Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Opprette og lagre en PowerPoint-mal

Når du oppretter en presentasjon, og deretter lagrer den som en PowerPoint-mal (.potx-fil), kan du dele den med kolleger og bruke den på nytt. Hvis du vil opprette en mal, må du endre en lysbildemal og et sett med lysbildeoppsett.

Laste ned Velg blant tusenvis av gratis maler du vil laste ned på Microsoft-maler

Klikk en overskrift nedenfor for å åpne inndelingen og se detaljerte instruksjoner:

 1. Åpne en tom presentasjon: Fil > Ny > tom presentasjon

 2. Velg Lysbildestørrelse > Egendefinert lysbildestørrelseUtforming-fanen, og velg papirretningen og målene du vil bruke.

 3. Velg Lysbildemal i Malvisninger-gruppenVisning-fanen.

  Klikk Lysbildemal på Visning-fanen

  Lysbildemalen er det største lysbildet øverst i miniatyrbildelisten, til venstre for lysbildene. Tilknyttede lysbildeoppsett er plassert nedenfor lysbildemalen.

  Lysbildemal

 4. Hvis du vil gjøre endringer i lysbildemalen eller lysbildeoppsettet, gjør du ett av følgende på Lysbildemal-fanen:

  • Hvis du vil legge til et fargerikt tema med spesielle skrifter og effekter, klikker du Temaer og velger et tema fra galleriet. Bruk rullefeltet til høyre for å se flere temaer.

   PowerPoint-temaer

  • Hvis du vil endre bakgrunnen, klikker du Bakgrunnsstiler og velger en bakgrunn.

   Bakgrunnsstiler for PowerPoint

  • Hvis du vil legge til en plassholder (for å samle tekst, et bilde, diagram, video, lyd og andre objekter) i miniatyrbilderuten, velger du lysbildeoppsettet du vil at skal inneholde plassholderen, og gjør følgende:

   • Klikk Sett inn plassholder, og velg hvilken type plassholder du vil legge til.

    Viser knappen Sett inn plassholder i lysbildemalvisningen i PowerPoint

   • Klikk og dra for å tegne opp størrelsen på plassholderen i lysbildemalen eller lysbildeoppsettet.

    Tips:   Hvis du vil endre størrelsen på en plassholder, drar du i hjørnet av en av kantlinjene.

  • Hvis du vil flytte en plassholder rundt på en lysbildemal eller et lysbildeoppsett, velger du kanten og drar den til en ny plassering.

   Flytte en plassholder i et lysbilde

  • Hvis du vil fjerne en uønsket plassholder i en lysbildemal eller et lysbildeoppsett, velger du den i miniatyrbilderuten og velger deretter kantlinjen for plassholderen på lysbildet og trykker Slett.

  • Hvis du vil angi papirretning for alle lysbildene i presentasjonen, klikker du Lysbildestørrelse > Egendefinert lysbildestørrelse.

   Egendefinerte menyalternativ for lysbildestørrelse

   Under Retning velger Stående eller Liggende.

   Klikk Stående

 1. Klikk på Lagre somFil-fanen (eller Lagre en kopi hvis du bruker Microsoft 365).

 2. Klikk på Bla gjennom under Lagre for å åpne Lagre som-dialogboksen.

  Klikk Bla gjennom-knappen nederst i ruten for å åpne dialogboksen Lagre som
 3. Klikk på PowerPoint-mal i Lagre som filtype-listen i dialogboksen Lagre som.

  Lagre som en PowerPoint-mal

  Når du velger maltype, byttes automatisk lagringsplasseringen til den riktig mappen i PowerPoint: Egendefinerte Office-maler.

 4. I Filtype-dialogboksen i Filnavn-boksen skriver du inn et filnavn for malen eller bruker det foreslåtte filnavnet.

 5. Velg Lagre.

 6. Hvis du vil bruke malen i en ny presentasjon, klikker du på Fil > Ny. Klikk deretter på Egendefinert > Egendefinerte Office-maler, og deretter dobbeltklikker du på malen du lagret.

  Klikk på Egendefinert under Fil > Ny, og deretter Egendefinerte Office-maler.

Se også

Opprette ditt eget tema i PowerPoint

Lagre en lysbildeutforming (et tema) som en mal

Redigere, endre eller slette en plassholder

Hva er en lysbildemal?

Hva er et lysbildeoppsett?

Opprette og bruke din egen mal i Microsoft 365 for Mac

Viktig!:  Office 2010 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Klikk Lagre som i Filnavn-boksenFanen Fil, gi malen et navn, og velg deretter PowerPoint-mal (*.potx) i boksen Filtype.

Lagre presentasjonen som en POTX-fil

Klikk på en overskrift nedenfor for å åpne inndelingen og se instruksjonene:

Hvis du vil opprette malen du skal bruke i presentasjonen, gjør du følgende:

 1. Åpne en tom presentasjon.

 2. Velg Utskriftsformat på Utforming-fanen, og velg retningen og sidedimensjonene du vil bruke.

 3. Klikk Lysbildemal i Malvisninger-gruppenVisning-fanen.

  Tips:   Lysbildemalen representerer det store lysbildet i Lysbildemal-visningen i ruten miniatyrbilde for lysbilde, og de tilknyttede oppsettene er mindre og plassert under den.

  Lysbildemal med oppsett

  1. Lysbildemal

  2. Tilknyttede oppsett

 4. Gjør ett eller flere av følgende for å tilpasse lysbildemalen og tilknyttede oppsett:

  • Hvis du vil fjerne en uønsket standardplassholder fra et oppsett, klikker du på lysbildeoppsettet som inneholder plassholderen, i ruten med miniatyrlysbilder. Klikk deretter på kantlinjen til plassholderen i presentasjonsvinduet, og trykk på DEL.

  • Hvis du vil legge til en plassholder for tekst, klikker du lysbildeoppsettet du vil skal inneholde plassholderen, i ruten med miniatyrlysbilder, og deretter gjør du følgende:

   1. Klikk Sett inn plassholder i Maloppsett-gruppen i kategorien Lysbildemal, og klikk deretter Tekst.

   2. Klikk et sted i lysbildemalen, og dra deretter for å tegne plassholderen.

    Tips:   Hvis du vil endre størrelsen på en plassholder, drar du i hjørnet av en av kantlinjene.

   3. Skriv inn beskrivende tekst som ber brukere av malen om å angi bestemt informasjon.

  • Du kan legge til andre typer plassholdere med for eksempel bilder, utklipp, skjermbilder, SmartArt-grafikk, diagrammer, filmer, lyder og tabeller. Klikk på Sett inn plassholder i Maloppsett-gruppen i kategorien Lysbildemal, og klikk deretter på plassholdertypen du vil legge til.

  • Hvis du vil legge til tegn ved hjelp av farger og en bakgrunn, gjør du ett av følgende:

   1. Hvis du vil bruke en tema (for å inkludere farge, formatering, effekter i et oppsett) på presentasjonen, klikker du på Temaer i Rediger tema-gruppen på Lysbildemal-fanen, og velg deretter et tema.

   2. Hvis du vil forandre bakgrunnen: Klikk Bakgrunnsstiler i Bakgrunn-gruppen i kategorien Lysbildemal, og velg deretter en bakgrunn.

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Lagre som for å lagre malen.

 2. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen, eller bruk det foreslåtte filnavnet.

 3. Klikk på PowerPoint-mal (POTX) i listen Lagre som filtype.

  Når du velger «mal»-typen, bytter PowerPoint automatisk lagringsplasseringen til den aktuelle mappen, mappen \Programfiler\Microsoft Office\Maler\ .

 4. Velg Lagre.

 5. Hvis du vil bruke malen i en ny presentasjon, klikker du på Fil > Ny. Klikk deretter på Mine maler. Velg malen du har lagret, i dialogboksen Ny presentasjon, og klikk på OK.

  Hvis du trenger hjelp med å bruke den nye malen i en presentasjon, kan du se Bruke en mal i presentasjonen.

  Velg Ny på Fil-fanen på båndet, og velg deretter Mine maler-knappen.

Koblinger til mer informasjon om PowerPoint-maler

Viktig!:  Office 2007 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Hvis du vil bruke en ny eller annen PowerPoint 2007-mal som allerede finnes, kan du se Bruke en mal i presentasjonen.

Anbefalt fremgangsmåte for å opprette en mal

Når du oppretter en mal, kan du legge til innhold i lysbildemalen i Lysbildemal-visningen, som du ønsker å beskytte mot endringer utført av brukere av malen, slik som instruksjonsledetekst, logoer, topptekst- og bunntekstinformasjon, emneinnhold, en bakgrunn, formatering, farger, fonter og effekter.

Brukere av malen vil jobbe i normalvisning, veiledet av instruksjonsledeteksten du la til. Malbrukerne vil erstatte instruksjonsledeteksten og annet plassholderinnhold med data som er spesifikk for prosjektet eller presentasjonen de jobber på.

 1. Åpne en tom presentasjon.

 2. Velg Utskriftsformat på Utforming-fanen, og velg retningen og sidedimensjonene du vil bruke.

 3. Klikk Lysbildemal i Presentasjonsvisninger-gruppenVisning-fanen.

 4. Klikk på Sett inn lysbildemal i Rediger original-gruppen i Lysbildemal-fanen.

  Obs!: 

  • I ruten miniatyrbilde for lysbilde er lysbildemalen det store lysbildet, og de tilknyttede oppsettene er plassert under den.

  • Mange presentasjoner inneholder flere lysbildemaler, så det kan hende at du må rulle for å finne den du ønsker.

 5. Hvis du vil begynne å tilpasse lysbildemalen, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil fjerne noen av de innebygde lysbildeoppsettene som følger med standardmalen for lysbilde, kan du høyreklikke på hvert lysbildeoppsett du ikke vil bruke i ruten med miniatyrlysbilder, og deretter klikke på Slett oppsett.

  • Hvis du vil fjerne en uønsket standardplassholder, klikker du på lysbildeoppsettet som inneholder plassholderen, i ruten med miniatyrlysbilder. Klikk deretter på kantlinjen til plassholderen i presentasjonsvinduet, og trykk på DEL.

  • Hvis du vil legge til en plassholder for tekst, klikker du lysbildeoppsettet du vil skal inneholde plassholderen, i ruten med miniatyrlysbilder, og deretter gjør du følgende:

 6. Klikk Sett inn plassholder i Maloppsett-gruppen i kategorien Lysbildemal, og klikk deretter Tekst.

 7. Klikk et sted i lysbildemalen, og dra deretter for å tegne plassholderen.

  Tips:   Hvis du vil endre størrelsen på en plassholder, drar du i hjørnet av en av kantlinjene.

 8. Skriv inn beskrivende tekst som ber brukere av malen om å angi bestemt informasjon.

  • Du kan legge til andre typer plassholdere med for eksempel bilder, utklipp, SmartArt-grafikk, diagrammer, videoer, lyder og tabeller. Klikk på plassholdertypen du vil legge til, i Maloppsett-gruppen i Lysbildemal-fanen.

  • Hvis du vil bruke en tema (for å inkludere farge, formatering, effekter, i et oppsett) på presentasjonen, klikker du på Temaer i Rediger tema-gruppen på Lysbildemal-fanen, og klikk deretter på et tema.

  • Hvis du vil forandre bakgrunnen, klikker du på Bakgrunnsstiler i Bakgrunn-gruppen i Lysbildemal-fanen, og klikk deretter på en bakgrunn.

  • Hvis du vil angi papirretning for alle lysbilder i presentasjonen: Klikk Lysbilderetning i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Lysbildemal, og klikk deretter enten Stående eller Liggende.

  • Hvis du vil legge til tekst som skal vises i bunnteksten nederst på alle lysbildene i presentasjonen, gjør du følgende:

   1. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

   2. Velg avmerkingsboksen Bunntekst i dialogboksen Topptekst og bunntekstLysbilde-fanen, og skriv deretter inn det du vil skal vises nederst på lysbildene dine.

   3. Hvis du vil vise bunntekstinnholdet på alle lysbildene, klikker du på Bruk på alle.

    Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker bunntekster, kan du se Vis bunntekstinformasjon på lysbildene.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen, og klikk deretter på Lagre som.

 2. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen, eller bruk det foreslåtte filnavnet.

 3. Klikk på PowerPoint-mal (*POTX) i listen Lagre som filtype.

  Når du velger «mal»-typen, bytter PowerPoint automatisk lagringsplasseringen til den aktuelle mappen, mappen \Programfiler\Microsoft Office\Maler\ .

 4. Velg Lagre.

 5. Hvis du trenger hjelp med å bruke den nye malen i en presentasjon, kan du se Bruke en mal i en ny presentasjon.

Bruke en mal for en ny presentasjon

Se Bruke en mal i presentasjonen

Du kan ikke opprette en mal i PowerPoint for nettet. Du må bruke en skrivebordsversjon av PowerPoint i stedet.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×