Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Når du har en datakilde koblet til dokumentet, er det å legge til flettefelter en måte å tilpasse dokumentet med informasjon fra datakilden. Flettefeltene kommer fra kolonneoverskriftene i datakilden.

Her er et eksempel på hvordan flettefeltsamlingene Adresseområde og Hilsen kan hente data fra et Excel-regneark til et standardbrev.

Data som er hentet til felt for utskriftsfletting

Feltene Adresseområde og Hilsen er samlinger av flettefelter.

Obs!: Hvis kommandoene i flettefeltene vises nedtonet, klikker du på Velg mottakere og velger hvilken type adresselisten du bruker. Hvis du ikke har en adresseliste ennå, klikker du på Skriv inn ny liste for å opprette listen i Word.

Legge til et adresseområde

 1. Klikk eller trykk der du vil legge til adresseområdet i dokumentet.

 2. Velg AdresseområdeMasseutsendelser-fanen

Word gir deg alternativer for å velge hvor formelt navnet skal skrives i adressen.

Legge til en hilsen

 1. Klikk eller trykk der du vil legge til hilsenen i dokumentet.

 2. Velg Hilsningslinje.

 3. Velg navnestilen du vil bruke, og angi andre valg.

  Alternativer for hilsningslinje

Legge til individuelle flettefelter

Hvis du vil inkludere data som telefonnumre eller e-postadresser, setter du inn de bestemte flettefeltene for dette. Et flettefelt som Fornavn behøver ikke å være en del av et adresseområde eller en hilsen. Hvis du vil tilpasse et dokument ved å inkludere mottakernes fornavn, setter du inn Fornavn-feltet for seg selv.

 1. Klikk eller trykk der du vil ha flettefeltet.

 2. Velg pil ned under Sett inn flettefelt, og velg et felt.

  Menyen Sett inn flettefelt med tilgjengelige felt

 3. Hvis du ikke ser feltnavnet i listen, velger du Sett inn flettefelt.

 4. Velg Databasefelter for å se listen over felter som finnes i datakilden.

 5. Velg Sett inn.

Obs!: Hvis noen av tallene, valutaene eller datoene ikke er formatert riktig, kan du leseForberede datakilden i Excel for utskriftsfletting i Word.

Bruke regler for mer avansert tilpasning 

Det kan hende du vil at meldingen din skal være annerledes, avhengig av data i bestemte felter i datakilden. Fakturaer kan for eksempel inneholde ordene «Forfalt» for kunder der verdien av feltet «Forfallsdato» er en dato i fortiden.

Hvor avansert dette gjøres, avhenger av oppsettet av regler og feltkoder. På Masseutsendeler-fanen i gruppen Skriv og sett inn felter velger du Regler og velger hvilken type regel du vil legge til.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan bruke regler for utskriftsfletting i Angi reglene for en utskriftsfletting.

Legge til individuelle flettefelter

Hvis du vil inkludere data som telefonnumre eller e-postadresser, setter du inn de bestemte flettefeltene for dette. Et flettefelt som Fornavn behøver ikke å være en del av et adresseområde eller en hilsen. Hvis du vil tilpasse et dokument ved å inkludere mottakernes fornavn, setter du inn Fornavn-feltet for seg selv.

 1. Klikk eller trykk der du vil ha flettefeltet.

 2. Velg pil ned under Sett inn flettefelt, og velg et felt.

Obs!: Hvis noen av tallene, valutaene eller datoene ikke er formatert riktig, kan du leseForberede datakilden i Excel for utskriftsfletting i Word.

Bruke regler for mer avansert tilpasning 

Det kan hende du vil at meldingen din skal være annerledes, avhengig av data i bestemte felter i datakilden. Fakturaer kan for eksempel inneholde ordene «Forfalt» for kunder der verdien av feltet «Forfallsdato» er en dato i fortiden.

Hvor avansert dette gjøres, avhenger av oppsettet av regler og feltkoder. Velg Regler, på Masseutsendelser-fanen, og velg hvilken type regel du vil legge til.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan bruke regler for utskriftsfletting i Angi reglene for en utskriftsfletting.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×