde, kan du installere de nyeste oppdateringene som er tilgjengelige i dag for å løse problemene. Gå til Fil > Office-konto> Oppdateringsalternativer > Oppdater nå.

PROBLEM

Sist oppdatert: 27. juli 2017

Dette problemet gjelder Outlook 2007 og Outlook 2010.

Du får følgende feilmelding når du åpner et vedlegg i en e-post, en kontakt eller en oppgave i rikt tekstformat:

«Programmet som ble brukt til å opprette dette objektet, er Outlook. Dette programmet er enten ikke installert på datamaskinen, eller det svarer ikke. Hvis du vil redigere dette objektet, må du installere Outlook eller påse at eventuelle dialogbokser i Outlook er lukket».

Programmet er ikke installert

Du kan også se:

«Dette elementet inneholder vedlegg som potensielt er usikre. Du kan kanskje ikke vise vedleggene etter at du har lukket dem.

Potensielt usikre

Status: Løst

Installer oppdateringene nedenfor for å løse problemet for Outlook 2007 og Outlook 2010:

Oppdatering for Outlook 2007: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2010: 27. juli 2017

Midlertidig løsning

 • Videresend e-postmeldingen til deg selv, og åpne vedlegget fra e-posten du videresendte.

 • Endre e-postformatet til HTML eller tekstformat.

 • Lagre vedleggene til datamaskinen ved hjelp av én av følgende metoder, og deretter åpne dem fra den lagrede plasseringen:

  • Dra og slipp vedleggene til skrivebordet.

  • Gå til Fil > Lagre vedlegg.

  • Kopier og lim inn vedlegget på datamaskinen.

PROBLEM

Sist oppdatert: 27. juli 2017

Dette problemet gjelder Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016.

Når du åpner et vedlegg som inneholder påfølgende punktum (...) eller et utropstegn (!), blokkeres filene og du får en Åpner e-postvedlegg-advarsel.

Vindu for vedlegg

Eller hvis en e-postmelding inneholder en vedlagt e-postmelding, og den vedlagte e-postmeldingens emnelinje slutter med en usikker filtype som er oppført i Blokkerte vedlegg i Outlook, blokkeres e-postvedlegget for mottakere.

STATUS: Løst

Hvis du er Microsoft 365-kunde, kan du installere de nyeste oppdateringene for å løse problemene. Gå til Fil > Office-konto> Oppdateringsalternativer > Oppdater nå.

Installer oppdateringene nedenfor for å løse problemet for Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016:

Oppdatering for Outlook 2007: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2010: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2013: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2016: 27. juli 2017

Midlertidig løsning

Hvis du får Åpner e-postvedlegg-advarselen, og du er sikker på at vedlegget ble sendt fra en klarert kilde, fortsetter du med å Åpne eller Lagre vedlegget.

Hvis filen er blokkert på grunn av en potensielt usikker filtype, kan du be avsenderen om å lagre e-postmeldingen på datamaskinen sin og gi nytt navn til emnelinjen, slik at den ikke slutter med en usikker filtype. Deretter legger du det ved e-postmeldingen og sender på nytt.

PROBLEM

Sist oppdatert: 27. juli 2017

Dette problemet gjelder Outlook 2013 og Outlook 2016.

Hvis du setter ShowLevel1Attach til å tillate at Outlook kan vise Nivå 1-vedlegg, ser du kanskje denne feilen: Ett eller flere objekter i denne filen har blitt deaktivert på grunn av policyinnstillingene.

Advarsel!: Vanligvis blokkeres Nivå 1-vedlegg. Hvis du har aktivert denne policyen, kan brukere se Nivå 1-vedlegg i Outlook. Hvis du bruker en av løsningene til å åpne filene, må du passe på at det er trygt å åpne dem. Se: Informasjon for administratorer om sikkerhetsinnstillingene for e-post i Outlook 2007.

Feil i Outlook

Hvis du angir at ShowLevel1Attach skal tillate at Outlook viser vedlegg på nivå 1, og du sender en e-post med et vedlegg, kan du se denne meldingen: «Dette elementet inneholder vedlegg som kan være usikre.  Det er ikke sikkert at mottakere som bruker Microsoft Outlook, kan åpne disse vedleggene.

Advarsel om usikkert vedlegg i Outlook

STATUS: Løst

Hvis du er Microsoft 365-kunde, kan du installere de nyeste oppdateringene for å løse problemet. Gå til Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

Installer oppdateringene nedenfor for å løse problemet for Outlook 2013 og Outlook 2016:

Oppdatering for Outlook 2013: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2016: 27. juli 2017

Midlertidig løsning:

 • Endre e-postformatet til HTML eller tekstformat.

 • Lagre vedleggene til datamaskinen ved hjelp av én av følgende metoder, og deretter åpne dem fra den lagrede plasseringen:

  • Dra og slipp vedleggene til skrivebordet.

  • Gå til Fil > Lagre vedlegg.

  • Kopier og lim inn vedlegget på datamaskinen.

PROBLEM

Sist oppdatert: 17. september 2017

Obs!: Se også denne artikkelen for å få en oppdatering på dette problemet: Skript for egendefinert skjema er nå deaktivert som standard.

Dette problemet gjelder Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016.

Når du bruker et egendefinert skjema som du har opprettet for Outlook, kan du se følgende to symptomer:

 • VBScript kjører ikke.

 • Du får en advarsel om skadelig programvare:

  Feil i Outlook

STATUS

Hvis du er Microsoft 365-kunde, er løsningen nå tilgjengelig for Insider Fast-målgruppen.

En oppdatering er planlagt for andre kanaler i midten av september. Versjoner 16.0.8418.5703 og senere. Vi oppdaterer denne siden når løsningen lanseres.

Problemet er løst for alle MSI-versjoner. Installer oppdateringene nedenfor for å løse problemet for Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016:

Oppdatering for Outlook 2007: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2010: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2013: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2016: 27. juli 2017

PROBLEM

Sist oppdatert: 3. august 2017

Dette problemet gjelder alle Outlook-versjoner på Windows 7, Windows 8 og Windows 10.

Når du søker i Outlook, får du denne feilen: «Noe gikk galt, og søket kan ikke fullføres.»» eller «Søkeresultatene kan være ufullstendige fordi elementer fremdeles indekseres

Feil i Outlook

Du ser også denne Hendelseslogg-advarselen:

Advarsel om hendelseslogg i Outlook

STATUS: LØST

Windows har gitt ut løsninger via Windows Updates for å løse et pålitelighetsproblem med Windows Search. Under finner du de aktuelle KB-oppdateringene for hver versjon:

Obs!:  Vi lanserte en løsning på dette problemet 27. juni 2017. Hvis du har implementert løsningen for å deaktivere Windows Desktop Søketjeneste, kan du nå angi registernøkkelen PreventIndexingOutlook til DWORD: 0 for å gå tilbake til å bruke Windows Søk.

LØSNING

Hvis problemet ikke er løst når du har installert oppdateringene, kan du bruke løsningen nedenfor:

 1. Hvis Søk ikke fungerer for Exchange-kontoer, sletter du OST-filene, som vil føre til at kontoen synkroniserer og indekserer på nytt:

  • OST-filer lagres vanligvis på C:\Users\<brukernavn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  • Klikk på Fil, Kontoinnstillinger, Kontoinnstillinger, Datafiler for å finne navnet og plasseringen av OST-filen. Finn riktig e-postadresse, klikk på navnet, og klikk på Åpne filplassering.

  • Du må lukke Outlook før du kan slette OST-filen, for at prosessen skal frigi filen.

  • Start Outlook på nytt etter sletting av filen, og la e-posten synkronisere på nytt.

 2. En annen løsning er å opprette en ny Outlook-profil og legge til kontoene dine i den nye profilen. Vi anbefaler at du beholder den gamle profilen til du vet at du har flyttet alle lokale data- eller PST-filer.

Inntil feilrettingen blir tilgjengelig via Windows Update, kan du angi en registernøkkel som gjør at Outlook slutter å bruke den lokale Windows Søketjenesten. Når denne registernøkkelen er angitt, brukes den innebygde søkemotoren i Outlook. Det innebygde søket viser meldingen nedenfor for å angi at den ikke bruker Windows Search-tjenesten.

Advarsel om søk i Outlook

Deaktivere tjenesten Windows PC-søk for Outlook:

Obs!: Følgende fremgangsmåte viser deg hvordan du endrer registeret. Alvorlige problemer kan imidlertid oppstå hvis du endrer registeret på feil måte. Pass på at du følger disse trinnene nøye. Sikkerhetskopierer registeret før du endrer det, for ekstra beskyttelse. Du kan dermed gjenopprette registeret hvis det oppstår problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registeret, kan du se denne artikkelen.

 • Åpne registerredigering.

 • Gå til: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

 • PreventIndexingOutlook

 • Angi DWORD: 1

Detaljerte instruksjoner:

 1. Klikk på Start, og klikk på Kjør. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter på OK.

 2. Finn og klikk deretter på følgende undernøkkel i registeret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. Gå til Rediger-menyen, pek på Ny, og klikk deretter på Ny nøkkel. Gi nøkkelen navnet Windows Search.

 4. Klikk på den nye nøkkelen, Windows Search.

 5. Gå til Rediger-menyen, pek på Ny, og klikk deretter på DWORD-verdi.

 6. Skriv inn PreventIndexingOutlook som navn for DWORD, og trykk deretter Enter.

 7. Høyreklikk på PreventIndexingOutlook, og klikk deretter på Endre.

 8. I boksen Verdidata skriver du 1 for å aktivere registeroppføringen, og klikker deretter på OK.

 9. Merk: For å deaktivere innstillingen PreventIndexingOutlook skriver du inn 0 (null) og klikker på OK.

 10. Avslutt registerredigering, og start deretter Outlook på nytt.

PROBLEM

iCloud ble ikke lastet inn riktig i Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016.

Når du åpner kalenderen, kontakter eller oppgaver, får du følgende feilmelding:

Settet med mapper kan ikke åpnes. MAPI kan ikke laste inn informasjon om tjenesten C:\PROGRA~2\COMMON~1\Apple\INTERN~1\APLZOD.dll. Påse at tjenesten er riktig installert og konfigurert.

Feil i Outlook

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Innlasting av uregistrerte MAPI-tjenester er deaktivert som standard for å gjøre Outlook sikrere.

Hvis du bruker Outlook 2010, Outlook 2013 eller Outlook 2016, må du avinstallere og installere iCloud på nytt for å løse dette problemet. Du finner mer informasjon på denne siden.

Du kan bruke den midlertidige løsningen nedenfor for Outlook 2007.

Advarsel!: Denne løsningen kan gjøre datamaskinen eller nettverket mer sårbart for angrep fra ondsinnede brukere eller skadelig programvare, for eksempel virus. Microsoft anbefaler ikke denne løsningen, men gir denne informasjonen slik at du kan velge å implementere denne løsningen på eget initiativ. Bruk denne midlertidige løsningen på eget ansvar.

Hvis du har klarerte programmer som må lastes inn på denne måten, kan du aktivere disse programmene på nytt ved å angi følgende registernøkkel:

REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Du kan bruke følgende registerundernøkkel for å bruke registerinnstillingen som en domenepolicy:

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Verdi 0 (standard): Blokker innlasting av uregistrerte MAPI-tjenester. Dette er den anbefalte innstillingen for å unngå uventet kjøring av ukjent kode.

Verdi 1: Aktiver innlasting av uregistrerte MAPI-tjenester.

Viktig!: Følgende fremgangsmåte viser deg hvordan du endrer registeret. Alvorlige problemer kan imidlertid oppstå hvis du endrer registeret på feil måte. Pass på at du følger disse trinnene nøye. Sikkerhetskopierer registeret før du endrer det, for ekstra beskyttelse. Du kan dermed gjenopprette registeret hvis det oppstår problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registeret, kan du se denne artikkelen.

Følg disse trinnene for å utføre disse endringene i registeret:

 1. Klikk på Start, og klikk på Kjør. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter på OK.

 2. Finn og klikk deretter på følgende undernøkkel i registeret:

  HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\

 3. Gå til Rediger-menyen, pek på Ny, og klikk deretter på DWORD-verdi.

 4. Skriv inn AllowUnregisteredMapiServices som navn på DWORD, og trykk deretter på Enter.

 5. Høyreklikk på AllowUnregisteredMapiServices, og klikk deretter på Endre.

 6. I boksen Verdidata skriver du 1 for å aktivere registeroppføringen, og klikker deretter på OK.

  Obs!: Du deaktiverer innstillingen AllowUnregisteredMapiServices ved å skrive inn 0 (null) og deretter klikke på OK.

 7. Avslutt registerredigering, og start så datamaskinen på nytt.

Informasjon om sikkerhetsproblemer (gjelder for alle versjoner)

Ved forespørsel om å laste inn en leverandørs DLL, kan ikke MAPI validere om den er registrert på riktig måte i MapiSVC.inf, eller om den overhodet kommer fra den lokale maskinen. Dette kan utnyttes ved at man oppretter en fil sammen med et OLE-objekt, på en slik måte at det forårsaker at MAPI laster inn en DLL-fil fra en delt nettverksressurs når OLE-objektet aktiveres. Dette kan tillate kjøring av tilfeldig kode.

PROBLEM

Dette problemet gjelder alle Outlook-versjoner på Windows 7, Windows 8 og Windows 10.

Når du skriver ut en bestemt iframe eller ramme på en nettside, kan utskriften være tom, eller teksten som skrives ut, ser ut som følger:

Utskriftsfeil i Outlook

Obs!: En ramme er en del av en nettside eller et nettleservindu, som viser innhold uavhengig av beholderen. Rammer kan laste inn innhold uavhengig av hverandre.

Dette problemet er også observert i både Internet Explorer 11 og programmer som er vert for IE Nettleserkontroll.

STATUS: LØST

Dette problemet er løst.

Se denne artikkelen for å installere oppdateringene for Internet Explorer 9 og 10: En tom side eller 404-feil skrives ut når du prøver å skrive ut en ramme

For Internet Explorer 11 kan du se:

Sist oppdatert: 26. juli 2017

PROBLEM

Enkelte nettbaserte Outlook-tillegg fungerer ikke i Outlook når du bruker Microsoft Exchange 2013 lokalt.

Dette gjelder bare for MSI-installasjonene av Outlook 2016/Office 2016. Klikk og bruk-installasjoner berøres ikke. Office-apptillegget viser kanskje en Operasjonen mislyktes-feil eller reagerer ikke på knappetrykk eller andre valg for brukergrensesnitt.

Status: Undersøker

Vi undersøker problemet og oppdaterer denne siden når det finnes en løsning.

Sist oppdatert: 29. november 2017

PROBLEM

Outlook krasjer når du klikker på Fil > Alternativer, og du ser feilmeldingen nedenfor.

Krasjfeil for Outlook

Dette problemet gjelder bare første utgave for utsatt kanal, versjon 16.0.8201.2158.

Informasjon om krasj:

Feil i programnavn: OUTLOOK.EXE, versjon: 16.0.8201.2158, tidsangivelse: 0x5975d6bc

Feil i modulnavn: KERNELBASE.dll, versjon: 6.1.7601.23807, tidsangivelse: 0x5915fe14

Unntakskode: 0xc06d007f

Feilforskyvning: 0x000000000001a06d

Feil i prosess-ID: 0x11fc

Feil i starttidspunkt for program: 0x01d307f0bc63afda

Feil i programbane: C:\Programfiler\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Feil i modulbane: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

STATUS: LØST

Dette problemet er løst i Halvårskanal (tidligere første utgave for utsatt kanal), bygg 8201.2162 som ble utgitt i august 2017.

Dette problemet er også løst i bygg 8201.2209 utgitt i november 2017 for utsatt kanal.

Hvis du vil ha mer informasjon om når bygg er tilgjengelige for sine respektive kanaler, kan du gå til Oppdateringslogg for Microsoft 365.

Har du en forespørsel om funksjonen?

Lyspære – idé

Hvis det er en funksjon du vil be om, kan du sende oss tilbakemelding for å hjelpe oss med å prioritere nye funksjoner i fremtidige oppdateringer. For mer informasjon, kan du se Hvordan gi tilbakemelding om Microsoft Office?.

Beslektede emner

Ferdige eller midlertidige løsninger for nylige problemer i Outlook for Windows
Løse problemer med Outlook for Windows med automatiserte feilsøkingsverktøy
Koble Outlook 2016 eller Outlook 2013 til Outlook.com på nytt for uavbrutt e-posttilgang

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×