Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

SLUTTVERDI, én av de økonomiske funksjonene, beregner den fremtidige verdien av en investering basert på en konstant rentesats. Du kan bruke SLUTTVERDI med enten periodiske, faste innbetalinger eller en enkelt samlebetaling.

Formelveiviser i Excel

Bruk Excel Formula Coach til å finne den fremtidige verdien av en serie betalinger. Samtidig lærer du hvordan du bruker SLUTTVERDI-funksjonen i en formel.

Du kan også bruke Excel Formula Coach til å finne den fremtidige verdien av én engangsbetaling.

Syntaks

SLUTTVERDI(rente;antall_innbet;innbetaling;[nåverdi];[type])

Hvis du vil ha en mer utfyllende beskrivelse av argumentene til SLUTTVERDI og mer informasjon om annuitetsfunksjoner, se funksjonen NÅVERDI.

Syntaksen for funksjonen SLUTTVERDI har følgende argumenter:

  • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen per periode.

  • Antall_innbet    Obligatorisk. Det totale antallet innbetalingsperioder i en annuitet.

  • Avdrag    Obligatorisk. Innbetalingene som foretas i hver periode, og denne kan ikke endres i annuitetens løpetid. En betaling består som regel av hovedstol og renter, og omfatter ikke gebyrer, skatter og avgifter. Hvis innbetaling utelates, må du inkludere nåverdiargumentet.

  • Nåverdi    Valgfritt. Nåverdien eller totalsummen som en serie med fremtidige betalinger er verdt akkurat nå. Hvis nåverdien utelates, antas den å være 0 (null), og du må inkludere innbetalingsargumentet.

  • Type    Valgfritt. Er lik tallet 0 eller 1, og indikerer når betalingen forfaller. Hvis argumentet type er utelatt, blir det satt lik 0.

Sett type lik

Hvis innbetalingene forfaller

0

I slutten av perioden

1

I begynnelsen av perioden

Merknader

  • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12 % rente årlig, bruker du 12%/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.

  • For alle argumenter representeres kontanter du betaler ut, for eksempel bankinnskudd på sparekonti, av negative tall, og penger du får inn, for eksempel utbyttesjekker, av positive tall.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,06

Årlig rentesats

10

Antall innbetalinger

-200

Størrelse på innbetalingen

-500

Nåverdi

1

Betalingen forfaller på begynnelsen av perioden (0 betyr at betalingen forfaller på slutten av perioden)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SLUTTVERDI(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Fremtidig verdi av en investering med betingelsene i A2:A5.

kr 2 581,40

Eksempel 2

Data

Beskrivelse

0,12

Årlig rentesats

12

Antall innbetalinger

-1000

Størrelse på innbetalingen

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SLUTTVERDI(A2/12; A3; A4)

Fremtidig verdi av en investering med betingelsene i A2:A4.

kr 12 682,50

Eksempel 3

Data

Beskrivelse

0,11

Årlig rentesats

35

Antall innbetalinger

-2000

Størrelse på innbetalingen

1

Innbetalingen forfaller på begynnelsen av året (0 betyr slutten av året)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SLUTTVERDI(A2/12; A3; A4; A5)

Fremtidig verdi av en investering med betingelsene i cellene A2:A4

kr 82 846,25

Eksempel 4

Data

Beskrivelse

0,06

Årlig rentesats

12

Antall innbetalinger

-100

Størrelse på innbetalingen

-1000

Nåverdi

1

Innbetalingen forfaller på begynnelsen av året (0 betyr slutten av året)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SLUTTVERDI(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Fremtidig verdi av en investering med betingelsene i A2:A5.

kr 2 301,40

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×