Innholdsfortegnelse
×
Tekst og tabeller
Tekst og tabeller

Legge til en hyperkobling på et lysbilde

Den raskeste måten å opprette en grunnleggende hyperkobling på i et PowerPoint-lysbilde er å trykke på Enter etter at du har skrevet inn adressen til en eksisterende nettside (for eksempel http://www.contoso.com).

Du kan koble til en nettside, eller du kan koble til et nytt dokument eller et sted i et eksisterende dokument, eller du kan starte en melding til en e-postadresse.

Nettleseren støtter ikke video.

48 sekunder

Lage en kobling til et nettsted

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling.

 2. Velg Sett inn > Hyperkobling.

 3. Velg Eksisterende fil eller nettside, og legg til:

  • Tekst som skal vises: Skriv inn teksten du vil skal vises som hyperkobling.

  • Skjermtips: Skriv inn teksten du vil skal vises når brukeren holder pekeren over hyperkoblingen (valgfritt).

  • Gjeldende mappe, Viste sider eller Nylig brukte filer: Velg plasseringen du vil lage en kobling til.

  • Adresse: Hvis du ikke allerede har valgt en plassering ovenfor, kan du sette inn nettadressen for nettstedet du vil lage en kobling til.

   Hvis du lager en kobling til en fil på datamaskinen, og flytter PowerPoint-presentasjonen til en annen datamaskin, må du også flytte alle koblede filer.

  • 4. Velg OK.

Lage en kobling til et sted i et dokument, et nytt dokument eller en e-postadresse

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling.

 2. Velg Sett inn > Hyperkobling, og velg et alternativ:

  • Plasser i dette dokumentet: Lag en kobling til et bestemt lysbilde i presentasjonen.

  • Opprett nytt dokument: Lag en kobling fra presentasjonen til en annen presentasjon.

  • E-postadresse: Lag en kobling til en e-postadresse som vises, for å åpne e-postprogrammet til en bruker.

 3. Fyll ut Tekst som skal vises, Skjermtips og plasseringen du vil lage en kobling til.

 4. Velg OK.

Endre fargen på hyperkoblinger

Du kan endre fargen på hyperkoblinger hvis du vil. Høyreklikk på visningsteksten i en kobling og velg Rediger kobling hvis du vil endre den.

 1. Merk hyperkoblingen du vil endre fargen på.

 2. Velg nedoverpilen ved siden av Skriftfarge-knappen på Hjem-fanen på båndet for å åpne fargemenyen.

  Velg nedoverpilen ved siden av Skriftfarge-knappen for å åpne fargemenyen.
 3. Velg fargen du vil ha til hyperkoblingen.

Teste hyperkoblingen

Når du har satt inn koblingen, kan du teste den (i normalvisning) ved å høyreklikke på hyperkoblingen og velge Åpne hyperkobling

Vis og returner

Boksen Vis og returner er nedtonet, med mindre du kobler til en egendefinert fremvisning i presentasjonen.

Hvis du abonnerer på Microsoft 365 og ønsker å bruke en funksjon som Vis og returner, klikker du her for å lese om kobling til et annet lysbilde ved hjelp av Zoom for PowerPoint. Mot slutten av artikkelen finner du diskusjon rundt «Velg retur»-funksjonen.

Se også

Fjerne understreking fra hyperkoblinger

Endre farge på hyperkoblingstekst i en hel presentasjon

Den raskeste måten å opprette en grunnleggende hyperkobling på i et PowerPoint-lysbilde er å trykke på Enter etter at du har skrevet inn adressen til en eksisterende nettside (for eksempel http://www.contoso.com).

Du kan koble til en nettside, koble til et annet sted i presentasjonen, åpne en annen presentasjon eller starte en melding til en e-postadresse.

2016

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

Koble til en nettside

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling, i normalvisning.

 2. Klikk på Hyperkobling på fanen Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn hyperkobling vises.

  Hyperkobling i Office for Mac

  1 - Tekst som skal vises: Den koblede teksten i dokumentet.

  2 - Skjermtips: Tekst som vises når du peker musen på den koblede teksten på lysbildet.

 3. Skriv inn adressen i Adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

Endre fargen på hyperkoblinger

Denne funksjonen er tilgjengelig i PowerPoint 2016 for Mac versjon 16.14.18061000. Finn din Office-versjon

 1. Merk hyperkoblingen du vil endre fargen på.

 2. Velg nedoverpilen ved siden av Skriftfarge-knappen på Hjem-fanen på båndet for å åpne fargemenyen.

  Valg av skriftfarge
 3. Velg fargen du vil ha til hyperkoblingen.

 1. I dialogboksen Sett inn hyperkobling klikker du Dette dokumentet.

 2. Under Velg plassering i dette dokumentet klikker du lysbildet du vil koble til.

 1. I dialogboksen Sett inn hyperkobling klikker du Nettside eller fil.

 2. Klikk Velg og klikk deretter presentasjonen eller filen du vil koble til.

  Obs!:  PowerPoint for macOS kan ikke koble til et bestemt lysbilde i en annen presentasjon.

 1. I dialogboksen Sett inn hyperkobling klikker du E-postadresse.

 2. Skriv inn e-postadressen du vil lage en kobling til, i boksen E-postadresse, eller klikk en e-postadresse i boksen Nylig brukte e-postadresser.

 3. Skriv inn emnet til e-postmeldingen i boksen Emne.

2011

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

 1. Merk teksten eller objektet du vil bruke som hyperkobling.

 2. Klikk Tekst og deretter Hyperlink under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 3. Skriv inn nettadressen i Koble til-boksen.

  Obs!: Hvis du vil koble til en bestemt plassering på en nettside, klikker du Nettside-fanen og følger instruksjonene under Anker.

Du kan legge til tekst eller et objekt som en hyperkobling som åpner et bestemt lysbilde i en PowerPoint-presentasjon eller en egendefinert lysbildefremvisning. Du kan også koble til et Word-dokument, en Excel-arbeidsbok, en fil eller en e-postadresse.

 1. Merk teksten eller objektet du vil bruke som hyperkobling.

 2. Klikk Tekst og deretter Hyperlink under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 3. Klikk fanen Dokument eller E-postadresse for den typen hyperkobling du vil sette inn.

 4. Følg instruksjonene for å opprette en kobling.

  Obs!: Hyperkoblingen er aktiv i lysbildefremvisningen.

Du kan koble til ulike steder i en presentasjon, for eksempel første lysbilde, siste lysbilde, neste lysbilde eller lysbildetitler.

 1. Merk teksten eller objektet du vil bruke som hyperkobling.

 2. Klikk Tekst og deretter Hyperlink under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 3. Klikk Dokument-fanen, og klikk deretter Finn under Anker.

 4. Velg stedet i dokumentet du vil koble til.

  Obs!: Hyperkoblingen er aktiv i lysbildefremvisningen.

En hyperkoblet, tilpasset fremvisning gjør det enkelt å navigere til andre tilpassede fremvisninger fra hovedpresentasjonen. Du kan også opprette et innholdslysbilde som du kan koble fra. Ved å utforme presentasjonen på denne måten, kan du navigere fra innholdslysbildet til ulike deler i presentasjonen, slik at du kan velge hvilke deler du skal vise til publikum til et bestemt tidspunkt. Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du oppretter én eller flere tilpassede fremvisninger og deretter legger til en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til de tilpassede fremvisningene.

Obs!: Hvis du vil opprette en hyperkobling fra én presentasjon til en helt annen presentasjon, kan du legge til en hyperkobling i det andre dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette, redigere eller fjerne en hyperkobling.

 1. Åpne presentasjonen som du vil bruke til å opprette en hyperkoblet, tilpasset fremvisning.

 2. Klikk Tilpassede fremvisninger under Vis lysbildefremvisning på fanen Lysbildefremvisning, og klikk deretter Rediger tilpassede fremvisninger.

  Fanen Lysbildefremvisning, gruppen Vis lysbildefremvisning

 3. Klikk Ny.

 4. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede fremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil merke flere etterfølgende lysbilder, klikker du det første lysbildet og holder nede SKIFT mens du klikker det siste lysbildet du vil merke. Hvis du vil merke flere lysbilder som ikke er i rekkefølge, holder du nede KOMMANDO mens du klikker hvert lysbilde du vil merke.

 5. Klikk på et lysbilde under Lysbilder i egendefinert visning hvis du vil endre rekkefølgen som lysbildene vises i, og klikk deretter på Endre rekkefølge, oppoverpil eller Endre rekkefølge, nedoverpil for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 6. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Hvis du vil opprette flere tilpassede fremvisninger med noen av lysbildene i presentasjonen, gjentar du trinn 2 til 6.

 7. Hvis du vil opprette en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til en tilpasset støttefremvisning i presentasjonen, merker du teksten eller objektet du vil skal representere hyperkoblingen. Du kan også opprette en innholdsfortegnelse og en hyperkobling fra hver tekstoppføring som en måte å navigere gjennom den tilpassede fremvisningen på. Dette gjør du ved å sette inn et nytt lysbilde i presentasjonen, skrive inn en innholdsfortegnelse, og deretter koble fra hver oppføring.

 8. Klikk Handlingsinnstillinger under Konfigurer på fanen Lysbildefremvisning.

  Fanen Lysbildefremvisning, Oppsett-gruppen

 9. Velg hvordan du vil initiere handlingen i dialogboksen Handlingsinnstillinger ved å gjøre ett av følgende:

 1. Merk hyperkoblingen du vil endre.

 2. Klikk HyperkoblingSett inn-menyen.

 3. Foreta de endringene du vil.

 1. Merk teksten eller objektet som representerer hyperkoblingen du vil fjerne.

 2. Klikk Tekst under Sett innHjem-fanen, klikk deretter Hyperkobling og Fjern kobling.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 1. Uthev teksten du vil skal være hyperkoblingen.

  Uthev teksten
 2. Klikk på Hyperkobling på fanen Sett inn.

  Klikk på Hyperkobling på Sett inn-fanen.

  Dialogboksen Kobling åpnes.

 3. Skriv inn teksten du vil skal være synlig på lysbildet for hyperkoblingen, i Visningstekst-boksen.

  Sett inn en hyperkobling
 4. Skriv inn adressen i Adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 5. Velg Sett inn.

 6. Hvis du vil teste hyperkoblingen, velger du Lysbildefremvisning-fanen på båndet, og velg deretter Spill fra begynnelsen.

  (Hvis du har slått av det forenklede båndet, har du ingen Lysbildefremvisning-fane. Bruk heller Visning-fanen for å starte en lysbildefremvisning.)

Obs!: 

 • Du kan også opprette en hyperkobling til en e-postadresse. I stedet for å skrive inn nettadressen i Adresse-boksen (trinn 4 ovenfor), skriver du inn mailto:// etterfulgt av den fullstendige e-postadressen.

Sette inn en hyperkobling

 1. Trykk på lysbildet der du vil legge til koblingen.

 2. Velg KoblingSett inn-fanen på båndet.

 3. Velg Sett inn kobling.

  Eller: Du kan lage en kobling til en nylig nettadresse eller en nylig åpnet fil ved å velge elementet fra listen Nylige elementer som vises.

 4. Skriv inn teksten som skal være hyperkoblingen, i boksen Tekst som skal vises.

 5. Skriv inn adressen du vil koble til i Adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Velg Sett inn.

Endre fargen på hyperkoblinger

Funksjonen er bare tilgjengelig for Office Insider-deltakere Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig for Office Insider-deltakere.

 1. Merk hyperkoblingen du vil endre fargen på.

 2. Trykk på Skriftfarge-knappen på Hjem-fanen på båndet for å åpne fargemenyen.

  Skriftfarge-knapp
 3. Trykk på fargen du vil ha til hyperkoblingen.

Sette inn en hyperkobling

 1. Trykk på lysbildet der du vil legge til koblingen.

 2. Velg KoblingSett inn-fanen på båndet.

 3. Velg Sett inn kobling.

  Eller: Du kan lage en kobling til en nylig nettadresse eller en nylig åpnet fil ved å velge elementet fra listen Nylige elementer som vises.

 4. Skriv inn teksten som skal være hyperkoblingen, i boksen Tekst som skal vises.

 5. Skriv inn adressen du vil koble til i Adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Velg Sett inn.

Endre fargen på hyperkoblinger

 1. Merk hyperkoblingen du vil endre fargen på.

 2. Trykk på pilen ved siden av Skriftfarge-knappen på Hjem-fanen på båndet for å åpne fargemenyen.

  Skriftfarge-knapp
 3. Trykk på fargen du vil ha til hyperkoblingen.

Sette inn en hyperkobling

 1. Skriv inn teksten du vil gjøre om til en hyperkobling, på lysbildet.

 2. Merk teksten.

 3. Velg KoblingSett inn-fanen på båndet.

 4. Velg Sett inn kobling.

  Eller: Du kan lage en kobling til en nylig åpnet fil ved å velge den fra listen Nylige elementer som vises.

 5. Skriv inn adressen du vil koble til, i dialogboksen som åpnes i Adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Velg Sett inn.

Endre fargen på hyperkoblinger

 1. Merk hyperkoblingen du vil endre fargen på.

 2. Trykk på pilen ved siden av Skriftfarge-knappen på Hjem-fanen på båndet for å åpne fargemenyen.

  Skriftfarge-knapp
 3. Trykk på fargen du vil ha til hyperkoblingen.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×