Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ZTEST i Microsoft Excel.

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test. For et gitt, hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen, μ0, returnerer ZTEST sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet vil være høyere enn gjennomsnittet for observasjonene i datasettet (matrise), det vil si utvalgsgjennomsnittet som er observert.

Hvis du vil se hvordan ZTEST kan brukes i en formel for å beregne en tosidig sannsynlighetsverdi, se "Merknader" nedenfor.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se Z.TEST (funksjon).

Syntaks

ZTEST(matrise; x; [sigma])

Syntaksen for funksjonen ZTEST har følgende argumenter:

 • Matrise     Obligatorisk. Matrisen eller området med data du vil teste x mot.

 • X     Obligatorisk. Verdien du vil teste.

 • Sigma     Valgfritt. Populasjonens (kjente) standardavvik. Hvis sigma er utelatt, brukes utvalgets standardavvik.

Merknader

 • Hvis matrise er tom, returnerer ZTEST feilverdien #N/A.

 • ZTEST beregnes slik når sigma ikke er utelatt:

  Formel

  eller når sigma er utelatt:

  formel

  der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT (matrise), s er utvalgets standardavvik STDAV (matrise), og n er antallet observasjoner i utvalget ANTALL (matrise).

 • ZTEST representerer sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet vil være høyere enn den observerte verdien GJENNOMSNITT (matrise) når det underliggende gjennomsnittet for populasjonen er μ0. Ut fra symmetrien i normal fordeling returnerer ZTEST en verdi som er høyere enn 0,5 hvis GJENNOMSNITT (matrise) < μ0.

 • Følgende Excel-formel kan brukes til å beregne den tosidige sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet vil være lenger fra μ0 (i begge retninger) enn GJENNOMSNITT (matrise) når det underliggende gjennomsnittet for populasjonen er μ0:

  =2 * MIN(ZTEST(matrise;μ0;sigma); 1 - ZTEST(matrise;μ0;sigma).

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=ZTEST(A2:A11;4)

Ensidig sannsynlighetsverdi for en z-test for datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen på 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;4); 1 - ZTEST(A2:A11;4))

Tosidig sannsynlighetsverdi for en z-test for datasettet ovenfor, med et hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen på 4 (0,181148)

0,181148

=ZTEST(A2:A11;6)

Ensidig sannsynlighetsverdi for en z-test for datasettet ovenfor, med et hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen på 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;6); 1 - ZTEST(A2:A11;6))

Tosidig sannsynlighetsverdi for en z-test for datasettet ovenfor, med et hypotetisk gjennomsnitt for populasjonen på 6 (0,273913)

0,273913

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×