Innholdsfortegnelse
×

Med diagrammer kan du visualisere data på en måte som gir maksimal innvirkning på et publikum. Finn ut hvordan du oppretter et diagram og legger til en trendlinje. Du kan starte dokumentet fra et anbefalt diagram eller velge et fra samlingen av forhåndsbygde diagrammaler.

Opprette et diagram

 1. Merk data for diagrammet.

 2. Velg Sett inn > Anbefalte diagrammer.

 3. Velg et diagram på fanen Anbefalte diagrammer for å forhåndsvise det.

  Obs!: Du kan velge dataene du ønsker å ha i diagrammet, og trykke på ALT+F1 for å opprette det diagrammet umiddelbart, men det kan hende det ikke er det beste diagrammet for dataene dine. Hvis du ikke ser et diagram du liker, kan du klikke på Alle diagrammer-fanen for å se alle diagramtyper.

 4. Velg et diagram.

 5. Velg OK.

Legge til en trendlinje

 1. Velg et diagram.

 2. Velg Utforming > Legg til diagramelement.

 3. Velg Trendlinje, og velg deretter hvilken type trendlinje du vil bruke, for eksempel Lineær, Eksponentiell, Lineær prognose eller Glidende gjennomsnitt.

Obs!: Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Diagrammer viser data i et grafisk format som kan hjelpe deg og publikummet ditt med å visualisere relasjoner mellom data. Når du oppretter et diagram, kan du velge blant en rekke diagramtyper (for eksempel et stablet stående stolpediagram eller et sektordiagram med uttrukne sektorer i 3D). Når du har opprettet et diagram, kan du tilpasse det ved å bruke hurtigoppsett av diagram eller diagramstiler.

Diagrammer inneholder flere elementer, for eksempel tittel, akseetiketter, forklaring og støttelinjer. Du kan skjule eller vise disse elementene, og du kan også endre plasseringene deres og formateringen.

Et Office-diagram med bildeforklaringer

Diagramtittel

Tegneområde

Forklaring

Aksetitler

Bildeforklaring 5 Akseetiketter

Bildeforklaring 6 Aksemerker

Bildeforklaring 7 Støttelinjer

Du kan opprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Diagrammet blir derimot tegnet inn og lagret i et Excel-regneark. Hvis du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et nytt ark i Excel. Når du lagrer et Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon som inneholder et diagram, lagres diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen.

Obs!: Excel-arbeidsbokgalleriet erstatter den tidligere diagramveiviseren. Excel-arbeidsbokgalleriet åpnes som standard når du åpner Excel. Du kan bla gjennom maler fra galleriet, og opprette en ny arbeidsbok basert på én av dem. Hvis Excel-arbeidsbokgalleriet ikke vises på Fil-menyen, klikker du på Ny fra mal.

 1. Klikk på UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på Sett inn-fanen, og klikk deretter på pilen ved siden av Diagram.

  Klikk på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Diagram

 3. Klikk på en diagramtype, og dobbeltklikk deretter på diagrammet du vil legge til.

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-regneark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 4. Erstatt eksempeldataene med dataene du vil tegne inn i diagrammet i Excel. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen og deretter lime dem inn over eksempeldataene. Se tabellen nedenfor for retningslinjer for hvordan dataene kan ordnes slik at de passer til diagramtypen.

  For denne diagramtypen

  Ordne dataene

  Diagramtyper: Areal, liggende stolpe, stående stolpe, hjul, linje, radar eller overflate

  I kolonner eller rader, som vist i følgende eksempler:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Boblediagram

  I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

  X-verdier

  Y-verdi 1

  Størrelse 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Sektordiagram

  I én kolonne eller rad med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, som vist i følgende eksempler:

  Salg

  Første kvartal

  25

  Andre kvartal

  30

  Tredje kvartal

  45

  eller

  Første kvartal

  Andre kvartal

  Tredje kvartal

  Salg

  25

  30

  45

  Børsdiagram

  I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter, som vist i følgende eksempler:

  Åpning

  Høy

  Lav

  Stengning

  05.01.2002

  44

  55

  11

  25

  06.01.2002

  25

  57

  12

  38

  eller

  05.01.2002

  06.01.2002

  Åpning

  44

  25

  Høy

  55

  57

  Lav

  11

  12

  Stengning

  25

  38

  Punktdiagram (XY)

  I kolonner setter du inn x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

  X-verdier

  Y-verdi 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-verdier

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-verdi 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørnet av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 6. Bytt tilbake til Word eller PowerPoint hvis du vil se resultatet av endringene.

  Obs!: Når du lukker Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på. Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på Diagramutforming, og klikk deretter på Bytt rad/kolonne.

  Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på Bytt rad/kolonne

  Hvis Bytt rad/kolonne ikke er tilgjengelig

  Bytt rad/kolonne er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper. Du kan også redigere dataene ved å klikke i diagrammet og deretter redigere regneark i Excel.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på Hurtigoppsett.

  Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk på Hurtigoppsett

 4. Klikk på oppsettet du ønsker.

  Trykk på +Z hvis du umiddelbart vil angre et hurtigoppsett som du har brukt.

Diagramstiler er et sett med komplementære farger og effekter som du kan bruke i diagrammet. Når du velger en diagramstil, påvirker endringene hele diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på stilen du ønsker.

  Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på en diagramstil

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på .

  Trykk på +Z hvis du umiddelbart vil angre en stil du har tatt i bruk.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk på Legg til diagramelement.

  Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på Legg til diagramelement

 4. Klikk på Diagramtittel for å velge alternativer for tittelformat, og gå deretter tilbake til diagrammet for å skrive inn en tittel i Diagramtittel-boksen.

Se også

Oppdatere dataene i eksisterende diagrammer

Diagramtyper

Du kan opprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Diagrammet blir derimot tegnet inn og lagret i et Excel-regneark. Hvis du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et nytt ark i Excel. Når du lagrer et Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon som inneholder et diagram, lagres diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen.

Obs!: Excel-arbeidsbokgalleriet erstatter den tidligere diagramveiviseren. Excel-arbeidsbokgalleriet åpnes som standard når du åpner Excel. Du kan bla gjennom maler fra galleriet, og opprette en ny arbeidsbok basert på én av dem. Hvis Excel-arbeidsbokgalleriet ikke vises på Fil-menyen, klikker du på Ny fra mal.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk en diagramtype på Diagrammer-fanen under Sett inn diagram, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-ark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 3. Erstatt eksempeldataene med dataene du vil tegne inn i diagrammet i Excel. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen, og deretter lime de inn over eksempeldataene. Se tabellen nedenfor for retningslinjer for hvordan dataene kan ordnes slik at de passer til diagramtypen.

  For denne diagramtypen

  Ordne dataene

  Diagramtyper: Areal, liggende stolpe, stående stolpe, hjul, linje, radar eller overflate

  I kolonner eller rader, som vist i følgende eksempler:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Boblediagram

  I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

  X-verdier

  Y-verdi 1

  Størrelse 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Sektordiagram

  I én kolonne eller rad med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, som vist i følgende eksempler:

  Salg

  Første kvartal

  25

  Andre kvartal

  30

  Tredje kvartal

  45

  eller

  Første kvartal

  Andre kvartal

  Tredje kvartal

  Salg

  25

  30

  45

  Børsdiagram

  I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter, som vist i følgende eksempler:

  Åpning

  Høy

  Lav

  Stengning

  05.01.2002

  44

  55

  11

  25

  06.01.2002

  25

  57

  12

  38

  eller

  05.01.2002

  06.01.2002

  Åpning

  44

  25

  Høy

  55

  57

  Lav

  11

  12

  Stengning

  25

  38

  Punktdiagram (XY)

  I kolonner setter du inn x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

  X-verdier

  Y-verdi 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-verdier

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-verdi 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 5. Bytt tilbake til Word eller PowerPoint hvis du vil se resultatet av endringene.

  Obs!: Når du lukker Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet.

 3. Klikk på Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data Tegn serie etter kolonne.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Hvis Bytt plott ikke er tilgjengelig

  Bytt plott er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper.

  1. Klikk på diagrammet.

  2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel.Diagram-fanen, Data-gruppen

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet.

 3. Klikk oppsettet du vil bruke på Diagrammer-fanen under Hurtigoppsett av diagram.

  Diagram-fanen, gruppen Hurtigoppsett for diagram

  Pek på et oppsett, og klikk deretter på , hvis du vil se flere oppsett.

  Trykk på +Z hvis du umiddelbart vil angre et hurtigoppsett som du har brukt.

Diagramstiler er et sett med komplementære farger og effekter som du kan bruke i diagrammet. Når du velger en diagramstil, påvirker endringene hele diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet.

 3. Klikk ønsket stil på Diagrammer-fanen under Diagramstiler.

  Diagram-fanen, Diagramstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på .

  Trykk på +Z hvis du umiddelbart vil angre en stil du har tatt i bruk.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Diagramtittel under Etiketter, og klikk deretter den du vil bruke.

 4. Merk teksten i Diagramtittel-boksen, og skriv deretter inn en diagramtittel.

Se også

Oppdatere dataene i eksisterende diagrammer

Tilgjengelige diagramtyper i Office

Opprette et diagram

Du kan opprette et diagram for dataene i Excel for nettet. Avhengig av dataene du har, kan du opprette et kolonne-, linje-, sektor-, stolpe-, areal-, punkt- eller radardiagram. 

 1. Klikk hvor som helst i dataene du vil opprette et diagram for.

  Hvis du vil tegne inn bestemte data i et diagram, kan du også velge dataene.

 2. Velg Sett > diagrammer > diagramtypen du vil bruke.

  Excel på nettet Diagramtyper

 3. Velg ønsket alternativ på menyen som åpnes. Hold pekeren over et diagram for å lære mer om det.

  Diagramundertyper

  Tips!: Valget brukes ikke før du velger et alternativ fra en diagramkommandomeny. Vurder å se gjennom flere diagramtyper: Når du peker på menyelementer, vises sammendrag ved siden av dem for å hjelpe deg med å bestemme deg. 

 4. Hvis du vil redigere diagrammet (titler, forklaringer, dataetiketter), velger du Diagram-fanen og deretter Formater.

  Excel på nettet Diagramformat

 5. Juster innstillingen etter behov i Diagram-ruten.  Du kan tilpasse innstillingene for diagrammets tittel, forklaring, aksetitler, serietitler og mer.

  Excel på nettet Diagramrute

Tilgjengelige diagramtyper

Det er lurt å se gjennom dataene og bestemme hvilken type diagram som vil fungere best. De tilgjengelige typene er oppført nedenfor.

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et stolpediagram. Et stolpediagram viser vanligvis kategorier langs den vannrette aksen og verdier langs den loddrette aksen, som vist på dette diagrammet:

Gruppert stolpediagram

Typer stolpediagrammer

 • Gruppert kolonneEt gruppert stolpediagram viser verdier i todimensjonale kolonner. Bruk dette diagrammet når du har kategorier som representerer følgende:

  • Verdiområder (for eksempel elementantall).

  • Bestemte skalaordninger (for eksempel en Likert-skala med oppføringer, slik som svært enig, enig, nøytral, uenig, svært uenig).

  • Navn som ikke er i en bestemte rekkefølge (for eksempel elementnavn, geografiske navn eller navn på personer).

 • Stablet stolpediagram Et stablet stående stolpediagram viser verdier i stablede stolper i 2D. Bruk dette diagrammet når du har flere dataserie og vil fremheve totalsummen.

 • Stablet stolpediagram med prosent for prosentEt stablet stolpediagram med prosentfordeling viser verdier i todimensjonale stolper som er stablet for å representere 100 %. Bruk dette diagrammet når du har to eller flere dataserier og vil fremheve helheten, spesielt hvis totalsummen er lik for hver kategori.

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et linjediagram. I et linjediagram er kategoridata distribuert jevnt langs den vannrette aksen, og alle verdidata er distribuert jevnt langs den loddrette aksen. Linjediagrammer kan vise sammenhengende data over tid på en jevnt skalert akse, og er derfor perfekte for å vise trender i data ved regelmessige intervaller, slik som måneder, kvartaler eller regnskapsår.

Linjediagram med indikatorer

Typer linjediagrammer

 • Linje og linje med indikatorerLinjediagrammer med eller uten indikatorer som angir individuelle dataverdier, kan vise trender over tid eller jevnt fordelte kategorier, spesielt når det er mange datapunkter og rekkefølgen de presenteres i, er viktig. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier bør du bruke et linjediagram uten indikatorer.

 • Stablet linjediagram og stablet linjediagram med indikatorerStablede linjediagrammer med eller uten indikatorer som angir individuelle dataverdier, kan vise trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller jevnt fordelte kategorier.

 • Stablet linjediagram med prosent for prosent og stablet linjediagram med prosent for prosent med indikatorerStablede linjediagrammer med prosentverdi og med eller uten indikatorer som angir individuelle dataverdier, kan vise prosentandelen som hver verdi bidrar med over tid eller jevnt fordelte kategorier. Ved mange kategorier eller omtrentlige verdier, bør du bruke et 100 % stablet linjediagram uten indikatorer.

  Obs!: 

  • Linjediagrammer fungerer best når du har flere dataserier i diagrammet – hvis du bare har én dataserie, kan det være bedre å bruke et punktdiagram i stedet.

  • Stablede linjediagrammer legger til dataene, og det er kanskje ikke det du ønsker. Det kan være litt vanskelig å se at linjene er stablet, og da kan det være bedre å bruke en annen linjediagramtype eller et stablet arealdiagram i stedet.

Data som er ordnet i én kolonne eller rad i et regneark, kan tegnes inn i et sektordiagram. Sektordiagrammer viser størrelsen på elementer i én dataserie, som står i forhold til summen av elementene. datapunkt i et sektordiagram vises som en prosentdel av hele sektoren.

Sektordiagram

Vurder å bruke et sektordiagram i følgende tilfeller:

 • Du har bare én dataserie.

 • Ingen av verdiene i dataene er negative.

 • Nesten ingen av verdiene i dataene er nullverdier.

 • Du har ikke mer enn sju kategorier, som alle representerer deler av hele sektordiagrammet.

Data som bare er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et hjuldiagram. I likhet med et sektordiagram viser et hjuldiagram forholdet mellom delene og helheten, men det kan inneholde mer enn én dataserie.

Hjuldiagram

Tips!: Hjuldiagrammer er ikke enkle å lese. Du bør i stedet vurdere å bruke et stablet kolonnediagram eller et stablet, liggende stolpediagram.

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et liggende stolpediagram. Liggende stolpediagrammer viser sammenligninger blant individuelle elementer. I et liggende stolpediagram er kategoriene vanligvis ordnet langs den loddrette aksen og verdiene langs den vannrette aksen.

Liggende stolpediagram

Du bør vurdere å bruke et liggende stolpediagram når:

 • Akseetikettene er lange.

 • Verdiene som vises, er varigheter.

Typer liggende stolpediagrammer

 • GruppertEt gruppert liggende stolpediagram viser stolper i 2D-format.

 • Stablet liggende stolpediagramStablede liggende stolpediagrammer viser forholdet mellom enkeltelementer og helheten i todimensjonale stolper

 • Stablet 100 %Et stablet liggende stolpediagram med prosentfordeling viser todimensjonale stolper som sammenligner prosentandelen som hver verdi bidrar til helheten på tvers av kategorier.

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et arealdiagram. Arealdiagrammer kan brukes til å tegne endring over tid og trekke oppmerksomheten mot totalverdien over en trend. Ved å vise summen av inntegnede verdier viser et arealdiagram også forholdet mellom enkeltdelene og helheten.

Områdediagram

Typer arealdiagrammer

 • OmrådeArealdiagrammer vises todimensjonalt, og illustrerer trenden for verdier over tid eller andre kategoridata. Som en regel bør du vurdere å bruke et linjediagram i stedet for et arealdiagram som ikke er stablet, siden data fra én serie kan skjules av data fra en annen serie.

 • Stablet områdeStablede arealdiagrammer viser todimensjonalt trenden for hvor mye hver verdi bidrar over tid eller andre kategoridata.

 • Stablede arealdiagrammer med prosent stablet arealdiagram med prosentvis prosentdel viser trenden for prosentandelen som hver verdi bidrar med over tid eller andre kategoridata.

Data som er ordnet i kolonner og rader i et regneark, kan tegnes inn i et punktdiagram. Plasser x-verdiene i én rad eller kolonne, og skriv deretter inn tilhørende y-verdier i de tilstøtende radene eller kolonnene.

Et punktdiagram har to verdiakser: en vannrett (x) og en loddrett (y) verdiakse. Det kombinerer x- og y-verdier i enkle datapunkter og viser dem i ujevne intervaller, eller sektorgrupper. Punktdiagrammer brukes vanligvis til å vise og sammenligne numeriske verdier, for eksempel vitenskapelige, statistiske og tekniske data.

Punktdiagram

Du bør vurdere å bruke et punktdiagram når:

 • Du vil endre skalaen for den vannrette aksen.

 • Du vil gjøre denne aksen til en logaritmisk skala.

 • Verdier for den vannrette aksen er ikke plassert med samme avstand.

 • Det finnes mange datapunkt på den vannrette aksen.

 • Du vil justere de uavhengige akseskalaene i et punktdiagram for å vise mer informasjon om data som inkluderer verdipar eller grupperte sett med verdier.

 • Du vil vise likheter mellom store sett med data i stedet for forskjeller mellom datapunkter.

 • Du vil sammenligne mange datapunkter uten å ta hensyn til tid – jo flere data du vil ta med i et punktdiagram, desto bedre sammenligninger får du.

Typer punktdiagrammer

 • PunktdiagramDette diagrammet viser datapunkter uten koblingslinjer for å sammenligne verdipar.

 • Punktdiagram med jevne linjer og indikatorer og punktdiagram med jevne linjerDette diagrammet viser en utjevnet kurve med kobling til datapunktene. Utjevnede linjer kan vises med eller uten indikatorer. Bruk en jevn linje uten indikatorer hvis det er mange datapunkter.

 • Punktdiagram med rette linjer og indikatorer og punktdiagram med rette linjerDette diagrammet viser rette koblingslinjer mellom datapunkter. Rette linjer kan vises med eller uten indikatorer.

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et radardiagram. I radardiagrammer sammenlignes totalverdien for flere dataserie.

Radardiagram

Type radardiagrammer

 • Radardiagram og radardiagram med indikatorer Med eller uten indikatorer for individuelle datapunkter viser radardiagrammer endringer i verdier i forhold til et midtpunkt.

 • Fylt radarI et fylt radardiagram er området som er dekket av en dataserie, fylt med en farge.

Legge til en diagramtittel

Når du oppretter et nytt diagram, vises ikke alltid en diagramtittel, selv om dataene inneholder en. Du kan legge til eller redigere en diagramtittel manuelt og plassere den på eller over diagrammet.

Stablet stolpediagram med diagramtittel over diagrammet

 1. Hvis du ser Visning-knappen på båndet, velger du den og deretter Redigerer.

  Visningsmodus

  Hvis du ser Redigering-knappen på båndet, er du klar til å legge til en diagramtittel.

 2. Klikk hvor som helst i diagrammet for å vise Diagram-fanen på båndet.

 3. Klikk Format for å åpne formateringsalternativene for diagrammet.

 4. Utvid Diagramtittel-delen.

  Alternativer for diagramtittel for Excel på nettet

 5. Legg til eller rediger diagramtittelen for å dekke dine behov.

 6. Bruk bryteren til å skjule tittelen hvis du ikke vil at diagrammet skal vise en tittel.

Legge til aksetitler for å forbedre lesbarheten i diagrammet

Hvis du legger til titler i den vannrette og loddrette aksen i diagrammer som har akser, kan de bli enklere å lese. Du kan ikke legge til aksetitler i diagrammer som ikke har akser, for eksempel sektor- og hjuldiagrammer.

I likhet med diagramtitler hjelper aksetitlene personene som viser diagrammet, å forstå hva dataene handler om.

Stablet stolpediagram med aksetitler

 1. Hvis du ser Visning-knappen på båndet, klikker du den og deretter Redigerer.

  Visningsmodus

  Hvis du ser Redigering-knappen på båndet, er du klar til å legge til aksetitler.

 2. Velg diagrammet for å vise Diagram-fanen på båndet.

 3. Velg Diagram > Aksetitler , pek på Tittel på primær vannrett akse eller Tittel på primær loddrett akse ,og velg deretter alternativet for aksetittel du vil bruke.

  Tittel på diagramakse

 4. Skriv inn en tittel for aksen i Tittel-tekstboksen.

  Hvis du vil begynne på en ny linje i tittelen, trykker du Enter

Rediger Tittel -boksen

Endre akseetikettene

Akseetiketter vises under den vannrette aksen og ved siden av den loddrette aksen. Diagrammet bruker tekst i kildedataene for disse akseetikettene.

Slik endrer du teksten i kategorietikettene på den vannrette aksen:

 1. Klikk cellen som inneholder etikettekteksten du vil endre.

 2. Skriv inn teksten du vil bruke, og trykk ENTER.

  Akseetikettene i diagrammet oppdateres automatisk med den nye teksten.

Tips!: Akseetiketter er forskjellige fra aksetitler du kan legge til for å beskrive hva som vises på aksene. Aksetitler vises ikke automatisk i et diagram.

Fjerne akseetiketter 

 1. Velg diagrammet for å vise Diagram-fanen på båndet.

 2. Velg Diagram > Akser.

  Akser-knappen på Diagram-fanen

 3. Velg Primær vannrett akse > Vis akse uten merking.

  Hvis du vil vise etikettene på nytt, bruker du den samme menyen til å velge Vis venstre mot høyre akse eller Vis høyre mot venstre akse.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×