Legg til en logo, et firmanavn eller en topptekst eller bunntekst på støtteark

I støttearkmalvisning kan du legge til elementer i sideoppsettet for støttearkene som skrives ut, for eksempel firmalogoen eller navnet.

Legg til en logo, et firmanavn eller en topptekst eller bunntekst på støtteark

Legg til topptekst eller bunntekst:

 1. Klikk Vis > Støttearkmal for å komme i gang.

  Støttearkmal-knappen på Visning-fanen

  Endringene du gjør i visningen Støttearkmal, vises på alle støttearksidene.

 2. På fanen Støttearkmal velger du topp- eller bunnteksten du vil redigere, og skriver inn teksten.

Legg til et bilde:

 1. Åpne fanen Støttearkmal, klikk menyen Sett inn, og klikk deretter Bilde > Bilde fra fil.

 2. Gå til bildet du vil bruke, og klikk Sett inn.

 3. Dra bildet til ønsket plassering, og endre størrelse hvis nødvendig. Hvis du vil ha flere formateringsalternativer, klikker du Bildeformat-fanen.

Forhåndsvis støttearkene:

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Klikk oppsettypen på hurtigmenyen Oppsett.

  Utskrift av støtteark i PowerPoint for Mac Preview
 3. Bla gjennom miniatyrbildene i dialogboksen Skriv ut, og klikk Avbryt når du er ferdig.

Hvis du vil legge til bunntekster i presentasjonen istedet for på utskrevne støtteark, kan du se Legge til sidetall, dato og klokkeslett eller bunntekst i alle lysbildene i PowerPoint for Mac

Se også

Skrive ut lysbilder og støtteark

Add the date and time, footer text, or page numbers to all slides

Legge til eller fjerne en fotnote

Legge til en logo på det utskrevne støttearket

Du kan legge til en bildefil i sideoppsettet slik at det vises en logo på hver side av støttearkene som skrives ut for presentasjonen.

Viktig!: Fremgangsmåten nedenfor fungerer bare for støtteark som har flere lysbilder per side. Hvis lysbildene har notater som du vil ta med i støttearket, fullfører du denne prosedyren i notatmalvisning i stedet for støttearkmalvisning.

 1. Pek Mal på Visning-menyen, og klikk deretter Støttearkmal.

 2. Klikk Bilde under Sett innHjem-fanen, og klikk deretter Bilde fra fil.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 3. Finn bildefilen for firmalogoen, og klikk deretter Sett inn.

 4. Gjør et av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Endre størrelsen på logoen slik at den får plass på sideoppsettet

  Merk bildet, og dra deretter en skaleringshåndtak til bildet har ønsket størrelse. Hvis du vil beholde bildets proporsjoner mens du endrer størrelsen på det ved hjelp av skaleringshåndtakene, klikker du objektet, holder nede SKIFT og drar deretter et skaleringshåndtak i hjørnet.

  Flytte logoen på sideoppsettet

  Klikk og dra deretter bildet på siden til det er plassert der du vil ha det.

  Bruke en bildestil på logoen

  Merk bildet, og klikk deretter Formater bilde-fanen. Klikk bildestilendu vil bruke, under Bildestiler.

  Formater bilde-fanen, Bildestiler-gruppen

 5. Når du har fullført endringene i støttearkmalvisning, klikker du Lukk mal på meldingslinjen for å gå tilbake til normalvisning.

Legge til en topptekst eller bunntekst på støttearket som skrives ut

I en topptekst eller bunntekst kan du inkludere firmanavnet eller en juridisk ansvarsfraskrivelse som formidler opphavsretten eller konfidensialiteten til presentasjonen.

 1. Pek Mal på Visning-menyen, og klikk deretter Støttearkmal.

 2. Klikk Tekst under Sett inn på Hjem-fanen, og klikk deretter Topptekst og bunntekst.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 3. Gjør et av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en topptekst

  Velg Topptekst notater- og støtteark-fanen, og skriv deretter inn teksten du vil bruke.

  Legge til en bunntekst

  Velg Bunntekst fanen Notater og støtteark, og skriv deretter inn teksten du vil bruke.

 4. Klikk på Bruk på alle.

 5. Når du har fullført endringene i støttearkmalvisning, klikker du Lukk mal på meldingslinjen for å gå tilbake til normalvisning.

Se også

Skrive ut lysbilder og støtteark

Add the date and time, footer text, or page numbers to all slides

Legge til eller fjerne en fotnote

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×