Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du ofte oppretter en bestemt type dokument, for eksempel en månedlig rapport, en salgsprognose eller en presentasjon med en firmalogo, lagrer du den som en mal, slik at du kan bruke den som utgangspunkt i stedet for å opprette filen fra grunnen av hver gang du trenger den. Start med et dokument som du allerede har opprettet, et dokument du lastet ned, eller en ny Microsoft-mal du har tilpasset. 

Lagre en mal

 1. Hvis du vil lagre en fil som en mal, klikker du Fil > Lagre som.

 2. Dobbeltklikk Datamaskin eller, i Office 2016-programmer, dobbeltklikk Denne PC.

  Vinduet Lagre som viser listen over plasseringer der du kan lagre et dokument

 3. Skriv inn et navn på malen i Filnavn-boksen.

 4. For en basismal klikker du malelementet i Lagre som filtype-listen. I Word klikker du for eksempel Word-mal.

  Lagre dokumentet som en mal

  Hvis dokumentet inneholder makroer, klikker du på Makroaktivert Word-mal.

  Office går automatisk til mappen for Egendefinerte Office-maler.

 5. Klikk Lagre.

Tips!: Hvis du vil endre hvor programmet automatisk lagrer malene dine, klikk Fil > Alternativer > Lagre, og skriv inn mappen og banen du vil bruke i Standardplassering for personlige maler-boksen. Alle nye maler som du lagrer, vil bli lagret i den mappen, og når du klikker Fil > Ny > Personlig, vil du se malene i den mappen.

Redigere malen

Hvis du vil oppdatere malen, åpner du filen, foretar ønskede endringer og lagrer deretter malen.

 1. Klikk Fil > Åpne.

 2. Dobbeltklikk Datamaskin eller Denne PC.

 3. Gå til mappen Egendefinerte Office-maler, som ligger under Mine dokumenter.

 4. Klikk på malen, og klikk deretter på Åpne.

 5. Foreta ønskede endringer, og lagre og lukk malen.

Bruke malen til å lage et nytt dokument

Hvis du vil starte en ny fil basert på malen, klikker du Fil > Ny > Egendefinert og klikker malen.

Knytte til personlige maler

Obs!: Hvis du bruker Office 2013, kan denne knappen si Personlig i stedet for Egendefinert.

Bruke maler fra tidligere versjoner av Office

Hvis du opprettet maler i en tidligere versjon av Office, kan du fortsatt bruke dem i Office 2013 og 2016. Det første trinnet er å flytte dem til mappen for Egendefinerte Office-maler, slik at programmet kan finne dem. Hvis du vil flytte malene raskt, bruk Fix it-verktøyet.

Word

 1. Åpne Word-dokumentet du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Lagre som malFil-menyen.

 3. Skriv inn navnet du vil bruke på den nye malen, i boksen Lagre som.

 4. (Valgfritt) Velg en plassering der malen skal lagres, i Hvor-boksen .

 5. Klikk Microsoft Word-mal (DOTX) ved siden av Filformat, eller klikk Microsoft Word Macro-Enabled mal (DOTM) hvis dokumentet inneholder makroer.

 6. Klikk på Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9. Office-/brukerinnhold/-maler.

  Hvis du vil endre hvor Word lagrer malene automatisk, klikker du InnstillingerWord-menyen, og deretter klikker du Filplasseringer under Personlige innstillinger. Velg Brukermaler fra listen under Filplasseringer, og klikk deretter Endre. Skriv inn den nye mappen og banen du vil bruke, så lagrer Word alle nye maler i denne mappen.

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Nytt fra mal i Fil-menyen.

 2. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Opprett.

  Obs!: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter den basert på nøkkelord i boksen Søk i alle maler .

 3. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 4. Klikk Lagre som malFil-menyen.

 5. Skriv inn navnet du vil bruke på den nye malen, i boksen Lagre som.

 6. (Valgfritt) Velg en plassering der malen skal lagres, i Hvor-boksen .

 7. Klikk Microsoft Word-mal (DOTX) ved siden av Filformat, eller klikk Microsoft Word Macro-Enabled malen hvis malen inneholder makroer.

 8. Klikk på Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9. Office-/brukerinnhold/-maler.

  Hvis du vil endre hvor Word lagrer malene automatisk, klikker du InnstillingerWord-menyen, og deretter klikker du Filplasseringer under Personlige innstillinger. Velg Brukermaler fra listen under Filplasseringer, og klikk deretter Endre. Skriv inn den nye mappen og banen du vil bruke, så lagrer Word alle nye maler i denne mappen.

Når du vil opprette et nytt dokument basert på en mal, klikker du Nytt fra malFil-menyen, og deretter velger du malen du vil bruke.

 1. Åpne /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9 i Finder. Office-/brukerinnhold/-maler.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

PowerPoint

 1. Åpne en tom presentasjon, og klikk deretter LysbildemalVisninger-fanen.

  Lysbildemalen er det største lysbildet øverst i miniatyrbildelisten. Tilknyttede oppsett er plassert under det.

  Lysbildemal i PowerPoint for Mac

 2. Hvis du vil foreta endringer i lysbildemalen eller oppsettene, gjør du følgende på Lysbildemal-fanen:

  Lysbildemal i PowerPoint for Mac
  • Hvis du vil legge til et fargerikt tema med spesielle skrifter og effekter, klikker du Temaer og velger et tema.

  • Hvis du vil endre bakgrunnen, klikker du Bakgrunnsstiler og velger en bakgrunn.

  • Hvis du vil legge til en plassholder for tekst, bilde, diagram, video, lyd og andre objekter, klikker du lysbildeoppsettet du vil skal inneholde plassholderen, i miniatyrbilderuten. Velg Sett inn plassholder, velg plassholdertypen du vil legge til, og dra for å tegne plassholderens størrelse.

   Sett inn plassholder i PowerPoint for Mac

 1. Åpne presentasjonen du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Lagre som malFil-fanen.

 3. Skriv inn navnet du vil bruke på den nye malen, i boksen Lagre som.

 4. (Valgfritt) Velg en plassering der malen skal lagres, i Hvor-boksen .

 5. Klikk PowerPoint-mal (POTX) ved siden av Filformat, eller klikk PowerPoint Macro-Enabled Mal (POTM) hvis presentasjonen inneholder makroer.

 6. Klikk på Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9. Office-/brukerinnhold/-maler.

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Nytt fra mal i Fil-menyen.

 2. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Opprett.

  Obs!: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter den basert på nøkkelord i boksen Søk i alle maler .

 3. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye presentasjoner som er basert på malen.

 4. Klikk Lagre som malFil-menyen.

 5. Skriv inn navnet du vil bruke på den nye malen, i boksen Lagre som.

 6. (Valgfritt) Velg en plassering der malen skal lagres, i Hvor-boksen .

 7. Klikk PowerPoint-mal (POTX) ved siden av Filformat, eller klikk PowerPoint Macro-Enabled Mal (POTM) hvis malen inneholder makroer.

 8. Klikk på Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9. Office-/brukerinnhold/-maler.

Hvis du vil starte en ny presentasjon basert på en mal, klikker du Ny fra malFil-menyen, og deretter velger du malen du vil bruke.

 1. Åpne /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9 i Finder. Office-/brukerinnhold/-maler.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

Excel

 1. Åpne arbeidsboken du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Lagre som malFil-menyen.

 3. Skriv inn navnet du vil bruke på den nye malen, i boksen Lagre som.

 4. (Valgfritt) Velg en plassering der malen skal lagres, i Hvor-boksen .

 5. Klikk Excel-mal (XLTX) ved siden av Filformat, eller klikk Excel Macro-Enabled Mal (XLTM) hvis arbeidsboken inneholder makroer.

 6. Klikk på Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9. Office-/brukerinnhold/-maler.

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Nytt fra mal i Fil-menyen.

 2. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Opprett.

  Obs!: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter den basert på nøkkelord i boksen Søk i alle maler .

 3. Legg til, slett eller endre innhold, grafikk eller formatering, og gjør eventuelle andre endringer du vil skal vises i alle nye arbeidsbøker som du baserer på malen.

 4. Klikk Lagre som malFil-menyen.

 5. Skriv inn navnet du vil bruke på den nye malen, i boksen Lagre som.

 6. (Valgfritt) Velg en plassering der malen skal lagres, i Hvor-boksen .

 7. Klikk Excel-mal (XLTX) ved siden av Filformat, eller klikk Excel Macro-Enabled Mal (XLTM) hvis malen inneholder makroer.

  Word-mal er uthevet i dialogboksen Lagre som

 8. Klikk Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9. Office-/brukerinnhold/-maler.

Hvis du vil starte en ny arbeidsbok basert på en mal, klikker du Ny fra malFil-menyen, og deretter velger du malen du vil bruke.

 1. Åpne /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Gruppebeholdere/UBF8T346G9 i Finder. Office-/brukerinnhold/-maler.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

Se også

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Word

 1. Åpne dokumentet.

 2. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 3. Klikk Lagre somFil-menyen.

 4. Klikk Word-mal (dotx) på hurtigmenyenFormat.

 5. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

 6. Klikk LukkFil-menyen.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du Søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. 

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du til-menyen i Finder, og deretter holder du nede TILVALG.

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Ny fra malstandardverktøylinjen Nytt fra mal-knappen.

 2. Klikk Alle i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Obs!: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter den basert på nøkkelord i søkeboksen .

 3. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Velg.

 4. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 5. Klikk Lagre somFil-menyen.

 6. Klikk Word-mal (dotx) på hurtigmenyenFormat.

 7. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du Søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. 

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du til-menyen i Finder, og deretter holder du nede TILVALG.

 1. Klikk Ny fra malstandardverktøylinjen Nytt fra mal-knappen.

 2. Klikk Mine maler i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Obs!: Hvis du opprettet mapper til å organisere maler, vises mappene under Mine maler. Du må klikke mappen hvis du vil se malene.

 3. Klikk malen du opprettet, og klikk deretter Velg.

 1. Åpne /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler i Finder.

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

PowerPoint

 1. Åpne presentasjonen du vil opprette den nye malen fra.

 2. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye presentasjoner som er basert på malen.

 3. Klikk Lagre somFil-menyen.

 4. Klikk PowerPoint-mal (potx) på hurtigmenyen Format.

 5. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du Søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. 

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du til-menyen i Finder, og deretter holder du nede TILVALG.

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Ny fra malstandardverktøylinjen Nytt fra mal-knappen.

 2. Klikk Alle i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Obs!: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter en mal basert på nøkkelord i Søk-boksen.

 3. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Velg.

 4. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

  Hvis du vil gjøre én endring for å gjenskape den på flere lysbildeoppsett, i stedet for å endre hvert oppsett eller lysbilde enkeltvis, kan du redigere lysbildemaler.

 5. Klikk Lagre somFil-menyen.

 6. Klikk PowerPoint-mal (potx) på hurtigmenyen Format.

 7. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du Søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. 

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du til-menyen i Finder, og deretter holder du nede TILVALG.

 1. Klikk Ny fra malstandardverktøylinjen Nytt fra mal-knappen.

 2. Klikk Mine maler i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Obs!: Hvis du opprettet mapper til å organisere maler, vises mappene under Mine maler. Du må klikke mappen hvis du vil se malene.

 3. Du kan velge farger, skrift og lysbildestørrelse for malen i høyre navigasjonsrute.

 4. Klikk malen du opprettet, og klikk deretter Velg.

 1. Åpne /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler i Finder.

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

Excel

 1. Åpne arbeidsboken som du vil opprette den nye malen fra.

 2. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 3. Klikk Lagre somFil-menyen.

 4. Klikk Excel-mal (xltx) på hurtigmenyen Format.

 5. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du Søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. 

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du til-menyen i Finder, og deretter holder du nede TILVALG.

Du kan tilpasse en eksisterende mal hvis du vil gjøre den enda mer nyttig. Legg til statisk informasjon til den eksisterende malen, og lagre deretter filen på nytt (som en mal).

 1. Klikk Ny fra malstandardverktøylinjen Nytt fra mal-knappen.

 2. Klikk Alle i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Obs!: Hvis du ikke finner en mal, kan du søke etter en mal basert på nøkkelord i Søk-boksen.

 3. Klikk en mal som ligner på den du vil opprette, og klikk deretter Velg.

 4. Legg til, slett eller endre tekst, grafikk eller formatering, og gjør andre endringer som du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 5. Klikk Lagre somFil-menyen.

 6. Klikk Excel-mal (xltx) på hurtigmenyen Format.

 7. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagres malen i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler.

  Hvis du vil organisere maler, bruker du Søkeren til å opprette en ny mappe i /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler, og deretter lagrer du malen i den nye mappen. 

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du til-menyen i Finder, og deretter holder du nede TILVALG.

 1. Klikk Ny fra malstandardverktøylinjen Nytt fra mal-knappen.

 2. Klikk Mine maler i venstre navigasjonsrute under MALER.

  Obs!: Hvis du opprettet mapper til å organisere maler, vises mappene under Mine maler. Du må klikke mappen hvis du vil se malene.

 3. Klikk malen du opprettet, og klikk deretter Velg.

 1. Åpne /Brukere/brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine maler i Finder.

  Obs!: Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Klikk -menyen, og hold deretter nede OPTION hvis du vil vise biblioteksmappen i søkeren.

 2. Dra malene du vil slette til papirkurven.

Se også

Endre en lysbildemal

Tilpasse hvordan Excel starter i Excel for Mac

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Hvis du tenker på det gjeldende dokumentet som en mal, kan du lagre det med et annet navn for å opprette et nytt dokument som er basert på det. Når du vil opprette et slikt dokument, åpner du dokumentet i Word for nettet, går til Fil > Lagre som og oppretter et dokument som er en kopi av det du startet med.

Lagre en kopi på OneDrive

På den annen side, hvis du tenker på hvilken type maler du ser ved å gå til Fil > Ny, så nei: du kan ikke opprette disse i Word for nettet.

I stedet, kan du gjør følgende:

Hvis du har skrivebordsversjonen av Word, bruker du kommandoen Åpne i Word i Word for nettet til å åpne dokumentet i Word på skrivebordet.

Bilde av kommandoen Åpne i skrivebordsprogram

Derfra oppretter du en mal. Når du går til Fil > Ny i skrivebordsversjonen av Word, kan du bruke malen for nye dokumenter. Og hvis du lagrer dokumentene på nettet, kan du redigere dem i Word for nettet.

Se også

Microsoft-maler og -temaer

Last ned gratis, forhåndsbygde maler

Gratis bakgrunnsmaler for PowerPoint

Redigere maler

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×