We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Hvis du ikke har en adresseliste som en kilde for navnene og adressene i en utskriftsfletting, kan du opprette en i Word.

Opprette en ny liste for utskriftsfletting

 1. Gå til Fil > Ny > Tomt dokument.

 2. Velg Velg mottakere > Skriv inn en ny liste.

  Kommandoen Skriv inn en ny liste

 3. Skriv inn mottakerinformasjon i hver kolonne etter behov, i dialogboksen Ny adresseliste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dialog boksen, kan du se Rediger datakilde.

 4. Velg Legg til ny for hver nye post.

 5. Hvis du trenger flere kolonner, for eksempel for et ordrenummer, følger du disse trinnene:

  1. Velg Tilpass kolonner i dialogboksen Ny adresseliste.

   Hvis du vil legge til egendefinerte kolonner i listen over e-post, klikker du på Tilpass kolonner-knappen.
  2. Velg Legg til.

   Dialogboksen Tilpass adresseliste
  3. Skriv inn et feltnavn, og velg deretterOK.

   Bruk dialogboksen Legg til felt for å legge til egendefinerte felt i din liste for utskriftsfletting
  4. Gjenta trinn b og c for hver kolonne eller felt for å legge til.

 6. Når du er ferdig med å legge til alle personene du ønsker i listen, velger du OK.

 7. Skriv inn et navn for den nye filen i dialogboksen Lagre adresseliste, og velg deretter Lagre.

Nå kan du sette inn felter for utskriftsfletting i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn felter for utskriftsfletting.

Opprette en adresseliste i Word

Du kan opprette en adresseliste i Word for masseutsending under utskriftsflettingen.

 1. Gå til Fil > Ny > Nytt dokument.

 2. Gå til Masseutsendelser > Velg mottakere > Opprett ny liste.

 3. Du ser et sett med automatiske felter fra Word, i Redigere listefelter. Hvis du vil ha et nytt felt, skriver du inn navnet i Nytt feltnavn for å legge det til i listen.

 4. Bruk Opp Flytt opp-knapp- og Ned Flytt ned-knapp-knappene til å endre plasseringen til feltene

 5. Velg Opprett.

 6. Gi listen et navn i dialogboksen Lagre, og lagre den.

 7. Skriv inn dataene i hver kolonne for adresselisten, i Rediger listeoppføringer.

 8. Velg +-knappen for hver nye post. Hvis du vil fjerne en post, går du til posten og trykker på --knappen

 9. Når du er ferdig med å legge til alle personene du ønsker i listen, velger du OK.

Hvis du vil endre listen på et senere tidspunkt, følger du disse trinnene:

 1. Gå til Masseutsendelser > Velg mottakere.

 2. Velg Bruk en eksisterende liste, velg listen du tidligere opprettet, og velg Åpne.

 3. Legg til eller rediger poster i dialogboksen Rediger listeoppføringer.

Opprette en adresseliste i Word

Du kan opprette en adresseliste i Word for masseutsending under utskriftsflettingen.

 1. Velg UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg Ny  Nytt dokument-knappStandard-verktøylinjen.

  Du bruker det tomme dokumentet til å opprette en datakilde.

 3. Velg Behandling av utskriftsflettingVerktøy-menyen.

 4. Under 1. Velg dokumenttypevelger du Opprett nytt og deretter Standardbrev.

 5. Under 2. Velg listen over mottakerevelger du Hent Liste og deretter Ny datakilde.

 6. Klikk på feltnavnene du ikke vil inkludere i datakilden, i boksen Feltnavn i overskriftsraden. Velg Fjern feltnavn og deretter OK.

 7. Skriv inn et navn og velg en plassering for datakilden, og klikk på Lagre.

  Husk hvor du lagrer datakilden. Du må vite plasseringen senere.

 8. Skriv inn dataene for én datapost i dialogboksen Dataskjema (for eksempel en mottakers fornavn i Fornavn, etternavn i Etternavn, gateadresse i Adresse1 og så videre).

  Obs!: Ikke bruk mellomrom i boksene som du vil la stå tomme.

 9. Når du har fylt ut boksene for én post, klikker du på Legg til ny.

 10. Gjenta trinn 8 og 9 for hver post du vil angi.

 11. Når du har lagt til alle postene, klikker du på OK.

  Tips!: Hvis du senere vil gå tilbake til dialogboksen Dataskjema, går du til 2. Velg listen over mottakere under Behandling av utskriftsflettingog velger Rediger datakilde Rediger datakilde-knapp.

 12. Velg LagreFil-menyen.

 13. Klikk på Lagre for å lagre datakilden.

 14. Klikk på Ikke lagre hvis du vil forkaste det tomme, åpne dokumentet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×