We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av KONFIDENS  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer konfidensintervallet for en populasjons gjennomsnitt ved hjelp av en normalfordeling.

Konfidensintervallet er et verdiområde. Utvalgsmiddelet, x, er i midten av dette området, og området er x ± KONFIDENS. Hvis for eksempel x er utvalgsgjennomstrømningen for leveringstider for produkter som er bestilt via e-post, er x ± KONFIDENS et område med populasjonsgjennomstrømning. For et hvilket som helst gjennomsnitt for populasjonen er μ0, i dette området, sannsynligheten for å få et utvalgsmiddel lenger fra μ0 enn x større enn alfa; for et hvilket som helst gjennomsnitt for populasjonen, μ0, ikke i dette området, er sannsynligheten for å få et utvalgsmiddel lenger fra μ0 enn x mindre enn alfa. Anta med andre ord at vi bruker x, standard_dev og størrelse til å konstruere en tosidig test på signifikansnivå alfa i hypotesen om at gjennomsnittet for populasjonen er μ0. Da avviser vi ikke hypotesen hvis μ0 er i konfidensintervallet og avviser hypotesen hvis μ0 ikke er i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillater oss ikke å antyde at det er sannsynlighet 1 – alfa at vår neste pakke vil ta en leveringstid som er i konfidensintervallet.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se KONFIDENS.NORM (funksjon) og KONFIDENS.T (funksjon).

Syntaks

KONFIDENS(alfa;standardavvik;størrelse)

Syntaksen for funksjonen KONFIDENS har følgende argumenter:

 • Alfa     Obligatorisk. Signifikansnivået som brukes til å beregne konfidensnivået. Konfidensnivået er lik 100(1 - alfa) %, eller med andre ord, en alfa på 0,05 angir et konfidensnivå på 95 %.

 • Standardavvik     Obligatorisk. Populasjonens standardavvik for dataområdet, og antas kjent.

 • Størrelse     Obligatorisk. Størrelsen på utvalget.

Kommentarer

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENS #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis Alfa er ≤ 0 eller ≥ 1, returnerer KONFIDENS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis Standard_dev ≤ 0, returnerer KONFIDENS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis størrelse ikke er et heltall, avkortes det.

 • Hvis Størrelse < 1, returnerer KONFIDENS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis vi antar at alfa er lik 0,05, må vi beregne området under standard normalkurven som er lik (1 - alfa), eller 95 %. Denne verdien er ± 1,96. Konfidensintervallet blir derfor:

  Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,05

Signifikansnivå

2,5

Standardavvik for populasjonen

50

Størrelsen på utvalget

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENS(A2;A3;A4)

Konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon. Det vil si at den gjennomsnittlige reisetiden til arbeid er lik 30 ± 0,692952 minutter, eller 29,3 til 30,7 minutter.

0,692951912

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×