Diagrammer

Opprette et diagram fra start til slutt

Opprette et diagram fra start til slutt

Med diagrammer kan du visualisere data på en måte som gir maksimal innvirkning på et publikum. Finn ut hvordan du oppretter et diagram og legger til en trendlinje.

Bilde av Surface Book-enhet

Opprette et diagram

 1. Merk data for diagrammet.

 2. Velg Sett inn > Anbefalte diagrammer.

 3. Velg et diagram på fanen Anbefalte diagrammer for å forhåndsvise det.

  Obs!: Du kan velge dataene du ønsker å ha i diagrammet, og trykke på ALT+F1 for å opprette det diagrammet umiddelbart, men det kan hende det ikke er det beste diagrammet for dataene dine. Hvis du ikke ser et diagram du liker, kan du klikke på Alle diagrammer-fanen for å se alle diagramtyper.

 4. Velg et diagram.

 5. Velg OK.

Legge til en trendlinje

 1. Velg et diagram.

 2. Velg Utforming > Legg til diagramelement.

 3. Velg Trendlinje, og velg deretter hvilken type trendlinje du vil bruke, for eksempel Lineær, Eksponentiell, Lineær prognose eller Glidende gjennomsnitt.

Obs!: Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Diagrammer viser data i et grafisk format som kan hjelpe deg og publikummet ditt med å visualisere relasjoner mellom data. Når du oppretter et diagram, kan du velge blant en rekke diagramtyper (for eksempel et stablet stående stolpediagram eller et sektordiagram med uttrukne sektorer i 3D). Når du har opprettet et diagram, kan du tilpasse det ved å bruke hurtigoppsett av diagram eller diagramstiler.

Diagrammer inneholder flere elementer, for eksempel tittel, akseetiketter, forklaring og støttelinjer. Du kan skjule eller vise disse elementene, og du kan også endre plasseringene deres og formateringen.

Et Office-diagram med bildeforklaringer

Bildeforklaring 1 Diagramtittel

Bildeforklaring 2 Tegneområde

Bildeforklaring 3 Forklaring

Bildeforklaring 4 Aksetitler

Bildeforklaring 5 Akseetiketter

Bildeforklaring 6 Aksemerker

Bildeforklaring 7 Støttelinjer

Du kan opprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Diagrammet blir derimot tegnet inn og lagret i et Excel-regneark. Hvis du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et nytt ark i Excel. Når du lagrer et Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon som inneholder et diagram, lagres diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen.

Obs!: Excel-arbeidsbokgalleriet erstatter den tidligere diagramveiviseren. Excel-arbeidsbokgalleriet åpnes som standard når du åpner Excel. Du kan bla gjennom maler fra galleriet og opprette en ny arbeidsbok basert på én av dem. Hvis Excel-arbeidsbokgalleriet ikke vises på Fil-menyen, klikker du på Ny fra mal.

 1. Klikk på UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på Sett inn-fanen, og klikk deretter på pilen ved siden av Diagram.

  Klikk på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Diagram

 3. Klikk på en diagramtype, og dobbeltklikk deretter på diagrammet du vil legge til.

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-regneark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 4. Erstatt eksempeldataene med dataene du vil tegne inn i diagrammet i Excel. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen og deretter lime dem inn over eksempeldataene. Se tabellen nedenfor for retningslinjer for hvordan dataene kan ordnes slik at de passer til diagramtypen.

  For denne diagramtypen

  Ordne dataene

  Diagramtyper: Areal, liggende stolpe, stående stolpe, hjul, linje, radar eller overflate

  I kolonner eller rader, som vist i følgende eksempler:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Boblediagram

  I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

  X-verdier

  Y-verdi 1

  Størrelse 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Sektordiagram

  I én kolonne eller rad med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, som vist i følgende eksempler:

  Salg

  Første kvartal

  25

  Andre kvartal

  30

  Tredje kvartal

  45

  eller

  Første kvartal

  Andre kvartal

  Tredje kvartal

  Salg

  25

  30

  45

  Børsdiagram

  I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter, som vist i følgende eksempler:

  Åpning

  Høyeste

  Laveste

  Siste

  05.01.2002

  44

  55

  11

  25

  06.01.2002

  25

  57

  12

  38

  eller

  05.01.2002

  06.01.2002

  Åpning

  44

  25

  Høy

  55

  57

  Lav

  11

  12

  Stengning

  25

  38

  Punktdiagram (XY)

  I kolonner setter du inn x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

  X-verdier

  Y-verdi 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-verdier

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-verdi 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørnet av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 6. Bytt tilbake til Word eller PowerPoint hvis du vil se resultatet av endringene.

  Obs!: Når du lukker Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på. Den første versjonen av et diagram kan for eksempel tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på Diagramutforming, og klikk deretter på Bytt rad/kolonne.

  Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på Bytt rad/kolonne

  Hvis Bytt rad/kolonne ikke er tilgjengelig

  Bytt rad/kolonne er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper. Du kan også redigere dataene ved å klikke i diagrammet og deretter redigere regneark i Excel.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på Hurtigoppsett.

  Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk på Hurtigoppsett

 4. Klikk på oppsettet du ønsker.

  Trykk på KOMMANDO +Z hvis du umiddelbart vil angre et hurtigoppsett som du har brukt.

Diagramstiler er et sett med komplementære farger og effekter som du kan bruke i diagrammet. Når du velger en diagramstil, påvirker endringene hele diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på stilen du ønsker.

  Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på en diagramstil

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

  Trykk på KOMMANDO +Z hvis du umiddelbart vil angre en stil du har tatt i bruk.

 1. Klikk på UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk på Legg til diagramelement.

  Klikk på fanen Diagramutforming, og klikk deretter på Legg til diagramelement

 4. Klikk på Diagramtittel for å velge alternativer for tittelformat, og gå deretter tilbake til diagrammet for å skrive inn en tittel i Diagramtittel-boksen.

Se også

Oppdatere dataene i eksisterende diagrammer

Diagramtyper

Du kan opprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Diagrammet blir derimot tegnet inn og lagret i et Excel-regneark. Hvis du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et nytt ark i Excel. Når du lagrer et Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon som inneholder et diagram, lagres diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen.

Obs!: Excel-arbeidsbokgalleriet erstatter den tidligere diagramveiviseren. Excel-arbeidsbokgalleriet åpnes som standard når du åpner Excel. Du kan bla gjennom maler fra galleriet og opprette en ny arbeidsbok basert på én av dem. Hvis Excel-arbeidsbokgalleriet ikke vises på Fil-menyen, klikker du på Ny fra mal.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk en diagramtype på Diagrammer-fanen under Sett inn diagram, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-ark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 3. Erstatt eksempeldataene med dataene du vil tegne inn i diagrammet i Excel. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen, og deretter lime de inn over eksempeldataene. Se tabellen nedenfor for retningslinjer for hvordan dataene kan ordnes slik at de passer til diagramtypen.

  For denne diagramtypen

  Ordne dataene

  Diagramtyper: Areal, liggende stolpe, stående stolpe, hjul, linje, radar eller overflate

  I kolonner eller rader, som vist i følgende eksempler:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Boblediagram

  I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

  X-verdier

  Y-verdi 1

  Størrelse 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Sektordiagram

  I én kolonne eller rad med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, som vist i følgende eksempler:

  Salg

  Første kvartal

  25

  Andre kvartal

  30

  Tredje kvartal

  45

  eller

  Første kvartal

  Andre kvartal

  Tredje kvartal

  Salg

  25

  30

  45

  Børsdiagram

  I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter, som vist i følgende eksempler:

  Åpning

  Høyeste

  Laveste

  Siste

  05.01.2002

  44

  55

  11

  25

  06.01.2002

  25

  57

  12

  38

  eller

  05.01.2002

  06.01.2002

  Åpning

  44

  25

  Høy

  55

  57

  Lav

  11

  12

  Stengning

  25

  38

  Punktdiagram (XY)

  I kolonner setter du inn x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

  X-verdier

  Y-verdi 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-verdier

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-verdi 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 5. Bytt tilbake til Word eller PowerPoint hvis du vil se resultatet av endringene.

  Obs!: Når du lukker Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data Tegn serie etter kolonne .

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Hvis Bytt plott ikke er tilgjengelig

  Bytt plott er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper.

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel. Diagram-fanen, Data-gruppen

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk oppsettet du vil bruke på Diagrammer-fanen under Hurtigoppsett av diagram.

  Diagram-fanen, gruppen Hurtigoppsett for diagram

  Pek på et oppsett, og klikk deretter på Mer-nedoverpil , hvis du vil se flere oppsett.

  Trykk på KOMMANDO +Z hvis du umiddelbart vil angre et hurtigoppsett som du har brukt.

Diagramstiler er et sett med komplementære farger og effekter som du kan bruke i diagrammet. Når du velger en diagramstil, påvirker endringene hele diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk ønsket stil på Diagrammer-fanen under Diagramstiler.

  Diagram-fanen, Diagramstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

  Trykk på KOMMANDO +Z hvis du umiddelbart vil angre en stil du har tatt i bruk.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Diagramtittel under Etiketter, og klikk deretter den du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 4. Merk teksten i Diagramtittel-boksen, og skriv deretter inn en diagramtittel.

Se også

Oppdatere dataene i eksisterende diagrammer

Tilgjengelige diagramtyper i Office

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×