Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

MIN.HVIS.SETT-funksjonen returnerer minimumsverdien blant cellene angitt av et sett med vilkår eller kriterier.

Obs!: Denne funksjonen er tilgjengelig på Windows mac hvis du har Office 2019, eller hvis du har et Microsoft 365-abonnement. Hvis du abonnerer på Microsoft 365, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen av Office.

Syntaks

MINHVIS(minimumsområde, vilkårsområde1, vilkår1, [vilkårsområde2; vilkår2], …)

Argument

Beskrivelse


min_range (obligatorisk)

Det faktiske celleområdet der den minste verdien bestemmes.


criteria_range1 (obligatorisk)

Er settet med celler som skal evalueres med vilkåret.

vilkår1
(obligatorisk)

Er vilkåret i form av et tall, uttrykk eller en tekst som definerer hvilke celler som skal evalueres som minimum. Samme sett med vilkår fungerer for funksjonene MAKS.HVIS.SETT, SUMMER.HVIS.SETT og GJENNOMSNITT.HVIS.SETT.

vilkårsområde2,
vilkår2,...(valgfritt)

Andre områder og deres tilordnede vilkår. Du kan angi opptil 126 par med områder/vilkår.

Merknader

  • Størrelse og form på minimumsområde- og vilkårsområdeN- argumentene må være det samme, ellers returnerer disse funksjonene #VERDI! feil.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i alle følgende tabeller, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke Enter. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Eksempel 1

Grad

Vekt

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Formel

Resultat

=MIN.HVIS.SETT(A2:A7,B2:B7,1)

88

I vilkårsområde1 oppfyller cellene B2, B6 og B7 vilkåret for 1. Av de tilsvarende cellene i minimumsområde, har A7 minimumsverdien. Resultatet er derfor 88.

Eksempel 2

Vekt

Grad

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MIN.HVIS.SETT(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Obs!: Vilkårsområdet og minimumsområdet er ikke justert, men de har samme form og størrelse.

I kriterie_område1 oppfyller 1, 2. og 4. celle vilkårene for «a». Av de tilsvarende cellene i minimumsområde, har A2 minimumsverdien. Resultatet er derfor 10.

Eksempel 3

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

11

a

Teknisk

100

12

a

Bedrift

200

13

b

Teknisk

300

14

b

Teknisk

300

15

b

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MIN.HVIS.SETT(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

13

I kriterie_område1 oppfyller celle B2, B5, B6 og B7 kriteriet for «b». Av de tilsvarende cellene i vilkårsområde2, oppfyller D5, D6 og D7 vilkåret for > 100. Av de tilsvarende cellene i minimumsområde, har D5 minimumsverdien. Resultatet er derfor 13.

Eksempel 4

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

8

1

a

Teknisk

8

100

a

Bedrift

8

11

b

Teknisk

0

1

a

Teknisk

8

1

b

Bedrift

0

Formel

Resultat

=MIN.HVIS.SETT(a2:a7,B2:B7,"b",D2:D7,a8)

1

Kriterie2-argumentet er A8. Fordi A8 er tom, behandles det imidlertid som 0 (null). Cellene i kriterie_område2 som samsvarer med 0 er D5 og D7. Av de tilsvarende cellene i min_område, har til slutt A7 minimumsverdien. Resultatet er derfor 1.

Eksempel 5

Vekt

Grad

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MIN.HVIS.SETT(A2:A5,B2:C6,"a")

#VERDI!

Som en følge av at størrelsen og formen på minimumsområde og kriterieområde ikke er den samme, returnerer MIN.HVIS.SETT feilverdien #VERDI! -feil.

Eksempel 6

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

1

a

Teknisk

100

100

a

Bedrift

200

1

b

Teknisk

300

1

a

Teknisk

100

1

a

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MIN.HVIS.SETT(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Ingen celler samsvarer med vilkåret.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

MAKS.HVIS.SETT-funksjonen

SUMMER.HVIS.SETT-funksjon

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT (funksjon)

ANTALL.HVIS.SETT (funksjon)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×