Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Det kan bli en utfordring å vite hvem som er tilgjengelig for å arbeide på prosjektet når du arbeider på tvers av flere prosjekter.

Hvis du tilordner de samme personene til flere prosjekter eller bruker delte ressurser i prosjektet, hjelper det å kombinere all ressursinformasjon i én enkelt sentral fil kalt ressursutvalg. Ressursutvalget er også nyttig for å identifisere tildelingskonflikter og vise tidstildeling for hvert prosjekt.

Opprette et ressursutvalg

Obs!: Hvis du bruker Project Professional og ressursene finnes i organisasjonens ressursutvalg for virksomheter, trenger du ikke å opprette et nytt ressursutvalg. Se Legge til ressurser i virksomhetsressursutvalget for mer informasjon.

 1. Åpne Prosjekt, klikk Tomt prosjekt > Ressurs-fanen .

 2. Klikk pilen ved siden av Team Planner, og klikk Ressursliste.

 3. Klikk Legg til ressurser , og importer eksisterende ressursinformasjon.

Hvis du vil skrive inn informasjon om nye personer, klikker du Arbeidsressurs og legger til ressursnavn og detaljer.

Legg til ny personressurs

Obs!: Hvis du bruker Project Professional med Project Server, får du tilgang til virksomhetsressursene. Hvis du vil lære mer om Project-versjoner, kan du se Sammenligning av prosjektversjoner. Virksomhetsressurslisten administreres vanligvis av en administrator, og hver prosjektleder kan legge til disse ressursene i prosjektene sine.

Når du har opprettet et delt ressursutvalg, kommer informasjonen for hvert delte prosjekt fra dette ressursutvalget, og all informasjon som tildelinger, kostnadssatser og tilgjengelighet er på denne sentrale plasseringen.

Bruk ressursutvalget

 1. Åpne ressursutvalgsprosjektet.

 2. Åpne prosjektet som skal dele ressurser fra utvalget, og klikk Ressursutvalg > ressursutvalg > Del ressurser.

  Åpne Del ressurser fra ressursutvalget

 3. Klikk Bruk ressurser, og klikk ressursutvalgsprosjektet du åpnet i trinn 1, i Fra-boksen .

  Alternativer i dialogboksen Del ressurser

 4. Klikk Utvalget har forrang hvis du vil at informasjon i ressursutvalget skal overstyre eventuell motstridende informasjon fra ditt (deleprosjekt).

  Eller

  Klikk Del hvis du vil at informasjon i prosjektet skal overstyre eventuell motstridende informasjon fra ressursutvalget.

 5. Klikk på OK.

  Nå kan du bruke ressursene for prosjektet. Eventuelle ressurser i prosjektet legges automatisk til i utvalget.

 6. Hvis du vil se listen over delte ressurser, klikker du Aktivitet> Gantt-diagram > ressursliste.

  Ressursliste

Arbeide med informasjon om ressursbruk

Du kan vise og oppdatere ressursutvalgfilen fra gjeldende prosjekt (delt fil ). Det er god praksis å oppdatere og vise ressurser regelmessig for å få den nyeste informasjonen om tildelinger og dens innvirkning på prosjektene dine.

Obs!: Hvis du vil redigere en ressursutvalgfil direkte, må du ha lese-/skrivetilgang til filen. Ellers kan du bare vise ressursbruk og gjøre endringer i prosjektets ressurser.

 1. Åpne prosjektet delt fil.

 2. Klikk Åpne ressursutvalg i boksen som vises, for å se tildelinger på tvers av alle delte filer. Dette åpner ressursutvalget som en skrivebeskyttet fil.

 3. Hvis du vil se tildelinger på tvers av prosjekter som deler ressursutvalget, klikker du Aktivitet > Gantt-diagram > Ressursbelegg

  Vise ressursbruk

  Tips!: Ressursnavn som vises i rødt, angir ressursen over tildelingen.

  Du kan oppdatere med nye ressurser, oppdatere total planlagt og arbeidsinformasjonen. Finn ut mer om hvordan du tilordner personer til aktiviteter.

 4. Når du har gjort noen oppdateringer, klikker du Ressursutvalg> >Oppdater ressursutvalg

  Oppdater ressursutvalget etter redigering av ressurser i prosjektfil

  Tips!: Hvis Oppdater ressursutvalg ikke er tilgjengelig fra prosjektet, kan det hende du har åpnet ressursutvalgfilen i lese-/skrivemodus. Lukk og åpne ressursutvalget på nytt i lesemodus.

Stopp deling av ressurser

Hvis prosjektet deler ressurser fra et ressursutvalg eller fra en annen prosjektfil, kan du koble det fra den andre filen. Ressurser med tildelinger i prosjektfilen forblir i prosjektet etter at filen er koblet fra ressursutvalget eller en annen prosjektfil, men de andre ressursene fra ressursutvalget eller en annen fil er ikke lenger tilgjengelige.

Obs!: Vanligvis vil du ikke at aktivitetstildelingene skal beholdes i ressursutvalg etter at du har koblet fra delt fil. Tildelinger beholdes imidlertid hvis du kobler den delte filen fra ressursutvalget når ressursutvalget ikke er åpent, eller hvis du ikke lagrer ressursutvalget etter at du har koblet fra den delte filen. Hvis du vil fjerne de beholdte tildelingene fra utvalget, kobler du den delte filen fra ressursutvalgfilen, og all aktivitetstildelingsinformasjon slettes fra ressursutvalget uten at det påvirker den tidligere delte filen. Hvis det allerede finnes gjenværende aktiviteter i ressursutvalget, kobler du den delte filen til ressursutvalget og kobler den fra på nytt.

Koble den aktive delingsfilen fra ressursutvalget

Du kan koble den aktive prosjektfilen fra ressursutvalget eller en annen fil som den er koblet til og dele ressurser med.

 1. Åpne ressursutvalget som inneholder ressursene du deler.

 2. Klikk Åpne ressursutvalget for å lese/skrive i dialogboksen Åpne ressursutvalg, slik at du kan endre ressursinformasjon. Husk at åpning av utvalget med lese-/skrivetillatelse hindrer andre i å oppdatere utvalget med ny informasjon.

 3. Åpne prosjektet.

 4. Velg ressurs - > ressursutvalg > del ressurser

 5. Klikk Bruk egne ressurser, og klikk deretter OK.

 6. Lagre begge prosjektfilene.

Mer informasjon om ressursutvalg

Et ressursutvalg gjør det enklere for deg å administrere personer eller utstyr som er tilordnet aktiviteter i mer enn én prosjektfil. Ressursutvalget sentraliserer ressursinformasjon, for eksempel ressursnavnet, kalenderen som brukes, ressursenheter og kostnadssatstabeller.

Hvert prosjekt som bruker ressurser fra ressursutvalget, kalles en delt fil.

Tips!: Opprett en ny (separat) prosjektfil bare for ressursinformasjon. Dette vil gjøre det enklere for deg å behandle ressursinformasjon og aktivitetstildelinger mellom de delte filene og ressursutvalget.

Før og etter opprettelse av ressursutvalg

Knapp Før et ressursutvalg opprettes, inneholder hvert prosjekt sin egen ressursinformasjon. Noe av denne informasjonen kan overlappe eller komme i konflikt med informasjon om de samme ressursene som brukes i andre prosjekter.

Knapp Når et delt ressursutvalg er opprettet, kommer ressursinformasjonen i hvert prosjekt fra det ene ressursutvalget. Tildelingsinformasjon, i tillegg til kostnadssatser og tilgjengelighet for alle ressurser, befinner seg på ett sentralt sted.

Knapp Det er også enklere å se ressurs overallokeringer forårsaket av motstridende tildelinger på tvers av mer enn ett prosjekt.

Noen av de neste trinnene

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×