Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

SUMMERPRODUKT-funksjonen returnerer summen av produktene av tilsvarende områder eller matriser. Standardoperasjonen er multiplikasjon, men addisjon, subtraksjon og divisjon er også mulig.

I dette eksemplet skal vi bruke SUMMERPRODUKT til å returnere det totale salget for et gitt element og en gitt størrelse:

Eksempel på bruk av SUMMERPRODUKT-funksjonen til å returnere totalt salg når det leveres med produktnavn, størrelse og individuelle salgsverdier for hver.

SUMMERPRODUKT samsvarer med alle forekomster av element Y/størrelse M og summerer dem, så i dette eksemplet er 21 pluss 41 lik 62.

Syntaks

Slik bruker du standardoperasjonen (multiplikasjon):

=SUMMERPRODUKT(matrise1; [matrise2]; [matrise3]; ...)

Syntaksen for SUMMERPRODUKT har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

matrise1   

Obligatorisk

Det første matriseargumentet som du vil multiplisere og deretter legge sammen.

[matrise2], [matrise3],...    

Valgfritt

Matriseargumenter fra 2 til 255 med komponenter du vil multiplisere og deretter legge sammen.

Slik utfører du andre aritmetiske operasjoner

Bruk SUMMERPRODUKT som vanlig, men erstatt kommaene som skiller matriseargumentene med de aritmetiske operatorene du vil bruke (*, /, +, -). Når alle operasjonene er utført, summeres resultatene som vanlig.

Obs!: Hvis du bruker aritmetiske operatorer, bør du vurdere å omslutte matriseargumentene i parenteser og bruke parenteser til å gruppere matriseargumentene for å kontrollere rekkefølgen på aritmetiske operasjoner.

Merknader

  • Matriseargumentene må ha samme dimensjoner. Hvis de ikke gjør det, returnerer SUMMERPRODUKT #VALUE! som feilverdi. =SUMMERPRODUKT(C2:C10;D2:D5) returnerer for eksempel en feil siden områdene ikke har samme størrelse.

  • SUMMERPRODUKT behandler ikke-numeriske matriseoppføringer som om de var nuller.

  • For best ytelse bør IKKE SUMMERPRODUKT brukes med fullstendige kolonnereferanser. Vurder =SUMMERPRODUKT(A:A,B:B), her multipliserer funksjonen de 1 048 576 cellene i kolonne A med de 1 048 576 cellene i kolonne B før du legger dem til. 

Eksempel 1

Eksempel på SUMMERPRODUKT-funksjonen som brukes til å returnere summen av solgte varer når angitt enhetskostnad og antall.

Hvis du vil opprette formelen ved hjelp av eksempellisten ovenfor, skriver du inn =SUMMERPRODUKT(C2:C5,D2:D5) og trykker ENTER. Hver celle i kolonne C multipliseres med den tilsvarende cellen i samme rad i kolonne D, og resultatene legges sammen. Det totale beløpet for dagligvarer er $ 78.97.

Hvis du vil skrive en lengre formel som gir deg samme resultat, skriver du inn =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 og trykker ENTER. Når du har trykket enter, er resultatet det samme: KR 78,97. Celle C2 multipliseres med D2, og resultatet legges til resultatet av celle C3 ganger celle D3 og så videre.

Eksempel 2

Følgende eksempel bruker SUMMERPRODUKT til å returnere det totale nettosalget etter salgsagent, der vi har både totalt salg og utgifter etter agent. I dette tilfellet bruker vi en Excel-tabell som bruker strukturerte referanser i stedet for standard Excel-områder. Her ser du at områdene Salg, Utgifter og Agent refereres etter navn.

Eksempel på SUMMERPRODUKT-funksjonen for å returnere totalt salg etter salgsrepresentant når den leveres med salg og utgifter for hver.

Formelen er: =SUMMERPRODUKT(((Tabell1[Salg])+(Tabell1[Utgifter]))*(Tabell1[Agent]=B8)), og den returnerer summen av alle salg og utgifter for agenten som er oppført i celle B8.

Eksempel 3

I dette eksemplet ønsker vi å returnere summen av en bestemt vare som selges av et gitt område. I dette tilfellet, hvor mange kirsebær solgte Øst-regionen?

Eksamen for å bruke SUMMERPRODUKT til å returnere summen av elementer etter område. I dette tilfellet antall kirsebær solgt i øst-regionen.

Her er formelen: =SUMMERPRODUKT((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Den multipliserer først antall forekomster av Øst med antall samsvarende forekomster av kirsebær. Til slutt summerer den verdiene for de tilsvarende radene i Salg-kolonnen. Hvis du vil se hvordan Excel beregner dette, merker du formelcellen og går deretter til Formler > Evaluer formel > Evaluer.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

Utføre betingede beregninger på celleområder

Summer basert på flere vilkår med SUMMER.HVIS.SETT

Antall basert på flere vilkår med ANTALL.HVIS.SETT

Gjennomsnitt basert på flere vilkår med GJENNOMSNITT.HVIS.SETT

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×