Endelige eller midlertidige løsninger for nylige problemer i Outlook for PC

Sist oppdatert: juni 2021

Vi har flere verktøy for problemer som ikke dekkes på denne siden. Verktøyene hjelper deg med å diagnostisere og løse en rekke Outlook-problemer automatisk. Se denne artikkelen: Løs Outlook for Windows-problemer med automatiserte feilsøkingsverktøy

Gå til hver inndeling på denne siden for et bestemt Outlook-problem:

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for mai 2021

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for mars 2021

Kjente problemer i Outlook-oppdateringene for desember 2020

Kjente problemer i Outlook-oppdateringene for november 2020

Kjente problemer i Outlook-oppdateringene for oktober 2020

Outlook Kjente problemer i september 2020 oppdateringer

Kjente problemer med Outlook i august 2020-oppdateringer

Kjente problemer med Outlook i juli 2020-oppdateringer

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for juni 2020

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for april 2020

Kjente problemer i oppdateringene for Outlook, mars 2020

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for januar 2020

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for november 2019

Kjente problemer i Outlook-oppdateringene for oktober 2019

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for september 2019

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for august 2019

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for juni 2019

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for juni 2019

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for mai 2019

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for mars 2019

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for januar 2019

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for desember 2018

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for november 2018

Kjente problemer i oppdateringene i Outlook for oktober 2018

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for september 2018

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for juni 2018

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for mars 2018

Sist oppdatert: 19. april 2018

PROBLEM

Når du klikker på elementene i Samtalelogg-mappen, kan Outlook slutte å reagere eller vise meldingen «Svarer ikke».

Dette problemet kan også oppstå når du klikker på Skype-elementer og talemeldinger for e-post.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du gå til Outlook slutter å reagere når du klikker i Samtalelogg-mappen.

Sist oppdatert: 6. april 2018

PROBLEM

Når en lokal Outlook-bruker åpner Planleggingsassistenten for å planlegge et møte, vises informasjon om ledige/opptatte tidspunkt for skybrukere som skråstreker.

Dette forekommer vanligvis hvis brukeren som ble lagt til i møtet, har blokkert tilgjengelighet i kalenderen som Arbeider et annet sted.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Fram til en løsning er tilgjengelig, kan du bruke Outlook Web App (OWA) til å planlegge møtet som en midlertidig løsning, eller du kan be brukeren som har angitt Arbeider et annet sted som tilgjengelighet, til å bytte til ledig eller opptatt.

Gå til Informasjon om ledige/opptatte tidspunkt vises som skråstreker i Planleggingsassistenten for mer informasjon om dette problemet.

Sist oppdatert: 10. mai 2018

PROBLEM

Fra og med versjon 1802 (bygg 9029.2167) har det blitt introdusert en oppdatering for Outlook som gjør at endringer i vedlegg, emne og brødtekst for møter behandles som oppdateringer som må sendes til alle deltakere. Basert på tilbakemeldinger fra kunder vil Outlook hindre at endringer i brødteksten utløser oppdateringer for alle deltakere.

STATUS: LØST

Løsning og midlertidige løsninger for dette problemet finnes i denne artikkelen: Outlook slutter uventet å bruke ledetekst og sender i stedet møteoppdateringer automatisk til alle deltakere

Sist oppdatert: 14. mars 2018

PROBLEM

Når du har oppdatert til versjon 1803 (Bygg 9126.2072), kan det hende at mottakeren fremdeles bare ser den gamle plasseringen selv om du sender en oppdatering med oppdatert plassering for et eksisterende møte i kalenderen. Hvis du åpner elementet i mappen Sendte elementer, er det ikke oppdatert og viser fremdeles den gamle plasseringen.

Obs!: Dette problemet påvirker bare versjoner av Halvårskanal (målrettet) og Månedskanal (målrettet) som bruker bygg 9126.2072 og nyere.

STATUS: LØST

Dette problemet er løst av en endring i tjenesten. Problemet løses ved å starte Outlook på nytt, men du må kanskje starte Outlook på nytt opptil tre ganger for at endringen skal tre i kraft.

Du finner også informasjon om dette problemet i denne artikkelen: Oppdatering av møteplassering gjenspeiles ikke i mottakerens kalender i Outlook 2016.

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for februar 2018

Sist oppdatert: 9. mars 2018

PROBLEM

Når du sender e-postmeldinger, kan e-postmeldingen være blank. Dette problemet forekommer oftest med tillegg som bruker funksjonen Send til e-postmottaker og MAPI-integrasjon.

STATUS: LØST

Problemet er løst i Månedskanal, versjon 1802 (bygg 9029.XXXX) eller nyere. Hvis du vil ha den siste oppdateringen umiddelbart, kan du åpne Outlook og velge Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

Informasjon for dette problemet er også tilgjengelig i Outlook sender blanke e-postmeldinger.

Sist oppdatert: 20. februar 2018

PROBLEM

Når du skriver ut kalenderen, ser du at den blir skrevet ut i svart-hvitt i stedet for farger. Problemet oppstår i Outlook 2016-versjoner 8901.xxxx og nyere.

Dette problemet oppstår fordi Outlook-teamet løste et problem med å respektere innstillingen Skriv ut med grå skyggelegging.

STATUS: LØST

Hvis du vil skrive ut kalenderen i farger, må du deaktivere innstillingen Skriv ut med grå skyggelegging i Utskriftsformat under Alternativer for utskrift. De fullstendige trinnene finnes i denne artikkelen: Kalenderutskrift i Outlook 2016 byttet fra farge til svart-hvitt.

Sist oppdatert: 12. februar 2018

PROBLEM

Når du klikker på Signatur-knappen, slutter Outlook å reagere, og du kan ikke legge til en signatur.

Dette forekommer hvis du installerer et Office-abonnement på en PC som har forhåndsinstallerte Microsoft Office-skrivebordsprogrammer.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Hvis du vil løse dette problemet midlertidig, kan du avinstallere de forhåndsinstallerte Microsoft Office-skrivebordsprogrammene. Midlertidige løsninger for dette problemet finnes i følgende artikkel: Outlook fryser når du klikker på Signatur-knappen

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for januar 2018

Sist oppdatert: 1. mai 2018

PROBLEM

Du kan kanskje ikke søke eller se e-posttips eller ledig/opptatt.

Dette problemet oppstår i bygg 8420.xxxx og høyere.

STATUS: LØST (for Månedskanal) / MIDLERTIDIG LØSNING (for Halvårskanal)

Løsning og midlertidige løsninger for dette problemet finnes i denne artikkelen: Søk, e-posttips og ledig/opptatt fungerer ikke for enkelte Microsoft 365-brukere

Sist oppdatert: 31. januar 2018

PROBLEM

Når du viser flere kalendere samtidig og stabler dem oppå hverandre i en overleggsvisning, kan du ikke vise avtaler fra de andre kontoene.

Dette problemet startet i versjon 1712 (bygg 8827.2148).

STATUS: LØST

Problemet er løst i Månedskanal, versjon 1712 (bygg 8827.2179). Hvis du vil ha den nyeste oppdateringen umiddelbart, åpner du Outlook og velger Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

Informasjon om dette problemet er også tilgjengelig i Kalenderoverlegg viser ikke avtaler for ekstra konto.

Sist oppdatert: 24. januar 2018

PROBLEM

Når du legger til nye brukere i et eksisterende møte og velger Send oppdateringer bare til deltakere som er lagt til eller slettet, beholdes ikke møtestedet.

STATUS: LØST

 • Problemet er løst for Outlook 2016 (Klikk og bruk) i bygg 8502.1000 og nyere. Hvis du vil ha den siste oppdateringen umiddelbart, åpner du Outlook og velger Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

 • Vi planlegger å løse problemet for Outlook 2013 med den offentlige oppdateringen for februar for versjoner 15.0.5007.1000 og nyere.

Informasjon om dette problemet er også tilgjengelig i Informasjon om møtested mangler når nye brukere er lagt til i møtet.

Sist oppdatert: 17. januar 2018

PROBLEM

Hvis du har to forskjellige Exchange-kontoer (inkludert Outlook.com) i Outlook 2016-profilen og du merker e-postmeldinger for oppfølging i begge postboksene, blir ikke emnene og detaljene for e-postmeldingene synlige i gjøremålsfeltet eller oppgavevisningen.

STATUS: LØST 

Problemet er løst i Månedskanal, versjon 1712 (bygg 8827.2179). Hvis du vil ha den nyeste oppdateringen umiddelbart, åpner du Outlook og velger Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

Du finner også informasjon om dette problemet i Visningen for gjøremålsfeltet og oppgavelisten viser ingen hendelser.

Sist oppdatert: 24. januar 2018

PROBLEM

Etter installering av oppdateringen for januar for MSI-versjoner av Outlook, fjernes vedlegg når du videresender e-postmeldinger i ren tekst.

STATUS: LØST

Du løser problemet ved å laste ned oppdateringen 4011123 fra nedlastingssenteret.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du lese Vedlegg fjernes når du videresender e-postmeldinger i ren tekst.

Sist oppdatert: 31. januar 2018

PROBLEM

Når du har oppdatert Outlook eller Office til versjon 16.0.8827.2062, vises ingen resultater når du bruker søkealternativet Alle postbokser.

STATUS: LØST

Problemet er løst i Månedskanal, versjon 1712 (bygg 8827.2179). Hvis du vil ha den nyeste oppdateringen umiddelbart, åpner du Outlook og velger Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

Du finner også informasjon om dette problemet i Finner ingen søkeresultater når du søker i Alle postbokser.

Sist oppdatert: 31. januar 2018

PROBLEM

Når du har oppdatert Outlook eller Office til versjon 16.0.8827.2062, vises ingen resultater når du bruker alternativet Søk etter relatert.

STATUS: LØST

Problemet er løst i Månedskanal, versjon 1712 (bygg 8827.2179). Hvis du vil ha den nyeste oppdateringen umiddelbart, åpner du Outlook og velger Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

Du finner også informasjon om dette problemet i Finner ingen resultater med alternativet Søk etter relatert

Sist oppdatert: 27. februar 2018

PROBLEM

Outlook starter ikke etter at du har fulgt oppdateringen fra januar til å oppdatere Outlook 2010 i Windows XP. Outlook viser følgende feil: «Finner ikke Outlook.exe-inngangspunkt. Prosedyreinngangspunktet CompareStringOrdinal finnes ikke i det dynamiske koblingsbiblioteket KERNEL32.dll.»

STATUS: LØST

Microsoft har utgitt KB 4018314 for å løse problemet. Løsningen vil også bli utgitt i den planlagte månedsoppdateringen som er planlagt for 6. mars.

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for november 2017

Sist oppdatert: 4. desember 2017

PROBLEM

Når du oppdaterer Outlook 2016 til bygg 8625.2121 eller høyere, løses ikke lokale kontaktgrupper automatisk med Autofullfør.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Det tekniske teamet er klar over dette problemet og jobber med en løsning som skal være tilgjengelig snart. Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om dette problemet, kan du gå til Kan ikke søke etter kontaktgrupper med Autofullfør.

Sist oppdatert: 3. november 2017

PROBLEM

Når du har oppdatert til Monthly Channel-versjon 1710 (8625.2121) eller nyere, mangler Visningsinnstillinger-knappen.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

For den nyeste informasjonen om dette problemet, kan du gå til Manglende Visningsinnstillinger-knapp i Outlook 2016.

Kjente problemer med Outlook i oppdateringene for oktober 2017

Sist oppdatert: 25. oktober 2017

PROBLEM

Etter den offentlige installasjonen for oktober vises ikke lenger hjemmesider for mapper, og Hjemmeside-funksjonen mangler i mappeegenskaper for Outlook. Denne funksjonen ble deaktivert som standard for å begrense sikkerhetsproblemer.

Dette påvirker Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Gå til Hjemmeside-funksjonen for Outlook mangler i mappeegenskaper for å få den nyeste informasjonen.

Sist oppdatert: 26. oktober 2017

PROBLEM

Når moderne godkjenning er deaktivert, kan brukere periodevis bli bedt om legitimasjon i Outlook 2016, og må angi brukernavn og passord flere ganger.

Obs!: Fiddler-sporing viser 401/403 mislykkede godkjenninger til dette endepunktet: «https://outlook.office.com/api/v2.0/Me/InferenceClassification»

Dette scenariet kan oppstå hvis Innboks med fokus og moderne godkjenning for tenanten er slått på, og at moderne godkjenning deretter blir slått av. Når dette skjer, har Innboks med fokus allerede begynt å arbeide og fortsetter å prøve å koble til, noe som resulterer i krav om legitimasjon.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Hvis du vil har den nyeste informasjonen, gå til Outlook 2016 ber om legitimasjon når du har deaktivert moderne godkjenning.

Sist oppdatert: 16. oktober 2017

PROBLEM

Når du har installert den offentlige oppdateringen for oktober for Outlook 2010 eller Outlook 2013, kan det hende du får denne feilmeldingen når du klikker på mapper i ruten Business Contact Manager: Finner ingenting å vise her. I tillegg vises en feildialogboks med denne feilmeldingen: Business Contact Manager for Outlook kan ikke fullføre den siste handlingen eller de siste handlingene. Prøv på nytt.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om dette problemet, kan du gå til feilmeldingen Business Contact Manager kan ikke fullføre den siste handlingen eller handlingene i Outlook 2010 eller 2013.

Kjente problemer i oppdateringene for oktober 2017 for Outlook

Sist oppdatert: 19. september 2017

PROBLEM

Når du har installert den offentlige oppdateringen for september, viser Outlook 2007 blandede språk i brukergrensesnittet.

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2007: 12. september 2017

Kunder som bruker språket i den første kolonnen, kan se deler av siden i språket som er oppført i den andre kolonnen:

Arabisk

Svensk

Bulgarsk

Portugisisk (Brasil)

Katalansk

Portugisisk (Brasil)

Tsjekkisk

Svensk

Ungarsk

Svensk

Italiensk

Portugisisk (Brasil)

Kasakhisk

Portugisisk (Brasil)

Koreansk

Portugisisk (Brasil)

Latvisk

Svensk

Norsk

Svensk

Nederlandsk

Svensk

Portugisisk

Portugisisk (Brasil)

Slovensk

Svensk

Serbisk (latinsk)

Svensk

Thai

Kinesisk (tradisjonell, Taiwan)

Tyrkisk

Kinesisk (tradisjonell, Taiwan)

STATUS: Løst

Problemet er løst.

Du bør følge instruksjonene i KB 4011086 for å avinstallere den, og deretter installere KB 4011110.

Sist oppdatert: 13. oktober 2017

PROBLEM

Egendefinert skjemaskript er nå deaktivert som standard, og krever innstilling via registernøkler for å aktiveres på nytt.

 1. Den nye registernøkkelen har en standardverdi på 1, noe som indikerer at skjemaskriptet ikke skal kjøre.

  Opprett først denne nøkkelen:

  32-biters Office på 64-biters Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  32-biters Office på 32-biters Windows eller 64-biters Office på 64-biters Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  Opprett deretter DWORD (32-biters) med verdien 0, og angi navnet til DisableCustomFormItemScript for å aktivere egendefinerte skjemaskripter.

 2. Når egendefinerte skjemaskripter er aktivert, må de deretter aktiveres per skjemameldingsklasse. Hvis du for eksempel har et skjema med meldingsklassen IPM.Note.Custom, må vi registrere IPM.Note.Custom som en klarert skjemameldingsklasse. For å gjøre dette må du først opprette denne nøkkelen:

  32-biters Office på 64-biters Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

  32-biters Office på 32-biters Windows eller 64-biters Office på 64-biters Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

Opprett deretter REG_SZ-verdier i denne nøkkelen for hvert skjema der du vil tillate skripter å kjøre. I eksemplet ovenfor lagrer du en REG_SZ-verdi kalt IPM. Note.Custom, med tomme data.

Når du skal utforme et skjema, vil Kjør dette skjemaet kjøre et skjema ved hjelp av meldingsklassen for basisskjemaet. Hvis du er i gang med å utforme et IPM.Note-skjema, og ønsker å bruke Kjør dette skjemaet, må du ha registrert IPM.Note. Når du har publisert, er det den publiserte meldingsklassen som blir sjekket. Når du er ferdig med å utforme skjemaet og har publisert det til et egendefinert skjemanavn, kan du fjerne standarden «IPM.Note» fra klarert-listen.

Obs!: 

 • Du må starte Outlook på nytt når du har angitt TrustedFormScriptList-nøkkelen.

 • Registernøkkeleksemplene bruker 16.0 for Outlook 2016. Bruk 15.0 for Outlook 2013, 14.0 for Outlook 2010 og 12.0 for Outlook 2007.

Når du har gjort endringene ovenfor, vil registernøklene se slik ut:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security]

DisableCustomFormItemScript"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList]

«IPM. Note.Custom»=«»

«IPM.Note»=»»

Registernøkler

Registernøkler

MERK: I noen tilfeller fungerer skjemaer i sekundære postbokser og fellesmapper fortsatt ikke etter innstilling av registernøkkel. Du kan løse dette ved å aktivere skript i klareringssenteret:

 1. Klikk på Fil > Alternativer. Velg deretter Klareringssenter > Innstillinger for klareringssenteret > E-postsikkerhet.

 2. Gå til inndelingen Skript i mapper, klikk på avmerkingsboksen for Tillat skript i delte mapper og Tillat skript i fellesmapper, og klikk på OK og OK for å lukke vinduene.

STATUS

Denne endringen ble først introdusert i de offentlige oppdateringene for Outlook 12. September 2017, og er inkludert i de følgende MSI-oppdateringene som nå krever registernøklene.

Outlook 2007

Outlook 2010

Outlook 2013

Outlook 2016

Statusen for Klikk og bruk er som følger:

 1. Månedskanal (Oppdatert kanal) begynner å støtte registernøklene i oppdateringen som er planlagt for lansering 18. september, bygg 16.0.8431.2079.

 2. Halvårskanal (FRDC) støtter registernøklene med bygg 16.0.8431.2079.

 3. Utsatt kanal støtter registernøklene med bygg 16.0.8201.2193.

 4. Utsatt utvidet status er TBD.

 5. Insider Fast-status er TBD.

 6. Insider Slow støtter registernøklene med bygg 16.0.8431.2079.

Sist oppdatert: 13. oktober 2017

PROBLEM

Dette skjer fordi skript for egendefinert skjema nå er deaktivert som standard.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Følg trinnene i problem nr. 2: Skript for egendefinert skjema er nå deaktivert som standard, som er rett over dette problemet.

Viktig kunngjøring om Outlook.com

HANDLING KREVES: Koble Outlook 2016 eller Outlook 2013 til Outlook.com på nytt for uavbrutt e-tilgang

Tidligere i år innførte vi nye Outlook.com som hjelper deg til å fokusere på det som er viktig, samarbeide lekende lett og få mer gjort. Som en del av oppgraderingen av Outlook.com flytter vi kontoen din til en sikrere og mer pålitelig infrastruktur. Oppgraderingen påvirker alle e-postkontoer I Outlook, Hotmail, Live eller MSN.

Når Outlook.com-kontoen har blitt oppgradert, må du koble Outlook 2016 eller Outlook 2013 til Outlook.com-kontoen på nytt for å sikre den beste opplevelsen og løse problemer. For å kontrollere om kontoen din har blitt oppgradert kan du logge på kontoen din via en nettleser og sammenligne postboksen med bildene nedenfor.

Postboksen før oppgraderingen

Menylinjen for Outlook.com

Postboksen etter oppgraderingen

Menylinjen for Outlook E-post

Hvis du ikke kobler til den oppgraderte e-postkontoen på nytt, kan du ikke lenger sende eller motta e-postmeldinger i Outlook.com via skrivebordsversjonen av Outlook 2016 og 2013 før du kobler til på nytt. Ved ikke å koble til på nytt kan du oppleve synkroniseringsproblemer med e-post og kalender som blir løst når du kobler til på nytt. Du kan fremdeles sende og motta e-postmeldinger via Internett på www.Outlook.com.

Du kan gå til denne artikkelen for detaljerte instruksjoner om og hjelp til å koble til kontoen på nytt.

Obs!: Denne endringen påvirker bare Outlook.com-kontoer du har tilgang via Outlook 2016 eller Outlook 2013. Du trenger ikke å koble til de andre e-postkontoene, for eksempel Microsoft 365, Exchange eller andre tredjeparts e-postkontoer. Du kan også fortsette å sende, motta og få tilgang til e-post fra Outlook.com-kontoen på nettet via en populær nettleser.

Outlook-problemer når du kobler Outlook til Outlook.com

PROBLEM

Når du kobler til Outlook for Windows (Outlook-2016-, 2013-, 2010-versjon) på Outlook.com-e-postkontoen, kan du oppleve følgende:

 • E-kontonavnet vises som outlook_[long series of letters and numbers]@outlook.com i mapperuten og når du skriver e-postmeldinger ved hjelp av Outlook for Windows.

 • Mottakerne mottar også e-postmeldingen fra avsenderen med formatet outlook_[long series of letters and numbers]@outlook.com.

 • Når mottakere svarer på e-postmeldingen, returneres e-postmeldingen, og det kan hende du får meldingen «Kan ikke levere meldingen når du sender e-post for Internett i Outlook.»

Dette problemet påvirker bare kunder som bruker Outlook for Windows. E-postmeldinger som sendes via Outlook.com på nettet fungerer på riktig måte, og e-postmeldinger sendes med riktig e-postadresse.

STATUS

Outlook-klienten støtter for øyeblikket ikke annet enn primære alias fra Microsoft-domener. Hvis du vil at kontoen skal virke i Outlook, må du endre det primære aliaset til en konto for et Microsoft-domene, for eksempel @outlook.com eller @hotmail.com. Outlook-teamet arbeider på en løsning som vil gjøre det mulig å bruke noen funksjoner for aliaser, i nær fremtid. Vi oppdaterer dette emnet så snart funksjonaliteten er tilgjengelig.

OMGÅELSE

Dette problemet oppstår for brukere med flere aliaser. Vi arbeider aktivt med å finne en løsning. I mellomtiden kan du gjøre dette for å løse problemet:

Obs! Hvis du ikke har et annet alias, klikker du på koblingen på siden for å opprette et. Klikk på Legg til e-post og et nytt alias. Velg deretter alternativet Opprett en ny e-postadresse og legg den til som et alias.

 1. Gå til https://account.live.com/names/Manage, og logg på Outlook.com-kontoen din.

 2. Angi Outlook.com-e-posten som primæraliaset.

 3. Fjern og legg til kontoen på nytt i Outlook for Windows. Se fremgangsmåten i denne artikkelen: Legge til Outlook.com-kontoen i Outlook for Windows

Sist oppdatert: 8. februar 2017

PROBLEM

Hvis Outlook er koblet til en primær Outlook.com-konto som er koblet til andre sekundære kontoer som ikke er Microsoft-kontoer (for eksempel Gmail, Yahoo og så videre), vil du ikke kunne velge den andre sekundære tilkoblede kontoen som sendekonto når du sender en e-post i Outlook.

Hvis du skriver inn den sekundære tilkoblede kontoens e-postadresse i Fra-feltet, blir e-postmeldingen sendt på vegne av den primære Outlook.com-kontoen.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Outlook støtter sending fra en sekundær tilkoblet konto for Microsoft-eide domener, som for eksempel @outlook.com, @live.com og @hotmail.com, men har ikke implementert denne funksjonaliteten for tredjepartsdomener.

Outlook-teamet lytter til din tilbakemelding og vurderer å legge til denne funksjonaliteten i fremtidige oppdateringer. Stem opp forespørselen, og legg til eventuell tilbakemelding på UserVoice: Alternativ for å få Microsoft Outlook 2016 til å fungere med Outlook.com tilkoblet. I mellomtiden kan du bruke denne midlertidige løsningen:

MIDLERTIDIG LØSNING

Du kan også legge til de sekundære tilkoblede kontoene (Gmail, Yahoo og så videre) i Outlook.com som flere kontoer i Outlook-profilen.

 1. I Outlook velger du Fil-fanen.

  Skjermbilde av venstre del av Outlook-båndet med Fil merket
 2. Velg Legg til konto under Kontoinformasjon.

  Kommandoen Legg til konto i Backstage-visningen
 3. Skriv inn navn, e-postadresse og passord på siden Automatisk kontooppsett, og velg deretter Neste.

  Obs!: Hvis du får en feilmelding når du har valgt Neste, må du dobbeltsjekke e-postadressen og passordet. Hvis begge er riktige, kan du se Neste område.

 4. Velg Fullfør.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurering av Outlook-e-post.

Sist oppdatert: 2. mai 2017

For øyeblikket kan du ikke bruke Outlook på Windows til å redigere kalendere som er delt med din Outlook.com-konto, selv om du har koblet din Outlook.com-konto til Outlook på nytt. Vi jobber med å gjøre det mulig å redigere delte kalendere i Outlook 2016 for Windows.

Hvis du vil redigere en delt kalender, kan du gå på nettet til din egen kalender på Outlook.com og åpne kalender for Windows 10 eller bruke en mobil enhet. Les om hvordan du kan Legge til Outlook.com-kontoen i en annen e-postapp.

Sist oppdatert: 2. mai 2017

PROBLEM

Når du prøver å godta en delt Outlook.com-kalender ved hjelp av Microsoft 365 for business for bedrifter-kontoen i Outlook 2016, kan du få feilmeldingen «Noe gikk galt» eller påloggingen kan mislykkes.

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Hvis du vil ha tilgang til kalenderen som ble delt med Microsoft 365 for business-kontoen, må du godta invitasjonen fra Outlook på nettet, iOS eller Android. Hvis du allerede har klikket på Godta-knappen i Outlook 2016, kan du ikke godta invitasjonen på nytt fra et annet Outlook-program. Personen som sendte deg invitasjonen, må fjerne tillatelsene dine og deretter sende en ny invitasjon.

Feilkoden 500 «Noe gikk galt» i Outlook.com

Kjente problemer med Outlook i sikkerhetsoppdateringene for juni 2017

Sist oppdatert: 11. juli 2017

Problemene som er dokumentert i denne inndelingen, er rapportert etter installasjon av de nylige oppdateringene som er listet opp nedenfor. Vi undersøker problemene og oppdaterer denne siden når det finnes en løsning. I mellomtiden kan du bruke de foreslåtte midlertidige løsningene for hvert problem.

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2007: 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2010: 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2013: 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2016: 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 8, 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 10, 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 10, 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 7, 13. juni 2017

Sikkerhetsoppdatering for Windows 7, 13. juni 2017

PROBLEM

Sist oppdatert: 17. september 2017

Obs!: Se også denne artikkelen for å få en oppdatering på dette problemet: Skript for egendefinert skjema er nå deaktivert som standard.

Dette problemet gjelder Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016.

Når du bruker et egendefinert skjema som du har opprettet for Outlook, kan du se følgende to symptomer:

 • VBScript kjører ikke.

 • Du får en advarsel om skadelig programvare:

  Feil i Outlook

STATUS

Hvis du er Microsoft 365-kunde, er løsningen nå tilgjengelig for Insider Fast-målgruppen.

En oppdatering er planlagt for andre kanaler i midten av september. Versjoner 16.0.8418.5703 og senere. Vi oppdaterer denne siden når løsningen lanseres.

Problemet er løst for alle MSI-versjoner. Installer oppdateringene nedenfor for å løse problemet for Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016:

Oppdatering for Outlook 2007: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2010: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2013: 27. juli 2017

Oppdatering for Outlook 2016: 27. juli 2017

PROBLEM

Sist oppdatert: 3. august 2017

Dette problemet gjelder alle Outlook-versjoner på Windows 7, Windows 8 og Windows 10.

Når du søker i Outlook, får du denne feilen: «Noe gikk galt, og søket kan ikke fullføres.»» eller «Søkeresultatene kan være ufullstendige fordi elementer fremdeles indekseres

Feil i Outlook

Du ser også denne Hendelseslogg-advarselen:

Advarsel om hendelseslogg i Outlook

STATUS: LØST

Windows har gitt ut løsninger via Windows Updates for å løse et pålitelighetsproblem med Windows Search. Under finner du de aktuelle KB-oppdateringene for hver versjon:

Obs!: Vi lanserte en løsning på dette problemet 27. juni 2017. Hvis du har implementert løsningen for å deaktivere Windows Desktop Søketjeneste, kan du nå angi registernøkkelen PreventIndexingOutlook til DWORD: 0 for å gå tilbake til å bruke Windows Søk.

LØSNING

Hvis problemet ikke er løst når du har installert oppdateringene, kan du bruke løsningen nedenfor:

 1. Hvis Søk ikke fungerer for Exchange-kontoer, sletter du OST-filene, som vil føre til at kontoen synkroniserer og indekserer på nytt:

  • OST-filer lagres vanligvis på C:\Users\<brukernavn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  • Klikk på Fil, Kontoinnstillinger, Kontoinnstillinger, Datafiler for å finne navnet og plasseringen av OST-filen. Finn riktig e-postadresse, klikk på navnet, og klikk på Åpne filplassering.

  • Du må lukke Outlook før du kan slette OST-filen, for at prosessen skal frigi filen.

  • Start Outlook på nytt etter sletting av filen, og la e-posten synkronisere på nytt.

 2. En annen løsning er å opprette en ny Outlook-profil og legge til kontoene dine i den nye profilen. Vi anbefaler at du beholder den gamle profilen til du vet at du har flyttet alle lokale data- eller PST-filer.

Inntil feilrettingen blir tilgjengelig via Windows Update, kan du angi en registernøkkel som gjør at Outlook slutter å bruke den lokale Windows Søketjenesten. Når denne registernøkkelen er angitt, brukes den innebygde søkemotoren i Outlook. Det innebygde søket viser meldingen nedenfor for å angi at den ikke bruker Windows Search-tjenesten.

Advarsel om søk i Outlook

Deaktivere tjenesten Windows PC-søk for Outlook:

Obs!: Følgende fremgangsmåte viser deg hvordan du endrer registeret. Alvorlige problemer kan imidlertid oppstå hvis du endrer registeret på feil måte. Pass på at du følger disse trinnene nøye. Sikkerhetskopierer registeret før du endrer det, for ekstra beskyttelse. Du kan dermed gjenopprette registeret hvis det oppstår problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registeret, kan du se denne artikkelen.

 • Åpne registerredigering.

 • Gå til: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

 • PreventIndexingOutlook

 • Angi DWORD: 1

Detaljerte instruksjoner:

 1. Klikk på Start, og klikk på Kjør. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter på OK.

 2. Finn og klikk deretter på følgende undernøkkel i registeret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. Gå til Rediger-menyen, pek på Ny, og klikk deretter på Ny nøkkel. Gi nøkkelen navnet Windows Search.

 4. Klikk på den nye nøkkelen, Windows Search.

 5. Gå til Rediger-menyen, pek på Ny, og klikk deretter på DWORD-verdi.

 6. Skriv inn PreventIndexingOutlook som navn for DWORD, og trykk deretter Enter.

 7. Høyreklikk på PreventIndexingOutlook, og klikk deretter på Endre.

 8. I boksen Verdidata skriver du 1 for å aktivere registeroppføringen, og klikker deretter på OK.

 9. Merk: For å deaktivere innstillingen PreventIndexingOutlook skriver du inn 0 (null) og klikker på OK.

 10. Avslutt registerredigering, og start deretter Outlook på nytt.

PROBLEM

iCloud ble ikke lastet inn riktig i Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016.

Når du åpner kalenderen, kontakter eller oppgaver, får du følgende feilmelding:

Settet med mapper kan ikke åpnes. MAPI kan ikke laste inn informasjon om tjenesten C:\PROGRA~2\COMMON~1\Apple\INTERN~1\APLZOD.dll. Påse at tjenesten er riktig installert og konfigurert.

Feil i Outlook

STATUS: MIDLERTIDIG LØSNING

Innlasting av uregistrerte MAPI-tjenester er deaktivert som standard for å gjøre Outlook sikrere.

Hvis du bruker Outlook 2010, Outlook 2013 eller Outlook 2016, må du avinstallere og installere iCloud på nytt for å løse dette problemet. Du finner mer informasjon på denne siden.

Du kan bruke den midlertidige løsningen nedenfor for Outlook 2007.

Advarsel!: Denne løsningen kan gjøre datamaskinen eller nettverket mer sårbart for angrep fra ondsinnede brukere eller skadelig programvare, for eksempel virus. Microsoft anbefaler ikke denne løsningen, men gir denne informasjonen slik at du kan velge å implementere denne løsningen på eget initiativ. Bruk denne midlertidige løsningen på eget ansvar.

Hvis du har klarerte programmer som må lastes inn på denne måten, kan du aktivere disse programmene på nytt ved å angi følgende registernøkkel:

REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Du kan bruke følgende registerundernøkkel for å bruke registerinnstillingen som en domenepolicy:

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Verdi 0 (standard): Blokker innlasting av uregistrerte MAPI-tjenester. Dette er den anbefalte innstillingen for å unngå uventet kjøring av ukjent kode.

Verdi 1: Aktiver innlasting av uregistrerte MAPI-tjenester.

Viktig!: Følgende fremgangsmåte viser deg hvordan du endrer registeret. Alvorlige problemer kan imidlertid oppstå hvis du endrer registeret på feil måte. Pass på at du følger disse trinnene nøye. Sikkerhetskopierer registeret før du endrer det, for ekstra beskyttelse. Du kan dermed gjenopprette registeret hvis det oppstår problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registeret, kan du se denne artikkelen.

Følg disse trinnene for å utføre disse endringene i registeret:

 1. Klikk på Start, og klikk på Kjør. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter på OK.

 2. Finn og klikk deretter på følgende undernøkkel i registeret:

  HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\

 3. Gå til Rediger-menyen, pek på Ny, og klikk deretter på DWORD-verdi.

 4. Skriv inn AllowUnregisteredMapiServices som navn på DWORD, og trykk deretter på Enter.

 5. Høyreklikk på AllowUnregisteredMapiServices, og klikk deretter på Endre.

 6. I boksen Verdidata skriver du 1 for å aktivere registeroppføringen, og klikker deretter på OK.

  Obs!: Du deaktiverer innstillingen AllowUnregisteredMapiServices ved å skrive inn 0 (null) og deretter klikke på OK.

 7. Avslutt registerredigering, og start så datamaskinen på nytt.

Informasjon om sikkerhetsproblemer (gjelder for alle versjoner)

Ved forespørsel om å laste inn en leverandørs DLL, kan ikke MAPI validere om den er registrert på riktig måte i MapiSVC.inf, eller om den overhodet kommer fra den lokale maskinen. Dette kan utnyttes ved at man oppretter en fil sammen med et OLE-objekt, på en slik måte at det forårsaker at MAPI laster inn en DLL-fil fra en delt nettverksressurs når OLE-objektet aktiveres. Dette kan tillate kjøring av tilfeldig kode.

Sist oppdatert: 26. juli 2017

PROBLEM

Enkelte nettbaserte Outlook-tillegg fungerer ikke i Outlook når du bruker Microsoft Exchange 2013 lokalt.

Dette gjelder bare for MSI-installasjonene av Outlook 2016/Office 2016. Klikk og bruk-installasjoner berøres ikke. Office-apptillegget viser kanskje en Operasjonen mislyktes-feil eller reagerer ikke på knappetrykk eller andre valg for brukergrensesnitt.

Status: Undersøker

Vi undersøker problemet og oppdaterer denne siden når det finnes en løsning.

Sist oppdatert: 29. november 2017

PROBLEM

Outlook krasjer når du klikker på Fil > Alternativer, og du ser feilmeldingen nedenfor.

Krasjfeil for Outlook

Dette problemet gjelder bare første utgave for utsatt kanal, versjon 16.0.8201.2158.

Informasjon om krasj:

Feil i programnavn: OUTLOOK.EXE, versjon: 16.0.8201.2158, tidsangivelse: 0x5975d6bc

Feil i modulnavn: KERNELBASE.dll, versjon: 6.1.7601.23807, tidsangivelse: 0x5915fe14

Unntakskode: 0xc06d007f

Feilforskyvning: 0x000000000001a06d

Feil i prosess-ID: 0x11fc

Feil i starttidspunkt for program: 0x01d307f0bc63afda

Feil i programbane: C:\Programfiler\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Feil i modulbane: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

STATUS: LØST

Dette problemet er løst i Halvårskanal (tidligere første utgave for utsatt kanal), bygg 8201.2162 som ble utgitt i august 2017.

Dette problemet er også løst i bygg 8201.2209 utgitt i november 2017 for utsatt kanal.

Hvis du vil ha mer informasjon om når bygg er tilgjengelige for sine respektive kanaler, kan du gå til Oppdateringslogg for Microsoft 365.

Outlook krasjer og dårlig ytelse

Sist oppdatert: 29. november 2017

PROBLEM

Outlook krasjer når du klikker på Fil > Alternativer, og du ser feilmeldingen nedenfor.

Krasjfeil for Outlook

Dette problemet gjelder bare første utgave for utsatt kanal, versjon 16.0.8201.2158.

Informasjon om krasj:

Feil i programnavn: OUTLOOK.EXE, versjon: 16.0.8201.2158, tidsangivelse: 0x5975d6bc

Feil i modulnavn: KERNELBASE.dll, versjon: 6.1.7601.23807, tidsangivelse: 0x5915fe14

Unntakskode: 0xc06d007f

Feilforskyvning: 0x000000000001a06d

Feil i prosess-ID: 0x11fc

Feil i starttidspunkt for program: 0x01d307f0bc63afda

Feil i programbane: C:\Programfiler\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Feil i modulbane: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

STATUS: LØST

Dette problemet er løst i Halvårskanal (tidligere første utgave for utsatt kanal), bygg 8201.2162 som ble utgitt i august 2017.

Dette problemet er også løst i bygg 8201.2209 utgitt i november 2017 for utsatt kanal.

Hvis du vil ha mer informasjon om når bygg er tilgjengelige for sine respektive kanaler, kan du gå til Oppdateringslogg for Microsoft 365.

Sist oppdatert: 7. juni 2017

PROBLEM

Når du har oppdatert Office, kan det hende du ser et blinkende vindu hver time. Dette utløser kjøring av oppgaven OfficeBackgroundHandlerRegistration.

STATUS: LØST

Dette problemet er nå løst i versjon 1705 (bygg 8201.2075). Du kan laste ned oppdatert versjon av Office ved å åpne hvilket som helst Office 2016-program og velge Fil > Konto > Oppdateringsalternativer > Oppdater.

Sist oppdatert: 20. oktober 2017

PROBLEM

Outlook 2016 fryser når du prøver å forhåndsvise en Excel-fil som er knyttet til en e-post.

Løst

Installer Windows 10 Fall Creators Update for å løse dette problemet.

Andre Outlook-problemer som berører e-postmeldinger, vedlegg og funksjoner

Sist oppdatert: 9. mars 2018

PROBLEM

Når du prøver å konfigurere en sekundær konto fra den samme Microsoft 365 tenanten i Outlook 2016 (gjeldende kanal) med ADAL aktivert, får du følgende feilmelding: En kryptert tilkobling til e-postserveren er ikke tilgjengelig. Klikk på Neste for å prøve å bruke en ukryptert tilkobling.

STATUS: LØST

Dette problemet er løst i Office Insider versjon 16.0.9124.2004 og nyere. Løsningen vil være tilgjengelig i versjoner for Månedskanal senere i mars.

Løsningen er for øyeblikket bare tilgjengelig i Insider-bygg 16.0.9124.2004 og nyere. Den vil etter hvert bli gjort tilgjengelig i versjoner for Månedskanal senere i mars. Du må deaktivere ADAL på klienten som en midlertidig løsning for versjonene Halvårskanal og Halvårlig kanal (målrettet). Hvis du vil gjøre dette, kan du se Aktivere moderne godkjenning for Office 2013 på Windows-enheter.

Du kan også starte Outlook ved hjelp av /profiler-velgeren og opprette profilen. Slik gjør du det:

 1. Høyreklikk på Start-menyen i Windows, og velg Kjør.

 2. Skriv inn Outlook.exe /profiler, og trykk på OK.

 3. Når Outlook starter, klikker du på Ny i Velg profil-vinduet for å opprette en ny profil.

Sist oppdatert: 1. mars 2018

PROBLEM

Hvis du konfigurerer alternativene for søppelpost for IMAP- og POP-kontoer til Bare klarerte lister og sender flere e-postmeldinger fra en usikker e-postkonto etterpå, sendes den opprinnelige e-posten til søppelpost og resten kommer fortsatt til innboksen.

Alternativer for søppelpost

STATUS: LØST

Dette problemet er løst i Månedskanal, versjon 1709 (8528.2139). Hvis du vil ha den siste oppdateringen umiddelbart, åpner du Outlook og velger Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

Sist oppdatert: 5. juni 2017

PROBLEM

Du legger kanskje merke til at Alle, Uleste, Nevnte og andre sorterings- og filtreringeralternativer som Etter dato og Nyeste, mangler over listen over e-postmeldinger i Outlook.

Hvis du har Outlook-versjon 1703 (Bygg 7967.2161) eller høyere, har filtrene og sorteringsalternativene blitt flyttet til rullegardinmenyen Alle for å gi mer plass til den nye innboksen med fokus.

Obs!: Hvis du ikke vet hvilken Outlook-versjon du har, kan du gå til Fil > Office-konto for å se versjonsnummeret.

Slik filtrerer og sorterer du e-postmeldingene

Hvis du vil sortere e-postmeldingene dine etter Ulest, Nevnte eller bruke andre filtre, kan du velge Alle-knappen og velge et av alternativene. Du kan også velge Sorter etter og deretter et av alternativene som Dato, Fra og så videre.

Alle-menyen i Outlook

Et annet alternativ er å bruke Filtrer e-postmeldinger-knappen på båndet. Se Filtrere e-postmeldinger for mer informasjon.

Merk at du enkelt kan se hvordan e-postmeldingene er sortert, ved å se på den lille trekanten i feltoverskriftene.

Feltoverskrift i Outlook

Bruke verktøylinjen for hurtigtilgang

Du kan legge til filtreringsalternativene på verktøylinjen for hurtigtilgang for å få raskere tilgang til dem.

Hvis du for eksempel vil legge til Uleste til verktøylinjen for hurtigtilgang:

 1. Klikk hvor som helst i Søk-boksen.

 2. Når Søk-fanekommandoene blir tilgjengelige på verktøylinjen, høyreklikker du på Ulest-ikonet, og velger deretter Legg til i verktøylinjen for hurtigtilgang.

  Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang i Outlook

For å legge til Sortere etterVerktøylinjen for hurtigtilgang, må du legge den til båndet først:

 1. Høyreklikk på båndet, og klikk på Tilpass båndet.

 2. Klikk på Hjem (E-post) > Ny gruppe under Hovedfaner for Tilpass båndet.

 3. Velg Gi nytt navn, og gi nytt navn til den nye gruppen for å Ordne.

 4. Velg Alle kommandoer fra listen Velg kommandoer fra.

 5. Rull ned til Ordne etter, velg den tredje Ordne etter , og klikk på Legg til.

 6. Klikk på navnet til den nye gruppen (Ordne etter) under Tilpass båndet, og klikk på OPP-pilen for å flytte den til Svar-gruppen. Du kan endre dette senere hvis du vil flytte den til et annet sted.

 7. Klikk på OK. Dette legger til den nye gruppen på båndet.

 8. Hvis du vil legge til Ordne etterVerktøylinjen for hurtigtilgang, kan du høyreklikke på den nye Ordne etter -knappen, og klikke på Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til en kommando i verktøylinjen for hurtigtilgang

Akkurat nå finnes ikke noe alternativ for å gå tilbake til den tidligere oppførselen, men vi vil gjerne høre tilbakemeldingen din for å hjelpe oss med fremtidige utforminger. Gå til Outlook User Voice-siden, og fortell oss hva du synes om disse alternativene.

Sist oppdatert: 18. august 2017

PROBLEM

Outlook videresender møteinvitasjoner til andre deltakere uten at noen har sendt en oppdatering eller videresendt en invitasjon. Dette skjer med kontoer som er konfigurert i e-postappen for iOS.

Status: LØST

Dette problemet er løst. Installer de nyeste oppdateringene på telefonen for å løse dette problemet.

Sist oppdatert: 19. september 2017

PROBLEM

Kunder som bruker Månedskanal-hovedversjon 16.0.8326.2062 (tidligere kalt Oppdatert kanal), kan ikke redigere delte kalendere.

Du kan se følgende feil når du prøver å redigere eller legge til et nytt element i kalenderen:

Du har ikke tillatelse til å opprette en oppføring i denne mappen. Hvis du vil kontrollere tillatelsene for mappen, kan du høyreklikke på mappen og deretter klikke på Egenskaper. Kontakt eieren av mappen eller systemansvarlig for å endre tillatelsene dine.

Feil i Outlook – delt kalender

Hvis du høyreklikker på den delte mappen for å kontrollere tillatelser, ser du følgende feil:

Kan ikke vise mappeegenskapene. Mappen kan ha blitt slettet, eller serveren der mappen er lagret, kan være utilgjengelig. Kan ikke vise mappeegenskaper. Du har ikke de riktige tillatelsene til å utføre denne operasjonen.

Feil i Outlook – kan ikke vise mappe

Status: Løst

Vi har lansert en løsning for dette problemet i bygg 16.0.8431.2079. Hvis du vil installere løsningen med en gang, går du til Fil > Office-konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå.

Sist oppdatert: 24. august 2017

PROBLEM

Du kan oppleve følgende problemer med rulling i Outlook 2016:

 • Når du ruller opp eller ned, hopper visningen til en annen plassering når du er ferdig med å rulle.

 • Når du sletter en melding, hopper fokuset andre steder i visningen i stedet for å gå til meldingen før eller etter den slettede meldingen.

STATUS

 • Første utgave for Halvårskanal: Løst i versjon 1705 (bygg 8201.2171)

 • Halvårskanal: Løst i versjon 1701 (bygg 7766.2099)

 • Månedkanal: Se den midlertidige løsningen nedenfor.

MIDLERTIDIG LØSNING

Angi disse to registernøklene som deaktiverer testversjonen som forårsaker problemet med rulling i Månedkanal:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides
DWORD: ofsatqrgsry3ri0
Verdi: 0

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides
DWORD: ofsatqrgsry3ri0
Verdi: 0

Eller du kan åpne notisblokken og lime inn teksten nedenfor og lagre filen som utvidelsen .reg. Deretter dobbeltklikker du på filen for å importere den inn i registret:

Windows Registerredigering versjon 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
"ofsatqrgsry3ri0"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
"ofsatqrgsry3ri0"=dword:00000000

Sist oppdatert: 19. september 2017

PROBLEM

Når du har installert den offentlige oppdateringen for september, viser Outlook 2007 blandede språk i brukergrensesnittet.

Sikkerhetsoppdatering for Outlook 2007: 12. september 2017

Kunder som bruker språket i den første kolonnen, kan se deler av siden i språket som er oppført i den andre kolonnen:

Arabisk

Svensk

Bulgarsk

Portugisisk (Brasil)

Katalansk

Portugisisk (Brasil)

Tsjekkisk

Svensk

Ungarsk

Svensk

Italiensk

Portugisisk (Brasil)

Kasakhisk

Portugisisk (Brasil)

Koreansk

Portugisisk (Brasil)

Latvisk

Svensk

Norsk

Svensk

Nederlandsk

Svensk

Portugisisk

Portugisisk (Brasil)

Slovensk

Svensk

Serbisk (latinsk)

Svensk

Thai

Kinesisk (tradisjonell, Taiwan)

Tyrkisk

Kinesisk (tradisjonell, Taiwan)

STATUS: Løst

Problemet er løst.

Du bør følge instruksjonene i KB 4011086 for å avinstallere den, og deretter installere KB 4011110.

Automatiserte feilsøkingsverktøy

Om Microsoft-assistent for støtte og gjenoppretting

Microsoft-assistent for støtte og gjenoppretting kjører en serie med diagnostiske tester på datamaskinen og hjelper deg med å sette opp en ny profil, eller løse andre problemer. Hvis noen av testene mislykkes, gir dem deg forslag til hvordan du kan løse problemet.

Verktøy for kalendersjekk for Outlook (CalCheck)

CalCheck kontrollerer Outlook-kalenderen og de generelle innstillingene for problemer, for eksempel tillatelser, ledig/opptatt-publisering, representantkonfigurasjon og automatisk bestilling. Verktøyet kontrollerer også hvert enkelt element i kalendermappen for kjente problemer som kan føre til uventede resultater, for eksempel møter som ser ut til å mangle.

Trenger du mer hjelp?

Kontakt brukerstøtte

Snakk med kundestøtte.
Hvis du har et Microsoft 365-abonnement for hjemmebruk, eller har kjøpt en engangsnedlasting av Office 2016, klikker du på Kontakt oss-koblingen nederst på denne siden.

Office 365-forum

Spør fellesskapet
Få hjelp fra eksperter i foraene våre:
Office på Windows-forumet for Personal-, Home- eller University-brukere
Microsoft 365 community-forumet for bedriftsbrukere

Chat

Gi tilbakemelding i Office-appen
Du kan sende tilbakemeldinger direkte til Office-gruppene våre:

I Office 2016 i Windows 10, åpner du en Office-app og klikker på Fil > Tilbakemelding.

Har du en forespørsel om funksjonen?

Lyspære – idé

Vi vil gjerne lese forslagene dine til nye funksjoner og få tilbakemeldinger om hvordan du bruker produktene våre. Del tankene dine på nettstedet Outlook UserVoice. Vi lytter.   

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×