Du kan opprette formler som er enkle å forstå ved å bruke beskrivende navn til å representere celler, celleområder, formler eller konstant verdier.

Bruk de angitte eksempeldataene og fremgangsmåtene nedenfor for å lære hvordan du tilordner navn til cellereferanser og oppretter formler som bruker dem.

Kopiere eksempeldataene

Hvis du vil forstå trinnene bedre, kopierer du følgende eksempeldata til celle A1 på et tomt ark.

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk følgende eksempeldata.

  Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene (1, 2, 3 ...  A, B, C ...) når du kopierer eksempeldataene til et tomt ark.

  Velge eksempeldata i Hjelp

  Velg eksempeldata

  Område

  Projbeskyttet

  Faktisk

  Øst

  kr 5000

  kr 5 325

  Vest

  kr 15 000

  kr 1 477

  Sør

  kr 25 000

  $2 633

  Nord

  kr 500

  kr 1 211

  Midtvesten

  kr 35 000

  $3 322

  Central

  kr 2 000

  kr 2 120

 3. Trykk KOMMANDO+ C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker KOMMANDO+ V.

Opprette en formel ved å tilordne et navn til celler

 1. Merk celle C2 til C5, som er det faktiske salget for områdene Øst, Vest, Sør og Nord.

 2. Til venstre for formellinje, i Navn-boksen skriver du inn MyRegions, og deretter trykker du ENTER.

  Navnet MinRegions er tilordnet cellene C2 til C5.

 3. Merk celle C9, og skriv deretter inn Gjennomsnittlig salg for mine områder.

 4. Merk celle C10, skriv inn =GJENNOMSNITT(MineRegions),og trykk deretter ENTER.

  Resultatet er 2661,5.

 5. Merk cellen som inneholder 2661,5.

 6. Klikk Tallformat-menyen i Tall-gruppen på Hjem-fanen Boks for å formatere numre, og klikk deretter Valuta.

  Resultatet er kr 2661,50, som er gjennomsnittlig faktisk salg for områdene Øst, Vest, Sør og Nord.

  Tips!: 

  • Hvis du vil se gjennom og behandle navnene du har tilordnet, peker du på Navn på Sett inn-menyen, og deretter klikker du Definer.

  • Du kan opprette en liste over alle navnene som er tilordnet til celler i en arbeidsbok. Finn et område med to tomme kolonner på arket (listen inneholder to kolonner – én for navnet og én for cellene det refereres til av navnet). Merk cellen som skal være øvre venstre hjørne av listen. Pek Navn på Sett inn-menyen, og klikk deretter Lim inn. Klikk Lim inn liste i dialogboksen Lim inn navn.

 1. Merk celle C2 til C5, som er det faktiske salget for områdene Øst, Vest, Sør og Nord.

 2. Til venstre for formellinje, i Navn-boksen skriver du inn MyRegions, og deretter trykker du ENTER.

  Navnet MinRegions er tilordnet cellene C2 til C5.

 3. Merk celle C9, og skriv deretter inn Gjennomsnittlig salg for mine områder.

 4. Merk celle C10, skriv inn =GJENNOMSNITT(MineRegions),og trykk deretter ENTER.

  Resultatet er 2661,5.

 5. Merk cellen som inneholder 2661,5.

 6. Klikk Valuta Valuta-knappenHjem-fanen under Tall .

  Resultatet er kr 2661,50, som er gjennomsnittlig faktisk salg for områdene Øst, Vest, Sør og Nord.

  Tips!: 

  • Hvis du vil se gjennom og behandle navnene du har tilordnet, peker du på Navn på Sett inn-menyen, og deretter klikker du Definer.

  • Du kan opprette en liste over alle navnene som er tilordnet til celler i en arbeidsbok. Finn et område med to tomme kolonner på arket (listen inneholder to kolonner – én for navnet og én for cellene det refereres til av navnet). Merk cellen som skal være øvre venstre hjørne av listen. Pek Navn på Sett inn-menyen, og klikk deretter Lim inn. Klikk Lim inn liste i dialogboksen Lim inn navn.

Retningslinjer for å opprette navn

Retningslinje

Beskrivelse

Tillatte tegn

Det første tegnet i et navn må være en bokstav eller et understrekingstegn (_). Øvrige tegn i navnet kan være bokstaver, tall, punktum eller understrekingstegn. På enkelte språk kan Excel erstatte enkelte tegn med understrekingstegn.

Syntaks

Mellomrom er ikke tillatt. Understrekingstegn og punktum kan brukes som ordskilletegn, for eksempel Sales_Tax eller Første kvartal.

Cellereferansekonflikter

Navn kan ikke være det samme som en cellereferanse, for eksempel Z$100, BIN9 eller R1C1.

Maksimalt antall tegn

Et navn kan inneholde opptil 255 tegn. Hvis et navn som er definert for et område, inneholder mer enn 253 tegn, kan du ikke merke det fra Navn-boksen, men du kan fortsatt bruke det i formler.

Skille mellom store og små bokstaver

Navn kan inneholde store og små bokstaver, men Excel skiller ikke mellom dem. Hvis du for eksempel har kalt én celle Salg og deretter gir en annen celle navnet SALG i samme arbeidsbok, vil det andre navnet erstatte fornavnet.

Se også

Calculation operators and order of operations

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×