Her er en rask måte å se hvordan du kan bruke Microsoft 365 på en rekke telefoner og nettbrett.

Diagram for mobilsammenligning

Velg Office 365 planen:

Hvis du leter etter informasjon om hvordan du konfigurerer en bestemt telefon eller et bestemt nettbrett, kan du bruke følgende emner:

Område

Oppgave

Surface with Windows RT

Windows Phone

iPhone, iPad

Android

BlackBerry®

BlackBerry® Business Cloud Services 1

Nokia (Symbian OS)

E-post

Bruke Outlook Web App til å lese e-post

Ja

Ja

Ja

Lett versjon

Lett versjon

Lett versjon

Bruk Outlook for iPhone, iPad eller iPod Touch eller Outlook for en Android-telefon eller et Android-nettbrett

Nei

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Bruke POP- eller IMAP-e-post

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bruk Exchange ActiveSync

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Søk i global adresseliste

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Synkronisere kalender og kontakter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ekstern tømming

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tilbakestilling av PIN-kode for administratorer

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Samarbeide

Bruk Office Online i Microsoft 365

Rediger

Bare visning i nettleser. Rediger i Office Mobile

Visning på iPhone. Rediger på iPad

Bare visning, inkludert i nettleseren på nettbrett

Bare visning

Bare visning

Bruke OneNote til å vise og redigere notatblokker

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Bruke Office på mobile enheter (Word, Excel og PowerPoint )

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Vise dokumenter i OneDrive for jobb eller skole

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bruke funksjoner som krever ActiveX-kontroller

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Kommunisere

Bruke Lync 2013 for mobile enheter2

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja. Installere Lync 2010 for Nokia 3

Angi og vise tilstedeværelse

Ja

Ja3

Ja3

Ja3

Nei

Ja4

Støtte for push-varslinger

Ja

Ja

Ja

ikke aktuelt5

Nei

gjelder ikke4

Bruk Lync til å vise og søke i kontaktlisten og den globale adresselisten

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Starte og godta direktemeldingssamtaler

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Sende plassering i en direktemelding

Nei

Nei

Ja

Ja

Nei

Ja

Administrere viderekobling av anrop

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Håndtere andres anrop hvis det er konfigurert som en representant

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Bli med i Lync møte

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Administrere Microsoft 365

Administrere Microsoft 365

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Obs!: 

  • BlackBerry Business Cloud Services er bare tilgjengelig med Microsoft 365 Enterprise.

  • Hvis du vil ha detaljert Lync støtte for mobile klienter, kan du se Microsoft Lync 2013 for mobile klienter.

  • Lync mobilklienter oppdaterer ikke en brukers tilgjengelighet basert på brukerens informasjon om ledige og opptatte tidspunkt:

  • Lync kjører i bakgrunnen på enheten, så push-varslinger er ikke nødvendig.

  • Hvis en mobilklientbruker også er logget på Lync-skrivebordsklienten, oppdaterer skrivebordsklienten brukerens tilgjengelighet basert på brukerens informasjon om ledig/opptatt kalender.

  • Hvis brukeren er logget på bare en mobilklient, oppdateres ikke brukerens tilgjengelighet basert på informasjon om ledig/opptatt kalender.

Obs!: Denne artikkelen gjelder bare for Microsoft 365 drevet av 21Vianet i Kina.

Område

Oppgave

Surface with Windows RT

Windows Phone

iPhone, iPad

Android

BlackBerry®

Nokia (Symbian OS)

E-post

Bruke Outlook Web App til å lese e-post

Ja

Ja

Ja

Lett versjon

Nei

Lett versjon

Bruke POP- eller IMAP-e-post

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bruk Exchange ActiveSync

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Søk i global adresseliste

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Synkronisere kalender og kontakter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tilbakestilling av PIN-kode for administratorer

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Samarbeide

Bruke Office for nettet

Bare visning

Bare visning

Bare visning

Bare visning

Bare visning

Bare visning

Bruke OneNote til å vise og redigere notatblokker

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Vise dokumenter i OneDrive for jobb eller skole

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bruke funksjoner som krever ActiveX-kontroller

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Administrere Microsoft 365

Administrere Microsoft 365

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×