Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

I Microsoft Excel kan du bruke et bilde som en arkbakgrunn bare for visningsformål. En arkbakgrunn skrives ikke ut, og den beholdes ikke i et enkeltregneark eller i et element som du lagrer som en nettside.

Fordi en arkbakgrunn ikke skrives ut, kan den ikke brukes som vannmerke. Du kan imidlertid etterligne et vannmerke som skal skrives ut, ved å sette inn grafikk i en topptekst eller bunntekst.

 1. Klikk regnearket du vil vise med en arkbakgrunn. Kontroller at bare ett regneark er merket.

 2. Klikk Bakgrunn i Utskriftsformat-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Velg bildet du vil bruke for arkbakgrunnen, og klikk deretter Sett inn.

  Det valgte bildet gjentas for å fylle arket.

 • Hvis du vil forbedre lesbarheten, kan du skjule cellestøttelinjer og bruke heldekkende farge skyggelegging på celler som inneholder data.

 • En arkbakgrunn lagres med regnearkdataene når du lagrer arbeidsboken.

Hvis du vil bruke en heldekkende farge som arkbakgrunn, kan du bruke cellebakgrunn på alle cellene i regnearket.

 1. Klikk regnearket som vises med en arkbakgrunn. Kontroller at bare ett regneark er merket.

 2. Klikk Slett bakgrunn i Utskriftsformat-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  Båndet i Excel

  Slett bakgrunn er bare tilgjengelig når et regneark har en arkbakgrunn.

Vannmerkefunksjonalitet er ikke tilgjengelig i Microsoft Excel. Du kan imidlertid etterligne et vannmerke på én av to måter.

Du kan vise vannmerkeinformasjon på hver side som skrives ut, for eksempel for å angi at regnearkdataene er konfidensielle eller en kladdekopi, ved å sette inn et bilde som inneholder vannmerkeinformasjonen i en topptekst eller bunntekst. Dette bildet vises deretter bak regnearkdataene, og starter øverst eller nederst på hver side. Du kan også endre størrelse på eller skalere bildet for å fylle hele siden.

Du kan også bruke WordArt oppå regnearkdataene for å angi at dataene er konfidensielle eller en kladdekopi.

 1. Opprett et bilde som du vil bruke som vannmerke, i et tegneprogram, for eksempel Pensel.

 2. Klikk Excel regnearket du vil vise med vannmerket, i dialogboksen .

  Obs!: Kontroller at bare ett regneark er merket.

 3. Klikk på Topptekst og bunntekstSett inn-fanen i Tekst-gruppen.

  Båndet i Excel

 4. Klikk entenmerket av for venstre, midtstilt eller høyre topptekst under Topptekst.

 5. Klikk Bilde & i gruppen Elementer &topptekst i kategorien & topptekst i kategorien Knapp Utforming, og finn deretter bildet du vil sette inn.

  Båndet i Excel

 6. Dobbeltklikk bildet. &[Bilde] vises i boksen for valg av topptekst.

 7. Klikk i regnearket. Bildet du valgte, vises i stedet for&[Bilde].

 8. Hvis du vil endre størrelsen på eller skalere bildet, klikker du boksen for topptekstmerking som inneholder bildet, klikker Formater bilde i gruppen Elementer i topptekst & bunntekst, og deretter velger du alternativene du vil bruke, i dialogboksen Formater bilde på Størrelse-fanen.

 • Endringer i bilde- eller bildeformatet trer i kraft umiddelbart og kan ikke angres.

 • Hvis du vil legge til et tomt mellomrom over eller under et bilde, klikker du før eller etter &[Bilde]i boksen for topptekstvalg som inneholder bildet, og deretter trykker du ENTER for å starte en ny linje.

 • Hvis du vil erstatte et bilde i topptekstinndelingsboksen som inneholder bildet, velger du &[Bilde], klikker Bilde Knapp , og deretter klikker du Erstatt.

 • Før du skriver ut, må du kontrollere at topp- eller bunntekstmargen har nok plass til den egendefinerte topp- eller bunnteksten.

 • Hvis du vil slette et bilde i topptekstinndelingsboksen som inneholder bildet, velger du&[Bilde], trykker DEL og klikker deretter i regnearket.

 • Hvis du vil bytte fra sideoppsettvisning til normalvisning, merker du en celle, klikker Visning-fanen, og deretter klikker du Normal i Arbeidsbokvisninger-gruppen.

 1. Klikk regnearkplasseringen der du vil vise vannmerket.

 2. Klikk på WordArt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Klikk WordArt-stilen du vil bruke.

  Bruk for eksempel Fyll – hvit,skygge, fyll – tekst 1,indre skygge eller fyll – hvit, varm matt skråkant.

 4. Skriv inn teksten du vil bruke for vannmerket.

 5. Hvis du vil endre størrelsen på WordArt-grafikken, gjør du følgende:

  1. Klikk WordArt-grafikken.

  2. Angi ønsket størrelse i Boksene Figurhøyde og Figurbredde i Størrelse-gruppen på Format-fanen. Vær oppmerksom på at dette bare endrer størrelsen på boksen som inneholder WordArt-grafikken.

   Du kan også dra skaleringshåndtakene på WordArt-objektet til ønsket størrelse.

  3. Merk teksten i WordArt-grafikken, og velg deretter ønsket størrelse i Skriftstørrelse-boksen i Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

   Båndet i Excel

 6. Hvis du vil legge til gjennomsiktighet slik at du kan se mer av regnearkdataene under WordArt-grafikken, gjør du følgende:

  1. Høyreklikk WordArt-grafikken, og klikk Formater figur.

  2. Klikk Heldekkende fyll under Fylli Fyll-kategorien.

  3. Dra glidebryteren gjennomsiktighet til ønsket gjennomsiktighetsprosent, eller skriv inn prosentandelen i Gjennomsiktighet-boksen.

 7. Hvis du vil rotere WordArt-grafikken, gjør du følgende:

  1. Klikk WordArt-grafikken.

  2. Klikk Roter i Ordne-gruppenFormat-fanen.

   Båndet i Excel

  3. Klikk Flere rotasjonsalternativer.

  4. Angi ønsket rotasjonsgrad i Rotasjon-boksen under Størrelse og roter på Størrelse-fanen.

  5. Klikk Lukk.

   Du kan også dra rotasjonshåndtak i retningen du vil rotere WordArt-objektet.

Obs!: Du kan ikke bruke WordArt i en topptekst eller bunntekst til å vise det i bakgrunnen. Hvis du imidlertid oppretter WordArt-grafikken i et tomt regneark som ikke viser rutenettlinjer (fjern merket for Rutenett i Vis/skjul-gruppen på Visning-fanen), kan du trykke PRINT SCREEN for å registrere WordArt-objektet, og deretter lime inn wordArt-grafikken i et tegneprogram. Deretter kan du sette inn bildet du opprettet i tegneprogrammet, i en topptekst og bunntekst som beskrevet i Bruke et bilde i en topptekst eller bunntekst til å etterligne et vannmerke.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel for nettet.

Hvis du har skrivebordsversjonen Excel, kan du bruke knappen Åpne i Excel for å åpne arbeidsboken og legge til en arkbakgrunn.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Teknisk fellesskap for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×