Tillate endringer i deler av et beskyttet dokument

Du kan markere et dokument som skrivebeskyttet, og fortsatt tillate endringer på merkede deler.

Du kan gjøre disse ubegrensede delene tilgjengelige for alle som åpner dokumentet, eller du kan gi tillatelse til enkeltpersoner slik at bare de kan endre disse delene av dokumentet.

Beskytt et dokument, og merk delene som kan endres

 1. På fanen Se gjennom i gruppen Beskytt klikker du på Begrens redigering.

  Ikonet Begrens redigering vises på fanen Se gjennom

 2. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet i området Redigeringsbegrensninger.

 3. Klikk Ingen endringer (skrivebeskyttet) i listen over redigeringsbegrensninger.

 4. Merk delen av dokumentet der du vil tillate endringer.

  Merk for eksempel et avsnitt, en overskrift, en setning eller et ord.

  Tips!: Hvis du vil merke flere deler i dokumentet samtidig, merker du først én del, trykker deretter CTRL, og merker flere deler mens du holder nede CTRL-tasten.

 5. Gjør et av følgende under Unntak:

  • Hvis du vil gi alle som åpner dokumentet, tillatelse til å redigere den merkede delen, merker du av for Alle i Grupper-listen.

  • Hvis du bare vil at noen bestemte personer skal kunne redigere den merkede delen, klikker du Flere brukere og skriver inn brukernavnene.

   Ta med navnet ditt hvis du vil ha mulighet til å redigere denne delen av dokumentet. Skill navnene med et semikolon.

   Viktig!: Hvis du har tenkt å beskytte dokumentet med brukerautentisering i stedet for passordbeskyttelse, må du passe på å skrive inn e-postadresser som brukernavn.

  • Klikk OK, og merk deretter av for navnene på de personene som skal ha rett til å redigere den merkede delen.

   Obs!: Hvis du merker av for mer enn én person, blir personene lagt til som en gruppe i Gruppe-boksen, og du kan raskt velge dem igjen senere.

 6. Fortsett å merke deler i dokumentet og tilordne brukere redigeringstillatelse.

 7. Under Start aktivering klikker du Ja, Start aktivering av beskyttelse.

 8. Gjør følgende:

  • Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet, slik at brukere som kjenner til passordet kan fjerne beskyttelsen og arbeide på dokumentet, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og bekrefter deretter passordet.

   Obs!: Bruk dette alternativet hvis du vil at andre skal kunne arbeide på dokumentet samtidig.

   Bruk sterke passord, som er en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon av disse elementene. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: Hus27. Et passord bør være på minst åtte tegn. Et passorduttrykk på 14 eller flere tegn er best. .

   Sørg for at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passord, og oppbevar dem på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

  • Hvis du vil kryptere dokumentet slik at bare godkjente eiere av dokumentet kan fjerne beskyttelsen, klikker du Brukergodkjenning.

   Obs!: Kryptering av dokumentet hindrer andre å arbeide på dokumentet samtidig.

Låse opp et beskyttet dokument

Hvis du vil fjerne all beskyttelse fra et dokument, må du vite passordet som ble brukt for dokumentet. Eller du må være oppført som godkjent eier av dokumentet.

Hvis du er godkjent eier av dokumentet eller du vet passordet for å fjerne dokumentbeskyttelsen, gjør du følgende:

 1. På fanen Se gjennom i gruppen Beskytt klikker du Begrens redigering.

  Ikonet Begrens redigering vises på fanen Se gjennom

 2. Klikk Stopp beskyttelse i oppgaveruten Begrens redigering.

 3. Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn passordet.

Gjøre endringer i et begrenset dokument

Når du åpner et beskyttet dokument, begrenser Word hva du kan endre, basert på om dokumenteieren har gitt deg tillatelse til å gjøre endringer i en bestemt del av dokumentet.

Oppgaveruten Begrens redigering har knapper for å flytte til områder i dokumentet som du har tillatelse til å endre.

Redigeringsalternativene Begrens redigering vises i ruten.

Hvis du ikke har tillatelse til å redigere noen deler av dokumentet, begrenses redigeringen, og meldingen «Søket i dokumentet er fullført» vises når du klikker knappene i oppgaveruten Begrens redigering.

Finne deler som du kan redigere

Hvis du lukker oppgaveruten Begrens redigering, og deretter prøver å gjøre endringer der du ikke har tillatelse, vises følgende melding på statuslinjen:

Denne endringen er ikke tillatt fordi det merkede området er låst.

Hvis du vil gå tilbake til oppgaveruten og finne et område som du har tillatelse til å redigere, gjør du følgende:

 1. På fanen Se gjennom i gruppen Beskytt klikker du Begrens redigering.

  Ikonet Begrens redigering vises på fanen Se gjennom

 2. Klikk Finn neste område jeg kan redigere eller Vis alle områder jeg kan redigere.

Se også

Information Rights Management i Office

Begrense eller tillate formateringsendringer

Legge til eller fjerne beskyttelse i et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon

Hva er Utvidet filblokkering?

Hva vil du gjøre?

Legge til beskyttelse og merke delene som kan endres

Låse opp et beskyttet dokument

Gjøre endringer i et begrenset dokument

Legge til beskyttelse og merke delene som kan endres

 1. Klikk på Begrens redigering på fanen Se gjennom i gruppen Beskytt.

  Båndet i Office 2010

 2. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet i området Redigeringsbegrensninger.

 3. Klikk Ingen endringer (skrivebeskyttet) i listen over redigeringsbegrensninger.

 4. Merk delen av dokumentet der du vil tillate endringer.

  Merk for eksempel et avsnitt, en overskrift, en setning eller et ord.

  Tips!: Hvis du vil merke flere deler i dokumentet samtidig, merker du først én del, trykker deretter CTRL, og merker flere deler mens du holder nede CTRL-tasten.

 5. Gjør et av følgende under Unntak:

  • Hvis du vil gi alle som åpner dokumentet, tillatelse til å redigere den merkede delen, merker du av for Alle i Grupper-listen.

  • Hvis du bare vil at noen bestemte personer skal kunne redigere den merkede delen, klikker du Flere brukere og skriver inn brukernavnene.

   Ta med navnet ditt hvis du vil ha mulighet til å redigere denne delen av dokumentet. Skill navnene med et semikolon.

   Viktig!:  Hvis du har tenkt å beskytte dokumentet med brukergodkjenning i stedet for passordbeskyttelse, må du sørge for å skrive inn e-postadresser, ikke brukerkontoer i Microsoft Windows eller Windows Vista, for brukernavn.

  • Klikk på OK, og merk deretter av for navnene på de personene som skal ha rett til å redigere den merkede delen.

   Obs!: Hvis du merker av for mer enn én person, blir personene lagt til som en gruppe i Gruppe-boksen, og du kan raskt velge dem igjen senere.

 6. Fortsett å merke deler i dokumentet og tilordne brukere redigeringstillatelse.

 7. Under Start aktivering klikker du Ja, Start aktivering av beskyttelse.

 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet slik at brukere som kjenner passordet, kan fjerne beskyttelsen, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og bekrefter deretter passordet.

   Obs!:  Du må bruke dette alternativet hvis du har tenkt å publisere dokumentet slik at flere personer kan arbeide på det samtidig.

   Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon av disse elementene. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: Hus27. Et passord bør være på minst åtte tegn. En passfrase som bruker 14 eller flere tegn er bedre.

   Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

  • Hvis du vil kryptere dokumentet slik at bare godkjente eiere av dokumentet kan fjerne beskyttelsen, klikker du på Brukergodkjenning.

   Obs!:  Kryptering av dokumentet hindrer at flere personer redigerer dokumentet samtidig.

   Hvis du vil ha mer informasjon om brukergodkjenning, kan du se Information Rights Management i Office 2010.

Låse opp et beskyttet dokument

Hvis du vil fjerne all beskyttelse fra et dokument, må du vite passordet som ble brukt for dokumentet. Eller du må være oppført som godkjent eier av dokumentet.

Hvis du er godkjent eier av dokumentet eller du vet passordet for å fjerne dokumentbeskyttelsen, gjør du følgende:

 1. Klikk på Begrens redigering på fanen Se gjennom i gruppen Beskytt.

  Båndet i Office 2010

 2. Klikk på Stopp beskyttelse i oppgaveruten Begrens formatering og redigering.

 3. Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn passordet.

Gjøre endringer i et begrenset dokument

Når du åpner et beskyttet dokument, begrenser Microsoft Word 2010 hva du kan endre, basert på om dokumenteieren har gitt deg tillatelse til å gjøre endringer i en bestemt del av dokumentet.

Oppgaveruten Begrens formatering og redigering har knapper for å flytte til områder i dokumentet som du har tillatelse til å endre.

Oppgaveruten Begrens formatering og redigering

Hvis du ikke har tillatelse til å redigere noen deler av dokumentet, begrenses redigeringen og meldingen Søket i dokumentet er fullført vises når du klikker på knappene i oppgaveruten Begrens formatering og redigering.

Åpne oppgaveruten Begrens formatering og redigering

Hvis du lukker oppgaveruten, og deretter prøver å gjøre endringer der du ikke har tillatelse, vises følgende melding på statuslinjen:

Denne endringen er ikke tillatt fordi det merkede området er låst.

Hvis du vil gå tilbake til oppgaveruten og finne et område som du har tillatelse til å redigere, gjør du følgende:

 1. På fanen Se gjennom i gruppen Beskytt klikker du Begrens redigering.

  Båndet i Office 2010

 2. Klikk på Finn neste område jeg kan redigere eller Vis alle områder jeg kan redigere.

Se også

Information Rights Management i Office

Begrense eller tillate formateringsendringer

Legge til eller fjerne beskyttelse i et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon

Hva er Utvidet filblokkering?

Hva vil du gjøre?

Legge til beskyttelse og merke delene som kan endres

Låse opp et beskyttet dokument

Gjøre endringer i et begrenset dokument

Legge til beskyttelse og merke delene som kan endres

 1. Klikk på Beskytt dokument og deretter på Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet i området Redigeringsbegrensninger.

 3. Klikk på Ingen endringer (skrivebeskyttet) i listen over redigeringsbegrensninger.

 4. Merk delen av dokumentet der du vil tillate endringer.

  Merk for eksempel et avsnitt, en overskrift, en setning eller et ord.

  Tips!: Hvis du vil merke flere deler i dokumentet samtidig, merker du først én del, trykker deretter CTRL, og merker flere deler mens du holder nede CTRL-tasten.

 5. Gjør et av følgende under Unntak:

  • Hvis du vil gi alle som åpner dokumentet, tillatelse til å redigere den merkede delen, merker du av for Alle i Grupper-listen.

  • Hvis du bare vil at noen bestemte personer skal kunne redigere den merkede delen, klikker du på Flere brukere og skriver deretter inn brukernavnene. Adskill navnene med semikolon. Klikk på OK, og merk deretter av for navnene på de personene du vil la redigere den merkede delen.

   Viktig!:  Hvis du har tenkt å beskytte dokumentet med brukergodkjenning i stedet for passordbeskyttelse, må du sørge for å skrive inn e-postadresser, ikke brukerkontoer i Microsoft Windows eller Windows Vista, for brukernavn.

   Obs!:  Hvis du merker av for mer enn én person, blir personene lagt til som en gruppe i Gruppe-boksen, og du kan raskt velge dem igjen senere.

 6. Fortsett å merke deler i dokumentet og tilordne brukere redigeringstillatelse.

 7. Under Start aktivering klikker du Ja, Start aktivering av beskyttelse.

 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet slik at brukere som kjenner passordet, kan fjerne beskyttelsen, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og bekrefter deretter passordet.

   Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon av disse elementene. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: Hus27. Et passord bør være på minst åtte tegn. En passfrase som bruker 14 eller flere tegn er bedre.

   Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

  • Hvis du vil kryptere dokumentet slik at bare godkjente eiere av dokumentet kan fjerne beskyttelsen, klikker du Brukergodkjenning.

Låse opp et beskyttet dokument

Å ha tillatelse til å gjøre endringer i dokumentet er ikke det samme som å ha tillatelse til å fjerne beskyttelse fra dokumentet. Selv i et dokument der alle har tillatelse til å gjøre endringer i innholdet, er det bare de som er godkjente eiere eller de som skriver inn korrekt passord som har tillatelse til å fjerne beskyttelsen.

Hvis du er godkjent eier av dokumentet eller du vet passordet for å fjerne dokumentbeskyttelsen, gjør du følgende:

 • Klikk på Beskytt dokument og deretter på Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 • Klikk på Stopp beskyttelse i oppgaveruten Begrens formatering og redigering.

Gjøre endringer i et begrenset dokument

Når et beskyttet dokument åpnes, begrenser Microsoft Office Word 2007 hva som kan endres, basert på om det er gitt tillatelse til å gjøre endringer i en bestemt del av dokumentet. Når dokumentet er åpnet, vises knapper i oppgaveruten Begrens formatering og redigering som brukes til å flytte til områder i dokumentet som kan redigeres. Hvis det er gitt tillatelse til at alle kan gjøre endringer i deler av dokumentet, kan enhver som åpner det, flytte til de delene de kan endre ved å klikke på Finn det neste området jeg kan redigere.

Oppgaveruten Begrens formatering og redigering

Hvis tillatelse bare er gitt til noen bestemte personer som kan gjøre endringer i deler av dokumentet, er det bare de personene som kan flytte til de delene de kan endre. For alle andre begrenser Office Word 2007 redigering og viser meldingen «Word har fullført søket i dokumentet» når de klikker på knappene i oppgaveruten Begrens formatering og redigering.

Åpne oppgaveruten Begrens formatering og redigering

Hvis du lukker oppgaveruten og deretter prøver å gjøre endringer der du ikke har tillatelse, viser Word 2007 følgende melding på statuslinjen:

Denne endringen er ikke tillatt fordi det merkede området er låst.

Hvis du vil gå tilbake til oppgaveruten og finne et område som du har tillatelse til å redigere, gjør du følgende:

 1. Klikk på Beskytt dokument og deretter på Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Klikk på Finn neste område jeg kan redigere eller Vis alle områder jeg kan redigere.

Se også

Legge til eller fjerne beskyttelse i et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×