Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Klikk navnet på funksjonen i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om den.

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Versjonsinformasjonen for 2013 viser for eksempel at denne funksjonen er tilgjengelig i Excel 2013 og alle nyere versjoner.

Funksjon

Beskrivelse

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE (funksjon)

Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente

PÅLØPT.FORFALLSRENTE (funksjon)

Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall

AMORDEGRC (funksjon)

Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient

AMORLINC (funksjon)

Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode

OBLIG.DAGER.FF (funksjon)

Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen

OBLIG.DAGER (funksjon)

Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen

OBLIG.DAGER.NF (funksjon)

Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato

OBLIG.DAGER.EF (funksjon)

Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen

OBLIG.ANTALL (funksjon)

Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen

OBLIG.DAG.FORRIGE (funksjon)

Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen

SAMLET.RENTE (funksjon)

Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder

SAMLET.HOVEDSTOL (funksjon)

Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder

DAVSKR (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning

DEGRAVS (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir

DISKONTERT (funksjon)

Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir

DOLLARDE (funksjon)

Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall

DOLLARBR (funksjon)

Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk

VARIGHET (funksjon)

Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk

EFFEKTIV.RENTE (funksjon)

Returnerer den effektive årlige rentesatsen

SLUTTVERDI (funksjon)

Returnerer fremtidig verdi for en investering

SVPLAN (funksjon)

Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser

RENTESATS (funksjon)

Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir

RANNUITET (funksjon)

Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode

IR (funksjon)

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer

ER.ANNUITET (funksjon)

Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode

MVARIGHET (funksjon)

Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00

MODIR (funksjon)

Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser

NOMINELL (funksjon)

Returnerer årlig nominell rentesats

PERIODER (funksjon)

Returnerer antall perioder for en investering

NNV (funksjon)

Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats

AVVIKFP.PRIS (funksjon)

Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode

AVVIKFP.AVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode

AVVIKSP.PRIS (funksjon)

Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode

AVVIKSP.AVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode

PVARIGHET (funksjon)
Excel 2013

Returnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en bestemt verdi

ANNUITET (funksjon)

Returnerer periodisk betaling for en annuitet

AMORT (funksjon)

Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode

PRIS (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning

PRIS.DISKONTERT (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir

PRIS.FORFALL (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall

NÅVERDI (funksjon)

Returnerer nåverdien av en investering

RENTE (funksjon)

Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet

MOTTATT.AVKAST (funksjon)

Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir

REALISERT.AVKASTNING (funksjon)
Excel 2013

Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering

LINAVS (funksjon)

Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode

ÅRSAVS (funksjon)

Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode

TBILLEKV (funksjon)

Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon

TBILLPRIS (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon

TBILLAVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastningen til en statsobligasjon

VERDIAVS (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning

XIR (funksjon)

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

XNNV (funksjon)

Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

AVKAST (funksjon)

Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente

AVKAST.DISKONTERT (funksjon)

Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel

AVKAST.FORFALL (funksjon)

Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×