Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

NÅVERDI, en av de økonomiske funksjonene, beregner nåverdi av et lån eller en investering basert på en konstant rentesats. Du kan bruke NÅVERDI med enten periodiske, faste innbetalinger (for eksempel et pantelån eller andre lån), eller en fremtidig verdi som er investeringens mål.

Formelveiviser i Excel

Bruk Excel Formula Coach til å finne en nåverdi (lånebeløpet) du har råd til å betale basert på en fast månedlig betaling. Samtidig lærer du hvordan du bruker funksjonen NÅVERDI i en formel.

Du kan også bruke Excel Formula Coach til å finne nåverdien av det økonomiske investeringsmålet ditt.

Syntaks

NÅVERDI(rente; antall_innbet; innbetaling; [sluttverdi]; [type])

Syntaksen for funksjonen NÅVERDI har følgende argumenter:

 • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen per periode. Hvis du for eksempel får et billån til en rentesats lik 10% pro anno og foretar månedlige innbetalinger, vil rentesatsen per måned være lik 10%/12 eller 0,83%. Du kan altså sette inn 10%/12, 0,83% eller 0,0083 for argumentet rente i formelen.

 • Antall_innbet    Obligatorisk. Det totale antallet innbetalingsperioder i en annuitet. Hvis du for eksempel tar opp et billån over fire år og foretar månedlige innbetalinger, består lånet ditt av 4*12 (eller 48) perioder. Du angir da 48 for argumentet antall_innbet i formelen.

 • Innbetaling    Obligatorisk. Innbetalingen som foretas i hver periode, og kan ikke endres i annuitetens løpetid. Normalt vil innbetaling omfatte hovedstol og renter, men ikke skatt, gebyrer eller avgifter. Hvis du for eksempel får et billån på kr 10.000 over fire år til 12% rente, vil de månedlige innbetalingene være kr 263,33. Du kan altså sette inn -263,33 for argumentet innbetaling i formelen. Hvis innbetaling utelates, må du inkludere argumentet sluttverdi.

 • Sluttverdi    Valgfritt. Den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0). Hvis du for eksempel vil spare kr 50.000 for å kunne betale for et bestemt prosjekt om 18 år, er kr 50.000 den fremtidige verdien. Du kan deretter anslå en forsiktig rentesats og finne ut hvor mye du må spare hver måned. Hvis sluttverdi utelates, må du inkludere argumentet innbetaling.

 • Type    Valgfritt. Er lik tallet 0 eller 1, og angir når betalingen forfaller.

Sett type lik

Hvis innbetalingene forfaller

0 eller utelatt

I slutten av perioden

1

I begynnelsen av perioden

Merknader

 • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12 % rente årlig, bruker du 12%/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.

 • Følgende funksjoner gjelder annuiteter:

SAMLET.RENTE

AMORT

SAMLET.HOVEDSTOL

NÅVERDI

SLUTTVERDI

RENTE

SVPLAN

XIR

RANNUITET

XNNV

ANNUITET


 • En annuitet er en serie faste innbetalinger over en sammenhengende periode. Et billån eller et pantelån er eksempler på en annuitet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se beskrivelsen av de enkelte annuitetsfunksjonene.

 • For annuitetsfunksjonene blir penger du betaler ut, for eksempel innskudd på sparekonti, angitt med negative tall, og penger du får inn, som sjekker med utbytte, blir angitt med positive tall. Et innskudd på kr 1000 i en bank vil for eksempel representeres av argumentet -1000 hvis det er du som er innskyteren, og av argumentet 1000 hvis det er du som er banken.

 • Microsoft Excel leter etter en løsning for ett økonomisk argument ved hjelp av andre argumenter. Hvis rente ikke er lik 0, er:

  Formel

  Hvis rente er lik 0, er:

(innbetaling * antall_innbet) + nåverdi + sluttverdi = 0

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

$500 000

Beløpet som betales inn fra en forsikringsannuitet på slutten av hver måned.

8%

Rentesatsen for beløpet som utbetales.

20

Antall år beløpet betales inn.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NÅVERDI(A3/12; 12*A4; A2; ; 0)

Nåverdien for en annuitet med vilkårene i A2:A4.

($59 777,15)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×