Å vite hvem som er tilgjengelig for å arbeide på prosjektet, kan bli en utfordring når du arbeider på tvers av flere prosjekter.

Hvis du tildeler de samme personene til flere prosjekter eller bruker delte ressurser i prosjektet, hjelper det å kombinere all ressursinformasjon til én enkelt sentral fil kalt en ressursutvalg. Ressursutvalget er også nyttig for å identifisere tildelingskonflikter og vise tidsallokering for hvert prosjekt.

Opprette et ressursutvalg

Obs!: Hvis du bruker Project Professional og det finnes ressurser i organisasjonens virksomhetsressursutvalg, trenger du ikke å opprette et nytt ressursutvalg. Se Legge til ressurser i virksomhetsressursutvalget hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Åpne Project, klikk Tomt prosjekt >Ressurs-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Gruppeplanlegger, og klikk Ressursliste.

 3. Klikk Legg til ressurser, og importer eksisterende ressursinformasjon.

Hvis du vil skrive inn ny personinformasjon, klikker du Arbeidsressurs og legger til Ressursnavn og detaljer.

Legg til ny personressurs

Obs!: Hvis du bruker Project Professional med Project Server, har du tilgang til virksomhetsressursene. Hvis du vil lære mer om Project-versjoner, kan du se Sammenligning av prosjektversjon. Virksomhetsressurslisten administreres vanligvis av en administrator, og hver prosjektleder kan legge til fra disse ressursene i prosjektene sine.

Når du har opprettet et delt ressursutvalg, kommer informasjonen for hvert delte prosjekt fra dette ressursutvalget, og all informasjon som tildelinger, kostnadssatser og tilgjengelighet er på denne sentrale plasseringen.

Bruke ressursutvalget

 1. Åpne ressursutvalgsprosjektet.

 2. Åpne prosjektet som skal dele ressurser fra utvalget, og klikk >Ressursutvalg > Del ressurser.

  Åpne Del ressurser fra ressursutvalget

 3. Klikk Bruk ressurser, og klikk ressursutvalgsprosjektet du åpnet i trinn 1, i Fra-boksen.

  Alternativer i dialogboksen Del ressurser

 4. Klikk Utvalg har forrang hvis du vil at informasjon i ressursutvalget skal overstyre eventuell motstridende informasjon fra (delprosjektet).

  Eller

  Klikk Del har forrang hvis du vil at informasjon i prosjektet skal overstyre eventuell motstridende informasjon fra ressursutvalget.

 5. Klikk på OK.

  Nå kan du bruke ressursene for prosjektet. Alle ressurser i prosjektet legges automatisk til i utvalget.

 6. Hvis du vil se listen over delte ressurser, klikker du> Gantt-diagram >Ressursliste.

  Ressursliste

Arbeide med informasjon om ressursbruk

Du kan vise og oppdatere ressursutvalgsfilen fra det gjeldende prosjektet (delt fil ). Det er god praksis å oppdatere og vise ressurser med jevne mellomrom for å få den nyeste informasjonen om tildelinger og innvirkningen på prosjektene.

Obs!: Hvis du vil redigere en ressursutvalgsfil direkte, må du ha lese-/skrivetilgang til filen. Ellers kan du bare vise ressursbruk og gjøre endringer i prosjektressursene.

 1. Åpne prosjekt delt fil.

 2. Klikk Åpne ressursutvalg i boksen som vises for å se tildelinger på tvers av alle delte filer. Dette åpner ressursutvalget som en skrivebeskyttet fil.

 3. Hvis du vil se tildelinger på tvers av prosjekter som deler ressursutvalget, klikker du > Gantt-diagram > Ressursbelegg

  Vise ressursbruk

  Tips!: Ressursnavn som vises i rødt, angir ressurs over tildeling.

  Du kan oppdatere med nye ressurser, oppdatere total planlagt og arbeidsinformasjonen. Finn ut mer om hvordan du tilordner personer til oppgaver.

 4. Når du har gjort noen oppdateringer, klikker du > Ressursutvalg > Oppdater ressursutvalg

  Oppdater ressursutvalget etter redigering av ressurser i prosjektfil

  Tips!: Hvis Oppdater ressursutvalg ikke er tilgjengelig fra prosjektet, kan det hende du har åpnet ressursutvalgsfilen i lese-/skrivemodus. Lukk og åpne ressursutvalget på nytt i lesemodus.

Stoppe deling av ressurser

Hvis prosjektet deler ressurser fra et ressursutvalg eller fra en annen prosjektfil, kan du koble det fra den andre filen. Ressurser med tildelinger i prosjektfilen beholdes i prosjektet etter at filen er koblet fra ressursutvalget eller en annen prosjektfil, men de andre ressursene fra ressursutvalget eller en annen fil er ikke lenger tilgjengelige.

Obs!: Vanligvis vil du ikke at oppgavetilordningene skal beholdes i ressursutvalg etter at du har koblet fra delt fil. Tildelinger beholdes imidlertid hvis du kobler den delte filen fra ressursutvalget når ressursutvalget ikke er åpent, eller hvis du ikke lagrer ressursutvalget etter at du har koblet fra den delte filen. Hvis du vil fjerne de beholdte tilordningene fra utvalget, kobler du den delte filen fra ressursutvalgfilen, og all informasjon om oppgavetilordning slettes fra ressursutvalget uten at det påvirker den tidligere delte filen. Hvis det allerede finnes gjenstående aktiviteter i ressursutvalget, kobler du den delte filen til ressursutvalget på nytt og kobler den fra på nytt.

Koble den aktive delingsfilen fra ressursutvalget

Du kan koble den aktive prosjektfilen fra ressursutvalget eller en annen fil den er koblet til og dele ressurser med.

 1. Åpne ressursutvalget som inneholder ressursene du deler.

 2. Klikk Åpne ressursutvalget med lese-/skrivetilgangi dialogboksen Åpne ressursutvalg, slik at du kan endre ressursinformasjon . Husk at når du åpner utvalget med lese-/skrivetillatelse, kan ikke andre oppdatere utvalget med ny informasjon.

 3. Åpne prosjektet.

 4. Velg Ressursutvalg > ressursutvalget > Del ressurser

 5. Klikk Bruk egne ressurser, og klikk deretter OK.

 6. Lagre begge prosjektfilene.

Lær mer om ressursutvalg

Et ressursutvalg gjør det enklere for deg å administrere personer eller utstyr som er tilordnet til aktiviteter i mer enn én prosjektfil. Ressursutvalget sentraliserer ressursinformasjon, for eksempel ressursnavnet, kalenderen som brukes, ressursenheter og kostnadssatstabeller.

Hvert prosjekt som bruker ressurser fra ressursutvalget, kalles en delt fil.

Tips!: Opprett en ny (separat) prosjektfil bare for ressursinformasjon. Dette gjør det enklere for deg å behandle ressursinformasjon og aktivitetstilordninger mellom de delte filene og ressursutvalget.

Før og etter opprettelse av ressursutvalg

Knappesymbol Før et ressursutvalg opprettes, inneholder hvert prosjekt sin egen ressursinformasjon. Noe av denne informasjonen kan overlappe eller til og med komme i konflikt med informasjon om de samme ressursene som brukes i andre prosjekter.

Knappesymbol Når et delt ressursutvalg er opprettet, kommer ressursinformasjonen i hvert prosjekt fra det enkle ressursutvalget. Tildelingsinformasjon, samt kostnadssatser og tilgjengelighet for alle ressurser, befinner seg på ett sentralt sted.

Knappesymbol Det er også enklere å se overallokeringer av ressurser forårsaket av motstridende tildelinger på tvers av mer enn ett prosjekt.

Noen neste trinn

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×