Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Presentasjonssitater eller referanser i brødteksten på et lysbilde er enten forklart i fotnoter nederst på et lysbilde eller i sluttnoter etter presentasjonen. Når du legger til en fotnote i et lysbilde, må du manuelt legge til et referansenummer på lysbildet og fotnoten.

Legge til fotnotetekst

Her er et eksempel på en fotnote i PowerPoint. Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til din egen fotnote. Etter at du har lagt til fotnoten kan du formatere fotnoteindikatoren som hevet skrift.

Lysbilde med en bunntekst i PowerPoint

 1. Plasser markøren der du vil legge til en fotnote, og skriv inn et tall eller symbol, for eksempel «1».

 2. Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst.

 3. Velg BunntekstLysbilde-fanen, og skriv inn tallet eller symbolet du la til i trinn 1, i bunntekstboksen, og skriv deretter inn teksten du vil skal vises i fotnoten nederst på lysbildet.

  Viser dialogboksen for Bunntekst i PowerPoint

  Obs!:  Forhåndsvisningsboksen uthever området på lysbildet der fotnoten vises.

 4. Velg Bruk.

Formatere fotnoteindikator som hevet skrift

Hurtigtasten for hevet skrift er CTRL+SKIFT+=. Du kan velge hvert symbol i sin tur som du har lagt til i lysbildet, og deretter bruke denne snarveien. Eller du kan følge denne fremgangsmåten:

 1. Velg tallet eller symbolet du la til for fotnoteteksten nederst på lysbildet.

 2. Klikk Hjem, og velg dialogboksvelgeren Dialogboksknappi Skrift-gruppen .

 3. Velg Hevet skrift under EffekterSkrift-fanen. Hevet skrift gjør tallet eller symbolet mindre og hever det litt over den vanlige tekstlinjen.

  Fotnote med tall i hevet skrift

  Tips!: Du kan øke tallet eller symbolet høyere ved å skrive inn en høyere prosentandel i Forskyvning-boksen . Følgende viser for eksempel fotnoten med hevet skrift og en forskyvning på 70 %.

  Viser dialogboksen Skrift i PowerPoint

 4. Nå velger du tallet eller symbolet du har lagt til i brødteksten på lysbildet, og følger trinn 2 og 3 for å bruke hevet formatering.

  Fotnote i hevet skrift i brødteksten i lysbilde

Fjerne en fotnote

 1. Gå til lysbildet med fotnoten du vil slette. (Hvis du har brukt en fotnote på alle lysbildene, går du til hvilket som helst lysbilde.)

 2. Klikk på Sett inn > Topptekst og bunntekst.

 3. Fjern merket for Bunntekst.

Beslektede emner

Legge til fotnotetekst

Her er et eksempel på en fotnote i PowerPoint. Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til din egen fotnote. Etter at du har lagt til fotnoten kan du formatere fotnoteindikatoren som hevet skrift.

Lysbilde med en bunntekst i PowerPoint

 1. Klikk stedet i brødteksten på lysbildet der du vil legge til en fotnote, og skriv inn et tall eller symbol, for eksempel 1.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn.

 3. Velg BunntekstLysbilde-fanen, skriv inn tallet eller symbolet du la til i trinn 1, og skriv deretter inn teksten du vil skal vises i fotnoten nederst på lysbildet.

  Avmerkingsboksen Bunntekst på Lysbilde-fanen i boksen Topptekst og bunntekst

  Obs!:  Forhåndsvisning-området ovenfor viser området på lysbildet der fotnoten vises.

 4. Klikk Bruk.

Formatere fotnoteindikator som hevet skrift

 1. Velg tallet eller symbolet du la til for fotnoteteksten nederst på lysbildet.

 2. Velg Hevet skrift Hevet skrift-knappenHjem-fanen. (Hevet skrift gjør tallet eller symbolet mindre og litt over den normale tekstlinjen.)

 3. Merk nå tallet eller symbolet du la til i brødteksten på lysbildet, og gjenta trinn 2 for å formatere det som hevet skrift.

  Fotnote i hevet skrift i brødteksten i lysbilde

Fjerne en fotnote

 1. Gå til lysbildet med fotnoten du vil slette. (Hvis du har brukt en fotnote på alle lysbildene, går du til hvilket som helst lysbilde.)

 2. Klikk på Topptekst og bunntekstSett inn-fanen.

 3. Fjern merket for Bunntekst.

 1. Plasser markøren der du vil legge til en fotnote, og skriv deretter inn fotnotetegnet.

 2. Merk tegnet. Velg (Flere skriftalternativer) > Hevet skrift på Hjem-fanen.

  Eller merk tegnet og gå til Hjem > Skrift > Hevet skrift-knappen på Hjem-fanen i PowerPoint på nettet.Hevet skrift.

 3. Velg Sett inn > bunntekst > bunntekst.

 4. Merk av for Bunntekst , og skriv deretter inn fotnoteteksten. 

 5. Lukk Bunntekst-ruten. når du gjør dette, legges fotnoten til i gjeldende lysbilde.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×