Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

MAKS.HVIS.SETT-funksjonen returnerer den maksimale verdien mellom celler angitt av et gitt sett forhold og kriterier.

Obs!: Denne funksjonen er tilgjengelig på Windows eller Mac hvis du har Office 2019, eller hvis du har et Microsoft 365-abonnement. Hvis du abonnerer på Microsoft 365, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen av Office.

Syntaks

MAKS.HVIS.SETT(maksimumsområde, vilkårsområde1, vilkår1, [vilkårsområde2; vilkår2], …)

Argument

Beskrivelse


max_range (obligatorisk)

Det faktiske celleområdet der maksimalverdien bestemmes.


criteria_range1 (obligatorisk)

Er settet med celler som skal evalueres med vilkåret.

vilkår1
(obligatorisk)

Er vilkåret i form av et tall, uttrykk eller en tekst som definerer hvilke celler som skal evalueres som maksimum. Samme sett av vilkår fungerer for MIN.HVIS.SETT-, SUMMER.HVIS.SETT og GJENNOMSNITT.HVIS.SETT-funksjoner.

vilkårsområde2,
vilkår2,...(valgfritt)

Andre områder og deres tilordnede vilkår. Du kan angi opptil 126 par med områder/vilkår.

Merknader

  • Størrelse og form på maksimumsområde- og vilkårsområdeN- argumentene må være det samme, ellers returnerer disse funksjonene #VERDI! feil.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i alle følgende tabeller, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke Enter. Du kan eventuelt justere kolonnebredden for å se alle dataene.

Eksempel 1

Grad

Vekt

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(A2:A7,B2:B7,1)

91

I kriterie_område1 oppfyller celle B2, B6 og B7 kriteriet for 1. Av de tilsvarende cellene i maks_område, har A6 maksimumsverdien. Resultatet er derfor 91.

Eksempel 2

Vekt

Grad

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(a2:a5,B3:B6,"a")

10

Obs!: Kriterie_område og maks_område er ikke justert, men de har samme form og størrelse.

I kriterie_område1 oppfyller 1, 2. og 4. celle vilkårene for «a». Av de tilsvarende cellene i maks_område, har A2 maksimalverdien. Resultatet er derfor 10.

Eksempel 3

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

1

a

Teknisk

100

100

a

Bedrift

200

1

b

Teknisk

300

1

a

Teknisk

100

50

b

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

50

I kriterie_område1 oppfyller celle B2, B5 og B7 kriteriet for «b». Av de tilsvarende cellene i kritere_område2, oppfyller D5 og D7 kriteriet for > 100. Av de tilsvarende cellene i maks_område, har til slutt A7 maksimalverdien. Resultatet er derfor 50.

Eksempel 4

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

8

1

a

Teknisk

8

100

a

Bedrift

8

11

b

Teknisk

0

1

a

Teknisk

8

12

b

Bedrift

0

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(a2:a7,B2:B7,"b",D2:D7,a8)

12

Kriterie2-argumentet er A8. Fordi A8 er tom, behandles det imidlertid som 0 (null). Cellene i kriterie_område2 som samsvarer med 0 er D5 og D7. Av de tilsvarende cellene i maks_område, har til slutt A7 maksimalverdien. Resultatet er derfor 12.

Eksempel 5

Vekt

Grad

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(A2:A5,B2:C6,"a")

#VERDI!

Siden størrelse og form på maks_område og kriterie_område ikke er like, returnerer MAKS.HVIS.SETT feilverdien #VALUE! -feil.

Eksempel 6

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

1

a

Teknisk

100

100

a

Bedrift

200

1

b

Teknisk

300

1

a

Teknisk

100

1

a

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Ingen celler samsvarer med vilkåret.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

MIN.HVIS.SETT-funksjonen

SUMMER.HVIS.SETT-funksjon

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT (funksjon)

ANTALL.HVIS.SETT (funksjon)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×