Tastatursnarveier i E-post- og Kalender-appene for Windows 10

Mange brukere synes at det å bruke et eksternt tastatur med hurtigtaster for E-post for Windows 10 og Kalender for Windows 10 hjelper dem med å arbeide mer effektivt. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjermen for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtastene for E-post for Windows 10 og Kalender for Windows 10.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om E-post for Windows 10- og Kalender for Windows 10-appene, kan du gå til E-post og Kalender for Windows 10 vanlige spørsmål.

Obs!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Hvis en hurtigtast krever at du trykker på to eller flere taster samtidig, skiller dette emnet tastene med et plusstegn (+). Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Vanlige navigasjonshurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Bytt til innboks

CTRL+SKIFT+I

Bytte til kalender

Ctrl+2

Bytt til e-post.

Ctrl+1

Gå til et annet område

F6 eller

TAB

Flytte til raden med båndfaner når du skriver en melding

F6 eller

ALT

Søke

Ctrl+E

Zoome inn

CTRL+PLUSSTEGN (+)

Zoome ut

CTRL+MINUSTEGN (-)

Vanlige snarveier i E-post

Hvis du vil

Trykker du

Svare på en melding

CTRL+R

svare alle

CTRL+SKIFT+R

Videresende en melding

CTRL+F

Opprette en melding

Ctrl+N

Legge til et vedlegg

ALT+I

Send en melding

ALT+S

Slette et innlegg eller en samtale

CTRL+D

Vanlige snarveier i Kalender

Hvis du vil

Trykk

Opprette en avtale

CTRL+N

Slette en avtale

CTRL+D

Vise kalenderen min i dagsvisning

CTRL+ALT+1

Vise kalenderen min i arbeidsukevisning

CTRL+ALT+2

All e-post for Windows 10 snarveier

Hvis du vil

Trykk

Flagge eller oppheve en samtale

Ctrl+Shift+G

Slett en samtale

CTRL+D eller

Slett

Arkiver en samtale

TILBAKE

Marker som lest

CTRL+Q

Marker som ulest

CTRL+U

Svar på gjeldende e-post

CTRL + R

Svar alle

CTRL+SKIFT+R

Videresend gjeldende e-post

Ctrl+F

Søke

CTRL+E eller

F3

Godta en møteinvitasjon foreløpig

ALT+N

Opprett en ny e-post

CTRL+N eller

Ctrl+Shift+M

Bytte til kalender

Ctrl+2

Bytt til innboks

CTRL+SKIFT+I

Bytt til utboks

CTRL+SKIFT+O

Legge til et vedlegg

ALT+I

Synkronisere e-postkontoen manuelt

CTRL+M eller

F9

Zoom inn

CTRL+PLUSSTEGN (+)

Zoome ut

CTRL+MINUSTEGN (-)

Send e-post

ALT+S eller

Ctrl+Enter

Flytt mellom områder

F6 eller

TAB

Aktivere eller deaktivere visning av et kart når du leser en melding

F7,

Kontrollere stavemåten når du skriver en melding

F7,

Alle Kalender-appen for Windows 10 snarveier

Hvis du vil

Trykker du

Bytt til e-post.

Ctrl+1

Fjerne avtaler eller møter

CTRL+D

Legg til regelmessighet

Ctrl+G

Svare

CTRL + R

Svar alle

CTRL+SKIFT+R

Lagre endringer på en kalenderelement

CTRL+S eller

ALT+S

Videresend kalenderelement

Ctrl+F

Opprett et nytt arrangement

Ctrl+N

Flytte til I dag

Home

Vis dagsvisning

CTRL+ALT+1

Vis arbeidsukevisning

CTRL+ALT+2

Vis ukevisning

CTRL+ALT+3

Vis månedsvisning

CTRL+ALT+4

Avslutte Opprett hendelse-vinduet uten å lagre

ESC

Se også

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Mail

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Kalender

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Mail

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Kalender

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×