Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Datatypen Stort tall lagrer en ikke-monetær numerisk tallverdi og er kompatibel med datatypen SQL_BIGINT i ODBC. Bruk denne datatypen til effektivt å beregne store tall.

Område for datatypen Stort tall

Du kan legge det til som et felt i en Access-tabell. Du kan også koble til eller importere fra databaser med tilsvarende datatype, for eksempel datatypen SQL Server-bigint. Hvis du vil legge til datatypen Stort tall, trenger du Access 2016 (16.0.7812 eller senere).

I denne artikkelen

Legge til et Stort tall-felt i en tabell

Koble til eller importere fra en ekstern database med støtte for datatypen SQL_BIGINT

Forstå virkningen av støtte for datatypen Stort tall

Vurderinger av bakoverkompatibilitet

Legge til et Stort tall-felt i en tabell

Datatypen Stort tall (åtte byte) gir deg et mye større utvalg for beregning enn datatypen Tall (fire byte). Datatypen Tall har for eksempel et område på -2^31 til 2^31-1, mens datatypen Stort tall har et utvalg på -2^63 til 2^63-1. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innføring i datatyper og feltegenskaper.

Når du legger til et Stort tall-felt i en tabell og lagrer tabellutformingen, har du effektivt aktivert datatypen Stort tall, og databasen er ikke lenger kompatibel med tidligere versjoner av Access. Før du lagrer tabellutformingen, får du en advarselsmelding i tilfelle du trenger å beholde databasen kompatibel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vurderinger av bakoverkompatibilitet.

Til toppen av siden

Forstå virkningen av støtte for datatypen Stort tall

Før du begynner å bruke datatypen Stort tall, er det svært viktig at du forstår virkningen det kan ha på Access-databasene.

Stempling av Access 2007-2016-filformatet (.accdb) til Access 2016

Oppsummert finnes det to måter du kan aktivere støtte for datatypen Stort tall på: Når du legger til et felt i en lokal tabell med datatypen Stort tall, og når du angir tilgangsalternativet Støtter datatypen Bigint for koblede/importerte tabeller. Når du aktiverer støtte for datatypen Stort tall, er det en permanent endring av databasen som ikke kan reverseres. Access viser en advarsel før du innfører endringen i hvert tilfelle.

Bak kulissene vil aktivering av datatypen Stort tall stemple Access 2007-2016 filformatet (.accdb) til Access 2016. Det å stemple et databasefilformat betyr at du har gjort en bestemt endring av filformatet, databaseversjonen økes, men ellers er filformatet uforandret. Når du prøver å åpne databasen i Access 2013 eller Access 2016, leser Access stemplet på følgende måte:

 • Hvis databaseversjonen er lavere enn 16.7, er ikke datatypen Stort tall aktivert, og du kan åpne databasen.

 • Hvis databasen er versjon 16.7 eller høyere, er datatypen Stort tall aktivert, og du kan bare åpne databasen i Access 2016.

Oppsummering av støtte for datatypen Stort tall for produktversjoner

Tabellen nedenfor oppsummerer de mulige situasjonene du kan støte på når du bruker datatypen Stort tall for ulike produktversjoner. Vær oppmerksom på at aktivering skjer når du legger til datatypen Stort tall i en tabell og lagrer utformingen eller angir alternativet for aktivering av kobling og import.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser versjonsnummeret for produktet, kan du se Hvilken versjon av Office bruker jeg?

Status for datatypen Stort tall

Produktversjon: Access 2013 og Access 2016 med versjonsnummer lavere enn 16.0.7812

Produktversjon: Access 2016 med versjonsnummer 16.0.7812 eller høyere

Aktivert

Du kan ikke åpne databasen og du får en feilmelding med en hjelp-kobling.

Hvis du vil omgå dette, kan du se «Fjerne støtte for datatypen Stort tall fra en database i Access 2007-2016-filformatet»

Du kan åpne databasen.

Lokale tabellfelt definert med datatypen Stort tall behandles som store tall.

Du kan oppdatere koblede tabeller. Hvis kolonnene tidligere ble behandlet som datatypen Kort tekst, konverteres de automatisk til datatypen Stort tall.

Ikke aktivert

Du kan åpne databasen.

Du kan oppdatere koblede tabeller. Hvis kolonnene i den koblede tabellen er basert på datatypen BigInt og ble konvertert til datatypen Kort tekst, forblir de sånn.

Databasens filversjon forblir uendret.

Du kan åpne databasen.

Du kan oppdatere koblede tabeller. Hvis kolonnene i den koblede tabellen er basert på datatypen BigInt og ble konvertert til datatypen Kort tekst, forblir de sånn.

Databasens filversjon forblir uendret.

Obs!: Datatypen Stort tall støttes ikke under noen omstendigheter med Access-filformatene (.mdb) tidligere enn Access 2007-2016-filformatet.

Finne ut om en Access-database har datatypen Stort tall aktivert

Du kan ha arvet en Access-database og vil avgjøre om datatypen Stort tall er aktivert. Du kan gjøre følgende:

Undersøke tittellinjen   Hvis databasen har blitt stemplet, vil det stå < databasenavn > (Access 2016) i tittellinjen. Ellers vil det stå < databasenavn > (Access 2007 – 2016) i tittellinjen.

Undersøk programmatisk Vise det gjeldende versjonsnummeret for databasen. Trykk på CTRL+G for å vise det umiddelbare vinduet Visual Basic, angi ?CurrentDb().Version og trykk deretter på ENTER. Hvis returverdien er lavere enn 16.7, er støtte ikke aktivert. Hvis returverdien er 16.7 eller høyere, er støtte aktivert.

Til toppen av siden

Vurderinger av bakoverkompatibilitet

Det er viktig at du forstår databasemiljøet hvis du vil opprettholde bakoverkompatibilitet med forskjellige filformater. Hvis du vil ha mer informasjon om alle Access-filformater, kan du se Hvilket Access-filformat bør jeg bruke?

Her er tre alternativer du kan overveie.

Opprettholde det gjeldende filformatet for det delte databasemiljøet

Hvis du vil opprettholde det gjeldende filformatet for det delte databasemiljøet med databaser i Access 2007-2016-filformatet (.accdb) og tidligere filformater (.mdb), gjør du følgende:

Legge til datatypen Stort tall i en database i Access 2007-2016-filformatet

Hvis du vil legge til datatypen Stort tall i en database i Access 2007-2016-filformatet (.accdb), gjør du følgende:

 1. Åpne databasen i Access 2016 (16.0.7812 eller høyere).

 2. Aktiver datatypen Stort tall for kobling til og import av operasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velg innstillinger for hvordan data vises og lagres i databasen.

 3. Oppdater de koblede tabellene ved hjelp av Administrere koblet tabell (Velg Eksterne Data > Administrere koblet tabell, velg de relevante tabellene, og velg deretter OK).

  ELLER

  Legg til et felt med datatypen Stort tall i en tabell, og lagre tabellutformingen.

Felt som har datatypen Kort tekst vil da konverteres til datatypen Stort tall.

Fjerne støtte for datatypen Stort tall fra en database i Access 2016-filformatet

Du kan ikke åpne en database i Access 2016-filformatet fra versjoner av Access før Access 2016. Gjør følgende for å omgå problemet:

 1. Opprett en ny database i 2007-2016-filformatet, og kontroller at støtte for datatypen Stort tall for kobling til og import av operasjoner ikke er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi brukeralternativer for den gjeldende databasen

 2. Importer objektene du vil bruke i den nye databasen, fra den opprinnelige databasen.

 3. Koble til tabellene i den nye databasen fra den opprinnelige databasen.

Felt som har datatypen Stort tall vil da konverteres til datatypen Kort tekst, og den nye databasen er bakoverkompatibel med alle Access 2007-2016-filformater (.accdb).

Til toppen av siden

Velg mellom 64-biters- eller 32-bitersversjon av Office

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×