Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync

Hva er “tilstedeværelse” i Lync? Hva er et “fortrolighetsforhold” i Lync? Hva trenger jeg å vite? Hvis har lurt på disse eller lignende spørsmål, finner du svar her. Først skal vi definere noen viktige begreper. Deretter skal vi oppsummere hvilken informasjon hvert fortrolighetsforhold gir tilgang til. Til slutt forklarer vi hvordan du kan endre fortrolighetsforhold du har til kontakter, og hvordan du kan begrense tilgang til din tilstedeværelsesinformasjon når du trenger det.

Hva er egentlig tilstedeværelsesinformasjon?

Tilstedeværelsesinformasjonen inkluderer tilgjengelighetsstatusen din (for eksempel Tilgjengelig eller Borte), en fargekodet tilgjengelighetsindikator (for eksempel grønn, gul eller rød), tidsplan, plassering og personlige fraværsmeldinger.

Hva er fortrolighetsforhold?

I Lync er det fortrolighetsforhold som avgjør hvor mye tilstedeværelsesinformasjon andre ser. Hver av kontaktene har ett eller fem fortrolighetsforhold til deg, og hvert forhold gir tilgang til ulike mengder informasjon. Kolleger for eksempel, som er forholdet nye kontakter får som standard når du legger dem til, kan se mer om hvor du er, når du er tilgjengelig og hvordan du kan nås enn Eksterne kontakter, men mindre enn Arbeidsgruppe. Venner og familie kan, som forventet, se mer av denne informasjonen enn alle andre. (Det eneste unntaket her er at kontakter du har et Arbeidsgruppe-forhold til, kanskje trenger å finne deg på arbeidsnettstedet, så bare disse kontaktene kan se dine møtesteder og påkalle din oppmerksomhet via Lync selv om du har satt statusen din til Ikke forstyrr.)

Hvilken informasjon gir de forskjellige fortrolighetsforholdene tilgang til?

Denne tabellen viser hvem som kan se hva:

Type informasjon:

Tilgjengelig for:

Eksterne kontakter?

Kolleger?

Arbeidsgruppe?

Venner og familie?

Tilgjengelighetsinformasjon

Ja

Ja

Ja

Ja

Tilgjengelighetsstatus

Ja

Ja

Ja

Ja

Visningsnavn

Ja

Ja

Ja

Ja

E-postadresse

Ja

Ja

Ja

Ja

Tittel *

Ja

Ja

Ja

Ja

Telefon, arbeid *

Ja

Ja

Mobiltelefon *

Ja

Telefon, privat *

Ja

Annen telefon

Ja

Ja

Ja

Ja

Firma *

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontor *

Ja

Ja

Ja

Ja

SharePoint-område *

Ja

Møtested #

Ja

Emne for møtet #

Ja

Ja

Ja

Ledig/opptatt

Ja

Ja

Ja

Arbeidstid

Ja

Ja

Ja

Sted #

Ja

Ja

Ja

Notater (fraværsmelding)

Ja

Ja

Ja

Notater (personlig melding)

Ja

Ja

Ja

Sist aktiv

Ja

Ja

Ja

Nettadresse til personlig bilde (hvis aktuelt)

Ja

Ja

Ja

Ja

 • Elementer for tilgjengelighetsinformasjon med en stjerne (*) ved siden av angir at hvis denne informasjonen er definert i organisasjonens katalogtjeneste, vises de for alle kontaktene i organisasjonen, uansett fortrolighetsforhold. De vises også for eksterne kontakter (hvis de er konfigurert og gjenkjennes av organisasjonsnettverket).

 • Elementer i tilgjengelighetsinformasjon med en firkant (#) ved siden av, viser at denne informasjonen er synlig som standard.

Endre fortrolighetsforhold for en kontakt

Slik viser du kontaktene etter fortrolighetsforhold:

 • Åpne Lync, klikk fanen Forhold i kontaktlisten, i området rett ovenfor kontaktene (andre alternativer er Grupper, Status og Ny).

Slik endrer du fortrolighetsforholdet til en kontakt:

 • Høyreklikk en kontakt i kontaktlisten, pek på Endre fortrolighetsforhold, og klikk deretter et nytt fortrolighetsforhold for kontakten.

Som standard tilordnes kontaktene fortrolighetsforholdet Kolleger når du legger dem til i kontaktlisten din. Hvis du har kontakter du senere har tilordnet et annet forhold, kan du endre fortrolighetsforholdet tilbake til Kolleger ved å klikke enten Kolleger eller Tildel forhold automatisk.

Skjule plasseringen din

Som standard oppdateres plasseringen din når du logger deg på fra forskjellige steder. Du kan skjule denne informasjon for andre ved å gjøre følgende:

 1. Klikk plasseringsmenyen under navnet ditt i hovedvinduet i Lync.

 2. Fjern markeringen av Vis min plassering til andre.

Aktivere personvernmodus

Som standard kan alle bortsett fra Blokkerte kontakter se tilgjengelighetsstatusen din. Du kan gjøre følgende hvis du vil endre personverninnstillingene:

 1. I Lyncs hovedvindu klikker du knappen Alternativer.

 2. I dialogboksen Lync – Alternativer klikker du Status, og deretter gjør du ett av følgende:

 3. Klikk Jeg vil at alle skal kunne se min tilgjengelighet, uansett systeminnstillinger (overstyr standardinnstillinger).

 4. Klikk Jeg vil at systemansvarlig skal bestemme – for øyeblikket kan alle se min tilgjengelighet, men dette kan bli endret i fremtiden.

Om utvidet personvernmodus

Hvis organisasjonen har aktivert utvidet personvernmodus i Lync, kan du velge om du vil begrense synligheten av din tilstedeværelsesinformasjon til bare personer du har lagt til i kontaktlisten. Det gjør du ved å velge ett av følgende i vinduet Alternativer->Status:

 • Jeg vil at alle skal kunne se tilgjengeligheten min

 • Jeg vil at bare kontaktene mine skal kunne se tilgjengeligheten min

Viktig!: Hvis du kjører Lync i personvernmodus, vil eldre versjoner av Microsoft Communicator bli blokkert.

Blokkere en kontakt

Slik hindrer du en kontakt i å nå deg på IM eller telefon i Lync:

 1. Høyreklikk kontakten du vil blokkere, i kontaktlisten.

 2. Klikk Endre fortrolighetsforhold, og klikk deretter Blokkerte kontakter.

Obs!: Navnet og e-postadressen din vil fortsatt være synlig for en blokkert kontakt.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×