Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen bruker vilkår på celler på flere celleområder og teller antall ganger alle vilkårene oppfylles.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Denne videoen er en del av opplæringskurset som heter Avanserte HVIS-funksjoner.

Syntaks

ANTALL.HVIS.SETT(kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2] …)

Syntaksen for funksjonen ANTALL.HVIS.SETT har følgende argumenter:

  • vilkårsområde1    Obligatorisk. Det første området der de tilknyttede vilkårene skal evalueres.

  • vilkår1    Obligatorisk. Vilkåret i form av et tall, et uttrykk, en cellereferanse eller tekst, som definerer hvilke celler som skal telles. Vilkår kan for eksempel uttrykkes som 32, ">32", B4, "epler" eller "32".

  • kriterieområde2, kriterium2, ...    Valgfritt. Andre områder og deres tilordnede vilkår. Opptil 127 par områder/vilkår er tillatt.

Viktig!: Hvert tilleggsområde må ha samme antall rader og kolonner som argumentet kriterieområde1. Områdene trenger ikke være tilstøtende områder.

Merknader

  • Hvert områdes vilkår brukes på én celle om gangen. Hvis alle i de første cellene oppfyller sine tilordnede vilkår, økes antallet med 1. Hvis alle i de neste cellene oppfyller sine tilordnede vilkår, økes antallet på nytt med 1, og slik fortsetter det til alle cellene er evaluert.

  • Hvis vilkårets argument er en referanse til en tom celle, behandler funksjonen ANTALL.HVIS.SETT den tomme cellen som en 0-verdi.

  • Du kan bruke jokertegnene – spørsmålstegn (?) og stjerne (*)  – i vilkår. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn, og en stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, må du sette et tildetegn (~) foran tegnet.

Eksempel 1

Kopier eksempeldataene i følgende tabeller, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2 og deretter trykke Enter. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Selger

Overskredet kvote for 1. kvartal

Overskredet kvote for 2. kvartal

Overskredet kvote for 3. kvartal

Kvalvik

Ja

Nei

Nei

Borge

Ja

Ja

Nei

Schei

Ja

Ja

Ja

Olsen

Nei

Ja

Ja

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ANTALL.HVIS.SETT(B2:D2;"=Ja")

Teller hvor mange ganger Kvalvik overskred en salgskvote for periodene 1., 2., og 3. kvartal (bare i 1. kvartal).

1

=ANTALL.HVIS.SETT(B2:B5;"=Ja";C2:C5;"=Ja")

Teller hvor mange selgere som overskred kvotene både for 1. og 2. kvartal (Borge og Schei).

2

=ANTALL.HVIS.SETT(B5:D5;"=Ja";B3:D3;"=Ja")

Teller hvor mange ganger Olsen og Borge overskred samme kvote for periodene 1., 2., og 3. kvartal (bare i 2. kvartal).

1

Eksempel 2

Data

 

1

01.05.2011

2

02.05.2011

3

03.05.2011

4

04.05.2011

5

05.05.2011

6

06.05.2011

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ANTALL.HVIS.SETT(A2:A7;"<6";A2:A7;">1")

Teller hvor mange tall mellom 1 og 6 (ikke inkludert 1 og 6) som finnes i cellene A2 til A7.

4

=ANTALL.HVIS.SETT(A2:A7;"<5";B2:B7;"<03.05.2011")

Teller hvor mange rader som har tall som er mindre enn 5 i cellene A2 til A7, og også har datoer som er før 03.05.2011 i cellene B2 til B7.

2

=ANTALL.HVIS.SETT(A2:A7;"<" & A6;B2:B7;"<" & B4)

Samme beskrivelse som i forrige eksempel, men med bruk av cellereferanser i stedet for konstanter i vilkårene.

2

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

Bruk ANTALLA-funksjonen til å telle celler som ikke er tomme

Bruk ANTALL.HVIS-funksjonen til å telle celler ved hjelp av et enkelt vilkår

SUMMERHVIS-funksjonen legger bare sammen verdiene som oppfyller ett enkelt vilkår

SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen legger bare sammen verdiene som oppfyller flere vilkår

HVIS.SETT-funksjonen (Microsoft 365, Excel 2016 og nyere)

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Oppdage feil i formler

Statistiske funksjoner

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×