We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Denne artikkelen gjelder for Microsoft Dynamics NAV for alle land og alle språkinnstillingene.

Symptomer

Samleoppdateringen etterkalkulering inkluderer en oppdatering som retter opp 44 etterkalkulering problemer i forbindelse med Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 og Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.

Etterkalkulering samleoppdateringen for Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 og Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 tilgjengelig i Microsoft Knowledge Base-artikkelen (KB2781950) er en forutsetning for denne utgivelsen.

Følgende objekter er inkludert i angitte fob- og txt-filer Adresseringsversjonen W1:

 • Tabellen 36,38, 83, 339, 5802, 5820

 • Rapporten 1001 1002, 5802, 5848, 5855, 5899, 99001025

 • Kodeenhet 22, 5802, 5816, 5847, 5895, 6620, 7320

Changelog følgende filer er inkludert:

 • R2_Changelog.txt – changelog-fil som beskriver endringer av både første etterkalkulering beregnet verdi (KB2781950) og samleoppdateringen for andre etterkalkulering i programmet sammenlignet med Dynamics NAV 2009 R2-versjonen. Fortrinnsvis brukes av disse kjører RTM-versjonen og ønsker for å ta en del av begge etterkalkulering samleoppdateringer på en reise.

 • R2_IC1_Changelog.txt – changelog-fil som beskriver endringer av denne andre samleoppdatering i forhold til Dynamics NAV 2009 R2 første etterkalkulering samleoppdateringen (KB2781950) allerede brukt-programmet.

Oppløsning

Problemer som er løst i denne samleoppdateringen

Listen nedenfor viser til publiserte artikler i Knowledge Base (KB) og interne referanser. (Kan brukes når du kontakter kundestøtte).

KB

Intern referanse-ID

Tittel

Ingen KB-artikkel

PS 57602

Kostbeløp (forventet) (T.val), tilbakeføres feilaktig ved Angre levering.

Ingen KB-artikkel

PS 57299

Bruk på på salgsordrelinjen der innkommende il gjenstående antall < utgående il

2405102

217035

Lagerverdi er null med enhetskosten for fakturaen rabatten oppdateringer og feltene for siste kjøpspris/prod.kost på varekortet

2845156

323184

Kostbeløp (forventet) er feil i delvis fakturert mva-posten når kilden til kostnadene er tilordnet flere varegebyrer

2792002

341004

Bokfører en kjøpsfaktura for varen gebyr på S-frakt og bruke frakten på en følgeseddel som resulterer i "Kostbeløp (Non-kost.)" oppdaterer men ikke relatert "Kostbeløp (Non-kost) (TILL.VAL)

2879153

339266

Utligningsforslag - delvis løst programmer laget for gjennomsnittskosten for varen.

2813781

343200

Feil vurdering datoer endres når gjennomsnittlig elementet har flere avgang mot samme vare. Rekkefølge

Ingen KB-artikkel

353055

Redusere kjørselen Juster kostverdi-vareposter for ytelse etter hurtigreparasjonen 343200 | 346673

2874959

346855

HF fra 245349 (del av etterkalkulering samleoppdatering) fører til at R1002 å fjerne T5811 og vise postene i rapporten, men verdien poster som ikke er avstemt med Finans.

2763255

241424

Kjører CU5895 gjennom NAS er ikke tillatt siden dialogvinduet kjøres

2874961

343656

Juster kost overflyt i VSTF 267677 (del av etterkalkulering samleoppdatering) feil, gjennomsnitt etter vare og overføringer ikke behandlet som unntak for oppfølging

2880682

344033

Produsert vare med Standard kostpris, viser kostnad-Amonut (faktisk) avvik av +/-0, 01..0, 02 til definerte standardkostnad

Ingen KB-artikkel

352069

Lager rapporten Lagerverdisetting null antall, men en verdi.

Ingen KB-artikkel

352593

Redusere justere kostnader ytelse med gjennomsnittlig kost og mange lagerføringsenheter, lagerføringsenheter

Ingen KB-artikkel

352536

Lager rapporten Lagerverdisetting null antall, men en verdi.

Ingen KB-artikkel

357121

Etter implementeringen av endringene foretatt TFS 349084 ytelsen for kjørselen Juster kostverdi-er vareposter 5 ganger tregere.

2829782

349805

R1001 ikke inneholder forventede kostnader for varen (NAV 2013 ble korrigert med TFS 344286)

2980142

354346

R1001 inneholder ikke "Forventet kostnad inkludert" linje for en bestemt vare

Ingen KB-artikkel

343727

RTC: Sum "lager kostnader postert til finans" mangler informasjon i rapporten 1002 i alternativet RTC (klassisk fungerer som forventet)

2523479

252682

'Avgang' og 'As for dato' kolonner på Lagerverdisetting - via-rapport (R5802) er ikke riktig etter at bare utdataene for en produksjonsordre

2786792

282849

Rapporten 5802 - lager Lagerverdisetting-via rapport inneholder en blanding av forventet og fakturerte kostnader.

2689150

306899

Lagerverdisetting - via rapporten 5802 viser feil utdata på RTC etter flere oppføringer for avgang per produksjonsordre har revaluert

2786792

311376

Revaluering av lager Lagerverdisetting via rapporten 5802 Classic/RTC - forårsaker feil tallene i rapporten.

2711751

318341

Lagerverdisetting - via rapport 5802 har feil 'kost bokført i Finans' beløp bare på RTC etter revaluere avgang

2786792

319826

Rep 5802 klassisk + RTC: Forbruk er tilbakeført. Inngående forbruk er deretter revaluert. Gjør Prod.order til å vise verdier i perioden etter revaluering i rapporten

2786792

323610

Rapportere 5802 RTC - totalbeløpet i kost bokført i finans er forskjellig i sammenlignet med klassisk RTC-rapport

2786792

327534

Rapporten 5802 viser alle ferdig Prod.order selv om de ikke har posteringer/verdier innenfor valgte Start- og sluttdato, etter tid vil det være en loooong liste.

2786792

326574

Rep 5802 - Lagerverdisetting - via, revaluering av lageravgang, forventet kostnad bringer feil åpningssaldo i rapporten

2786792

330586

Rapporten 5802 - forventet kostnad på utdata revaluert i periode 2, mens utdata faktureres senere i periode 1

2786792

336592

Rapportere 5802 RTC - kostnader postert til finans-kolonnen er feil

2786792

336376

Rapporten 5802, Prod.order, mangler i rapport (eller er unøyaktig) i periode 2, når utdata er gjort i forventet kostbeløp i periode 1 og avgang som er fakturert i periode-3

2786792

340491

Rapporten 5802 - kost bokført i Finans feil etter implementering av VSTF 336376

2786792

341917

Rapporten 5802, startsaldo feil i periode-3 når det delvise utdata til forventet kostnad i periode 1 og periode-3. Utdata som er fakturert i perioden 4

2908944

354375

Rapporten 5802 - lager Lagerverdisetting-via rapport "som-av" startsaldo samsvarer ikke med sluttsaldoen "som-av" fra forrige periode. Utdataene er utelukket

2796454

340461

Rapportere 5848 - kostandeler - viser feil når salg retur/kreditnotaen er bokført.

2815558

343766

Aksjer analyse rapport (R-5848) viser feil verdi når delvis revaluering er fullført

2406355

208111

Opprett navn på et øyeblikk på Implementer endringer i standardkost rapporten utløsere feilmelding om at det ikke finnes i 2009 SP1

Ingen KB-artikkel

353129

Standardkost-forslag har problemer med å implementere Standard kostpris endringer handlingen i denne prosessen kan kjøres mer enn én gang og resultatet i duplisert revalueringskladden linjer og duplisere verdipostene for revaluering Hvis bokført

Ingen KB-artikkel

207929

Rapportere 5899 ytelsesproblemer (nøkkel forslag)

Ingen KB-artikkel

349084

Med den etterkalkulering samleoppdateringen implementert i en 2009.R2. RTM, varegebyr ikke registrert på riktig måte når gjennomsnittlig etter vare (gjennomsnittlig Gj.snittskost = element) er brukt og er overføringer mellom lokasjoner

Ingen KB-artikkel

355655

Kode optimalisering på grunn av funksjonen IsAvgCostException i tabellen 5802

2980151

355737

Gjennomsnittlig kost er feilaktig varekost justert noe lager verdien <> 0 når du lager = 0

2901572

351452

Du får feilmeldingen "Du kan ikke revaluere individuelle vareposter for varer som bruker lagermetoden Gjennomsnitt" når du velger en varepost for kjøp å revaluere i feltet Utlignings-feltet i revalueringskladden for en vare med gjennomsnittskost

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis du oppstår et problem å laste ned, installere denne hurtigreparasjonen, eller har andre tekniske spørsmål, kontakter du-partneren din eller, hvis registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny kundestøtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan også kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for bestemte telefonnumre i landet. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/support/support-news/support_telephoneKunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/NAV/support/support-news/global_support_contacts_engI spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for alle ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Hvordan du får tak i hurtigreparasjonen for Microsoft Dynamics NAV eller oppdatere filer

Når du ber om en hurtigreparasjon fra Microsoft Dynamics NAV, sendes en hyperkobling for deg i en e-postmelding.


E-postmeldingen inneholder en hyperkobling og et passord. Du kan bruke hyperkoblingen til å laste ned Microsoft Dynamics NAV-hurtigreparasjonen eller oppdateringsfiler. Når du klikker hyperkoblingen, åpnes dialogboksen Nedlasting av filer – Sikkerhetsadvarsel . Du blir deretter bedt om å kjøre, lagre eller avbryte nedlastingen.


Hvis du klikker Kjør, vil filene starte nedlastingen og utpakkingen. Du må angi en mappe for de nye filene, og angi passordet.


Hvis du velger Lagre, må du angi en bane for å lagre den komprimerte filen. Når du åpner filen som du lagret, blir du bedt om å angi en bane til filene. Deretter må du oppgi passordet som er oppgitt i e-postmeldingen.


Hvis du velger Avbryt, stopper nedlastingen.

Filinformasjon

Den globale versjonen av denne samleoppdateringen har filattributtene (eller senere filattributter) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, kan du bruke kategorien tidssone under dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

Plattform

Etterkalkulering av samleoppdatering 2 for microsoft dynamics nav 2009 r2.exe

Ikke tilgjengelig

1,492,480

29-Oct-2014

17:40

x86

Hvordan du installerer samleoppdateringen

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil installere denne samleoppdateringen:

 1. Åpne Objektdesigner.

 2. Ta en sikkerhetskopi av de involverte objektene i databasen i tilfelle noe går galt. Du trenger ikke sikkerhetskopien som sådan for oppdateringen:

  1. Merk objektene (eller du kan gjøre dette for hvert objekt separat).

  2. Klikk fil, og klikk deretter Eksporter.

  3. Skriv inn et filnavn.

  4. Klikk Lagre.

 3. Eksporter språk (Hvis du bruker mer enn ett språk, må du gjenta denne fremgangsmåten for hver av dem):

  1. Merk objektene (eller Eksporter språk for hvert objekt separat).

  2. Klikk Verktøy, klikk Språkmodulog deretter Eksporter.

  3. Skriv inn et filnavn.

  4. Velg et språk (oppdateringen inneholder ENU, så det ikke er nødvendig å eksportere ENU).

  5. Klikk på Ok.

 4. Import etterkalkulering samleoppdateringen:

  1. Hvis kunden bruker funksjonaliteten som ble lagt til i lokaliseringsprosessen eller deg til objekter som er involvert, må du legge til denne funksjonen nå.

  2. Kompilere de importerte objektene.

 5. Importer språk (Hvis du bruker mer enn ett språk, må du gjenta denne fremgangsmåten for hver av dem):

  1. Merk objektene (eller importere språk for hvert objekt separat).

  2. Klikk Verktøy, klikk Språkmodul, og klikk deretter Importer.

  3. Velg språkfilen du opprettet i trinn 3.

  4. Klikk Ja for å bekrefte.

Feltet utgående post oppdateres i tabellen 339 "Vareutligningspost"

Nytt felt ble lagt til i tabellen 339 "vareutligningspost":

5805 "utgående post er oppdatert"-feltetDette feltet brukes internt av kjørselen Juster kostverdi-vareposter og angir at kostnaden av relaterte utgående vareposten er allerede oppdatert. Hvis feltet er valgt, vil kostnaden justering rutine ikke prøve å oppdatere eventuelle tidligere relaterte utgående postene. Dette forbedrer systemets ytelse ved kostjustering over vareposter med lang historikk for programmet.

Forutsetninger

Du må ha én av de følgende programmene installert for å bruke denne samleoppdateringen:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Krav om omstart

Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, datamaskinen på nytt etter at du installerer samleoppdateringen.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Hvis du vil ha mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare

Obs! Dette er en "RASKT PUBLISERE" artikkel opprettet direkte fra innenfor organisasjonen Microsoft Kundestøtte. Informasjonen i dette dokumentet tilbys som-er som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten i å gjøre den tilgjengelig materialene kan inkludere typografiske feil, og den kunne bli revidert når som helst uten varsel. Se Vilkårene for Bruk for andre hensyn.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×