Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Gjelder for:

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

Merk:

Revidert 15. juni 2023 for å rette ordlyden i det kjente problemet til X.509-sertifikatet

Revidert 20. juni 2023 for å reparere koblingen for CVE-2023-32030

PÅMINNELSE Windows Embedded 7 Standard og Windows Server 2008 R2 SP1 har nådd slutten på grunnleggende støtte og er nå i utvidet støtte for sikkerhetsoppdatering (ESU).

Fra og med juli 2020 vil det ikke lenger være valgfrie utgivelser som ikke er sikkerhetsrelaterte (kalt C-utgivelser) for dette operativsystemet. Operativsystemer med utvidet støtte har bare kumulative månedlige sikkerhetsoppdateringer (kjent som B- eller Update Tuesday-utgivelsen).

Kontroller at du har installert de nødvendige oppdateringene som er oppført i delen Slik får du denne oppdateringen før du installerer denne oppdateringen. 

Kunder som har kjøpt den utvidede sikkerhetsoppdateringen (ESU) for lokale versjoner av disse operativsystemene, må følge prosedyrene i KB4522133 for å fortsette å motta sikkerhetsoppdateringer etter at utvidet støtte avsluttes 14. januar 2020. Hvis du vil ha mer informasjon om ESU og hvilke utgaver som støttes, kan du se KB4497181. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se ESU-bloggen.

PÅMINNELSE Alle oppdateringer for .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 og 4.6 krever at d3dcompiler_47.dll-oppdateringen er installert. Vi anbefaler at du installerer den inkluderte d3dcompiler_47.dll oppdateringen før du bruker denne oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon om d3dcompiler_47.dll, kan du se KB 4019990.

Hvis du installerer en språkpakke etter at du har installert denne oppdateringen, må du installere denne oppdateringen på nytt. Derfor anbefaler vi at du installerer alle språkpakker du trenger før du installerer denne oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til språkpakker i Windows.

Juni 13, 2023-oppdateringen for Windows Embedded 7 Standard og Windows Server 2008 R2 SP1 og Windows Server 2008 SP2 inkluderer sikkerhetsforbedringer i .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2. Vi anbefaler at du bruker denne oppdateringen som en del av dine vanlige vedlikeholdsrutiner. Kontroller at du har installert de nødvendige oppdateringene som er oppført i delen Slik får du denne oppdateringen før du installerer denne oppdateringen.

Sammendrag

CVE-2023-24897 – sikkerhetsproblem
.NET Framework ekstern kjøring av kode Denne sikkerhetsoppdateringen løser et sikkerhetsproblem i MSDIA SDK der skadede PDBer kan forårsake heap-overflyt, noe som fører til krasj eller fjerning av kodekjøring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2023-24897.

CVE-2023-24895 – sikkerhetsproblem
.NET Framework ekstern kjøring av kode Denne sikkerhetsoppdateringen løser et sikkerhetsproblem i WPF XAML-analyseren der en ikke-innbokset parser kan føre til ekstern kjøring av kode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2023-24895.

CVE-2023-24936 – .NET Framework sikkerhetsproblemet
med rettighetsheving Denne sikkerhetsoppdateringen løser et sikkerhetsproblem i forbikoblingsbegrensninger når du deserialiserer et DataSet eller DataTable fra XML, noe som fører til en rettighetsutvidelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2023-24936.

CVE-2023-29331 – sikkerhetsproblem
.NET Framework tjenestenekt Denne sikkerhetsoppdateringen løser et sikkerhetsproblem der AIA-hentingsprosessen for klientsertifikater kan føre til tjenestenekt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE 2023-29331.

CVE-2023-32030 – sikkerhetsproblem
.NET Framework tjenestenekt Denne sikkerhetsoppdateringen løser et sikkerhetsproblem der X509Certificate2-filbehandling kan føre til tjenestenekt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2023-32030.

Tilleggsinformasjon om denne oppdateringen

Følgende artikler inneholder tilleggsinformasjon om denne oppdateringen i forhold til individuelle produktversjoner.

 • 5027534 Beskrivelse av den eneste sikkerhetsoppdateringen for .NET Framework 2.0, 3.0, 4.6.2 for Windows Server 2008 SP2 (KB5027534)

 • 5027531 Beskrivelse av den eneste sikkerhetsoppdateringen for .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 for Windows Embedded 7 Standard og Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5027531)

Kjente problemer i denne oppdateringen

Symptom

Denne oppdateringen kan påvirke hvordan .NET Framework kjøretid importerer X.509-sertifikater. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du se KB5025823

Omgå problemet

Hvis du vil løse dette problemet, kan du se KB5025823.

Slik får du denne oppdateringen

Før du installerer denne oppdateringen

Forutsetning:

Hvis du vil bruke denne oppdateringen, må du ha .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 installert.

Du må installere oppdateringene som er oppført nedenfor, og starte enheten på nytt før du installerer den nyeste samleoppdateringen. Installering av disse oppdateringene forbedrer påliteligheten til oppdateringsprosessen og reduserer potensielle problemer når du installerer samleoppdateringen og bruker Microsofts sikkerhetsoppdateringer.

Operativsystemet

Forutsetninger for å installere denne oppdateringen

Windows Server 2008 SP2

 1. April 9, 2019 service stack update (SSU) (KB4493730). Hvis du vil ha den frittstående pakken for denne SSU-en, kan du søke etter den i Microsoft Update-katalogen. Denne oppdateringen er nødvendig for å installere oppdateringer som bare er SHA-2 signert.

 2. Den nyeste SHA-2-oppdateringen (KB4474419) ble utgitt 8. oktober 2019 eller nyere oppdatering. Hvis du bruker Windows Update, tilbys den nyeste SHA-2-oppdateringen automatisk. Denne oppdateringen er nødvendig for å installere oppdateringer som bare er SHA-2 signert. Hvis du vil ha mer informasjon om SHA-2-oppdateringer, kan du se 2019 SHA-2 Code Signing Support-krav for Windows og WSUS.

 3. Hvis du vil ha denne sikkerhetsoppdateringen, må du installere forberedelsespakken for utvidet sikkerhet Oppdateringer (ESU) (KB5016891) for Windows Server 2008 SP2 som er datert 8. august 2022, selv om du tidligere har installert ESU-nøkkelen. ESU-lisensforberedelsespakken tilbys til deg fra WSUS. Hvis du vil ha den frittstående pakken for forberedelsespakken for ESU-lisensiering, kan du søke etter den i Microsoft Update-katalogen.

 4. Når du har installert elementene ovenfor, anbefaler vi på det sterkeste at du installerer den nyeste SSU-en. For Windows Server 2008 SP2 må du ha servicestakkoppdateringen (SSU) (KB5016129) som er datert 12. juli 2022 eller senere installert. Hvis du vil ha mer informasjon om de nyeste SSU-oppdateringene, kan du se ADV990001 | Nyeste servicestakk Oppdateringer.

  Hvis du bruker Windows Update, tilbys den nyeste SSU-en automatisk hvis du er en ESU-kunde. Hvis du vil ha den frittstående pakken for den nyeste SSU-en, kan du søke etter den i Microsoft Update-katalogen. Hvis du vil ha generell informasjon om SSUs, kan du se Service stack updates and Servicing Stack Oppdateringer (SSU): Vanlige spørsmål.

 5. Last ned ESU MAK-tilleggsnøkkelen fra VLSC-portalen, og distribuer og aktiver ESU MAK-tilleggsnøkkelen. Hvis du bruker verktøyet for behandling av volumaktivering (VAMT) til å distribuere og aktivere nøkler, følger du instruksjonene her.

  VIKTIG Du trenger ikke en ekstra nøkkel for distribusjon av følgende:

  • Du trenger ikke å distribuere en ekstra ESU-nøkkel for virtuelle Azure-maskiner (VM-er), Azure Stack HCI, versjon 21H2 og nyere.

  • For andre Azure-produkter som Azure VMWare, Azure Nutanix-løsningen Azure Stack (Hub, Edge) eller for å hente dine egne bilder på Azure for Windows Server 2008 SP2, må du distribuere ESU-nøkkelen.  Trinnene for å installere, aktivere og distribuere ESUs er de samme for det fjerde året med ESU-dekning.

Windows Embedded 7 Standard og Windows Server 2008 R2

 1. Oppdatering av servicestakken for mars 12, 2019 (SSU) (KB4490628). Hvis du vil ha den frittstående pakken for denne SSU-en, kan du søke etter den i Microsoft Update-katalogen. Denne oppdateringen er nødvendig for å installere oppdateringer som bare er SHA-2 signert.

 2. Den nyeste SHA-2-oppdateringen (KB4474419) ble utgitt 10. september 2019 eller nyere oppdatering. Hvis du bruker Windows Update, tilbys den nyeste SHA-2-oppdateringen automatisk. Denne oppdateringen er nødvendig for å installere oppdateringer som bare er SHA-2 signert. Hvis du vil ha mer informasjon om SHA-2-oppdateringer, kan du se 2019 SHA-2 Code Signing Support-krav for Windows og WSUS.

 3. Hvis du vil ha denne sikkerhetsoppdateringen, må du installere forberedelsespakken for utvidet sikkerhet Oppdateringer (ESU) (KB5016892) for Windows Server 2008 R2 SP1 som er datert 8. august 2022, selv om du tidligere har installert ESU-nøkkelen. ESU-lisensforberedelsespakken tilbys til deg fra WSUS. Hvis du vil ha den frittstående pakken for forberedelsespakken for ESU-lisensiering, kan du søke etter den i Microsoft Update-katalogen.

 4. Når du har installert elementene ovenfor, anbefaler vi på det sterkeste at du installerer den nyeste SSU-en.

  For Windows Server 2008 R2 SP1 må du ha servicestakkoppdateringen (SSU) (KB5017397) som er datert 13. september 2022 eller senere installert. Hvis du vil ha mer informasjon om de nyeste SSU-oppdateringene, kan du se ADV990001 | Nyeste servicestakk Oppdateringer.

  Hvis du bruker Windows Update, tilbys den nyeste SSU-en automatisk hvis du er en ESU-kunde. Hvis du vil ha den frittstående pakken for den nyeste SSU-en, kan du søke etter den i Microsoft Update-katalogen. Hvis du vil ha generell informasjon om SSUs, kan du se Service stack updates and Servicing Stack Oppdateringer (SSU): Vanlige spørsmål.

 5. Last ned ESU MAK-tilleggsnøkkelen fra VLSC-portalen , og distribuer og aktiver ESU MAK-tilleggsnøkkelen. Hvis du bruker verktøyet for behandling av volumaktivering (VAMT) til å distribuere og aktivere nøkler, følger du instruksjonene her.

  VIKTIG Du trenger ikke en ekstra nøkkel for distribusjon av følgende:

  • Du trenger ikke å distribuere en ekstra ESU-nøkkel for virtuelle Azure-maskiner (VM-er), Azure Stack HCI.

  • For andre Azure-produkter, for eksempel Azure VMWare, Azure Nutanix-løsningen Azure Stack (Hub, Edge), eller for å hente dine egne bilder på Azure for Windows Server 2008 SP2 og Windows Server 2008 R2 SP1, må du distribuere ESU-nøkkelen.  Trinnene for å installere, aktivere og distribuere ESUs er de samme for det fjerde året med ESU-dekning.

Installer denne oppdateringen

Utgivelseskanal

Tilgjengelig

Neste trinn

Windows Update og Microsoft Update

Nei

Se de andre alternativene nedenfor.

Microsoft Update-katalog

Ja

Hvis du vil ha den frittstående pakken for denne oppdateringen, kan du gå til nettstedet for Microsoft Update-katalogen .

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Denne individuelle .NET Framework produktoppdatering installeres, som aktuelt, ved å bruke operativsystemoppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringer for operativsystemet, kan du se mer informasjon om denne oppdateringsdelen .

Krav om omstart

Det kan hende du må starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt denne oppdateringen hvis noen av de berørte filene brukes. Vi anbefaler at du avslutter alle .NET Framework-baserte programmer før du bruker denne oppdateringen.

Oppdater distribusjonsinformasjon

Hvis du vil ha informasjon om distribusjon for denne sikkerhetsoppdateringen, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:

20230613 Distribusjonsinformasjon for sikkerhetsoppdatering: 13. juni 2023

Filinformasjon

x86

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

clr.dll

4.7.4050.0

7,773,576

08.08.2023

21:09

clrjit.dll

4.7.4050.0

517,016

08.08.2023

21:09

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,067,928

08.08.2023

21:09

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

08.08.2023

21:09

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,336,752

08.08.2023

21:09

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,162,616

08.08.2023

21:09

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,704,600

08.08.2023

21:09

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

08.08.2023

21:09

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

08.08.2023

21:09

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,208

08.08.2023

21:09

peverify.dll

4.7.4050.0

182,704

08.08.2023

21:09

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,638,160

08.08.2023

21:09

PresentationFramework.dll

4.7.4050.0

6,269,888

08.08.2023

21:09

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4050.0

18,328

08.08.2023

21:09

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

208,280

08.08.2023

21:09

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,744

08.08.2023

21:09

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

821,144

08.08.2023

21:09

SOS.dll

4.7.4050.0

737,192

08.08.2023

21:09

System.Core.dll

4.7.4050.0

1,547,120

08.08.2023

21:09

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

08.08.2023

21:09

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

08.08.2023

21:09

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4050.0

740,288

08.08.2023

21:09

System.Xaml.dll

4.7.4050.0

637,240

08.08.2023

21:09

UIAutomationClient.dll

4.7.4050.0

171,912

08.08.2023

21:09

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4050.0

355,264

08.08.2023

21:09

UIAutomationProvider.dll

4.7.4050.0

42,944

08.08.2023

21:09

UIAutomationTypes.dll

4.7.4050.0

214,920

08.08.2023

21:09

WindowsBase.dll

4.7.4050.0

1,290,120

08.08.2023

21:09

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,192

08.08.2023

21:14

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

19,888

08.08.2023

21:14

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,340,808

08.08.2023

21:09

Placeholder.dll

4.7.4050.0

18,824

08.08.2023

21:09

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

80,280

08.08.2023

21:09

x64

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

clr.dll

4.7.4050.0

10,691,008

08.08.2023

21:38

clr.dll

4.7.4050.0

7,773,576

08.08.2023

21:09

clrjit.dll

4.7.4050.0

1,215,424

08.08.2023

21:38

clrjit.dll

4.7.4050.0

517,016

08.08.2023

21:09

compatjit.dll

4.7.4050.0

1,253,824

08.08.2023

21:38

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,452,992

08.08.2023

21:38

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,067,928

08.08.2023

21:09

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

08.08.2023

21:09

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,834,408

08.08.2023

21:38

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,336,752

08.08.2023

21:09

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,615,792

08.08.2023

21:38

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,162,616

08.08.2023

21:09

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,488,056

08.08.2023

21:38

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,704,600

08.08.2023

21:09

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

08.08.2023

21:38

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

08.08.2023

21:09

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

08.08.2023

21:38

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

08.08.2023

21:09

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,248

08.08.2023

21:38

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,208

08.08.2023

21:09

peverify.dll

4.7.4050.0

254,872

08.08.2023

21:38

peverify.dll

4.7.4050.0

182,704

08.08.2023

21:09

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,615,680

08.08.2023

21:38

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,638,160

08.08.2023

21:09

PresentationFramework.dll

4.7.4050.0

6,269,888

08.08.2023

21:09

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4050.0

18,328

08.08.2023

21:09

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

271,808

08.08.2023

21:38

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,768

08.08.2023

21:38

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

208,280

08.08.2023

21:09

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,744

08.08.2023

21:09

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

1,103,808

08.08.2023

21:38

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

821,144

08.08.2023

21:09

SOS.dll

4.7.4050.0

865,696

08.08.2023

21:38

SOS.dll

4.7.4050.0

737,192

08.08.2023

21:09

System.Core.dll

4.7.4050.0

1,547,120

08.08.2023

21:09

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,530,168

08.08.2023

21:38

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

08.08.2023

21:09

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

08.08.2023

21:09

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4050.0

740,288

08.08.2023

21:09

System.Xaml.dll

4.7.4050.0

637,240

08.08.2023

21:09

UIAutomationClient.dll

4.7.4050.0

171,912

08.08.2023

21:09

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4050.0

355,264

08.08.2023

21:09

UIAutomationProvider.dll

4.7.4050.0

42,944

08.08.2023

21:09

UIAutomationTypes.dll

4.7.4050.0

214,920

08.08.2023

21:09

WindowsBase.dll

4.7.4050.0

1,290,120

08.08.2023

21:09

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,248

08.08.2023

21:38

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,192

08.08.2023

21:14

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

20,960

08.08.2023

21:38

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

19,888

08.08.2023

21:14

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,760,704

08.08.2023

21:38

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,340,808

08.08.2023

21:09

Placeholder.dll

4.7.4050.0

19,888

08.08.2023

21:38

Placeholder.dll

4.7.4050.0

18,824

08.08.2023

21:09

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

98,752

08.08.2023

21:38

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

80,280

08.08.2023

21:09

Slik får du hjelp og støtte for denne oppdateringen

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×