Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Feilfelt i diagrammer du oppretter kan gjøre det enklere for deg å se feilmarginer og standardavvik med et øyekast. De kan vises for alle datapunkter eller dataindikatorer i en dataserie en som standard feilstørrelse, en prosentdel eller et standardavvik. Du kan angi dine egne verdier for å vise de nøyaktige feilstørrelsene du vil bruke. Du kan for eksempel vise ti prosent positive og negative potensielle feilstørrelser i resultatene av et vitenskapelig forsøk:

alternativ tekst

Du kan bruke feilfelt i todimensjonale arealdiagrammer, liggende stolpediagrammer, linjediagrammer, punktdiagrammer og boblediagrammer. Du kan vise feilfelt for x- og y-verdiene i punkt- og boblediagrammer.

Obs!: Fremgangsmåtene nedenfor gjelder for Office 2013 og nyere versjoner. Leter du etter trinnene i Office 2010?

Legge til eller fjerne feilfelt

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

 2. Klikk Diagramelementer-knappen Diagramelementer-knappen ved siden av diagrammet, og merk deretter av for Feilfelt . (Fjern merket for å fjerne feilfelt.)

 3. Hvis du vil endre feilmengden som vises, klikker du pilen ved siden av Feilfelt, og deretter velger du et alternativ.

  alternativ tekst

  • Velg et forhåndsdefinert alternativ for feilfelt, for eksempel Standardfeil, Prosent eller Standardavvik.

  • Velg Flere alternativer for å angi dine egen størrelser for feilfelt, og velger deretter alternativet du vil bruke, under Loddrette feilfelt eller Vannrette feilfelt. Her kan du også endre retning og sluttstil for feilfeltene, eller opprette egendefinerte feilfelt.

   alternativ tekst

Obs!: Retningen til feilfeltet er avhengig av diagramtypen du bruker. Punktdiagrammer kan vise både loddrette og vannrette feilfelt. Du kan fjerne begge feilfeltene ved å merke dem og trykke DEL.

Gjennomgå formler for beregning av feilstørrelser

Brukere spør ofte om hvordan Excel beregner feilstørrelser. Excel bruker størrelsene Standardfeil og Standardavvik som vises i diagrammet.

Dette alternativet

Bruker denne formelen

Standardfeil

Formel

Sted:

s = serienummer

i = punktnummer i serie s

m = antall serier for punkt y i diagrammet

n = antall punkt i hver serie

yis = dataverdi for serie s og punkt nummer i

ny = samlet antall dataverdier for alle serier

Standardavvik

Formel

Sted:

s = serienummer

i = punktnummer i serie s

m = antall serier for punkt y i diagrammet

n = antall punkt i hver serie

yis = dataverdi for serie s og punkt nummer i

ny = samlet antall dataverdier for alle serier

M = aritmetisk middelverdi

Legge til, endre eller fjerne feilfelt i et diagram i Office 2010

I Excel kan du vise feilfelt som bruker et standard feilbeløp, en prosentdel av verdien (5 %) eller et standardavvik.

Standardfeil og standardavvik bruker følgende formler til å beregne feilmengdene som vises i diagrammet.

Dette alternativet

Bruker denne formelen

Hvor

Standardfeil

Formel

s = serienummer

i = punktnummer i serie s

m = antall serier for punkt y i diagrammet

n = antall punkt i hver serie

yis = dataverdi for serie s og punkt nummer i

ny = samlet antall dataverdier for alle serier

Standardavvik

Formel

s = serienummer

i = punktnummer i serie s

m = antall serier for punkt y i diagrammet

n = antall punkt i hver serie

yis = dataverdi for serie s og punkt nummer i

ny = samlet antall dataverdier for alle serier

M = aritmetisk middelverdi

 1. Gjør ett av følgende i 2D-areal-, stolpe-, kolonne-, linje-, punkt- eller boblediagram:

  • Hvis du vil legge til feilfelt i alle dataseriene i diagrammet, klikker du diagramområdet.

  • Hvis du vil legge til feilfelt i et valgt datapunkt eller dataserie, klikker du datapunktet eller dataserien du vil bruke, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer:

   1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

    Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

   2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

    båndet i Excel

 2. Klikk Feilfelt i Analyse-gruppenOppsett-fanen.

  alternativ tekst

 3. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk et forhåndsdefinert alternativ for feilfelt, for eksempel feilfelt med standardfeil, feilfelt med prosent eller feilfelt med standardavvik.

  2. Klikk Flere alternativer for feilfelt, og klikk deretter alternativene for visning og feilstørrelse under Loddrette feilfelt eller Vannrette feilfelt.

   Obs!: Retningen på feilfeltene avhenger av diagramtypen i diagrammet. For punktdiagrammer vises både vannrette og loddrette feilfelt som standard. Du kan fjerne en av disse feilfeltene ved å merke dem og deretter trykke DEL.

 1. I et 2D-areal-, stolpe-, kolonne-, linje-, punkt- eller boblediagram klikker du feilfeltene, datapunktet eller dataseriene som har feilfeltene du vil endre, eller gjør følgende for å velge dem fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   båndet i Excel

 2. Klikk Feilfelt i Analyse-gruppenfanen Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for feilfelt.

  alternativ tekst

 3. Klikk på feilfeltretningen og sluttstilen du vil bruke, under Vis.

 1. I et 2D-areal-, stolpe-, kolonne-, linje-, punkt- eller boblediagram klikker du feilfeltene, datapunktet eller dataseriene som har feilfeltene du vil endre, eller gjør følgende for å velge dem fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   båndet i Excel

 2. Klikk Feilfelt i Analyse-gruppenfanen Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for feilfelt.

  alternativ tekst

 3. Gjør ett eller flere av følgende under Feilbeløp:

  1. Hvis du vil bruke en annen metode til å bestemme feilmengden, klikker du metoden du vil bruke, og deretter angir du feilmengden.

  2. Hvis du vil bruke egendefinerte verdier til å bestemme feilmengden, klikker du Egendefinert og gjør deretter følgende:

   1. Klikk Angi verdi.

   2. Angi regnearkområdet du vil bruke som feilstørrelsesverdier, i boksene Verdi for positiv feil og Verdi for negativ feil , eller skriv inn verdiene du vil bruke, atskilt med komma. Skriv for eksempel inn 0,4, 0,3, 0,8.

    Tips!: Hvis du vil angi regnearkområdet, kan du klikke Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen, og deretter merke dataene du vil bruke i regnearket. Klikk Skjul dialogboks-knappen på nytt for å gå tilbake til dialogboksen.

    Obs!: I Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office PowerPoint 2007 kan det hende at dialogboksen Egendefinerte feilfelt ikke viser skjul dialogboks-knappen , og du kan bare skrive inn feilmengdeverdiene du vil bruke.

 1. I et 2D-areal-, stolpe-, kolonne-, linje-, punkt- eller boblediagram klikker du feilfeltene, datapunktet eller dataseriene som har feilfeltene du vil fjerne, eller gjør følgende for å velge dem fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   båndet i Excel

 2. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk Feilfelt i Analyse-gruppenOppsett-fanen, og klikk deretter Ingen.

   alternativ tekst

  2. Trykk på DELETE.

Tips!: Du kan fjerne feilfelt umiddelbart etter at du har lagt dem til i diagrammet ved å klikke Angreverktøylinjen for hurtigtilgang eller ved å trykke CTRL+Z.

Gjør ett av følgende:

Uttrykk feil som en prosentandel, standardavvik eller standardfeil

 1. Velg dataserien du vil legge til feilfelt i, i diagrammet.

  Du kan, for eksempel i et linjediagram, klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Legg til diagramelementfanen Diagramdesign. 

  Velg Legg til diagramelement på Diagramutforming-fanen

 3. Pek på feilfelt, og gjør deretter ett av følgende:

Klikk

Hvis du vil

Standardfeil

Bruke standardfeilen ved å bruke følgende formel:

alternativ tekst

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og I th punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier

Prosent

Bruke en prosentdel av verdien for hvert datapunkt i dataserien

Standardavvik

Bruke et multiplum av standardavviket ved å bruke følgende formel:

alternativ tekst

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og Ith punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier
M = aritmetisk middelverdi

Uttrykk feil som egendefinerte verdier

 1. Velg dataserien du vil legge til feilfelt i, i diagrammet.

 2. Klikk Legg til diagramelementFanen Diagramutforming, og klikk deretter Flere alternativer for feilfelt.

 3. Klikk Egendefinert under Feilstørrelse i ruten Formater feilfelt, og klikk deretter Angi verdi.

 4. Klikk Egendefinert under Feilstørrelse, og klikk deretter Angi verdi.

  alternativ tekst

 5. Legg inn verdiene du vil bruke for hvert datapunkt, atskilt med komma (for eksempel 0,4, 0,3, 0,8), i boksene Verdi for positiv feil og Verdi for negativ feil, og klikk deretter OK.

  Obs!: Du kan også definere feilverdier som et celleområde fra samme Excel-arbeidsbok. Hvis du vil merke celleområdet, tømmer du innholdet i enten boksen Verdi for positiv feil eller boksen Verdi for negativ feil i dialogboksen Egendefinerte feilfelt, og deretter merker du ønsket celleområde.

Legg til differansefelt

 1. Velg dataseriene du vil legge til opp/ned-stolper i, i diagrammet.

 2. Klikk Legg til diagramelementFanen Diagramutforming, pek på Opp/ned-stolper, og klikk deretter Opp/ned-stolper.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Se også

Opprette et diagram

Endre diagramtypen for et eksisterende diagram

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×