Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å bli med på et nettmøte i Skype for Business

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Som regel trenger du bare å velge møtekoblingen i kalenderen og trykke Enter for å bli med i et Skype for Business-møte. Noen ganger må du imidlertid bli med i møtet på en annen måte. Bruk et tastatur og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows for å bli med i møter direkte fra Skype for Business.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du finner mer informasjon om hurtigtaster i Hurtigtaster for Skype for Business.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Bli med i et nettmøte

I Møter-visningen i Skype kan du se en liste over dagens møter. Du kan bli med i Skype-møter rett fra Møter-fanen.

Tips!: Skjermleserens standardvirkemåte er å redusere volumet på andre lydkilder mens skjermleseren kjører. Dette betyr at volumet i Skype for Business-samtaler og -møter kan bli for lavt til at du hører bra. Slå av denne innstillingen ved å trykke Windows-logotasten+I for å åpne Windows-innstillinger, skrive Skjermleser i søkeboksen og trykke Pil ned til du hører «Skjermleserinnstillinger». Trykk Enter og deretter Tab til du hører «På, reduser volumet i andre apper når Skjermleser kjører, vekslebryter». Trykk så mellomrom for å slå innstillingen på eller av.

 1. Trykk Tab-tasten i Skype for Business-hovedvinduet til du hører «Kontakter», «Samtaler», «Chatterom» (bare tilgjengelig for noen Skype for Business-kontoer), «Telefon» eller «Møter». Hva du hører er avhengig av hvilken fane som er valgt.

 2. Trykk høyre eller venstre piltast til du hører «Møter» og trykk så Enter. Møter-fanen åpnes.

 3. Trykk Tab til du hører «I dag». Trykk Pil ned for å gå gjennom listen over dagens møter. Du hører tidspunktet og emnet for et møte når du blar gjennom dem.

 4. Trykk Enter for å bli med i møtet som er merket.

 5. Hvis dialogboksen Koble til møtelyd åpnes, velger du lydalternativet du foretrekker, og trykker Enter.

 6. Hvis du ikke er møtearrangør, kan det hende at mikrofonen din dempes automatisk når du blir med i et møte. Opphev dempingen av mikrofonen ved å trykke Windows-logotasten+F4 eller trykke Tab til du finner knappen Opphev demping, og trykk Enter.

 7. Følgende alternativer er tilgjengelige i løpet av møtet:

  • Trykk Ctrl+W for å starte en chat, og skriv inn en melding. Trykk Enter for å sende meldingen.

  • Trykk Ctrl+Skift+Enter for å starte en video.

  • Du demper høyttaleren ved å trykke Windows-tasten + F4.

  • Trykk Alt+V for å legge til deltakere. Vinduet Inviter med navn eller telefonnummer åpnes. Skriv inn kontakten og trykk Enter.

  • Trykk Ctrl+Skift+D for å åpne det numeriske tastaturet. Du hører «Skype-anrop ut».

  • Trykk Tab til du hører «Del innhold-knapp» og trykk Enter for å dele innhold slik som skjermen eller PowerPoint-lysark.

  • Hvis du vil ha tilgang til flere alternativer, som å ta opp samtalen, trykker du Tab til du hører «Flere alternativer-knapp» og deretter Enter.

Avslutte et nettmøte

 1. Trykk Alt+Q for å gå ut av nettmøtet. Dialogen Hvordan var kvaliteten på samtalen? åpnes. Trykk Esc for å lukke dialogen.

 2. Fokuset flyttes til Samtale-vinduet. Hvis du vil bli med i samtalen igjen, trykker du Tab til du hører «Bli med i Skype-møte igjen-knapp» og deretter Enter. Dersom du ikke vil bli med i samtalen igjen, trykker du Esc for å lukke Samtale-vinduet.

Se også

Bruke en skjermleser til å foreta eller motta et anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å legge til folk i kontaktene dine i Skype for Business

Tastatursnarveier for Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre møtet mer tilgjengelig med Skype for Business

Bruk Skype for Business for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å bli med i et nettmøte.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du finner mer informasjon om hurtigtaster i Hurtigtaster i Skype for Business.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Bli med i et møte fra Møter-visningen

I Møter-visningen i Skype kan du se en liste over dagens møter. Du kan også bli med i Skype-møter rett fra Møter-fanen hvis møtet arrangeres av noen i selskapet ditt.

Tips!: Hvis du ikke logget av Skype for Business for Mac forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten at du må logge deg på.

 1. For å slå på VoiceOver trykker du Kommando+F5.

 2. Trykk Kontroll+Tilvalg+Skift+Pil ned i Skype for Business for Mac-hovedvinduet for å åpne hovednavigasjonsgruppen.

 3. Trykk på Tab til du hører «Møter, valgt, veksleknapp», og trykk deretter på Kontroll+Tilvalg+Mellomrom.

 4. Trykk Tab til du hører «Møter, tabell» og trykk Kontroll+Tilvalg+Pil høyre for å gå gjennom listen over møter. Du hører tidspunktet og emnet for et møte når du velger det.

 5. Trykk mellomrom for å bli med i møtet som er merket.

Tips!: Det kan hende at mikrofonen din dempes automatisk når du blir med i et møte. Opphev dempingen av mikrofonen ved å trykke Tab til du hører «Dempet, Opphev demping-knapp» og trykk Kontroll+Tilvalg+Mellomrom.

Avslutte et nettmøte

Trykk Kommando+W for å forlate et møte.

Se også

Bruke en skjermleser til å foreta eller motta et anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å legge til folk i kontaktene dine i Skype for Business

Hurtigtaster i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finn ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Skype for Business med VoiceOver, den innebygde skjermleseren for iOS, for å bli med i et nettmøte.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Brukergrensesnittelementene du ser i Skype for Business varierer etter møtetype.

I dette emnet

Bli med i et møte

 1. Åpne Skype for Business og logg på hvis nødvendig.

  Tips!: Hvis du ikke logget av Skype for Business forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten at du må logge på. Hvis du vil ha hjelp med pålogging, kan du se Grunnleggende oppgaver med skjermleser med Skype for Business.

 2. Sveip til høyre til du hører «Møter-knapp» og trykk deretter to ganger på skjermen.

 3. I Møter-listen sveiper du til høyre til du hører møtet du vil bli med i. VoiceOver leser opp møtedetaljene og om det er et Skype-møte. Trykk to ganger på skjermen. Vinduet med møtedetaljene åpnes. Du hører: «Møter, tilbake-knapp».

  Tips!: Dersom du må åpne Outlook-kalenderen for å finne møtet, sveiper du til høyre til du hører «Åpne kalender» i Møter-listen, og trykker to ganger på skjermen. Gå til Enkle oppgaver med en skjermleser i Outlook-kalenderen for instrukser om hvordan du leser møteinvitasjoner.

 4. Når du er i møtedetaljervinduet, sveiper du til høyre til du hører «Bli med i møtet-knappen» og trykker deretter to ganger på skjermen. Du er nå med i møtet, og fokuset flyttes til møteskjermen.

 5. Mikrofonen din dempes automatisk når du blir med i møtet, med mindre du er den som holder møtet. Sveip til høyre til du hører «Merket, lyd er dempet-knappen», og trykk to ganger på skjermen for å oppheve dempingen av mikrofonen.

 6. Følgende alternativer er tilgjengelige i løpet av møtet på møteskjermen:

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører «Vis chat-knapp» og trykk deretter to ganger på skjermen for å starte en chat.

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører «Video er slått av-knapp» og trykk deretter to ganger på skjermen for å starte en video.

  • Hvis du vil dempe høyttaleren, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Merket, valgt høyttaler er slått på». Trykk deretter to ganger på skjermen.

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Legg til-knapp», og trykk to ganger på skjermen for å legge til deltakere.

  • For å åpne det numeriske tastaturet, sveip til venstre eller høyre til du hører: «Numerisk tastatur-knapp», og trykk to ganger på skjermen.

  • Dersom du vil ha tilgang til flere alternativer, som for eksempel å vise en PowerPoint-presentasjon (hvis du er møtepresentatør) eller sette samtalen på vent, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «Flere alternativer-knapp» og trykker to ganger på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil ha, og trykk to ganger på skjermen.

Forlate et møte

 1. For å avslutte møter sveiper du til høyre eller venstre til du hører «Legg på-knappen» på møteskjermen og trykker to ganger på skjermen. Fokuset går til møtechat-skjermen.

 2. Gå tilbake til Møter-listen, sveip til venstre til du hører «Tilbake-knapp» og trykk deretter to ganger på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å foreta eller motta et anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å legge til folk i kontaktene dine i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finn ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Skype for Business for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, for å bli med i et nettmøte.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Bli med i et nettmøte

 1. Åpne Skype for Business for Android og logg på hvis nødvendig.

  Tips!: Hvis du ikke logget av Skype for Business forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten at du må logge på. Hvis du vil ha hjelp med pålogging, kan du se Grunnleggende oppgaver med skjermleser med Skype for Business.

 2. Sveip til høyre til du hører «Vis møteliste» og trykk deretter to ganger på skjermen.

 3. I Møter-listen sveiper du til høyre til du hører møtet du vil bli med i. TalkBack leser opp møtedetaljene og at det er et nettmøte. Trykk to ganger på skjermen. Vinduet med møtedetaljene åpnes. Du hører: «Skype for Business».

  Tips!: Dersom du må åpne Outlook-kalenderen for å finne møtet, sveiper du til høyre til du hører «Åpne kalender», og trykker to ganger på skjermen. I kalenderen drar du en finger nedover skjermen til du hører møtet, og trykker så to ganger. Gå til Enkle oppgaver med en skjermleser i Outlook-kalenderen for instrukser om hvordan du leser møteinvitasjoner.

 4. Når du er i møtedetaljervinduet, sveiper du til høyre til du hører «Bli med i møtet» og trykker deretter to ganger på skjermen. Du hører: «Skype for Business». Nå er du med i møtet.

 5. Mikrofonen din dempes automatisk når du blir med i møtet, med mindre du er den som holder møtet. Sveip til høyre til du hører «Merket, lyd er dempet, bytt» og trykk to ganger på skjermen for å oppheve dempingen av mikrofonen.

 6. Følgende alternativer er tilgjengelige i løpet av møtet:

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører «Chat-knapp» og trykk deretter to ganger på skjermen for å starte en chat.

  • Hvis du vil starte en video, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ikke merket, forhåndsvisningsvideo er av, bytt». Trykk deretter to ganger på skjermen.

  • Hvis du vil dempe høyttaleren, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Merket, høyttaler, bytt.» Trykk deretter to ganger på skjermen.

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Legg til deltaker-knapp», og trykk to ganger på skjermen for å legge til deltakere.

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører «Vis numerisk tastatur og talemelding-knapp» og trykk deretter to ganger på skjermen for å vise det numeriske tastaturet og talemeldinger.

  • Dersom du vil ha tilgang til flere alternativer, som for eksempel å vise en PowerPoint-presentasjon eller sette samtalen på vent, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «Flere alternativer-knapp» og trykker to ganger på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil ha, og trykk to ganger på skjermen.

Avslutte et nettmøte

 1. For å gå ut av et nettmøte sveiper du til høyre til du hører «Avslutt samtale, knapp».

 2. Trykk to ganger på skjermen. Du hører: «Samtale avsluttet». Fokuset går tilbake til samtaleskjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å foreta eller motta et anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å legge til folk i kontaktene dine i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finn ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×