Obs!: Hvis du trenger å finne prosentandelen av en total eller finne prosentandelen av endringer mellom to tall, kan du lære mer i artikkelen Beregn prosenter.

Endre et beløp med en prosentdel

La oss si at du må redusere eller øke de ukentlige matutgiftene med 25 %. Hvis du vil beregne beløpet, kan du bruke en formel til å trekke fra eller legge til en prosentdel.

I dette eksemplet angir vi at kolonne B skal inneholde beløpet som for øyeblikket er brukt, og kolonne C er prosentandelen for å redusere dette beløpet. Her er en formel du kan skrive inn i celle D2 for å oppnå dette:

=B2*(1-C2)

I denne formelen tilsvarer 1 100 %. Verdiene i parentesene beregnes først, slik at termen for C2 trekkes fra 1 for å gi oss 75 %. Resultatet multipliseres med B2 for å få et resultat på 56,25 for uke 1.

Resultatet vises i kolonne D
 

Hvis du vil kopiere formelen i celle D2 nedover i kolonnen, dobbeltklikker du den lille grønne firkanten nede til høyre i celle D2. Du får resultatene i alle de andre cellene uten å skrive eller kopiere og lime inn formelen.

Hvis du vil øke beløpet med 25 %, erstatter du ganske enkelt + -tegnet i formelen i celle D2-tegnet til et minustegn (-):

=B2*(1+C2)

Dobbeltklikk deretter fyllhåndtaket på nytt.

Multiplisere en hel tallkolonne med prosent

Vurder en eksempeltabell som den i figuren, der vi har noen tall som kan multipliseres med 15 prosent. Selv om kolonnen har 100 eller 1000 celler med data, kan Excel fortsatt håndtere den med noen få trinn.

Tall i kolonne A, i celle A1 til A5, 15 % i celle B1

Slik gjør du det:

 1. Skriv inn tallene du vil multiplisere med 15 % i en kolonne.

 2. Skriv inn prosentandelen på 15 % (eller 0,15) i en tom celle, og kopier deretter tallet ved å trykke CTRL+C.

 3. Merk celleområdet A1:A5 (ved å dra nedover kolonnen).

 4. Høyreklikk over celleutvalget, og klikk deretter Lim inn utvalg ( ikke klikk pilen ved siden av Lim inn utvalg).

  Kommandoen Lim inn utvalg vises når du har kopiert en celle, merket en kolonne eller rad med celler og deretter høyreklikket

 5. Klikk Verdier > multipliser, og klikk deretter OK.

  Resultatet er at alle tallene multipliseres med 15 %.

  Tall i kolonne A multiplisert med 15 %
   

Tips!: Du kan også multiplisere kolonnen for å trekke fra en prosentandel. Hvis du vil trekke fra 15 %, legger du til et negativt tegn foran prosentandelen og trekker prosentandelen fra 1 ved hjelp av formelen =1-n%, der n er prosenten. Hvis du vil trekke fra 15 %, bruker du =1–15 % som formel.

Multiplisere en hel tallkolonne med prosent

I dette eksemplet har vi bare noen få tall å multiplisere med 15 prosent. Selv om kolonnen har 100 eller 1000 celler med data, kan Excel for nettet fortsatt håndtere den med noen få trinn. Slik gjør du det:

Flere tall med en prosentdel

 1. Skriv inn =A2*$C$2 i celle B2. (Pass på å inkludere $-symbolet før C og før 2 i formelen.)

  $-symbolet gjør referansen til C2 absolutt, noe som betyr at når du kopierer formelen til en annen celle, vil referansen alltid være til celle C2. Hvis du ikke brukte $-symboler i formelen og du dro formelen ned til celle B3, Excel for nettet ville endre formelen til =A3*C3, noe som ikke ville fungere, fordi det ikke er noen verdi i C3.

 2. Dra formelen i B2 ned til de andre cellene i kolonne B.

Tips!: Du kan også multiplisere kolonnen for å trekke fra en prosentandel. Hvis du vil trekke fra 15 %, setter du et minustegn foran prosenten, og trekker prosentandelen fra 1, ved hjelp av formelen =1-n %, der n er prosenten. For å trekke fra 15 % bruker du formelen =1-15 %.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×