Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Obs!: Når du legger til et ord i en egendefinert ordliste i ett Office-program, blir ordet også tilgjengelig for stavekontroll i alle andre Office-programmer.

Alle egendefinerte ordlister administreres via dialogboksen Egendefinerte ordlister, og en egendefinert ordliste du vil bruke må aktiveres (velges) i denne dialogboksen. Følg disse trinnene for å åpne dialogboksen, og velg deretter en bestemt oppgave nedenfor.

Dialogboksen Egendefinerte ordlister

Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister

 1. Åpne alternativer for korrektur:

  • I de fleste Office-programmer: Gå til Fil > Alternativer > Korrektur

  • I Outlook: Klikk Fil > Alternativer > E-post > Stavekontroll og autokorrektur > Korrektur.

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 3. Velg Tilpassede ordlister.

  Alle ordlister er oppført her, med standardordlisten øverst.

Obs!: Hvis du raskt vil legge til et ord i en ordliste, høyreklikker du på ordet i dokumentet og velger Legg til i ordlisten. Ordet legges til i standardordlisten.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i den forrige inndelingen.

 2. Merk ordlisten du vil redigere. Ikke fjern merket i avmerkingsboksen.

 3. Velg Redigere ordliste.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et ord, skriver du det inn i Ord -boksen, og deretter klikker du Legg til.

  • Hvis du vil slette et ord, merker du det i Ordliste -boksen, og deretter klikker du Slett.

  • Hvis du vil redigere et ord, sletter du det, og deretter legger du det til med stavemåten du vil ha.

  • Hvis du vil fjerne alle ordene, velger du Slett alle.

  Redigere listen over ord

Hvis du vil at denne egendefinerte ordlisten skal være standardordlisten, og at den skal lagre alle nye ord du legger til, se Endre den egendefinerte standardordlisten som stavekontrollen legger til ord i nedenfor.

Velg overskriftene nedenfor for mer informasjon

Hvis stavekontrollen flagger visse ord som feilstavet, men den skal ignorere disse ordene, kan du legge dem til den egendefinerte ordlisten. For å endre den egendefinerte ordlisten der disse ordene legges til, se Endre den egendefinerte ordlisten som stavekontrollen legger til ord i nedenfor.

 • Når du kontrollerer stavemåte og grammatikk automatisk, høyreklikker du ordet med den røde snirklete linjen, og klikker deretter Legg til i ordlisten.

 • Når du kjører stave- og grammatikkontroll-verktøyet, klikker du Legg til eller Legg til i ordlisten for det flaggede ordet.

Obs!: Hvis alternativet Legg til i ordlisten ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at en egendefinert ordliste er valgt i dialogboksen Egendefinerte ordlister. Se inndelingen Endre den egendefinerte standardordlisten som stavekontrollen legger til ord i nedenfor for å finne ut hvordan du velger en egendefinert ordliste som standard.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere stavemåte og grammatikk.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Velg Ny.

 3. Skriv inn et navn på den egendefinerte ordlisten i Filnavn-boksen.

 4. Velg Lagre.

 5. Hvis du vil at den nye ordlisten skal brukes for et annet språk, velger du språket i Ordlistespråk-menyen mens den nye ordlisten er merket i Liste over ordlister.

Hvis du vil at den nye egendefinerte ordlisten skal være standardordlisten, der alle ord du legger til lagres, kan du se den neste oppgaven Endre den egendefinerte ordlisten som stavekontrollen legger til ord i.

Når du legger til ord mens du bruker stavekontroll, legges nye ord til i den egendefinert ordlisten som er valgt som standard. Dette er ordlisten som vises øverst i listen når du åpner dialogboksen Egendefinerte ordlister. Du kan endre den egendefinerte standardordlisten som brukes for alle Office-programmer:

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Gjør ett av følgende i boksen Liste over ordlister:

  • Hvis du vil endre standardordlisten for alle språk, klikker du ordlistenavnet under Alle språk.

  • Hvis du vil endre standardordlisten for et bestemt språk, velger du ordlisten under språkoverskriften.

 3. Velg Endre standard.

  Obs!: Hvis det bare finnes én ordliste under en overskrift, må den brukes som standardordliste. I slike tilfeller er denne knappen ikke tilgjengelig.

Neste gang du kjører stavekontrollen, brukes de egendefinerte ordlistene du angav.

Når du oppretter en ny egendefinert ordliste, angir programmet som standard at ordlisten til Alle språk, noe som betyr at ordlisten brukes når du kontrollerer stavemåten i tekst på et hvilket som helst språk. Du kan imidlertid knytte en egendefinert ordliste til et spesifikt språk, slik at programmet bruker ordlisten bare når du stavekontrollerer tekst på et bestemt språk.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Klikk ordlisten du vil endre, i boksen Liste over ordlister.

 3. Ordlistespråk -menyen, velger du språket ordlisten skal brukes for.

Dialogboksen for Egendefinerte ordlister viser de tilgjengelige egendefinerte ordlistene som programmet kan bruke til å kontrollere stavemåten. Hvis ordlisten du vil bruke, for eksempel en som er kjøpt fra en tredjepartsleverandør, er installert på datamaskinen, men ikke er oppført i Liste over ordlister, kan du legge den til.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Velg Legg til.

 3. Finn frem til mappen som inneholder den egendefinerte ordlisten du vil ha, og dobbeltklikk deretter ordlistefilen.

Hvis du vil at denne egendefinerte ordlisten skal være standardordlisten som lagrer alle nye ord du legger til, kan du se inndelingen Endre den egendefinerte standardordlisten som stavekontrollen legger til ord i ovenfor.

 1. Gå til Word > Innstillinger.

 2. Velg Stavekontroll og grammatikk under Redigerings- og korrekturverktøy.

  Klikk Stavekontroll og grammatikk for å endre innstillinger for å kontrollere staving og grammatikk.
 3. Hvis du vil bruke egendefinerte ordlister, må du sørge for at avmerkingsboksen Bare foreslå fra hovedordlisten ikke er merket.

 4. Velg Ordlister.

 5. Merk ordlisten du vil redigere.

  Ikke fjern merket for ordlisten ved et uhell.

 6. Velg Rediger.

  Den egendefinerte ordlisten åpnes som et dokument for redigering.

 7. Lagre dokumentet.

Obs!: Når du redigerer en egendefinert ordliste, stopper Word den fortløpende stavekontrollen. Når du er ferdig med å endre en egendefinert ordliste og du vil at Word skal gjenoppta den fortløpende stavekontrollen, går du til dialogboksen Stavekontroll og grammatikk, som vises i Trinn 2 ovenfor, og velg Fortløpende stavekontroll.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge fremgangsmåten ovenfor.

 2. Kontroller at det er merket av for hver av de egendefinerte ordlistene du vil bruke, i dialogboksen Egendefinerte ordlister, og klikk deretter OK.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge fremgangsmåten ovenfor.

 2. Velg Ny.

 3. Skriv inn et navn på den egendefinerte ordlisten i Lagre som-boksen.

 4. Velg Lagre.

 5. Hvis du vil at den nye ordlisten skal brukes for et annet språk, velger du språket fra Språk-listen mens den nye ordlisten fremdeles er merket i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 6. Velg OK.

I dialogboksen Egendefinerte ordlister finner du de tilgjengelige egendefinerte ordlistene Word kan bruke når stavekontrollen kjøres. Hvis ordlisten du vil bruke, for eksempel en ordliste du har kjøpt fra en tredjepartsleverandør, er installert på datamaskinen, men ikke oppført i dialogboksen Egendefinerte ordlister, kan du legge den til.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge fremgangsmåten ovenfor.

 2. Velg Legg til.

 3. Finn frem til mappen som inneholder den egendefinerte ordlisten du vil legge til, og dobbeltklikk deretter ordlistefilen.

Hvis du trenger mer informasjon om hvordan du installerer en tredjepartsordliste, kan du se installasjonsinstruksjonene for den aktuelle ordlisten.

Når du oppretter en ny egendefinert ordliste, angir programmet som standard at ordlisten til Alle språk, noe som betyr at ordlisten brukes når du kontrollerer stavemåten i tekst på et hvilket som helst språk. Du kan imidlertid knytte en egendefinert ordliste til et spesifikt språk, slik at programmet bruker ordlisten bare når du stavekontrollerer tekst på et bestemt språk.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge fremgangsmåten ovenfor.

 2. Velg ordlisten du vil endre, i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 3. Velg språket ordlisten skal brukes for, fra Språk-listen.

Når du stavekontrollerer et dokument, har du alltid mulighet til å legge til et ord som ble flagget som feilstavet, i en egendefinert ordliste. Microsoft Word legger da ordet inn i den egendefinerte ordlisten som brukes som standard.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge fremgangsmåten ovenfor.

 2. Velg en ordliste fra listen Egendefinert ordliste i Stavekontroll og grammatikk.

 3. Lukk dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

  Obs!: Hvis det bare finnes én ordliste under en overskrift, må den brukes som standardordliste. I slike tilfeller er denne knappen ikke tilgjengelig.

Neste gang du kjører stavekontrollen, brukes de egendefinerte ordlistene du angav.

Når et ord som ikke gjenkjennes i Word for nettet -ordlisten vises i et dokument, vil Word merke det som feilstavet ved å understreke det med en bølget rød linje. Hvis du vil at Word skal gjenkjenne stavemåten som riktig, kan du legge den til i ordlisten.

 1. Velg et feilstavet ord merket med en bølget rød understreking.

 2. Velg Flere alternativer > Legg til ordliste.  

Se også

Stavekontroll og grammatikk i Word

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×