We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

INTRODUKSJON

Kumulativ oppdatering 3 (CU3) inneholder hurtigreparasjoner for Microsoft Dynamics AX 2012 som ble fast etter utgivelsen av Microsoft Dynamics AX 2012. Denne kumulative oppdateringen gjelder for både Microsoft Dynamics AX 2012 (6.0.947.0) og Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack 1 (6.0.1108.0). Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du får tak i den kumulative oppdateringen og om problemene som er løst i den kumulative oppdateringen.

Obs! Build-nummeret for denne kumulative pakken er 6.0.1108.670. Før du installerer denne kumulative oppdateringen, anbefaler vi at du lese produktmerknadene for Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3 nøye.

Hvis du vil ha mer informasjon

Denne artikkelen inneholder tidlig informasjon om hurtigreparasjoner som er utgitt av Microsoft. Derfor kanskje KB-artikkelen henvises til ennå ikke tilgjengelig. KB-artikkel, gir hvis tilgjengelig, mer detaljert informasjon om problemet, oppløsningen og tilgjengeligheten for hurtigreparasjonen. Hvis KB-artikkelen ikke er tilgjengelig, kan du likevel be om hurtigreparasjonen ved å kontakte kundestøtte.

Obs! Denne kumulative oppdateringen inneholder alle reparasjonene som er beskrevet i Kumulativ oppdatering 2 og 1 for kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics AX 2012.
Hvis du vil ha mer informasjon om kumulativ oppdatering 2 for Microsoft Dynamics AX 2012, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

2606916 kumulativ oppdatering 2 for Microsoft Dynamics AX 2012Hvis du vil ha mer informasjon om kumulativ oppdatering 1 for Microsoft Dynamics AX 2012, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

2579565 kumulativ oppdatering 1 for Microsoft Dynamics AX 2012

Landsspesifikke oppdateringer som følger med i kumulative oppdateringen 3 for Microsoft Dynamics AX 2012

Denne kumulative oppdateringen inneholder følgende landspesifikke oppdateringer for Microsoft Dynamics AX 2012:

KB-nummer

Forskriftsmessig funksjonen i land-spesifikk oppdatering

Gjeldende land eller region

Koble til den tekniske beskrivelsen

2670239

En landspesifikke-oppdatering er tilgjengelig for å oppdatere mva-rapporten for Østerrike for Microsoft Dynamics-AXBUG #: 37871 (AXSE)

Østerrike

Ikke tilgjengelig

2678255

En land-spesifikk oppdatering er tilgjengelig for den østerrikske årlige mva-rapporten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38901 (AXSE)

Østerrike

Ikke tilgjengelig

2651908

En land-spesifikk oppdatering er tilgjengelig for innenlandske mva-transaksjoner-rapporten i Italia i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33520 (AXSE)

Italia

(ITA) Rapport for innenlandske mva-transaksjoner

2655441

En land-spesifikk oppdatering er tilgjengelig for elektroniske fakturaer ved Internett (CFDI) i Mexico i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35850 (AXSE)

Mexico

Land-spesifikk oppdatering for Mexico – elektronisk faktura

2628415

En land-spesifikk oppdatering er tilgjengelig for endringer i 349 spansk mva-rapporten i Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 og Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35630 (AXSE)

Spania

Landsspesifikke oppdateringer for Spania

2640481

En landspesifikke-oppdatering er tilgjengelig for å overholde spør betaling loven i Spania i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33858 (AXSE)

Spania

Ikke tilgjengelig

2653463

En land-spesifikk oppdatering for Spania er tilgjengelig for rapport 340 i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 og Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37155 (AXSE)

Spania

Landsspesifikke oppdateringer for Spania

2659008

En land-spesifikk oppdatering for Spania er tilgjengelig for rapport 347 i Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 og Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36565 (AXSE)

Spania

Landsspesifikke oppdateringer for Spania

2636555

En land-spesifikk oppdatering er tilgjengelig for sertifisering Thai omsetning avdeling i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 32872 (AXSE)

Thailand

Land-spesifikk oppdatering for Thailand (engelsk)
Land-spesifikk oppdatering for Thailand (Thai)

Hurtigreparasjonene som følger med i kumulative oppdateringen 3 for Microsoft Dynamics AX 2012

Kumulativ oppdatering 3 inneholder hurtigreparasjonene som er beskrevet i følgende tabell:
Hurtigreparasjoner for programmer

KB-nummer

Beskrivelse

Bane for området

2688854

Bilagsnumre hoppes over når du oppretter flere linjer økonomijournaler fra LedgerGeneralJournal-tjenesten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38364 (AXSE)

\AIF

2702023

Når du oppdaterer UTC dato klokkeslett-felt ved hjelp av en tjeneste, vil oppdateringen mislykkes. Feil #: 41729 (AXSE)

\AIF

2704279

Du kan ikke lagre en forhandler som inneholder en ansatt for alle numeriske adressen adressebok-IDen. Feil #: 42708 (AXSE)

\AX Retail\Headquarters

2690581

Stoppe funksjonaliteten til preTriggerResult (ContinueOperation = USANN) flagg virker ikke i Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail.BUG #: 38218 (AXSE)

\AX Retail\Plug-ins

2690582

Når du legger til et egendefinert felt POS Rutenettoppsett for produkt i Microsoft Dynamics AX 2012 for detaljhandel, er endringen ikke overført til Salgsstedet på riktig måte. Feil #: 38229 (AXSE)

\AX Retail\POS

2690589

Etiketter for egendefinerte kolonner i kvitteringsoppsettet ikke oversettes som forventet i Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail.BUG #: 38555 (AXSE)

\AX Retail\POS

2695056

Antall eksemplarer for salgsordre følgeseddel du angir i skriveroppsettet fungerer ikke som forventet. Systemet bruker antall kopier fra utskriftsbehandling. Feil #: 39806 (AXSE)

\BI og rapportering

2671162

"Feil i filen c:\temp\@tmp000300000.$$$ under lesing i posten = 500001F8" feilmelding når du oppretter lagerdimensjoner fra organisasjonskartet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36861 (AXSE)

\Client

2652995

"DictField-objektet er ikke initialisert"-feilmelding når du tilpasser et skjema i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35471 (AXSE)

\Client\Controls

2687235

Du kan ikke legge til en filtergruppe listesider i hvilke noe filter gruppen finnes i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38347 (AXSE)

\Client\Controls

2665256

Dokumentoversikt håndterer ikke unntak i en låst fil som forventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36296 (AXSE)

Håndtering av \Client\Doc

2677624

Notatene skrives ikke i salgsfakturahodet og linjer når du velger merknad i feltet "for ta med dokumenter av typen" for fakturaen i dialogboksen "Oppsett for skjemaer" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37643 (AXSE)

Håndtering av \Client\Doc

2693607

Systemet ikke vil skrive ut notater i plukklisten for salgsordren selv om det er satt opp i Dokumentoversikt og skjemaoppsettet i kontoer-Receivable.BUG #: 39160 (AXSE)

Håndtering av \Client\Doc

2650219

Avanserte filtre lagres ikke når du oppretter avanserte filtre ved hjelp av "Avansert Filter\Sort"-funksjonaliteten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34764 (AXSE)

\Client\Forms

2668248

"Argument for metoden getFieldValue utenfor gyldig område"-feilmelding når du bruker "fast felt" tabellrelasjon i en bunke i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36966 (AXSE)

\Client\Forms

2647075

Du kan ikke vise finansdimensjon datakilder i Microsoft Office Excel som forventet i Microsoft Dynamics AX 2012 med Office Excel-tillegg-installedBUG #: 34606 (AXSE)

\Client\Office-tillegg

2708465

Planlagte kostnader stykklisteberegningen anser ikke standard innkjøpsprisen som er angitt i skjemaet "Utgitt produkt". Feil #: 42788 (AXSE)

Beregning av \Control\BOM

2679738

Anta at du oppretter en regel for fordeling av kostnader som definerer servicekategorien som beregningsmetoden. Når du velger en tjenestekategori, får du følgende feilmelding: "bare en sekundær kostnadskategori er tillatt." Feil #: 37829 (AXSE)

\Control\Cost-regnskap

2650204

Beregningsversjon som bruker "Beregn" type tilordning fungerer ikke når "Beregning av verdi"-feltet for tildelingen er satt til "Total verdi" eller "Linjeverdi" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35456 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2667287

Rullegardinlisten dimensjonen er tom når du definerer beregningsversjoner for kostnadsregnskapsmodulen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36871 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2691100

Anta at du aktiverer innstillingen for gjentakelse, når du oppretter tilordninger. Når du kjører periodisk beregning, beregner systemet ikke resultatet på riktig måte. Feil #: 41520 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2694844

Alternativet "Planlegge kostnader og faktiske kostnader" i oppsettet for tildeling tildeler ikke budsjettbeløp. Feil #: 41565 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2697516

Gjentakelse-funksjonalitet fungerer ikke som forventet i Microsoft Dynamics AX 2012 med hurtigreparasjonen 2691100 er brukt. Feil #: 42288 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2699025

En tildelingsbetingelse som har "Beregning av verdi"-feltet satt til "Kostnadsberegning" fungerer ikke som forventet. Feil #: 41921 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2660489

Arbeidsmengden, beregnes ikke og fleksible budsjettering beløp ikke er registrert når du beregner et fleksibelt budsjett i kostnadsregnskap i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35688 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Flexible budsjett

2700563

Når du oppretter et fleksibelt budsjett, vises kostnadskategorier flere ganger uventet. Feil #: 42382 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Flexible budsjett

2675047

Anta at du oppretter et nytt kostsenter i Finans. Når du velger kostsenteret fra en rapportkolonne i et utgiftsdistribusjonsark, kan du få følgende feilmelding: "Ingen kombinasjon dimensjon 2, < dimensjonsnummeret > i dimensjonstabellen" feil #: 37864 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Integration

2693242

Når du sletter en hovedkonto som har en tilknyttet kostnadskategori, fjerner ikke systemet kostnadskategorien. Feil #: 41563 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Integration

2695804

Anta at du definere bestemte regler for Transaksjonskontrollen for overføringen av transaksjoner i Finans i kostnadsregnskap. Imidlertid fungerer Transaksjonskontrollen ikke i henhold til dette. Feil #: 41262 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Integration

2666485

"Verdi"[verdi]"i feltet 'Linjestruktur' ikke finnes i den relaterte tabellen 'Linjestrukturer'"-feilmelding når du prøver å opprette en linjestruktur ved å kjøre funksjonen "Kopier strukturen" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36858 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Structures

2667693

Du kan fakturere bestillinger i Microsoft Dynamics AX 2012 Hvis bestillinger ble mottatt i Microsoft Dynamics AX 4.0BUG #: 36003 (AXSE)

Implementeringen av \Control\Financial dimensjon

2660054

Konsekvenskontrollen for lagertransaksjoner mislykkes når systemet forsøker å oppdatere tabellen InventTrans i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36231 (AXSE)

\Control\Product-etterkalkulering

2672953

"Kjøpsprismodell"-feltet i dialogboksen "Beregning for en kostnadsversjon" er ikke redigeres i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36961 (AXSE)

\Control\Product-etterkalkulering

2699638

Når en bestilling inneholder leveringsplanlinjene, fordeles tillegg på feil måte. Feil #: 42033 (AXSE)

\Control\Product-etterkalkulering

2659119

"Stakksporing: feltet DataArea i tabellen 'CompanyInfo' ikke er eksplisitt merket" feilmelding når du lagrer endringer for en konkurrentpost i salgs- og markedsføringsmodulen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36007 (AXSE)

\CRM

2672831

Det oppstår feil når du kjører funksjonen "Se etter duplikater" i Kundeemner-skjemaet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36880 (AXSE)

\CRM

2697954

Du kan sette inn en leverandørpost som inneholder ikke noe navn i Microsoft Dynamics AX 2012 uventet. Feil #: 41227 (AXSE)

\CRM

2651806

Uventet poster som vises når du klikker på knappen Slå opp i feltet "Case prosess" i dialogboksen "Case kategorier" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35392 (AXSE)

Behandling av \CRM\Case

2689347

Informasjon om saken mot en post er tom når du legger til en tilknytning til et element i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38508 (AXSE)

Behandling av \CRM\Case

2699735

Arbeidsflyter for saksbehandling kan ikke fullføres. Feil #: 42296 (AXSE)

\CRM\Case Management\Workflow

2667349

Du får en feilmelding som sier at feltene CustAccount og ContactForParty ikke er angitt når du oppretter en ny kontakt ved hjelp av DirContactPersonsService-tjenesten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36405 (AXSE)

\CRM\Contact person

2686278

"Stakksporing: selskapet [Firmanavn] finnes ikke" feilmelding når du lagrer en kontakt i et virtualisert miljø i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37920 (AXSE)

\CRM\Contact person

2658673

Innstillingen "Sikre etter adressebok" virker ikke i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35943 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2671762

Du kan ikke se eksisterende verdimodeller for anleggsmidler når innstillingen "Sikre etter adressebok" er aktivert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37352 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2672533

Systemet sletter den juridiske enheten uventet når du sletter en leverandør i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36613 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2691245

Hvis du bruker parameteren "Sikre etter adressebok", kan du ikke se noen sjekker "kontanter og bank-management"-modulen. Feil #: 39048 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2691966

Når du legger til en ny leveringsadresse for tredjeparts levering, får du følgende feilmelding: feil under kjøring av kode: "Feil argumenttyper i variabeltildeling." Feil #: 41571 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2693068

En begrenset bruker kan ikke se salgstilbudslinjene Hvis "Sikkerhet ved adresseboken"-innstillingen er aktivert. Feil #: 41681 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2693071

En begrenset bruker kan ikke se overføringsordrer når de oppretter forsendelser Hvis "Sikkerhet ved adresseboken"-innstillingen er aktivert. Feil #: 41678 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2693075

En begrenset bruker kan ikke se behovet prognose for et element hvis innstillingen "Sikkerhet ved adresseboken" er aktivert. Feil #: 39756 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2694408

Du opplever treg ytelse når du åpner tabellen DirPartyTable, som har raske kategorier som allerede er åpnet. Feil #: 41580 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2695624

Den postnummer oppdateres ikke etter at du endre det på en kundeadresse. Feil #: 41194 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2696446

Begrensede brukere kan ikke se alle forretningsavtaler for sine kunder. Feil #: 41229 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2697600

Anta at "Sikre etter adressebok"-funksjonen er aktivert. Når du redigerer en kjøpsavtale, får du følgende feilmelding: "Kan ikke opprette en oppføring i Tilbakestillingspolicy for utgivelsen rekkefølge (AgreementHeaderDefault)." Feil #: 41568 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2703194

Begrensede brukere kan ikke legge til vedlegg i frigitte produkter Hvis "Global Adresseboksikkerhet"-innstillingen er aktivert. Feil #: 42289 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2703717

Anta at du bruker en ZIP-kode til flere byer i Microsoft Dynamics AX 2012 med belgisk konfigurasjoner som er aktivert. Når du velger et sted i et kundeemne, vises et annet sted. Feil #: 41925 (AXSE)

\CRM\Global-adressebok

2659100

"Stakksporing: feltet DataArea i tabellen 'CompanyInfo' ikke er eksplisitt merket" feilmelding når du lagrer endringer for en salgsmulighetsoppføring i salgs- og markedsføringsmodulen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35950 (AXSE)

\CRM\Opportunities

2674835

Du får feilmeldingen "Kan ikke opprette en oppføring i siste Microsoft Outlook-synkronisering (smmOutlookLastSync)" Hvis flere brukere bruker veiviseren for Microsoft Outlook-synkronisering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37166 (AXSE)

Integrering av \CRM\Outlook

2660070

"Flere kontakter eller kundeemner per firma for en part kan ikke vises" når du fletter kontakter eller kundeemner eller kundeemner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35572 (AXSE)

\CRM\Setup

2687758

Stabel Spor feil oppstår når virtualisert selskaper som brukes i smmBusRel-tabellen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37923 (AXSE)

\CRM\Setup

2680886

"Brukerantall for ISV-lisensen [License_name] er overskredet. Fornye ISV-lisensen, eller avinstallere løsningen"feilmelding når du starter klienten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37030 (AXSE)

\Developer og Partner-verktøy

2701215

Standard AX modeller prosjekter er ikke riktig synkronisert når versjonskontroll innstillingen er aktivert. Feil #: 41740 (AXSE)

\Developer og Partner-verktøy

2650104

Valgfri handlingsknapper i infologg-dialogboksen vises alltid uventet når du gjort krav på et objekt ved å bruke MorphX version control system i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34716 (AXSE)

\Developer og Tools\MorphX\Version Partner i versjonskontrollsystemet (VCS) \ [VCS] MorphX VCS

2686124

Hurtigreparasjonen 2686124 er tilgjengelig for å gi støtte til sluttbrukere for Microsoft Dynamics AX 2012 Enterprise Portal i Safari 5.1.2 for Windows og Mac-OSBUG #: 38841 (AXSE)

\Enterprise portal

2702777

Adressene vises ikke i personlige kontaktskjemaet for en ansatt i Employee portal for tjenester. Feil #: 41814 (AXSE)

\Enterprise portal

2677789

Førsteukeiåret-funksjonen i den globale klassen kan ikke kalles på en listeside i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37306 (AXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise portal

2653740

Hurtigreparasjonen 2653740 er tilgjengelig for å forbedre brukeropplevelsen for reiseregning i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35961 (AXSE)

Behandling av \Expense

2675932

En annen utgiftskategori vises når du velger en utgiftskategori i en utgiftsrapportlinje i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37067 (AXSE)

Behandling av \Expense

2675936

En rullegardinliste forsvinner når du velger en utgiftskategori ved hjelp av rullefeltet i rullegardinlisten i dialogboksen "Ny utgiftslinje" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37069 (AXSE)

Behandling av \Expense

2682611

Policybrudd meldingene vises ikke som forventet når du klikker "Lagre og Lukk" til å lagre en ny utgiftslinjen for første gang i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37070 (AXSE)

Behandling av \Expense

2638590

Du kan ikke endre kategorien når du velger en kategori under Itemize på siden "Spesifisert utgift" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33919 (AXSE)

\Expense Management\Enterprise portal

2642159

Du kan ikke angi alternativet i dato-verdi for spesifiserte linjer i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34011 (AXSE)

\Expense Management\Enterprise portal

2688264

Du kan sende en reiseregning for flere ganger uventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 40342 (AXSE)

\Expense Management\Enterprise portal

2633219

Det oppstår en minnelekkasje i Application Object Server når du behandler dataoppgraderingen ved hjelp av satsvise jobber i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33652 (AXSE)

\Financials

2649475

Du kan fakturere salgsordrelinjer i salgsordren som inneholder en linje for direkte levering som har en ferdigstilt bestilling som er involvert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34786 (AXSE)

\Financials

2687792

Feil overvåkingssaker genereres for nøkkelordet overvåkingspolicyregler i Microsoft Dynamics AX 2012 med flere AOS-usedBUG #: 38922 (AXSE)

\Financials

2705607

Brukere som har ingen Rediger tillatelser kan endre hovedkonto uventet. Feil #: 42145 (AXSE)

\Financials

2618760

Dokumentdataene mangler i arbeidsflytloggen for en betalt AP leverandørfaktura i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33097 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2627017

"Leverandør" aldersfordelingsperioden viser feil data i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33663 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2638050

Bakover utskriftsretningen virker ikke når du angir utskriftsretningen bakover i en definisjon på aldersfordelingsperioden for "leverandør" aldersfordelingsperioden i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33602 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2641617

Produktet mottak kontoer er ikke tatt når du bokfører flere fakturaer for et produkt-mottak som inneholder en ikke-lager elementet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34747 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2644632

Bare én sjekk stub skrives ut når du skriver ut en kontroll som inneholder to stubber nederst i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34954 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2648973

Du kan ikke redigere feltet "Avregnet føderale 1099" for avgift 1099-transaksjoner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34956 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2651805

Leverandøren utgiftsleverandøren kan ikke løses til en eier av en finansdimensjon når du sender en arbeidsflyt for en faktura for AP-leverandøren når du sletter eller endrer en linje i AP leverandørfakturaen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33816 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2659670

"Stakksporing: selskapet [Firmanavn] finnes ikke" når du prøver å fakturere en bestilling i et virtuelt firma i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35831 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2661534

Avslutningspostene er ikke opprettet i den valgte lukking regnskapsperioden når du kjører årsavslutningsprosessen for bestillingen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36512 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2665608

Etterdatert Sjekkstatus oppdateres til avbrutt feil når du oppdaterer en kontroll i skjemaet "Leverandør etterdaterte sjekker" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36299 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2682731

Leverandørtransaksjoner uventet viser rapporten betalingsverdien som betalingsbeløpet Multipliser med antall fakturaer i betalingsutligning i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38533 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2703618

Du kan ikke tilbakeføre en AP fakturatransaksjon ved hjelp av funksjonen "Tilbakeføringstransaksjonen" når fakturaen inneholder informasjon disposisjon i Microsoft Dynamics AX 2012 med offentlig sektor som er installert. Feil #: 42069 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2705892

"Leverandør-saldoliste" rapporten skrives ut tomme sider. Feil #: 42793 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2707434

"Leverandør åpne fakturatransaksjonen" rapporten viser feil oppføringer. Feil #: 42712 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2708447

"Leverandørsaldo med kredittgrense" rapporten viser ikke navn for leverandør. Feil #: 43159 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører

2629158

Data om kontoen, mva-gruppe og varemva-gruppe vises ikke i fakturajournallinjene for godkjenning hvis du setter parameteren "Tid for mva-postering" til "Fakturagodkjenningsjournalen" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33512 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2635032

Du kan ikke klikke oppslagsknappen i feltet "Motkonto" for å velge dimensjoner i en journal for leverandørgjeld i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33325 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2642165

Konto-oppslag ikke inneholder alle standardkontoer når du prøver å velge en standardkonto i en kladdelinje for godkjenning i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34145 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2644634

Mva-justeringer på en leverandørfaktura lagres ikke hvis du sender fakturaen til en arbeidsflyt, før du lagrer dataene manuelt i dialogboksen "mva-transaksjoner" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33864 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2649756

Endringen ikke lagres når du foretar en endring i en fakturakladdelinje for godkjenning som ble lagret i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35048 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2652555

Systemet oppretter kopierte linjene på bilaget når du fakturerer en bestilling i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35446 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2654109

Feilmeldingen "transaksjoner på bilag [Voucher_Number] ikke er i balanse per [Dato]" når du prøver å postere en journalbilag i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35410 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2660613

Bekreftelsesprosessen fungerer ikke som forventet når du har bekreftet en bestilling som har manglende dimensjoner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36276 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2664172

Merverdiavgiften beregnes ikke på riktig måte i en journal for ankomstregistrering Hvis du bruker en kontantrabatt. Feil #: 36431 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2669406

Systemet beregner mva på feil måte når du bruker flere mva-koder i en ordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36781 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2671749

Du kan ikke postere alle journaler ved hjelp av en leverandørkonto som har fått nytt navn i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36769 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2673962

Du kan ikke bokføre fakturagodkjenningsjournaler Hvis posteringsprofilen som er angitt for grupper i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37193 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2675507

Tilleggene som er postert til finanskontoer for feil når du fakturerer en bestilling som har en tilleggskode brukes i bestillingslinjen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36848 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2676761

Feilmeldingen "transaksjonen på bilaget [bilagsnummer] ikke er i balanse per [Dato]" vises når du validere en journal som har mva-gruppe og varemva-gruppe angitt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37129 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2679750

Prosjekt-IDen og prosjektkategorien mangler fra avvik for leverandøren fakturaen mva-transaksjoner. Feil #: 37855 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2681473

Intrastat-data går tapt i en journal for leverandørfaktura Hvis du innfører to fakturaer fra en journal for leverandørfaktura som bruker forskjellige datoer og andre innstillinger i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38661 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2691243

Du kan ikke bokføre en faktura på grunn av forskjellen mellom valutakursen når du bruker fakturapuljen. Feil #: 41285 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2696118

Når du bruker flere forskuddsbetalinger mot en faktura, kan du få følgende feilmelding: "de valgte forskuddsbetalingene kan ikke brukes fordi det totale beløpet som skal brukes som er større enn det ubetalte beløpet for den valgte fakturaen. Fjern ett eller moreBUG #: 41476 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2699829

Du kan ikke bokføre en faktura forskuddsbetaling Hvis parameteren Aktiver endre management er aktivert. Feil #: 41813 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2699830

Samsvarsavvik i kategorien faktura i en bestilling er ikke oppdatert. Feil #: 41636 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2701541

Når du posterer en journal som er siste linje i kladden "mva-gruppen"-feltet satt til "Use tax", oppstår det en feil som ikke er i balanse bilag. Feil #: 42397 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2703623

"Søk etter bilag"-skjemaet viser feil data. Feil #: 42255 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2705893

Når du bokfører en bestilling fra en Fakturagodkjenningsjournal eller en faktura, er ikke feltet "Standard antall for linjer" redigerbare. Feil #: 42623 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2707436

Faktura-beskrivelsen og datoen blir fjernet når du legger til en bestilling på en leverandørfaktura. Feil #: 42153 (AXSE)

\Financials\Accounts utgående faktura

2638793

"DialogField-objektet er ikke initialisert"-feilmelding når du oppretter et betalingsforslag i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34029 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2654102

Systemet skriver ut adresser på sjekken selv om du bruker en fast Canadisk sjekkformat til å skrive ut en sjekk i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35799 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2661238

"Feil under kjøring av kode: VendOutPaymRecord_UK_BACS-objektet har ikke metoden 'pack'" feilmelding når du genererer en BACS-betalingsfil som inneholder en betalingsmelding i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36116 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2665717

Rapporten "Leverandør, postert betalingsjournal" returnerer ingen data for posterte sjekker når du bokfører leverandør betalingsjournalene i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36563 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2675513

Leverandørbetalingsforslaget rapporterer ikke ut totalt og grand total linjene i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37244 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2676762

Du kan overføre en faktura som har en fakturabetalingen Utgivelsesdato er angitt til et betalingsforslag, selv om utgivelsesdatoen ikke krysses i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36876 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2680823

Kansellerte sjekken creeps tre linjer på feil måte når du skriver ut en skyldig sjekk som inneholder mer enn én side i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38375 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2699103

Signaturer, skrives ikke ut i oss sjekker. Feil #: 42178 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2699828

En AP-kontroll som inneholder manuell betaling notater, og som ikke er utlignet mot noe flytter en linje uventet i skjemaet "Betaling med sjekk". Feil #: 41875 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2700201

Etterdaterte sjekker Fyll ikke feltet "Sjekknummer" for alle linjene. Feil #: 41692 (AXSE)

Utgående betalinger for \Financials\Accounts

2648550

Transaksjonene utlignes ikke når du avbryter en faktura i et fakturagodkjenningsjournalen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35401 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører utligninger

2654576

"Det er bilaget [Voucher_Number] allerede er brukt den [Dato]" feil når du prøver å postere en bestillingsfaktura gjennom en Fakturagodkjenningsjournal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34953 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører utligninger

2659275

Ikke-godkjente fakturajournaler er oppført i dialogboksen "Åpne transaksjoner for leverandøravregning" uventet når du kjører funksjonen utligningen for en betaling i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35776 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører utligninger

2705859

Når du kjører rapporten "Sales tax-betalingen", får du følgende feilmelding: "Konto for transaksjonstype mva ikke finnes." Feil #: 43023 (AXSE)

\Financials\Accounts leverandører utligninger

2661192

Du kan dobbeltklikke en faktura for å åpne den i "Leverandørfakturaer som er tilordnet til meg liste"-siden i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36285 (AXSE)

\Financials\Accounts betales leverandøren

2676656

Feltet "Ubrukt rabatt" i rapporten leverandør-statistikk for perioden er tom når du utligner en journal for en leverandør, og kontantrabatten brukes ikke i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37790 (AXSE)

\Financials\Accounts betales leverandøren

2679763

Systemet blokkerer du gjør flere operasjoner når du klikker på knappen PaymentHistory i en bestemt leverandørfakturajournal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38362 (AXSE)

\Financials\Accounts betales leverandøren

2630404

"Du har ikke tilgang til tabell"pris platen salg policy parameters"(PriceDiscSaleesPolicyParameters)" feilmelding når du åpner dialogboksen Kundeparametere i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33752 (AXSE)

Innkommende \Financials\Accounts

2655871

Brukeren mottar en feilmelding om feil når en bruker oppretter en mal for fritekstfaktura i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35922 (AXSE)

Innkommende \Financials\Accounts

2660624

"Kundesaldoliste" rapporten ikke inneholder navn-feltet når rapporten er satt til å være begrenset av navn-feltet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36006 (AXSE)

Innkommende \Financials\Accounts

2674080

AOS-serveren krasjer Hvis en stor negativ eller positiv verdi er angitt i Enhet-feltet i en definisjon på aldersfordelingsperioden i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37192 (AXSE)

Innkommende \Financials\Accounts

2685124

Systemet fyller ikke ut adresseinformasjonen i henhold til dette når du har oppdatert informasjon om adresse ved hjelp av veiviseren for installasjon av kredittkort i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38671 (AXSE)

Innkommende \Financials\Accounts

2690692

Når du legger til en ny kunde i Kunder-dialogboksen, får du følgende feilmelding: "Tax exempt number angis." Feil #: 39042 (AXSE)

Innkommende \Financials\Accounts

2692114

Når du skriver ut en faktura til en skriver, avkortes de gjenværende tegnene. Feil #: 39054 (AXSE)

Innkommende \Financials\Accounts

2696055

Filtervilkår for land eller en valuta i rapporten "Kontoutdrag for kunde" fungerer ikke. Feil #: 39159 (AXSE)

Innkommende \Financials\Accounts

2635304

På purring og Rentenota vises ikke riktig adresse for en kunde i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33866 (AXSE)

\Financials\Accounts kunder kunde

2679766

Når du oppretter en sak fra dialogboksen samling, er "Process" Case"-verdien ikke fylt ut automatisk i tilfelle. Feil #: 37911 (AXSE)feil #: 41583 (AXSE)

\Financials\Accounts kunder kunde

2636018

Nye arbeidsflytelementer kan ikke opprettes for en satsvis jobb for arbeidsflyten etter at du husker og slette en kortsiktige fordringer fritekstfaktura som fortsatt er i arbeidsflyten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33976 (AXSE)

\Financials\Accounts kunder fritekstfaktura

2692743

Anta at du setter innstillingen "Generer gjentakende fakturaer ved hjelp av standard verdier fra" til "Kundekonto" i feltet gjentakende fakturaer. Når du genererer en gjentakende faktura, systemet bruker imidlertid mva-gruppen fra en mal-insteaBUG #: 39116 (AXSE)

\Financials\Accounts kunder fritekstfaktura

2662593

Du kan slette en bokført fritekstfaktura uventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36326 (AXSE)

\Financials\Accounts kunde fakturaen

2670940

Du får feilmeldingen "kombinasjonen må valideres på nytt for bruk" når du prøver å opprette en kreditnota for rettelse i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34543 (AXSE)

\Financials\Accounts kunde fakturaen

2675580

Alternativet "Hovedsummen" mangler i rapporten Kunde-åpne transaksjoner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37273 (AXSE)

\Financials\Accounts kunde fakturaen

2682732

"TaxCustCollectionLetter-objektet er ikke initialisert"-feilmelding når du skriver ut et purrebrev i Microsoft Dynamics AX-2012BUG på nytt #: 38712 (AXSE)

\Financials\Accounts kunde fakturaen

2697112

Proforma fritekstfakturaer, vises i språket i stedet for språket som kunden. Feil #: 41505 (AXSE)

\Financials\Accounts kunde fakturaen

2699826

Fritekstfakturaer er ikke knyttet til fakturajournaler. Feil #: 41730 (AXSE)

\Financials\Accounts kunde fakturaen

2702691

Hvis du har en salgsordre som inneholder et gebyr, viser ordre faktura-rapporten feil mva-beløp. Feil #: 42634 (AXSE)

\Financials\Accounts kunde fakturaen

2708448

En vranglås oppstår når du aktiverer innstillingen "Update saldo under posteringsprosessen" på finansdimensjonssettet. Feil #: 43430 (AXSE)

\Financials\Accounts kunde fakturaen

2636038

Betalingsgebyret er ikke fylt ut i betalingsjournallinjen når du kjører funksjonen "Angi kundebetaling" til å opprette en betalingsjournal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33828 (AXSE)

\Financials\Accounts betalinger for kunder

2668490

Slett-knappen på verktøylinjen er deaktivert i dialogboksen "Kundebetalingsforslag" og "Leverandørbetalingsforslag"-dialogboksen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36779 (AXSE)

\Financials\Accounts betalinger for kunder

2669402

Du får feilmeldingen "FunctionDimensionHyerarchie::getHierarchyIDByHierarchyType er feilaktig kalt" når du fakturerer en salgsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36702 (AXSE)

\Financials\Accounts betalinger for kunder

2682734

Fra rullegardinlisten i boksen konto vil ikke vise Kundeoversikt Hvis du angi verdien i boksen "Account type" kunde "Betalingsgebyr"-kategorien i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38153 (AXSE)

\Financials\Accounts betalinger for kunder

2685126

Du får feilmeldingen "[Account_Num]-verdien i feltet kunde-kontoen er ikke funnet i tabellen 'kunder'" når du prøver å velge en kunde i et annet firma i dialogboksen "Angi kundebetalinger" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38503 (AXSE)

\Financials\Accounts betalinger for kunder

2687793

Beregningen av planen ikke vurdere fakturadatoen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38644 (AXSE)

\Financials\Accounts betalinger for kunder

2699108

"Betalingsreferanse"-kolonnen er alltid tom i rapporten "Kunde, postert betalingsjournal". Feil #: 42107 (AXSE)

\Financials\Accounts betalinger for kunder

2677758

Du kan slette kunde- eller leverandørtransaksjoner uventet i skjemaene åpen transaksjon i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38493 (AXSE)

\Financials\Accounts kunder utligninger

2701632

Alternativ kontantrabattkonto er ikke brukt kontantrabatter. Feil #: 42148 (AXSE)

\Financials\Accounts kunder utligninger

2658798

Rapporten "Bankkontoutdrag" filtreres ikke med datoen filterparametere i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35730 (AXSE)

\Financials\Bank

2677757

Du kan ikke utligne en etterdatert sjekk i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37241 (AXSE)

\Financials\Bank

2703628

Rapporten "Bank avstemming" genererer en ekstra tom side. Feil #: 42469 (AXSE)

\Financials\Bank

2703629

Tomme sider skrives ut "Betaling sammendrag av datoen"-rapporten i bankstyring. Feil #: 41929 (AXSE)

\Financials\Bank

2646077

Microsoft Dynamics AX 2012 validerer ikke bankkontoen tall med i modulus 97 franske ser etter en fransk bank-accountBUG #: 34815 (AXSE)

Konto for \Financials\Bank

2654105

"Avstemming sammendrag" rapporten viser alle transaksjoner når du kjører rapporten på transaksjonene som du angir for avstemming i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35434 (AXSE)

Konto for \Financials\Bank

2666616

Informasjon om økonomiske dimensjoner er tomme når du kjører rapporten "Faktura spesifikasjonen" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36553 (AXSE)

\Financials\Dimensions

2673984

Overlappende feil forekommer uventet når du har validert en kontostruktur i noen scenario i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37122 (AXSE)

\Financials\Dimensions

2684371

"Mva-retningen på finanskontoen [finanskontoen] må angis" feil når du bokfører en leverandør Fakturajournal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38784 (AXSE)

\Financials\Dimensions

2702107

Tildelingsbetingelser fungerer ikke for exchange-konto-transaksjoner. Feil #: 42845 (AXSE)

\Financials\Dimensions

2651799

Systemet ikke postere anleggsmiddeltransaksjoner til posteringslag for mva som forventet når du bokfører en bestilling av et anleggsmiddel i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34994 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2654577

Postene for avskrivningsjusteringstransaksjoner mangler når du oppretter en Avskrivningsjustering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35162 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2666575

Motkontoen er feil når du kjører et avskrivningsforslag for alle anleggsmidler i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36422 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2669359

Du får feilmeldingen "Kan ikke redigere en post i anleggsmidler eller avskrivningstablåer (AssetDepBook)" når du prøver å dele et avskrivningstablå for anleggsmiddel i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37046 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2675688

Du kan slette en anleggsmiddeltransaksjon uventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38038 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2679760

Anta at du oppretter et anleggsmiddel som inneholder en verdimodell og en avledet verdimodell i firma A. i tillegg, posteres en anskaffelse i en journal for leverandørfaktura i firma B, som bruker firma A som en forskjøvet firmakontoen. I så fall whBUG #: 38648 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2680426

Feil finansbilag genereres når du bokfører en kjøpsfaktura for et aktiva i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38036 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2685876

Systemet ikke oppdatere finansdimensjonene for en verdimodell når du bokfører en bestilling av et aktiva som bruker verdimodellen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38431 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2686331

Systemet viser ikke bare nummerserier som er opprettet i det gjeldende firmaet når du definerer en nummerserie for nummerering av anleggsmidler i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38833 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2696116

Anta at du kjører systemet i CIL. Når du prøver å fakturere et anleggsmiddel i en bestilling, mottar du følgende feilmelding: "Unntak er registrert av målet for et anrop." Feil #: 41682 (AXSE)

\Financials\Fixed-aktiva

2621544

"Balanse" rapporten kjøres når du klikker "Kontoutdraget" Kjør "Konto setningen"-listen. Feil #: 33290 (AXSE)

\Financials\General finans

2623870

Konsolidering av en konto, fjernes transaksjoner fra forrige måned consolidationBUG #: 33152 (AXSE)

\Financials\General finans

2623873

Systemet ikke summere beløpene eller transaksjonene som forventet når du kjører konsolideringen av dimensjonskombinasjonen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33159 (AXSE)

\Financials\General finans

2626258

Feil mva-gruppe vises i hovedvinduet Forretningsforbindelse-skjemaet hvis du velger nivået av hovedkontoen å vise selskaper og velge et annet firma enn den du er i i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33302 (AXSE)

\Financials\General finans

2638045

Rullegardinliste for nummerserier ikke filtreres når du prøver å velge bilagsserien i dialogboksen "Navn" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33902 (AXSE)

\Financials\General finans

2638053

Kontoen strukturen feilen oppstår når du kjører funksjonen "revaluering av utenlandsk valuta" i et konsolidert selskap i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34019 (AXSE)

\Financials\General finans

2642162

Tallet sekvens veiviseren genererer feil nummerserier for et selskap som bruker fire tegn som firma-IDen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34163 (AXSE)

\Financials\General finans

2646078

Noe informasjon forsvinner etter at du legger til en linje i en periodisk journal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34795 (AXSE)

\Financials\General finans

2669341

Du får feilmeldingen "nummerserie 0 finnes ikke" når du posterer en journal ved hjelp av nummerseriekode som ikke er selskapet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36884 (AXSE)

\Financials\General finans

2672386

"Finansutligningen"-skjemaet vises transaksjoner i en DAT-firmaet uventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37127 (AXSE)

\Financials\General finans

2676064

Du kan gjøre en ubalanserte bokføring uventet i en bestemt situasjon i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37964 (AXSE)

\Financials\General finans

2678772

Stabel Spor feil oppstår når virtualisert selskaper som brukes i tabellen LedgerParameters i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36862 (AXSE)

\Financials\General finans

2679508

"Balanse" rapporten Runder av totale beløp på feil måte i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38259 (AXSE)

\Financials\General finans

2680278

Rapporten "Råbalanse" viser ikke hovedkonto for overføring av årets resultat saldoer Hvis det er merket av for "Ta med åpne" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37780 (AXSE)

\Financials\General finans

2682730

Rapporten "Råbalanse" viser feil begynnelsen saldobeløp etter at du lukker regnskapsåret i Microsoft Dynamics AX 2012 feil #: 38202 (AXSE)

\Financials\General finans

2692115

Det er ingen validering av mva-gruppen og mva-gruppe for varen i en finansjournal. Feil #: 39025 (AXSE)

\Financials\General finans

2693295

Råbalansen viser fortsatt konsolidering-oppføringer Hvis du har aktivert saldoene oppdatering under postering behandlingsalternativer for økonomisk dimensjonssettene. Feil #: 39880 (AXSE)

\Financials\General finans

2693297

Når du kjører en planlagt satsvis jobb for sub finanskontoer, verdiene i det opprettede bilaget er feil. Feil #: 41058 (AXSE)

\Financials\General finans

2699532

Når du sletter journallinjer, slettes også noen linjer som ikke er valgt. Feil #: 41448 (AXSE)

\Financials\General finans

2703631

"Råbalanse – detaljer"-rapporten skrives ut tomme sider. Feil #: 41787 (AXSE)

\Financials\General finans

2703633

"Råbalanse – sammendrag"-rapporten skrives ut tomme sider. Feil #: 41924 (AXSE)

\Financials\General finans

2704191

Du opplever treg ytelse når du kjører konsolideringsprosessen eller "konsolidering historie" fjerningsprosessen. Feil #: 43039 (AXSE)

\Financials\General finans

2704308

Tildelingsbetingelser Valider ikke prosentbeløpet på riktig måte. Feil #: 43260 (AXSE)

\Financials\General finans

2707440

"Lukk av året transaksjoner"-rapporten skriver ut data for firmaer som ikke er firmaet som du lukker. Feil #: 42625 (AXSE)

\Financials\General finans

2709626

I Microsoft Dynamics AX 2009 forespørselsskjemaet bilag transaksjoner, inneholder feltet bilag. Imidlertid inneholder Microsoft Dynamics AX 2012, bilag transaksjoner forespørselen skjemaet ikke feltet. Feil #: 32871 (AXSE)

\Financials\General finans

2713552

Siden "råbalanse-liste filtrerer ikke posterte journaloppføringer. Feil #: 42792 (AXSE)

\Financials\General finans

2651803

"En finansdimensjonsverdi er basert på [Account_Number]-post og har blitt brukt for en transaksjon" feilmelding når du prøver å slette en post i kontoplanen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34867 (AXSE)

Finanskonto for \Financials\General

2652704

For øyeblikket kan en hovedkonto ha bare én konsernkonto. Flere konsernkontoer er nødvendig. Feil #: 35995 (AXSE)

Finanskonto for \Financials\General

2654573

Systemet revaluere alle transaksjoner, selv om du kjører revaluering av utenlandsk valuta på en konto for et bestemt regnskapsår i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35507 (AXSE)

Finanskonto for \Financials\General

2661912

Du får feilmeldingen "kombinasjonen må valideres på nytt for bruk" når du kjører revaluering av utenlandsk valuta i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36019 (AXSE)

Finanskonto for \Financials\General

2685107

Systemet sorterer finanskontoene etter navnet på forretningsforbindelsen uventet "Kontoplanen"-dialogboksen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 39049 (AXSE)

Finanskonto for \Financials\General

2692927

Når du viser bokførte loggoppføringer for en hovedkonto, kan du oppleve treghet. Feil #: 41620 (AXSE)

Finanskonto for \Financials\General

2708451

"Revaluering av utenlandsk valuta"-funksjonen ikke revaluere kontosaldoene i begynnelsen. Feil #: 43427 (AXSE)

Finanskonto for \Financials\General

2647868

Du får feilmeldingen "Kan ikke opprette en oppføring i budsjettkilde (BudgetSourceTrackingDetail)" når du oppretter en leverandørfaktura fra en bestilling i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35193 (AXSE)

\Financials\General finansbudsjetter

2660567

Den "kontantstrømprognosen" er ikke merket når du oppretter en budsjettregisteroppføring, selv om det er merket av for i budsjettmodellen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36033 (AXSE)

\Financials\General finansbudsjetter

2661911

Budsjettkontrollen virker ikke som forventet på bestillingslinjer i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35952 (AXSE)

\Financials\General finansbudsjetter

2672923

Disposisjon beløpet er ikke frigitt når en bestilling er fakturert i et bestemt scenario i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36579 (AXSE)

\Financials\General finansbudsjetter

2679758

Saldoer på konti disposisjon er feil når du oppdaterer det gjenværende antallet i en bestilling er delvis fakturert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37860 (AXSE)

\Financials\General finansbudsjetter

2631137

"Konto kontoutdrag etter valuta"-rapporten viser feil verdier for åpnings- og totaler i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33597 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2641619

Feil beløp vises i rapporten, "Råbalanse" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34173 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2652188

Rapporten "Konto setningen" krasjer når du kjører rapporten uten merket av for "uten transaksjoner" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35361 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2654087

Du får feilmeldingen "Ugyldig område" når du kjører rapporten "Konto setningen" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35355 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2654095

Systemet anser ikke valget av kontoen når du kjører rapporten "Konto setningen" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35360 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2654098

Verdiene i rapporten "Konto setningen" er feil i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35363 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2655862

Debetbeløp og kreditbeløp på datoområdet for sammenligning er feil i "Råbalanse"-rapporten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36000 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2657409

Viser "Konto setningen" duplisert beløpet i åpningsbalansen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35783 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2672902

Råbalanse rapporten viser ingen beløp når du skriver ut rapporten for den bare avgift knepene lag i sammendrag nivå i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37224 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2679753

Anta at du deaktiverer alternativet "Skriv ut delkomponent" i strukturdesigneren. Når du kjører rapporten "Financial statement", vil ikke rapporten hente verdier. Feil #: 37867 (AXSE)

\Financials\General Finans regnskapsoppgjør

2630372

Du kan ikke skrive ut en bestilling i "originaldokumentet"-dialogboksen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33526 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2658830

Nummerserien for Finansavsetninger er ikke ryddet opp på riktig måte når du sletter eller avbryte finansavsetnigner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35842 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2660869

"Bestilling: [OrderNumber]. Nummerserien [SequenceName] er ikke en fortløpende nummerserie sekvens."vises når du posterer en produktkvittering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36415 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2664161

Anta at du bruker kjørselen overføre-funksjonen til å behandle underordnede poster. Hvis flere satsvise jobber for separate dokumenttyper kjører samtidig, ikke en satsvis jobb. Feil #: 35827 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2676128

Feltet TransferID i tabellen GeneralJournalEntry er tilordnet riktig mellom finansjournaler og sub finansjournaler i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38211 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2680427

Siden, datoer og klokkeslett, skrives ikke ut i "Finanstransaksjonsliste"-rapporten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38495 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2695088

Drill ned funksjonen på journalnummer i rapporten "Finanstransaksjonsliste" fungerer ikke for alle tilgjengelige Microsoft Dynamics AX-firmaer. Feil #: 41654 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2701630

Når du posterer en journal ved hjelp av funksjonen "Last finanstransaksjoner" viser sammendragsrapporten TB og "Finanstransaksjonsliste"-rapporten feil beløp. Feil #: 41698 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2705615

Mva-koden og mva-beløpet, vises i en lavere linje i rapporten "Finanstransaksjonsliste". Feil #: 42394 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2707441

"Råbalanse sammendrag"-rapporten viser kontoene som har null saldo på feil måte. Feil #: 42340 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2713959

Rapporten Finans transaksjonen viser feil totaler. Feil #: 43557 (AXSE)

\Financials\Ledger konto-transaksjoner

2673982

Dimensjoner i journal standard fra kladden i stedet for kunden eller leverandøren i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37111 (AXSE)

Kundetransaksjoner som er \Financials\Ledger

2693299

Du kan ikke legge til delsummer og totalsummer ved hjelp av alternativet Skriv ut når du skriver ut rapporter for anleggsmidlet. Feil #: 41159 (AXSE)

\Financials\Ledger anleggsmiddeltransaksjonene

2664662

"Finner ikke en valutakurs for valutakurstype [Type] mellom valutaer [Currency1] og [Currency2] på exchange-dato" når du prøver å legge til en justering i en bestilling på en journal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36447 (AXSE)

\Financials\Multicurrency

2677756

"Kursjustering"-prosessen ikke vurdere Posteringslag i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38498 (AXSE)

\Financials\Multicurrency

2628889

"Faktisk mva-beløp"-verdien er feil når du kjører funksjonen "Oppdeling av bilag" på en kjøpskladd for fakturaen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33314 (AXSE)

\Financials\Taxes

2636039

Standard mva-betalingsrapporten fungerer ikke som forventet hvis programspråket du angav ikke er EN-US i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33916 (AXSE)

\Financials\Taxes

2643196

Du får feilmeldingen "Ugyldig mva-kodekombinasjonen" når du sender en forespørsel om tilbud i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34324 (AXSE)

\Financials\Taxes

2644113

Funksjonen for kildeskatt på kunder ikke fungerer som forventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34748 (AXSE)

\Financials\Taxes

2678771

Mva-rapporten som bruker engelsk rapportoppsett bare viser data for den første linjen er postert i perioden i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38645 (AXSE)

\Financials\Taxes

2690690

Faktisk mva-beløpet beregnet på feil måte etter at du har utført en oppdeling av bilag. Feil #: 41460 (AXSE)

\Financials\Taxes

2691439

Rapporten "mva-spesifikasjon" fungerer ikke på riktig måte. Feil #: 38499 (AXSE)

\Financials\Taxes

2697225

Når "Pct. fritatt fra merverdiavgift"-feltet er satt til 100 for en mva-kode, posteres mva-beløpet til feil finanskontoer. Feil #: 41912 (AXSE)

\Financials\Taxes

2697559

"Faktisk mva-beløp"-verdien beregnes feil etter at du kjører funksjonen "Oppdeling av bilag" på et bilag. Feil #: 42075 (AXSE)

\Financials\Taxes

2699824

Rapporten "mva-transaksjoner-detaljer" vises på feil måte. Feil #: 41570 (AXSE)

\Financials\Taxes

2700202

Anta at du kjører funksjonen Endre regnskap dato på en innkjøper fakturaen som inneholder mva. Når du bokfører fakturaen, oppstår det en transaksjonsfeil som ikke er i balanse. Feil #: 42465 (AXSE)

\Financials\Taxes

2701627

Når du har en journal som inkluderer merverdiavgift og mva-verdien er negativ, beregnes mva-beløpet på feil måte. Feil #: 41780 (AXSE)

\Financials\Taxes

2707446

Når "Beregningsmetoden"-feltet i kategorien "Sales tax" er satt til Total Generelt økonomimodulparametere, mva på feil måte i en finansjournal. I tillegg, når du bokfører kladden, oppstår det en feil for bilag som ikke er i balanse. Feil #: 42017 (AXSE)

\Financials\Taxes

2682726

Tekst-feltet i tabellen GeneralJournalAccountEntry overføres ikke når du oppgraderer til Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38506 (AXSE)

\Financials\Upgrade

2704310

Enkelte problemer kan oppstå når du kjører funksjonen "GST\HST Internet filoverføring". Feil #: 41575 (AXSE)

\GDL\SYS

2681423

Avgift 1099 duplisere Taxpayer identifikasjon rapporten viser hver leverandør som er satt til å skrive ut 1099-rapporten og har en mva-ID-nummeret i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38098 (AXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

2682717

1099-beløp for konto betales fakturaene er inkludert uventet når du kjører funksjonen Oppdater 1099 for en leverandør i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38111 (AXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

2703177

Hvis du gjør sentraliserte betalinger for en 1099-leverandør, kan du rapportere 1099-beløp i det betalende firmaet. Feil #: 42841 (AXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

2704309

Leverandører for 1099-MISC skrives ikke ut eller skrives ut i feil bokser. Feil #: 42706 (AXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

2636041

Rabatten ikke gjenkjennes og redusert i Intrastat-når en salgsfaktura reduseres for sluttrabatten i prosent i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33877 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2637092

LedgerPostingJournal-feltet i tabellen GeneralJournalEntry oppdateres ved hjelp av en feil journal-ID når du bokfører en kreditnota i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34122 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2637721

Debetbeløp og kreditbeløp er feil når du kjører rapporten "Salgskladd" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34420 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2638049

Beløp som posteres til kontoen "Lager variasjon" type og "Gratis" type konto inkluderer mva-beløp når du bokfører en faktura for en bestilling i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33627 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2641631

Parameteren "Endelig utskrift" i salgskladden rapporten virker ikke i Microsoft Dynamics AX 2012 med belgisk konfigurasjoner-enabledBUG #: 34421 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2642178

Systemet ikke fyll i kolonner under gruppen varer, tjenester-gruppen og gruppen investeringer når du kjører rapporten "Salgskladd" som har Komprimer innstillingen aktivert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34419 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2643134

Datointervall som er angitt for en posteringsjournal ikke tas med i Microsoft Dynamics AX 2012 med belgisk konfigurasjoner-enabledBUG #: 34377 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2652558

Ikke alle transaksjoner som vises i "Finans" journalrapporten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35348 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2656041

"Kjøp" journalrapporten viser ikke alle mva-koder i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35626 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2656051

"Salg" journalrapporten ikke inneholder alle avgifter i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35634 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2659256

Du kan ikke justere lagerbeholdningen for en vare i Belgia i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35751 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2659372

"Kjøpskladder"-rapporten viser feil totalbeløp i Belgia i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35606 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2661501

En faktura for en salgsordre som bruker en ikke-EU leveringsadresse vises i intrastat-skjemaet på feil måte i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36391 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2671364

Intrastat-post opprettes uventet når adressen Lever er utenfor EU i en salgsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37011 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2674689

"[Voucher_1] for bilaget kan ikke posteres når bilaget [Voucher_2] er fremdeles aktiv" feilmelding når du bokfører flere fakturaer i én Fakturajournal som har italienske mva som er involvert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37825 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2674782

Anta at du definerer funksjonen for elektronisk faktura for OIOUBL for kunder i offentlig sektor. Når du oppretter den elektroniske fakturaen for OIOUBL, deklarert navneområdene individuelt. Feil #: 37639 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2674844

Du kan ikke angi en enterprise-nummeret i en belgisk leverandør hvis selskapets landet ikke er satt til å BE i Microsoft Dynamics AX 2012 med belgisk konfigurasjoner-enabledBUG #: 37191 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2681481

"Withholding tax - månedlig" rapporten viser noen unhelpful null beløp i Microsoft Dynamics AX 2012 med italiensk konfigurasjoner-enabledBUG #: 37909 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2681482

Viser rapporten "Withholding tax - årlig" ufullstendig informasjon i Microsoft Dynamics AX 2012 med italiensk funksjonen-enabledBUG #: 37907 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2684369

"Transaksjonsliste etter konto"-rapporten viser kreditbeløpet som negative debetbeløp i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38830 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2690700

Du kan ikke importere et kontoutdrag ved hjelp av metoden "Finsk grunnleggende" import. Feil #: 41188 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2690702

Anta at du oppretter en leverandør eller en kunde. Når du lukker dialogboksen leverandører eller kunder-dialogboksen, kontrollerer ikke systemet om tax exempt number er fylt ut. Feil #: 38867 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2695089

Når du oppretter en mva-rapport, vises ingen mva-grunnlagsbeløp på nederlandsk mva. Feil #: 41596 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2697109

Når du kjører "Finans" journalrapporten i Microsoft Dynamics AX 2012 med belgisk konfigurasjoner aktivert, mva-rapportering koder ikke vises. Feil #: 41610 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2697110

Når du genererer betalinger for en journalen for egenvekseltrekking som inneholder flere linjer, skrives rapporten "Egenvekselen" og "Betalingsmelding" rapporten ut ikke på riktig måte. Feil #: 41676 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2697560

TaxSubTotals beløp blir ikke beregnet mva-totalt per mva-prosent i salgsordrer og prosjektfakturaer i Microsoft Dynamics AX 2012 med dansk-funksjonen aktivert. Feil #: 41463 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2698133

Fradragsberettiget mva vises feil i Finans journalrapporten i Microsoft Dynamics AX 2012 med belgisk konfigurasjoner som er aktivert. Feil #: 41621 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2707410

"Mva-transaksjoner for innkjøp"-rapporten viser feil totaler i Microsoft Dynamics AX 2012 med belgisk konfigurasjoner som er aktivert. Feil #: 42660 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2708453

"Avgiftsjournal" rapporten viser tomme kolonner. Feil #: 43190 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2712118

Oppgraderingsjobben mislykkes på grunn av et problem i Modulnavn-metoden i oppgraderingsskriptet. Feil #: 43873 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2703635

Når du bruker dimensjonsverdier fra stillinger i en finansdimensjon, dimensjonsverdiene multipliseres med. Feil #: 41715 (AXSE)

\Human ressurser

2665719

Du får feilmeldingen "arbeideren tilknyttet ressursen må være knyttet til gjeldende juridiske enhet i løpet av tildelingen" når du legger til en nylig opprettet ressurs i en ressursgruppe i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36286 (AXSE)

\Human Resources\Basic

2691435

Anta at en ansatt har en fremtidig ansettelse. Når du klikker detaljer i gul advarsel-feltet i dialogboksen arbeider for ansatt, bruker en feil dato i det merkede området. Feil #: 38902 (AXSE)

\Human Resources\Basic

2681428

Du kan ikke overføre en ansatt til en annen posisjon når australsk tidssone som brukes i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37896 (AXSE)

\Human Resources\HR

2691437

Anta at du kjører funksjonen "Kopier profil" i tidsprofiler. Hvis du bruker den samme profilen i "Kopier fra"-feltet og i feltet "Kopier til" ved en feiltakelse, alle profilinformasjon, går tapt. Feil #: 39133 (AXSE)

\Human Resources\HR

2651798

"Kan ikke opprette en oppføring i nivåer (HcmCompensationLevel). Nivå: [level_num] [Des_name]. Oppføringen finnes allerede"feilmelding når du prøver å lagre en ny unik Kompensasjonsnivået i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35481 (AXSE)

\Human Resources\HR\Human Resources\HR

2685159

Lagertransaksjoner oppdateres ikke når du kjører funksjonen del og kjøre funksjonen summering på lagertransaksjoner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38954 (AXSE)

Behandling av \Inventory

2688804

Attributtverdier som ble angitt for den forrige kategorien forblir i databasen, selv om du endrer kategorien av et produkt til en annen kategori i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38792 (AXSE)

Behandling av \Inventory

2690572

Anta at du trykker F5 for å oppdatere dialogboksen "Varedekning". Når du flytter til en ny fane, klienten svarer ikke. Feil #: 41293 (AXSE)

Behandling av \Inventory

2705610

Når elementer blir utgitt gjennom tjenesten Vare, opprettes ikke InventItemSetupSupplyType postene. Feil #: 42395 (AXSE)

Behandling av \Inventory

2710151

Frigitte produkter er ikke validert når du definerer et virtuelt firma. Feil #: 42679 (AXSE)

Behandling av \Inventory

2636098

"Du har ikke tilgang til tabellen 'transportøren' (ShipCarrierAddress)" feilmelding når du prøver å legge til en adresse til en leverandør i Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33853 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2659186

Du får feilmeldingen "antallet du har angitt overskrider antallet som er mulig å returnere for satsvis eller serienummer" når du angir en lokasjon som er forskjellig fra plasseringen som varen leveres i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36128 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2660072

Produktnavn-kolonnen viser ikke elementnavn for komponentvarene i beholdning og lager rapporter i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36080 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2663433

"Linjen overleveres med [prosent] prosent, men tillatt overlevering er bare 0,00 prosent" feilmelding når du forsøker å behandle ankomst for det gjenværende antallet av en bestilling i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35942 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2664838

Anta at en satsvis jobb er endret under plukking, og at den satsvise jobben opprinnelig var reservert for en overføringsordre. I tillegg er den satsvise jobben allerede reservert til en annen transaksjon. I dette tilfellet mottar overføringsordren en feil parti til deBUG #: 41948 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2669132

Returnerte "Aktiver nå"-feltet på hver linje er deaktivert når du utfører delvis plukking på overføringsordrer i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36575 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2695864

Hvis at du "primær lagring" innstillingen aktivert, økonomiske for en dimensjonsgruppe ikke kan slettes. Feil #: 41685 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2702021

Når du bruker en mal som har innstillingen "Bruk kostpris per variant" er aktivert i en frigitt produkt, frigitt produkt også har "Bruk kostpris per variant" innstillingen er aktivert, men inneholder ingen dimensjon. Feil #: 41937 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2707131

"Konverter til produkter ikke på lager" konverteringen fungerer ikke for virtuelle firmaer. Feil #: 43105 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2707131

Anta at du har oppgradert fra Microsoft Dynamics AX 2009 til Microsoft Dynamics AX 2012. Du kan imidlertid konvertere type servicevarer til de nye produktene som ikke er på lager ved hjelp av installasjonsprogrammet for det virtuelle firmaet. Feil #: 43956 (AXSE)

Behandling av \Inventory Management\Inventory

2639379

Oppgrader skript for å kontrollere synkroniseringsfeil i klassen DEL_EcoResProdUpgradeItemDim bytter ikke firmaer for å utføre valideringen. Feil #: 34663 (AXSE)

\Inventory Management\Product-behandling for vare

2643590

"Feil i utvidet område spørring: Høyreparentes forventet ved POS. 70" feilmelding når du klikker "Samkjøpsrabatt" i frigitt produkt-skjemaet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34502 (AXSE)

\Inventory Management\Product-behandling for vare

2680482

Når du foretar en endring i dialogboksen "Hent produktkvitteringer", de opprinnelige verdiene som er angitt for fakturanummeret, fjernes beskrivelsen og datoen fra transaksjonen. Feil #: 37110 (AXSE)

\Inventory Management\Product-behandling for vare

2689228

Du kan ikke slette en innkjøpskategori, selv om innkjøpskategorien ikke brukes i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38516 (AXSE)

\Inventory Management\Product-behandling for vare

2663760

Anta at du bruker dimensjonen koblinger på et område. Hvis finansdimensjonen som er knyttet til koblingen lager dimensjon, vil ikke den koblede finansdimensjonen er overført til en kvalitetsordre når kvalitetsordren er opprettet. Feil #: 36113 (AXSE)

\Inventory Management\QMS

2714567

Innstillingen for overlevering fungerer ikke når du oppretter en kvalitetsordre. Feil #: 43253 (AXSE)

\Inventory Management\QMS

2650723

Systemet ikke fylle ut ordren "Fraktbrev" eller "Fraktbrevet" elementer som forventet når du prøver å opprette et fraktbrev fra en følgeseddel i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35092 (AXSE)

\Inventory Management\WMS

2691128

Du kan ikke motta et registrert oppdateringsantall Hvis en pall er flyttet fra den opprinnelige plasseringen ved hjelp av en palltransport eller flytte en pall. Feil #: 38918 (AXSE)

\Inventory Management\WMS

2632818

Du får feilmeldingen "Pall [Pallet_Number] er ikke på plasseringen [plassering] i lageret [Warehouse_Number]" når du rapporterer et produkt som er ferdigmeldt på en produksjonsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33604 (AXSE)

\Manufacturing

2636567

Overlappingsantallet er feil når du kjører estimeringen-funksjonen på en produksjonsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33892 (AXSE)

\Manufacturing

2642148

Du får feilmeldingen "Kan ikke redigere en post i Production orders (ProdTable)" når du prøver å fjerne merkingen for koblet produksjonsordrer i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34230 (AXSE)

\Manufacturing

2644061

Strukturen i kostarket vises ikke når du utfører prisberegningen for en produksjonsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34547 (AXSE)

\Manufacturing

2657205

Du kan ikke slette en produksjonsordre etter at du oppretter en kvalitetsordre for produksjonsordren i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36048 (AXSE)

\Manufacturing

2660495

Antallet "Ferdigmeld rest" oppdateres ikke når du oppretter en rapport som avsluttet journal å reversere antallet overproduced i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34987 (AXSE)

\Manufacturing

2671308

"Lager dimensjon er obligatorisk, og må derfor angis" feilmelding når du oppretter en produksjonsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36888 (AXSE)

\Manufacturing

2695412

Når du prøver å legge til kontaktinformasjon for en leverandør i et virtualisert miljø, får du følgende feilmelding: "selskapet [selskapet] finnes ikke." Feil #: 41473 (AXSE)

\Manufacturing

2697497

Når du oppretter en rute fra en frigitt produkt, mottar du følgende feilmelding: "verdien"sd"i feltet 'rutenummer' finnes ikke i den relaterte tabellen 'Ruter'." Feil #: 42281 (AXSE)

\Manufacturing

2699673

Anta at desimaltegnet er satt til komma (,). Når du kjører funksjonen bulk Rediger på ressurslinjer, vises feil verdier. Feil #: 41764 (AXSE)

\Manufacturing

2703614

Kontrollen for HTML-server er ikke fast høyde i veiviseren for "Minimum\Maximum nøkler". Noen overlapper felt vises. Feil #: 42796 (AXSE)

\Manufacturing

2706477

Notatene skrives ikke i rutekort og Prosjekt-kortet. Feil #: 42430 (AXSE)

\Manufacturing

2707129

Anta at du angir en leverandørkonto i detaljer om Stykklistelinje for en produktmodell. Når du åpner skjemaet, forsvinner på leverandørens konto. Feil #: 43147 (AXSE)

\Manufacturing

2709896

Når du kjører Konsistenskontroll ressurser, kan du få følgende feilmelding for hver ressurs og ressursgruppe: "Verdien i feltet ikke kan endres." Feil #: 42898 (AXSE)

\Manufacturing

2685154

Systemet skriver ut prosjektkortet, rutejobben eller rutekort på skjermen selv om du angir alternativet Skriv ut for å skrive den ut på en skriver under operasjonen frigivelse av en produksjonsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38804 (AXSE)

\Manufacturing\BOM-Route

2647570

Kanban standardinnstillingen for ordren ikke regnes som når du legger til en vare i en stykklistelinje i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34811 (AXSE)

\Manufacturing\Lean produksjon

2651829

Stykklistelinjevaren er hentet fra en feil plassering når du planlegger en ny opprettet kanban i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35713 (AXSE)

\Manufacturing\Lean produksjon

2653154

Kanban-regler gjenkjennes ikke når systemet oppretter Kanbaner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35712 (AXSE)

\Manufacturing\Lean produksjon

2663428

Systemet viser ikke riktig tilgjengelig antall for hver komponent i stykklisten når du oppdaterer plukklisten for en kanban i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36456 (AXSE)

\Manufacturing\Lean produksjon

2674473

Hovedplanleggingsprosessen stoppet uventet hvis det oppstår et problem med sirkularitet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37274 (AXSE)

\Manufacturing\Lean produksjon

2696910

Anta at du bruker en eksisterende kanban-regel og Dupliser kanban-regel for å opprette en ny kanban-regel. Når du endrer vare-IDen for den nye kanban-regelen, InventDimID-verdien for elementet i en lean dekning er AllBlank.BUG #: 41632 (AXSE)

\Manufacturing\Lean produksjon

2674348

Forhåndsvisningsruten viser feil informasjon for gjeldende operasjoner i produksjon-kontrollen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37960 (AXSE)

\Manufacturing\List sider

2629981

Du kan autorisere en planlagt bestilling flere ganger uventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33450 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2636592

Funksjonen merking fungerer ikke for flere behov når du kjører hovedplanlegging i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33967 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2644048

Du kan ikke kjøre prosessen for Master planlegging som forventet etter at du har installert hurtigreparasjonen 2580421 i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34961 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2648068

Ingen linje blir opprettet når du kjører funksjonen "Opprett linjer" i sikkerhetslagerjournal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35194 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2648606

Plasseringen er ikke fylt ut i den genererte bestillingen når du autoriserer en planlagt bestilling hvis endringsadministrasjon er aktivert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35197 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2661226

Jobber i produksjonsordrer, slettes og opprettes på nytt automatisk ved hjelp av en annen jobb-ID når du bokfører en jobbkortjournal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36257 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2663431

Feilmeldingen "Kan ikke behandle oppslaget post verdien i Args-forekomsten" når du klikker "Vis detaljer" når høyreklikke nummer arkivert på en produktordre for planlagte i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36264 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2665062

Du kan ikke opprette en linje i et sikkerhetslagerjournal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36703 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2690230

Du opplever treg ytelse når du kjører en hovedplanlegging på dataset. Feil #: 38225 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2694509

Anta at du kjører materialbehov planleggingsprosessen på en statisk plan (MRP). Når du har oppdatert den statiske planen, oppdaterer MRP-prosessen alltid den dynamiske planen. Feil #: 41271 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2695140

Anta at du kjører materialbehovene prosessen Planlegging (MRP). Når du prøver å åpne dialogboksen "Uferdige uferdige planleggingsprosesser", tar det svært lang tid. Feil #: 41272 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2695827

Det tar mer enn ti minutter å åpne Nettobehov-skjemaet. Feil #: 41868 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2696587

Anta at du prøver å kjøre (MRP) for materialbehov med flere hjelpere. MRP-hjelpere behandler imidlertid ikke noen aktiviteter hvis de blir plukket opp for raskt. Feil #: 41269 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2705621

Når prosessen for hovedplanlegging generere planlagte overføringsordrer, anser ikke hovedplanleggingsprosessen feltet "Lukket for plukk", som ble angitt i kalenderen. Feil #: 42350 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2708466

Inaktive forslag vises i skjemaet "Forslag". Feil #: 42656 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2639831

Finansdimensjonene som er angitt i ressurser ikke flyter til ruteoperasjoner i en produksjonsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34398 (AXSE)

\Manufacturing\Scheduling-motor

2653559

Systemet gir feil resultat når du kjører finplanlegging for en bestemt jobb som ikke er den første jobben i rekkefølge i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35468 (AXSE)

\Manufacturing\Scheduling-motor

2704248

"Gi tilbakemelding"-skjemaet har ingen funksjon-knappen i feltet Status. I tillegg er feltegenskap i skjemaet feil. Feil #: 42287 (AXSE)

\Manufacturing\Scheduling-motor

2680469

Alle felt, forblir deaktivert når du velger en verdi i et felt i Produktkonfigurator-konfigurasjon-skjemaet i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37774 (AXSE)

\Planning\Product Builder\Entreprise portal

2680871

Du kan ikke velge alternativet variabel Hvis du velger "Kjør tid"-feltet i kategorien klokkeslett i dialogboksen "Ruteoperasjon" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37735 (AXSE)

\Planning\Product Builder\Modeling-tre

2659739

Du opplever treg ytelse når du kjører betingelser for Produktkonfigurator i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35635 (AXSE)

Konfigurasjon av \Planning\Product

2664156

Anta at du angi notatet som dokumentasjonen konfigurasjonstypen i produktinformasjon parametere for dokumentstyring. Du oppretter en salgsordre for en konfigurerbar vare. Når du konfigurerer varen, får du følgende feilmelding: "funksjon PCAdaptorAttriBUG #: 36544 (AXSE)

Konfigurasjon av \Planning\Product

2630004

Koprodukt vises med et rødt kryss når du åpner dialogboksen "Formeldesigner"-boksen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33483 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2636904

Nødvendig antall-feltene er tomme i planlagte bestillinger som genereres for forsyning prognoseposter når du har kjørt i prognoseplanleggingen og hovedplanlegging som har forsyning Prognose inkludert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33438 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2643219

"Batch reservasjon"-knappen er deaktivert når du reservere varer i dialogboksen "Formellinjer" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34349 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2644996

Systemet kasserer elementet to ganger når du oppretter en returordre for en ordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33444 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2647068

Du kan ikke reservere en salgsordrelinje mot en kladdenavnene uventet i Microsoft Dynamics AX 2012BUG manuelt #: 34801 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2649790

Du får feilmeldingen "utilgjengelige partier er blokkert for følgende prosesser" når du kjører rapporten som avslutning på en partiordre som bruker partidisposisjonskode for "Blokker levering-innstillingen er aktivert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33172 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2662675

Systemet genererer ikke en satsvis produksjonsordre som forventet når du beregner en satsvis produksjonsordre for en vare som har en formel produksjon skriver i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36400 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2663583

Du kan kjøre rapporten som avslutning på en satsvis jobb bestilling selv om du ikke bokfører forventede materialet i bestillingen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36552 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2665170

Du får feilmeldingen "antallet kan ikke faktureres fordi mottatt finnes nok lagertransaksjoner med status" når du bokfører en faktura for en returordre i prosessen bransjer for Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36605 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2666689

Ingen kvalitet bestillinger opprettes for koprodukter når du oppretter en satsvis ordre for en vare for planlegging i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36600 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2678214

Stabel Spor feil oppstår når du oppretter behovsprognoser hvis konfigurasjonsnøkkelen for faktisk vekt er deaktivert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38147 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2680114

Leverandørparti vises ikke når du viser den satsvise jobben fra et element når du genererer en produktkvittering for en bestilling i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37826 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2681298

Systemet ikke ut lagerdimensjoner for lagring og sporing dimensjonen i Plukkliste-rapporten selv om de er aktivert for utskrift i kategorien plukking listen i innstallasjonsdialogboksen for skjemaet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37775 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2693241

I dialogboksen "Opprett satsvise" er feltet "Produktnavn" i rullegardinlisten "Varenummeret" tomt. Feil #: 41288 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2697473

Når Microsoft Dynamics AX 2012 planer koprodukter som har produktdimensjonene som er angitt, vil planlagte bestillinger genereres med feil dimensjoner. Feil #: 41528 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2698593

Du får ikke tilgang til kvalitetsordrer fra produksjonsordrer i Microsoft Dynamics AX 2012 med prosessen bransjer-funksjonen installert. Feil #: 41362 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2699601

Planlagte satsvise bestillinger ikke vises i skjemaet "Forsyningsplan". Feil #: 39180 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2700080

"Aktiv plan versjon finnes ikke for planen [x]" feilmelding når du kjører hovedplanlegging prosessen. Feil #: 41758 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2703123

Når du oppretter en rapport som avsluttet journal i Microsoft Dynamics AX 2012 withProcess bransjer installert, kan du ikke redigere obligatoriske felt. Feil #: 42450 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2706485

Når prosessen for hovedplanlegging planlegger formelen elementer i prosessen bransjer, ordren ikke anses som om gangen. Feil #: 43198 (AXSE)

\Process Industries\Process bransjer AX 2012

2708435

Prosessen for prosjektplanlegging overbooks for en ressurs i stedet for planlegging av jobber til en ressurs som har ledig kapasitet. Feil #: 43554 (AXSE)

\Project-regnskap

2711200

Når du oppretter en serviceordre, finansdimensjonene ikke fylles ut fra et prosjekt. Feil #: 42866 (AXSE)

\Project-regnskap

2668614

Justering-funksjonen bruker ikke nye prosjektdatoen til å bestemme hvilke finansiering regler gjelder når du justerer en transaksjon for et prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36982 (AXSE)

\Project Accounting\Adjustment

2658113

Et tomt prosjekt budsjett-skjemaet åpnes når du dobbeltklikker et element på "Arbeid varer tilordnet til meg" siden i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36079 (AXSE)

\Project Accounting\Budget

2680337

Når du oppretter et nytt prosjekt, en ny kunde og en ny leverandør i Enterprise Portal, ID-verdiene er økt med to Hvis "Nummerserier"-parameteren er satt til Automatic.BUG #: 37430 (AXSE)

\Project Accounting\Enterprise portal

2703172

Når du beregner prosjektoppgaver for et fastprisprosjekt type prosjekt som inneholder startsaldoen, gjenkjennes omsetningen beløpet som er beregnet på feil måte. Feil #: 42164 (AXSE)

\Project Accounting\Estimates

2649785

Fakturanummeret mangler i posterte transaksjoner når du posterer fakturaforslag for transaksjoner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35496 (AXSE)

\Project Accounting\Invoice eller en kreditnota

2662671

Du kan opprette et abonnement på tjenesten for et prosjekt som gjør det mulig for innstillingen hodet uventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36123 (AXSE)

\Project Accounting\Invoice eller en kreditnota

2679349

Prosjektdatoen er oppdatert med fakturadatoen feil i dialogboksen "Varetransaksjoner" når fakturadatoen og bokføringsdatoen er annerledes i en leverandørfaktura for et prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37636 (AXSE)

\Project Accounting\Invoice eller en kreditnota

2652506

Du kan ikke bokføre en utgiftsjournal som har ingen ansatte som ble introdusert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35440 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2658075

Du kan ikke bokføre en reiseregningsrapport som inneholder en linje for utgifter som er distribuert til to selskaper i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35830 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2685816

Du kan ikke angi "Salg vareavgiftsgruppe"-feltet i de time, utgift eller gebyr type transaksjonslinjene i prosjektet startsaldojournaler i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38403 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2688206

Beskrivelsen og "Salgspris" verdier lagres ikke som forventet i prosjekt a konto-transaksjonsskjemaet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38668 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2689355

"Kan ikke finne en unik arbeideren post som samsvarer med de angitte verdiene" feilmelding når du prøver å skrive inn et tall som arbeider i en timejournallinje i Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38025 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2706697

Prosjektkategorien som er angitt i et produkt overordnet type element blir ikke kopiert til begynner journaler og time Journals.BUG #: 42285 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2659177

Du får feilmeldingen "en dynamisk kobling kan ikke legges til en sammensatt spørring" når du holder musepekeren over aktiviteten "Prosjektbestillinger" under "Vareoppgaver" i dialogboksen for prosjekter i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36078 (AXSE)

\Project Accounting\List sider

2668735

Systemet ikke åpne den valgte prosjektkontrakten når du sorterer listen over kontrakter i underordnede rekkefølge i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36571 (AXSE)

\Project Accounting\List sider

2707194

Project Server-integrering prosessen synkroniseres ikke en prosjektkontrakt som har mer enn ti tegn i kontrakten ID-feltet. Feil #: 42263 (AXSE)

\Project Accounting\MS project-integrering

2692651

Rullegardinlisten "Aktivitetsnummeret" filtreres ikke for prosjekter når du justerer transaksjoner. Feil #: 38936 (AXSE)

\Project Accounting\Professional tjenester

2694406

Når du behandler en journal som har typen prosjekt, er salgsprisen for kategori fra andre fakturalinjen feil. Feil #: 38937 (AXSE)

\Project Accounting\Professional tjenester

2663980

Anta at du har en leder-rollen for project. Du kan imidlertid vise økonomiske dimensjoner i dialogboksen "Funding kilde details" for en prosjektkontrakt. Feil #: 36131 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontrakter

2678027

Prosjekt-adresse ikke standard fra en kunde når du oppretter et prosjekt for kunden i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37323 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontrakter

2679856

Rediger-knappen under vedlikehold i dialogboksen "Project kontrakter" er bare synlig hvis du logger på Microsoft Dynamics AX som en bruker som er tilordnet rollen "Systemansvarlig". Feil #: 37402 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontrakter

2683504

Et ugyldig skjema åpnes når du klikker alternativet mer i "relaterte prosjekter"-delen i et prosjekt, kontrakt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38027 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontrakter

2701203

Dimensjoner for kunde i en prosjektkontrakt kopieres ikke til prosjekter. Feil #: 41713 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontrakter

2621000

Anta at du angir prosjektinformasjon på en linje med en leverandørgjeld leverandørfakturaen. Når du lagrer linjen, går prosjektkategorien som du angav for prosjektet tapt. Feil #: 32996 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontroll

2636472

Negative transaksjonene ikke følger reglene prosjektet kontrakten når du bruker beløpet i en Gebyrjournal i prosjektfinansiering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33133 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontroll

2652201

Finansieringsgrenser i en prosjektkontrakt blir ikke oppdatert som forventet når du bokfører typen Gebyr prosjekttransaksjoner for ulike prosjektkategorier fra en avansert post i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34806 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontroll

2655884

Timetransaksjoner som er på fakturaforslag-stadiet vises som ikke-belastbare feil i dialogboksen "Faktura kontroll" for et prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35535 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontroll

2670699

"Stakksporing: feltet ParentId i tabellen 'ProjTable' ikke er eksplisitt merket" feilmelding når du prøver å åpne prosjektet inneholder detaljert informasjon om skjemaet for et underordnet prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37212 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontroll

2676559

Gebyrtransaksjoner er på fakturaforslag-stadiet vises som ikke-belastbare feil i dialogboksen "Faktura kontroll" for et prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37151 (AXSE)

\Project Accounting\Project-kontroll

2653731

Nettobeløpet blir feil når du endrer kostpris i et prosjekttilbud i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35473 (AXSE)

\Project Accounting\Project tilbud

2700660

Feltene på fanebladet finansdimensjonen rask er deaktivert i tilbudshodet prosjektet. Feil #: 41777 (AXSE)

\Project Accounting\Project tilbud

2620029

Anta at du oppretter en innkjøpsrekvisisjon som inneholder flere linjer for et prosjekt. Når du viser prosjektet innkjøpsrekvisisjonen, vises flere hoder. Feil #: 33322 (AXSE)

\Project Accounting\PurchReqRFQ

2636576

Prosjektet i dialogboksen Project er ikke det valgte prosjektet når du viser detaljer for et prosjekt som inneholder delprosjekter i et prosjekt-RIA-rapporten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33745 (AXSE)

\Project Accounting\Reports

2652504

"Budsjett kontroll per prosjekt" aktivitetsrapporten vises ikke budsjettdata for varekategorier for typen prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 32794 (AXSE)

\Project Accounting\Reports

2654358

Du kan ikke opprette et samarbeidsområde for prosjektet ved hjelp av en egendefinert SharePoint-malen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35430 (AXSE)

\Project Accounting\Role sider eller WSS

2653056

Du får feilmeldingen "antallet kan ikke faktureres fordi det ikke finnes nok lagertransaksjoner med statusen Fratrukket" når du posterer en følgeseddel for varebehov for et prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35313 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2660584

Du kan ikke gjøre fakturering delvis levering av en ordre for prosjektet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36390 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2661924

Bestillingen som du oppretter fra en salgsordre er ikke knyttet til kjøpsavtalen som forventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35825 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2663969

Varebehovet forblir i en activate element krav status i dialogboksen element krav etter at varen er pakket. Feil #: 36164 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2664788

Du kan ikke merke salgsordretransaksjoner når du prøver å returnere en vare som er kjøpt for et prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36340 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2667107

Du kan uventet opprette en direktelevering fra en salgsordre som tilsvarer prosjektet varebehov i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36636 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2677570

Ingen linje for salgsordrene prosjektet vises i dialogboksen "postering av følgeseddel" når du aktiverer funksjonen "Forbruke varer for prosjektet umiddelbart" i "Produktkvittering"-rapporten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37316 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2685752

"Leveringsnavn"-feltet i kategorien adresse oppdateres ikke når du legger til en adresse i et prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37910 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2700079

Dimensjoner er ikke arvet fra et prosjekt når du genererer bestillinger fra varebehovet. Feil #: 41781 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2706623

Når du velger planlegging, og klikk deretter "Gantt-diagrammet", får du følgende feilmelding: "Ugyldig område er angitt i validTimState. Dato 1 er større enn dato2." Feil #: 42132 (AXSE)

Integrering av \Project Accounting\SCM

2660420

Kategori for Project-kontoer er sørget uventet når du åpner en prosjektkategori fra dialogboksen "Project grupper" eller "Kategorigrupper"-dialogboksen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35803 (AXSE)

\Project Accounting\Setup

2677019

Du får feilmeldingen "Kan ikke behandle lookupTable-verdien i Args-forekomsten" når du viser detaljene i "Faktura adresse"-feltet i prosjektkontrakten Grunnleggelsen kilder i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37718 (AXSE)

\Project Accounting\Setup

2698182

"Gjeldende dato"-feltet i skjemaet "Salgspris" er ikke redigerbar. Feil #: 41768 (AXSE)

\Project Accounting\Setup

2618478

Delprosjekter i trevisningen oppdateres ikke når du oppretter et underprosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33323 (AXSE)

\Project Accounting\Subprojects

2643225

Timeregistreringslinjen bruker ikke de angitte dimensjonene fra et prosjekt når du oppretter en timeregistreringslinje i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34959 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2645156

"Uke sammendrag til dato"-ruten i skjemaet timeregistreringen posten viser feil informasjon om global dag uken starter verdien er forskjellig fra verdien dag uken starter i timeregistreringen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34238 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2652517

Mva-gruppen for vare mangler i dialogboksen "Detaljer om timeregistreringslinje" når du oppretter en journal for timeregistrering time for et prosjekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35475 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2661939

Anta at du bruker Enterprise Portal for timeregistrering funksjonalitet. Når du oppretter en timeregistrering fra Favoritter, får du alles favoritt linjer i timeregistreringen. I stedet systemet skal vise favoritt linjene som du opprettet under "Min favBUG #: 36221 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2666795

Du får feilmeldingen "Favoritt finnes allerede" når du prøver å lagre en favoritt for timeregistrering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36517 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2672990

En prosjektkategori som er definert som inaktive i journaler kan fortsatt velges i en Timeregistreringsjournal i Enterprise Portal-webområdet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36829 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2681589

Endring av format i dialogboksen "Region og språk" påvirker ikke datoen timeregistrering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37210 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2700058

Du kan ikke legge til timeregistreringslinjer i en timeregistrering uventet. Feil #: 41614 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2663515

Genererer systemet en tom verdi i valutafeltet "Salg" for en prosjektkontrakt når du bruker serviceavtaleveiviseren for å opprette prosjektkontrakten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36158 (AXSE)

\Project Accounting\Wizards

2661192

Du kan dobbeltklikke en faktura for å åpne den i "Leverandørfakturaer som er tilordnet til meg liste"-siden i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 43865 (AXSE)

\Public sektor

2648973

Du kan ikke redigere feltet "Avregnet føderale 1099" for avgift 1099-transaksjoner i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 42778 (AXSE)

\Public Sector\AP

2653369

Du får feilmeldingen "transaksjoner på bilag [VoucherNumber] ikke er i balanse per [Dato]" når du bokfører en utbetalingskladd for en journal for leverandørgjeld i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35478 (AXSE)

\Public Sector\AP\Invoicing

2677017

Posterer systemet en korrigeringsfaktura til en feil finanskonto når du oppretter den rettede fakturaen for en fritekstfaktura i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37282 (AXSE)

\Public Sector\AR\Invoicing

2580453

Utligningsbilaget er ikke balansert av dimensjonen når du utligner en kontoer fordringer fritekstfaktura mot en kreditnota i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34736 (AXSE)

\Public Sector\AR\Payments og utligninger

2665237

Du kan ikke generere en kunde aldersfordeling rapporten selv om du har kontoer fordringer lederrollen eller regnskapsmedarbeider rollen som er tilordnet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36519 (AXSE)

\Public Sector\AR\Reports

2708975

"Kundefakturatransaksjoner"-rapporten viser ikke fakturaer Hvis du aktiverer innstillingen for "Ta med transaksjon uten en Faktureringsklassifiseringen". Feil #: 42461 (AXSE)

\Public Sector\AR\Reports

2642342

Du får feilmeldingen "Kontonummer for transaksjonstypen mva ikke finnes" når du vil behandle mva-betalinger etter at merverdiavgiften er beregnet på en kunde fritekstfaktura i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 32896 (AXSE)

\Public Sector\GL\Periodic

2641832

Underfinansjournaloppføringer posteres med en feil Regnskapsdato etter at du endrer regnskapsdatoen i en journal for avansert Finans-oppføring i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34789 (AXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2657778

Du kan ikke spesifikt en periodetype i en avansert post i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35141 (AXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2684187

Treg ytelse når du kjører oppdateringen AdvanceLedgerEntry i Microsoft Dynamics AX 2012 med offentlig sektor konfigurasjon-enabledBUG #: 37638 (AXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2628633

Kjøp avtalen (PA) fremtvinger ikke maksimums- og Maks gjennomført på fakturaen direkte leverandørposten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33803 (AXSE)

\Public Sector\Procurement og Sourcing\Agreement

2644385

"Regeltypen"-listen ikke viser kjøp rekkefølgen oppretting og etterspørsel konsolidering regelen selv om du velger regelen i dialogboksen P "olicy parameters", i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35237 (AXSE)

\Public Sector\Procurement og Sourcing\Purchase rekkefølge

2668244

Spørringsskjemaet lagrer ikke poster som forventet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36220 (AXSE)

\Server

2679788

En bruker kan opprette nye juridiske enheter uventet når brukeren har bare visningstilgang til skjemaet juridiske enheter gjennom rollen økonomiske kontroller i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37354 (AXSE)

\Server

2661891

Du får feilmeldingen "en midlertidig tabell kan ikke være gyldig tidsstatus" når du redigerer en mal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35963 (AXSE)

\Server\Queries

2700643

Når du klikker i hovedplanlegging-dialogboksen, og deretter klikker du "Tidligere brukt spørring", får du følgende feilmelding: "Feil i fil". Feil #: 41291 (AXSE)

\Server\Queries

2706155

Når du oppretter et fleksibelt budsjett, lastes ikke tilsvarende servicekategorien. Feil #: 42359 (AXSE)

\Server\Queries

2663588

Anta at du kan endre egenskaper for system ved hjelp av verktøyet "Endre datatyper". Når du deretter utføre synkronisering, får du følgende feilmelding: "feil Synkroniser databasen. Det er en konflikt med feltet i unionsspørringen." Feil #: 35896 (AXSE)

\Server\Synchronization

2626092

Oppslag for kategorirelasjonen vises ikke kategorien grupper-listen når du prøver å definere Finanspostering for et prosjekt basert på kategorigrupper i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33408 (AXSE)

\Service bransjer

2653883

Ikke-belastbare transaksjoner som vises i dialogboksen "Fakturabehandling" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35506 (AXSE)

\Service bransjer

2665329

Rapporten "Arbeidsbeskrivelse" og "Arbeidsmottak"-rapporten viser ikke adressen fra en serviceordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36707 (AXSE)

\Service bransjer

2667835

Startdatoen og sluttdatoen for en aktivitet under "Flytt node" er feil i tjenestefordeling i Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36522 (AXSE)

\Service bransjer

2682720

Den "dag uken starter parameteren" lagrer endringer etter at du lukker og åpner dialogboksen "Project management og parametere for regnskap" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38297 (AXSE)

\Service bransjer

2697586

Du kan ikke skrive ut genererte et Salg tilbud i Microsoft Dynamics AX 2012 med PSA produktmodell installert. Feil #: 39172 (AXSE)

\Service bransjer

2700039

Du kan ikke skrive ut alle åpne Fakturaforslag om gangen. Feil #: 41524 (AXSE)

\Service bransjer

2702796

Når du bokfører en faktura fra en Prosjektfakturaforslaget, er linjebeløpet duplisert. Feil #: 41817 (AXSE)

\Service bransjer

2667358

Systemet beregner ikke den indirekte kosten på riktig måte når du angir kvaliteten på prognoser for timer for et prosjekt som bruker indirekte komponenter i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36741 (AXSE)

\Service Industries\Indirect kostnader

2702853

Når du har opprettet en justering for en transaksjon som inneholder en indirekte kostnad, er kostnadsbeløp og salgsbeløpene feil. Feil #: 41938 (AXSE)

\Service Industries\Indirect kostnader

2660771

"Stanset (feil): kan ikke konvertere objekttypen 'Dynamics.Ax.Application.SalesTotals_Proj' for å skrive inn"Dynamics.Ax.Application.ProjProposalTotals"" feilmelding når du bokfører en faktura for salgsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35974 (AXSE)

\Service Industries\Manage-faktura

2661890

Du kan opprette et duplisert fakturaforslag for en ordre i Microsoft Dynamics AX 2012 med tjenesten bransjer installedBUG #: 35971 (AXSE)

\Service Industries\Manage-faktura

2668685

Feilmeldingen "Transaksjoner på bilag [VoucherNumber] ikke er i balanse" når du prøver å postere en Prosjektfakturaforslaget for en transaksjon i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36024 (AXSE)

\Service Industries\Manage-faktura

2670009

Behandle faktura-funksjonen virker ikke som forventet på en kreditnota i Microsoft Dynamics AX 2012 med Service-IndustriesBUG #: 36766 (AXSE)

\Service Industries\Manage-faktura

2678025

Duplikate linjer genereres for en salgslinje når du kjører "Fakturabehandling"-prosessen for en salgsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37317 (AXSE)

\Service Industries\Manage-faktura

2628173

Du kan ikke skrive ut bestillingsbekreftelsen i Microsoft Dynamics AX 2012 med FPK laget installedBUG #: 33326 (AXSE)

\Service Industries\Pay når betalt

2660763

Planlagt vises i-feltet i dialogboksen "Planlegge ressurser", "Ikke planlagt" selv om du planlegger en prosjektaktivitet i Microsoft Dynamics AX 2012BUG fullstendig #: 35717 (AXSE)

Planlegging av \Service Industries\Resource

2667333

Lisens nøkkel rutinen deaktiverer alle sekundære konfigurasjonsnøkler uventet når databasen er i Oppgraderingsmodus i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36872 (AXSE)

Oppsett av \Setup\Installation\Application

2638586

"Konto"-feltet for en leverandør er ikke fylt ut når prosessoren VMF godkjenner en forespørsel for NVA i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33521 (AXSE)

\SRM

2704205

Når du oppretter en leverandør fra en ny leverandørforespørsel som inneholder vedlegg, kopieres ikke vedleggene. Feil #: 42631 (AXSE)

\SRM

2676619

Du kan ikke redigere finanskontoen i en innkjøpsrekvisisjon når arbeidsflyten for innkjøpsrekvisisjonen er sendt til godkjenning i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36826 (AXSE)

\SRM\Purchase for innkjøpsrekvisisjon

2688803

Bare område-feltet og feltet lageret under "Lagerdimensjoner" kan redigeres i innkjøpsrekvisisjonslinjene. Feil #: 38625 (AXSE)

\SRM\Purchase for innkjøpsrekvisisjon

2691981

Når du legger til en eksisterende leverandøren en rekkefølge for innkjøpsrekvisisjon, kan du få følgende feilmelding: "stakksporing: firmaet finnes ikke." Feil #: 38921 (AXSE)

\SRM\Purchase for innkjøpsrekvisisjon

2695117

Når du konfigurerer en policy for innkjøp som er basert på en organisasjon fungerer for kategoritilgang ikke som forventet. Feil #: 41446 (AXSE)

\SRM\Purchase for innkjøpsrekvisisjon

2707986

Når en linje gjennomgang arbeidsflyten for innkjøpsrekvisisjon er satt i en arbeidsflyt for innkjøpsrekvisisjon gjennomgang, kan du ikke redigere en innkjøpsrekvisisjon i Enterprise-Portal.BUG #: 42246 (AXSE)

\SRM\Purchase for innkjøpsrekvisisjon

2686273

Du får en feilmelding om spor når du skriver ut forespørselen om tilbud (RFQ) aksept i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37954 (AXSE)

\SRM\RFQ

2647630

Stabel Spor feil oppstår når du redigerer en leverandør som ble opprettet fra en eksisterende juridisk enhet i den globale adresseboken i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34769 (AXSE)

\SRM\Sourcing

2639785

"DEL_EcoResProdUpgradeItemDim" oppgradering skriptet ikke bytte firmaer for å utføre validering når du oppgraderer til Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34774 (AXSE)

\Trade og -kilde

2669292

Leveringsadressen selskapet kopieres til engangsleverandør når du oppretter en engangsleverandør i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36570 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts leverandører

2676080

Kjøpsavtalen brukes til en bestilling på feil måte når en enhetskonvertering er involvert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37264 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts leverandører

2706478

LedgerDimension er endret for å fullføres automatisk i en fakturert bestilling. Derfor kan du lukke dialogboksen "Bestilling". Feil #: 42629 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts leverandører

2641662

Du kan ikke åpne dialogboksen "Accounts receivable parameters" når "prisrabatt" konfigurasjonsnøkkelen er deaktivert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34403 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts-innkommende

2668910

Den "Relatert informasjon" query-ruten viser feil informasjon i dialogboksen "Alle tilbud" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36708 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts-innkommende

2679562

Hvis du har mer enn ett vedlegg i Samleoppdatering for fakturaer, vises bare det første vedlegget. Feil #: 38085 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts-innkommende

2681616

Du kan ikke opprette en kreditnota for en fakturert salgsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38798 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts-innkommende

2694461

Når du oppdaterer leveringsadressen i dialogboksen kunder, slettes adressen på følgeseddellinjen. Feil #: 41728 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts-innkommende

2701843

Spørringen områder, dupliseres når postering og senere valg er aktivert i en spørring for bekreftelse av ordren. Feil #: 42757 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts-innkommende

2717039

Notatene skrives ikke i plukklisten for salgsordren selv om notatene ble angitt i Dokumentoversikt og skjemaoppsettet i kontoer-Receivable.BUG #: 44244 (AXSE)

\Trade og Source\Accounts-innkommende

2661876

Du kan ikke angi et produktnummer mottak når du mottar en bekreftelse som ubekreftet i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36076 (AXSE)

\Trade og Source\Enterprise Portal

2702897

Anta at du svarer på en forespørsel om tilbud i Enterprise Portal. Når du klikker detaljer, åpnes en uriktige dokumentet detaljer. Feil #: 41950 (AXSE)

\Trade og Source\Enterprise Portal

2697492

Transaksjonssporingsfeil oppstår hvis "pris og rabatt søket" innstillingen er aktivert i en konsernintern miljø. Feil #: 41673 (AXSE)

\Trade og Source\Intercompany-handel

2705611

Når du administrerer en konsernintern ordre som inneholder en konfigurerbar vare, oppstår det en feil. Feil #: 42666 (AXSE)

\Trade og Source\Intercompany-handel

2630528

"[OrderNumber] for bestillingen har blitt oppdatert av en annen bruker" feil når du prøver å korrigere produktkvitteringslinjene i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33482 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2668133

"Serie av lagerdimensjonsnummeret er dimensjonen en primær input\output og må derfor angis" feilmelding når du posterer en produktkvittering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36954 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2681988

Systemet viser bestillingen i rapporten "Påløpte innkjøp" uventet etter at du avbryter mottaket for ordren i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38275 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2683953

Systemet oppdateres ikke adressen til leverandørens adresse når du redigerer data i lagringsdimensjon for en leverandør bestillingsretur i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38646 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2685190

"Påløpte innkjøp" rapporten viser feil påløpt beløp hvis du fakturerer delvis et mottak i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38271 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2688037

Når du prøver å avbryte et antall i en ordre som er tilordnet en direkte levering-bestilling, mottar du følgende feilmelding: "Kan ikke redigere en post i ordrelinjer (SalesLine)." Feil #: 38835 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2692659

Når du bokfører en konsolidert leverandørfaktura, får du følgende feilmelding: "det har oppstått en kritisk feil i InventCostInputAmount::getInputAmountFromDistribution-funksjonen" feil #: 41615 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2700092

Anta at du registrerer mange serienumre. Nummeret kan oppdateres med et tidligere angitte tall på feil måte. Feil #: 42015 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2705609

Kjøp avtalen hodemerknader skrives ikke ut i "Innkjøpsavtalebekreftelse"-rapporten. Feil #: 42386 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2715732

Kjøp avtalen hodet notatene skrives ikke i "Kjøpsavtalebekreftelse"-reportBUG #: 44245 (AXSE)

\Trade og Source\Purchase rekkefølge

2675697

Du får feilmeldingen "Kan ikke redigere en post i Sales orders (SalesTable)" når du posterer følgeseddelen for en returordre hvis den tilhørende kunden har en kredittgrense i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38092 (AXSE)

\Trade og Source\Return Management\Customer

2621938

Ingen rabatter i ordren returneres når du oppretter en returordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33480 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2638650

Feilmeldingen "transaksjoner på bilag [VoucherNumber] ikke er i balanse per [Dato]" når du posterer en salgsordre som har forsendelsestillegg som er inkludert i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34566 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2639834

Du opplever treg ytelse når du kjører funksjonen "Proformafølgeseddel" på direktelevering konserninterne salgsordrer i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34226 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2655160

"Lager [WarehouseID] er ikke koblet til området" feilmelding når du prøver å skrive inn en verdi i boksen "Lager" under "Lever til målet" i dialogboksen "Lever plukkede varer" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34992 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2664154

Selv om du angir verdien i feltet "Fakturering og levering på vent" faktura for en kunde, kan du bokføre en følgeseddel på en salgsordre for kunden. Feil #: 36017 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2668512

Ønsket forsendelsesdato og ønsket leveringsdato ikke overføres fra dialogboksen "Opprett ordre" til "Ordre"-dialogboksen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36272 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2676517

"Gjenstående levering"-feltet blir beregnet på feil måte når du bokfører en kreditnota med "Kreditt Restantall" merket for en salgsordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37859 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2678780

Du kan ikke bokføre en faktura for en konsernintern direktelevering salgsordren hvis bilagsdatoen på leverandørfaktura settes kreves i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38112 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2684719

"Plukklisten" knappen forblir deaktivert etter at du avbryter plukkruter i dialogboksen "Plukklisteregistrering" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38184 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2688023

Når du prøver å avbryte et antall i en ordre som er tilordnet en direkte levering-bestilling, mottar du følgende feilmelding: "Kan ikke redigere en post i ordrelinjer (SalesLine)." Feil #: 38836 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2688052

Systemet ikke velge avmerkingsboksen reservasjon når du bokfører plukklisten for en ordre i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38424 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2691983

Hvis du bruker konfigurasjonsdimensjonen, størrelsesdimensjonen eller fargedimensjonen på en vare, tolkes ikke salgsprisen fra salgsavtalen for varen. Feil #: 39171 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2694804

Anta at du angir parameteren sammendrag oppdateringen For følgeseddelen. Når du skriver ut fakturaer, er blir følgeseddelnummeret i fakturaen feil. Feil #: 40092 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2694978

Ulike resultater oppstår når du trykker F5, og når du klikker Oppdater i skjemaet CreatSalesOrder. Feil #: 39109 (AXSE)

\Trade og Source\Sales rekkefølge

2682750

Samlet beløp er feil i tilbud-rapporten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38214 (AXSE)

\Trade og Source\Sales tilbud

2686120

Du kan ikke slette tilbud linjene ved å klikke Slett fra bekreftelsesdialogboksen. Feil #: 39144 (AXSE)

\Trade og Source\Sales tilbud

2651782

Alle forretningsavtaler vises uventet når du oppretter en ny prisgruppe, og deretter vise forretningsavtaler for prisgruppen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35403 (AXSE)

\Trade og Source\Trade avtaler

2661889

Systemet bruker ikke den laveste prisen som salgspris basert på det handel oppsettet når du oppretter en salgsordrelinje, selv om du aktiverer "Søk etter neste" i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36513 (AXSE)

\Trade og Source\Trade avtaler

2616405

Det kan oppstå problemer på oppdateringssjekklisten når du utfører dataoppgradering under vedlikehold av operasjoner. Feil #: 33242 (AXSE)

Sjekkliste for \Upgrade\Upgrade

2637443

DocuRef-dataene som er knyttet til en tabell som er delt i et virtuelt firma ikke oppgraderes når du oppgraderer fra Microsoft Dynamics AX 4.0 til Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34327 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data oppgradering Framework

2664189

Feilmeldingen "Kan ikke opprette en oppføring i shadow_TaxEvatParameters_NL (shadow_TaxEvatParameters_NL)" i forhåndsbehandling når du oppgraderer til Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35554 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data oppgradering Framework

2688216

Obligatoriske dimensjoner valideringslistene for finanskontoer oppgraderes bare for det første firmaet når du oppgraderer til Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38659 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data oppgradering Framework

2688114

Det oppstår en feil når du oppdaterer Microsoft Dynamics AX 4.0 til Microsoft Dynamics AX 2012 Hvis funksjonen duplikat selskapet ble brukt i Microsoft Dynamics AX-4.0BUG #: 38520 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\DB Prep Oppgraderingsverktøyet

2628955

Du får feilmeldingen "Feil argumenttyper i felttildeling" når du kjører WorkflowtrackingReport.autodesign-SSRS rapporten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33399 (AXSE)

\Workflow

2657380

"Stanset (feil) X ++-unntak: betingelsen kan ikke evaluere" feilmelding når du prøver å vise arbeidsflyten detaljer i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34576 (AXSE)

\Workflow

2678112

Du kan ikke behandle arbeidsflyt når kjøring av kontoen språk er satt til et språk som ikke er engelsk (USA) språk i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38103 (AXSE)

\Workflow

2697619

Kjøp innkjøpsrekvisisjon utgiftsleverandøren tilordner uventet arbeidsflyter for mange brukere. Feil #: 41881 (AXSE)

\Workflow

2701277

Når du sender en arbeidsflyt for innkjøpsrekvisisjon for et selskap, og den satsvise jobben kjøres i et annet firma, oppretter ikke systemet arbeidselementet. I tillegg får du en feilmelding som sier at du har ikke tilstrekkelige tillatelser. Feil #: 41714 (AXSE)

\Workflow

2649775

IL kompilatoren mislykkes når basistabell som er involvert er endret i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34988 (AXSE)

\X++ Language\Compiler

2659225

"CIL-generator fant feil og kan ikke lagre den nye samlingen" feilmelding når du kjører den trinnvise IL kompilering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35640 (AXSE)

\X++ Language\Interpreter

Binære hurtigreparasjoner

KB-nummer

Beskrivelse

Bane for området

2642150

Feilmeldingen "Objektet ikke referanse til en forekomst av et objekt" når du gjør en tjeneste ringe for å sette inn et kart i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34175 (AXSE)

\AIF\Web tjenester

2685250

Det oppstår en feil når du ringer en ekstern web-tjenesten ved hjelp av server-side kode i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37359 (AXSE)

\AIF\Web tjenester

2724025

Plugin-kildekoden som følger ikke med installasjonsprogrammet for hurtigreparasjonen. Feil #: 45580 (AXSE)

\AX Retail\Plug-ins

2702363

Når du endrer kunden under opprettingen av ordren, endres ikke til fakturert kunden. Feil #: 42710 (AXSE)

\AX Retail\POS

2702443

Noen POS-etiketter for norske, finske, islandsk, svensk, Thai språk, mangler. Feil #: 42369 (AXSE)

\AX Retail\POS

2702899

Det mangler markøren i valuta-skjemaet. Feil #: 42269 (AXSE)

\AX Retail\POS

2720670

Kortnummeret er ikke maskert på skjermen når du dra et kredittkort i Microsoft Dynamics AX for Retail 2012 POS. Feil #: 44174 (AXSE)

\AX Retail\POS

2678758

Kall til ha attributtet forekomster er ikke hurtigbufret i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38603 (AXSE)

\BI og rapportering

2690072

Du kan ikke plass til alle kolonnene i én side i rapporten "Antall setup". Feil #: 38795 (AXSE)

\BI og Reporting\SRS Reporting\Client integrasjon

2704274

Sorter-alternativet i skrivere-egenskapene skal tas med i Microsoft Dynamics AX-2012.BUG #: 41246 (AXSE)

\BI og Reporting\SRS Reporting\Client integrasjon

2642168

Du får feilmeldingen "operasjonen ble tidsavbrutt" når du kjører en rapport i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34325 (AXSE)

\BI og Reporting\SRS maler\System\Feilrapportering\Rapporter-servertillegg

2698092

Når du trykker Tab for å flytte fra ett felt til et annet felt i en dialogboks, kan du ikke se det merkede feltet. Feil #: 41457 (AXSE)

\Client\Controls

2702724

Flerlinjet streng kontrollene ikke bryte tekster. Feil #: 41867 (AXSE)

\Client\Controls

2654431

Du får feilmeldingen "Denne operasjonen støttes ikke for en relativ URI" når du prøver å bruke Office-tillegg i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35316 (AXSE)

Håndtering av \Client\Doc

2664296

Sorteres postene i skjemaet uventet når du bruker et filter på et skjema der hovedtabellen har en referanse til datakilde til en dato-effektiv tabell i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36406 (AXSE)

\Client\Forms

2668256

Brukeren-grensesnittet (UI) elementene vises ikke riktig når du bruker en skjerm-metode som returnerer utcDateTime type verdien til kontrollen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36196 (AXSE)

\Client\Forms

2700203

Hjelp-serveren fungerer ikke med et vertshode for IIS. Feil #: 41189 (AXSE)

\Client\Help

2632761

Du får feilmeldingen "Finner ikke metoden 'System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException.Detail'" når du bruker de nye Office-tilleggene til å importere mange linjer fra et Excel-regneark til Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 32838 (AXSE)

\Client\Office-tillegg

2665697

Filteret fungerer ikke som forventet når du oppretter et Word-dokument fra en Word.mal som har flere datakilder som brukes i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36407 (AXSE)

\Client\Office-tillegg

2687238

Du kan ikke importere feltene som er matriser fra en tabell i Microsoft Office Excel med Microsoft Dynamics AX 2012 Office-tillegg-installedBUG #: 38369 (AXSE)

\Client\Office-tillegg

2659070

Du får feilmeldingen "objektet kan ikke gis nytt navn fordi det er åpnet for redigering av [Workspace]" når du prøver å gi nytt navn til et objekt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35005 (AXSE)

\Developer og Partner-verktøy

2680886

"Brukerantall for ISV-lisensen [License_name] er overskredet. Fornye ISV-lisensen, eller avinstallere løsningen"feilmelding når du starter klienten i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 37030 (AXSE)

\Developer og Partner-verktøy

2684686

"Enum"-felt som er angitt i .NET proxy-klasser er oppdatert til uriktige verdier i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38062 (AXSE)

\Developer og Partner-verktøy

2701688

.Config-filer for Web-tjenesten blir ikke overført under implementeringen av modellageret. Feil #: 37358 (AXSE)

\Developer og Partner-verktøy

2695073

Når du prøver å kompilere, krasjer Microsoft Dynamics AX 2012-klienten. Feil #: 41450 (AXSE)

\Developer og Tools\MorphX for Partner

2633202

"Ulovlig verdi"-feilmelding når du prøver å importere en XPO-fil i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33635 (AXSE)

\Developer og Partner-Tools\MorphX\AOT (Import eller eksport)

2661360

"Feil i linje LineNumber: Forventet BEGINNODE men funnet FILTYPEN" når du importerer en XPO-fil i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35544 (AXSE)

\Developer og Partner-Tools\MorphX\AOT (Import eller eksport)

2690657

Du mottar en infologgmelding som sier det er mye update-setning confliction i tabellen "dbo.model" under "Kompiler program"-prosessen. Feil #: 39132 (AXSE)

\Developer og Partner Tools\MorphX\Code oppgradering

2696835

Du kan ikke forhåndsvise rapporter ved hjelp av Visual Studio reporting services. Feil #: 41066 (AXSE)

\Developer og Partner Tools\VS Designers\Model Editor

2655174

Du kan ikke endre et selskap ved hjelp av filteret for firmaet i Enterprise Portal-webområdet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35443 (AXSE)

\Enterprise portal

2684221

Linjene vises ikke i rutenettet når du legger til mer enn 24 linjer til en reiseregningsrapport i Enterprise Portal-webområdet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38074 (AXSE)

\Enterprise portal

2667454

Dato-kontrollen gjenkjenner ikke en dato når du manuelt angi dato i Enterprise Portal-webområdet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36980 (AXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Controls

2693566

Hvis en rutenettvisning har flere sider med data, fungerer ikke oppslagsfunksjonen i rutenettvisning. Feil #: 37121 (AXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Controls\AxGridView

2706052

Rutenett for oppføringer vises ikke alle sidene i Enterprise Portal.BUG #: 42673 (AXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Controls\AxGridView

2634860

Application Object Server krasjer når du prøver å legge til en bunke-del i Enterprise Portal-webområdet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33798 (AXSE)

\Enterprise Portal\Kernel

2653740

Hurtigreparasjonen 2653740 er tilgjengelig for å forbedre brukeropplevelsen for reiseregning i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35961 (AXSE)

Behandling av \Expense

2694820

Du kan autorisere planlagte bestillinger i kladden, hvis det er merket av for Standard merkingen eller utvidet merkingen. Feil #: 41589 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2685395

Systemet blokkerer du gjør flere operasjoner i dialogboksen "Konfigurer linjen" når du velger verdiene i bestemte felt i dialogboksen i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38638 (AXSE)

Konfigurasjon av \Planning\Product

2700058

Du kan ikke legge til timeregistreringslinjer i en timeregistrering uventet. Feil #: 41614 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2664183

Application Object Server (AOS) krasjer når du endrer spørringsobjekt som er koblet til en visning i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36188 (AXSE)

\Server

2665259

Application Object Server (AOS) krasjer når du kjører en jobb som bruker en SYSDICTMETHOD-klasse for et tomt navn-metoden i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36701 (AXSE)

\Server

2671070

Application Object Server (AOS) krasjer når du utfører en forretningsaktivitet i Microsoft Dynamics AX 2012 med budsjettkontroll konfigurasjon viktige disabledBUG #: 37823 (AXSE)

\Server\AOS-tjenesten

2692704

AOS krasjer når Microsoft Dynamics AX 2012 kjører mange batchtråder IL på en høy-core-datamaskin. Feil #: 38679 (AXSE)

\Server\Batch

2685225

Application Object Server (AOS) kan krasje når du arbeider med bufret visningsmetoder i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38967 (AXSE)

Hurtigbuffer for \Server\Cache Management\Meta

2649704

Du opplever treg ytelse når du kjører en spørring på tvers av firmaet i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35266 (AXSE)

\Server\Cross selskap

2663814

Organisasjonen diagram skjemaet lukkes uventet når du klikker Avbryt i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36184 (AXSE)

\Server\Security

2681654

Indekser med inkludert kolonner er opprettet på nytt uventet når du kjører full databasesynkronisering i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 38658 (AXSE)

\Server\Synchronization

2624064

Feilmeldingen "serienummeret som er angitt i ISV-lisensen er ugyldig" vises når du genererer en lisensfil ved hjelp av kommandoen AXutil genLicense i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 33417 (AXSE)

\Setup\Config verktøy

2693597

Du får følgende feilmelding i konfigurasjonsverktøyet for klient: "Mappen C:\user\\Microsoft\Dynamics Ax\Log ikke finnes." Feil #: 41303 (AXSE)

\Setup\Config verktøy

2617379

Installasjonsprogrammet for Microsoft Dynamics AX 2012 programmet kaller Microsoft Update, selv om du velger ikke for å bruke Microsoft-UpdateBUG #: 32374 (AXSE)

\Setup\Installation

2661492

Office-tillegg prerequisite checker ikke fungerer som forventet når du installerer Office-tillegg i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35913 (AXSE)

\Setup\Installation

2665135

Du får feilmeldingen "den angitte databaseforekomsten oppfyller ikke kravene til relevans for denne oppdateringen" når du prøver å installere en hurtigreparasjon i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 36889 (AXSE)

\Setup\Installation\Patching

2651214

ProcessUserUpgradeDuplicateDelta og processUserUpgradeDuplicate før oppgradering skriptene mislykkes med changeCompany-objektet og transaksjonsbehandleren når du oppgraderer til Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35042 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data oppgradering Framework

2642149

Du får feilmeldingen "CryptoAPI ikke tilgjengelig" når du bruker "Koble til web"-plassholder i arbeidsflytmeldinger i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34638 (AXSE)

\Workflow

2649703

Du mottar en webside 404-feilmelding når du klikker hyperkoblingen i webdelen for Samlet arbeid til å åpne en side for godkjenning av timeregistrering i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35518 (AXSE)

\Workflow

2667095

Knappen Handlinger for åpnes ikke rullegardinmenyen for en arbeidsflyt i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 35541 (AXSE)

\Workflow

2648698

"InvalidCastException var ubehandlet av brukerkode" feilmelding når generert proxy-klasser oppretter kode i Microsoft Dynamics AX-2012BUG #: 34818 (AXSE)

\X++ Language\CLR-interoperabilitet

2696860

Anta at noen kode som bruker matriser med heltall skrives i X ++. Når du kjører kodene i CIL, heltall-matriser ikke fungerer på riktig måte. Feil #: 41572 (AXSE)

\X++ Language\Compiler

2702140

Anta at noen kode som bruker Exist-funksjonen på en matrise skrives i X ++. Når du kjører kodene i CIL, fungerer matrisen ikke på riktig måte. Feil #: 41940 (AXSE)

\X++ Language\Compiler

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis du oppstår et problem å laste ned, installere denne hurtigreparasjonen, eller har andre tekniske spørsmål, kontakter du-partneren din eller, hvis registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny kundestøtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan også kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for bestemte telefonnumre i landet. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for alle ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Hvis du er en kunde, og hvis du ikke har en Premier Support-avtale med Microsoft, må du kontakte-partneren din for å få hurtigreparasjonen.

Installasjonsinformasjon

Denne kumulative oppdateringsinstallasjonen ligner installasjonen av Microsoft Dynamics AX 2012. Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Dynamics AX 2012-installasjonen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Installasjonshåndboken for Microsoft Dynamics AX 2012
Notater

 • Hurtigreparasjoner som ikke er inkludert i denne kumulative oppdateringen, går tapt når du har installert denne kumulative oppdateringen. Vi anbefaler derfor at du bruker disse hurtigreparasjoner på nytt etter installasjonen.

 • Når du planlegger en distribusjon som bruker noen av løsningene bransjen, anbefaler vi at du installerer Bransjelydløsningen før du installerer denne kumulative oppdateringen. I dette tilfellet er oppdateringen som tilsvarer de installerte Bransjelydløsningen installeres eller oppdateres av kumulativ oppdateringsinstallasjonen. Ellers må Bransjelydløsningen er installert etter installasjonen av kumulative oppdateringen, du kjøre installasjonen kumulativ oppdatering for å installere eller oppdatere den tilsvarende oppdateringen av løsning for bransjen.

 • Kumulative pakken inneholder oppdateringer til AOS-Forekomsten, klient og andre komponenter som er installert av Microsoft Dynamics AX 2012, og en oppdatering av kumulativ program for lagerdatabasen for modellen. Vi anbefaler at du oppdaterer komponenter og modellagerdatabasen sammen.

Produktmerknadene for Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3

Installasjon

Oppdatere databaseskjema

Vi anbefaler denne modellen databaseskjemaet er oppdatert til den nyeste versjonen i modellen database-forekomstene som har Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3 som skal brukes i følgende tilfeller:

 • Modelldatabasen er tilpasset.

 • Miljøet kjører SQL Server 2012

 • Miljøet kjører SQL Server 2008 uten noen tilpasninger som brukes for å unngå potensielle problemer under installasjonen av oppdateringen.


Hvis du vil oppdatere databaseskjemaet, gjør du følgende:

 1. Kontroller at verktøyene for komponenten er installert ved hjelp av installasjonspakken i Dynamics AX 2012 eller Dynamics AX 2012 Feature Pack 1.

 2. Bruke oppdateringen på elementet komponenter ved hjelp av Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3-pakken.

  Viktig merknad Ikke bruk databaseoppdateringer på dette tidspunktet.

 3. Kjør følgende kommando:

  axutil.exe skjema /db:målnavn modellen databasen

  Obs! Axutil.exe er installert med Administrasjonsverktøy for Dynamics AX 2012 til mappen C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. Du kan starte ved å kjøre i kontrollpanelet for Administrative verktøy og deretter klikke Microsoft Dynamics AX 2012 Management shell.

 4. Bruke Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3 i modelldatabasen.

Du får en SQL-feil under kompilering

Anta at du har oppgradert fra Microsoft Dynamics AX 2012 eller Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack 1 på Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3, eller fra Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 2 eller Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 1 til Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3. Når du har installert den kumulative oppdateringen som en del av oppgraderingen, blir du bedt om å kjøre den Sjekkliste for programvareoppdatering via skjemaet modellen lageret endres når du starter klienten. Du kan også starte det Sjekkliste for programvareoppdatering direkte. Klikk Systemadministrasjonfor å gjøre dette, klikker du Oppsett, sjekklisterog deretter Sjekkliste for programvareoppdatering. Når du utfører kompilering i kontrollisten, du får en feilmelding om at oppdateringen setningen konflikter i tabellen dbo.model:

Kan ikke kjøre en lagret prosedyre. SQL-databasen har utstedt en feil.

Hvis du vil løse dette problemet, gjør du følgende:

 1. Gjenopprette en sikkerhetskopi av databasen på miljøet.

 2. Kontroller at verktøyene for komponenten er installert ved e Dynamics AX 2012 eller installasjonspakken for Dynamics AX 2012 Feature Pack 1.

 3. Bruke oppdateringen på elementet komponenter ved hjelp av Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3-pakken.

  Viktig merknad Ikke bruke program-oppdateringen på dette tidspunktet.

 4. Kjør følgende kommando:

  axutil.exe skjema /db:målnavn modellen databasen

  Obs! Axutil.exe er installert med Administrasjonsverktøy for Dynamics AX 2012 til mappen C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. Du kan starte ved å kjøre i kontrollpanelet for Administrative verktøy og deretter klikke Microsoft Dynamics AX 2012 Management shell.

 5. Bruke Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3 i modelldatabasen.

Oppdaterer Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3 i Dynamics AX 2012 funksjonen Pack 1 Virtual Machine (VM) 6.0.1100.0 oppdateres ikke systemet med modellen for Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3 funksjonen Pack Patch (FPP)

Støttede versjoner av Microsoft Dynamics AX 2012 er som følger


Eventuelle forhåndsversjoner, inkludere 6.0.1100.0, er ikke støttede versjoner av Microsoft Dynamics AX 2012 for oppgradering.Oppdaterer Dynamics Samleoppdatering 3 på Dynamics AX 2012 Avslutning av Server AOS (Application Object) under kompilering, utføres som en del av oppgraderingen kan føre til AX 2012 funksjonen Pack 1 Virtual Machine (VM) 6.0.1100.0

Støttede versjoner av Microsoft Dynamics AX 2012 er som følger:


Eventuelle forhåndsversjoner, inkludere 6.0.1100.0, er ikke støttede versjoner av Microsoft Dynamics AX 2012 for oppgradering.

Konsekvensanalyse

Kjører konsekvensanalyse mot Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3 kan resultere i en feil

En hurtigreparasjon er levert med Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3 for å løse feil med verktøyet for konsekvensanalyse. Hvis du vil aktivere hurtigreparasjonen, gjør du følgende:

 1. Bruk det binære Dynamics AX 2012 kumulativ oppdatering 3-innholdet.

 2. Kjør verktøyet for konsekvensanalyse.


Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics AX 2012 installert for å bruke denne kumulative oppdateringen.

Krav om omstart

Når du har installert denne kumulative oppdateringen, må du starte tjenesten Application Object Server (AOS).

Filinformasjon

Den globale versjonen av denne kumulative oppdateringen har filattributtene (eller senere filattributter) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, kan du bruke kategorien tidssone under dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Microsoft Dynamics AX 2012

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

Plattform

SP-krav

Avdeling

Aximpactanalysis.exe

Ikke tilgjengelig

60,280

24-May-2012

21:27

x86

SP

Ikke tilgjengelig

Axupdate.exe

Ikke tilgjengelig

60,264

24-May-2012

21:27

x86

SP

Ikke tilgjengelig

Axupgar.ald

Ikke tilgjengelig

347,484

25-Jun-2012

21:47

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgcs.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:47

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgda.ald

Ikke tilgjengelig

276,226

25-Jun-2012

21:47

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgde-at.ald

Ikke tilgjengelig

302,673

25-Jun-2012

21:47

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgde-ch.ald

Ikke tilgjengelig

302,594

25-Jun-2012

21:47

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgde.ald

Ikke tilgjengelig

302,673

25-Jun-2012

21:47

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-au.ald

Ikke tilgjengelig

270,641

25-Jun-2012

21:47

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-ca.ald

Ikke tilgjengelig

270,927

25-Jun-2012

21:55

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-gb.ald

Ikke tilgjengelig

270,308

25-Jun-2012

21:55

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-ie.ald

Ikke tilgjengelig

270,337

25-Jun-2012

21:55

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-in.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:55

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-my.ald

Ikke tilgjengelig

270,694

25-Jun-2012

21:55

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-nz.ald

Ikke tilgjengelig

270,644

25-Jun-2012

21:55

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-sg.ald

Ikke tilgjengelig

270,740

25-Jun-2012

21:55

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-us.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

16-Feb-2012

03:18

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgen-za.ald

Ikke tilgjengelig

270,327

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupges-mx.ald

Ikke tilgjengelig

302,614

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupges.ald

Ikke tilgjengelig

301,450

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupget.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:52

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgfi.ald

Ikke tilgjengelig

281,441

25-Jun-2012

21:52

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgfr-be.ald

Ikke tilgjengelig

307,850

25-Jun-2012

21:52

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgfr-ca.ald

Ikke tilgjengelig

308,954

25-Jun-2012

21:52

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgfr-ch.ald

Ikke tilgjengelig

307,850

25-Jun-2012

21:50

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgfr.ald

Ikke tilgjengelig

307,850

25-Jun-2012

21:50

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupghe.ald

Ikke tilgjengelig

404,590

25-Jun-2012

21:55

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupghu.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:50

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgis.ald

Ikke tilgjengelig

281,145

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgit-ch.ald

Ikke tilgjengelig

294,092

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgit.ald

Ikke tilgjengelig

294,092

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgja.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupglt.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupglv.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgnb-no.ald

Ikke tilgjengelig

273,376

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgnl-be.ald

Ikke tilgjengelig

286,885

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgnl.ald

Ikke tilgjengelig

287,030

25-Jun-2012

21:51

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgpl.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgpt-br.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgru.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgsv.ald

Ikke tilgjengelig

277,502

25-Jun-2012

21:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgth.ald

Ikke tilgjengelig

499,159

25-Jun-2012

21:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgtr.ald

Ikke tilgjengelig

270,647

25-Jun-2012

21:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axupgzh-hans.ald

Ikke tilgjengelig

345,227

25-Jun-2012

21:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Performance_updatestatistics.sql

Ikke tilgjengelig

740

14-Dec-2011

21:24

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Pi_upgradeax4.xpo

Ikke tilgjengelig

10,099,391

26-Jun-2012

03:00

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Pi_upgradeax5.xpo

Ikke tilgjengelig

10,297,220

26-Jun-2012

03:00

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Privateproject_ax40preprocessing_si.xpo

Ikke tilgjengelig

1,570

14-Dec-2011

21:24

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpo

Ikke tilgjengelig

55,970

14-Dec-2011

21:24

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpo

Ikke tilgjengelig

109,854

14-Dec-2011

21:24

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpo

Ikke tilgjengelig

2,013,282

14-Dec-2011

21:24

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpo

Ikke tilgjengelig

794,412

16-Feb-2012

03:22

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpo

Ikke tilgjengelig

7,183

14-Dec-2011

21:24

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Upgradeax4.xpo

Ikke tilgjengelig

10,018,568

26-Jun-2012

02:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Upgradeax5.xpo

Ikke tilgjengelig

10,203,627

26-Jun-2012

02:59

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsar.rtf

Ikke tilgjengelig

2,170

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermscs.rtf

Ikke tilgjengelig

91,099

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsda.rtf

Ikke tilgjengelig

101,043

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsde.rtf

Ikke tilgjengelig

116,496

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsen.rtf

Ikke tilgjengelig

110,067

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermses.rtf

Ikke tilgjengelig

96,850

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermset.rtf

Ikke tilgjengelig

102,778

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsfi.rtf

Ikke tilgjengelig

105,989

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsfr.rtf

Ikke tilgjengelig

129,869

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermshe-il.rtf

Ikke tilgjengelig

43,376

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermshu.rtf

Ikke tilgjengelig

92,863

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsis.rtf

Ikke tilgjengelig

36,275

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsit.rtf

Ikke tilgjengelig

114,947

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsja.rtf

Ikke tilgjengelig

105,778

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermslt.rtf

Ikke tilgjengelig

122,400

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermslv.rtf

Ikke tilgjengelig

105,289

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsnb-no.rtf

Ikke tilgjengelig

115,558

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsnl.rtf

Ikke tilgjengelig

109,756

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermspt-br.rtf

Ikke tilgjengelig

101,382

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsru.rtf

Ikke tilgjengelig

148,307

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermssv.rtf

Ikke tilgjengelig

115,138

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermsth.rtf

Ikke tilgjengelig

153,644

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermstr.rtf

Ikke tilgjengelig

104,210

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Licensetermszh-hans.rtf

Ikke tilgjengelig

99,131

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-extensions.axmodel

6.1.1108.670

2,451,736

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-extensionsupgrade.axmodel

6.1.1108.670

12,584

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-fpplabels.axmodel

6.0.1108.670

186,648

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-processmanufacturing.axmodel

6.0.1108.670

485,680

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-projectmanagement.axmodel

6.0.1108.670

280,872

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-projectmanagementupgrade.axmodel

6.0.1108.670

133,432

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-publicsector.axmodel

6.0.1108.670

1,726,752

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-foundation.axmodel

6.0.1108.670

10,983,704

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-syplabels.axmodel

6.0.1108.670

858,392

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Dynamicsax2012-kb2709934-foundationupgrade.axmodel

6.0.1108.670

55,592

26-Jun-2012

07:12

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Clientoba32.msp

Ikke tilgjengelig

20,353,024

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Clientoba64.msp

Ikke tilgjengelig

20,353,024

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Components32.msp

Ikke tilgjengelig

17,924,096

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Components64.msp

Ikke tilgjengelig

35,172,352

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Helpserver64.msp

Ikke tilgjengelig

901,120

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Objectserver32.msp

Ikke tilgjengelig

7,122,944

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Objectserver64.msp

Ikke tilgjengelig

9,080,832

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Retaildatabaseutility.msp

Ikke tilgjengelig

270,336

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Retailheadquarters32.msp

Ikke tilgjengelig

749,568

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Retailheadquarters64.msp

Ikke tilgjengelig

749,568

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Retailpos.msp

Ikke tilgjengelig

2,387,968

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Retailposplugins.msp

Ikke tilgjengelig

81,920

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SPL

RETAILPOSPLUGINS

Retailstoreconnect32.msp

Ikke tilgjengelig

98,304

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Retailstoreconnect64.msp

Ikke tilgjengelig

98,304

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Retailtransactionservice.msp

Ikke tilgjengelig

98,304

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Setupsupport32.msp

Ikke tilgjengelig

11,694,080

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Setupsupport64.msp

Ikke tilgjengelig

18,968,576

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Traceparser.msp

Ikke tilgjengelig

442,368

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.exe

6.0.947.853

1,361,768

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axutillib.dll

6.0.947.0

817,512

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35,752

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Ikke tilgjengelig

Microsoft Dynamics AX 2012 binær bare

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

Plattform

SP-krav

Avdeling

Axupdate.exe

Ikke tilgjengelig

60,264

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsar.rtf

Ikke tilgjengelig

2,170

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermscs.rtf

Ikke tilgjengelig

91,099

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsda.rtf

Ikke tilgjengelig

101,043

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsde.rtf

Ikke tilgjengelig

116,496

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsen.rtf

Ikke tilgjengelig

110,067

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermses.rtf

Ikke tilgjengelig

96,850

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermset.rtf

Ikke tilgjengelig

102,778

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsfi.rtf

Ikke tilgjengelig

105,989

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsfr.rtf

Ikke tilgjengelig

129,869

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermshe-il.rtf

Ikke tilgjengelig

43,376

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermshu.rtf

Ikke tilgjengelig

92,863

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsis.rtf

Ikke tilgjengelig

36,275

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsit.rtf

Ikke tilgjengelig

114,947

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsja.rtf

Ikke tilgjengelig

105,778

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermslt.rtf

Ikke tilgjengelig

122,400

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermslv.rtf

Ikke tilgjengelig

105,289

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsnb-no.rtf

Ikke tilgjengelig

115,558

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsnl.rtf

Ikke tilgjengelig

109,756

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermspt-br.rtf

Ikke tilgjengelig

101,382

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsru.rtf

Ikke tilgjengelig

148,307

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermssv.rtf

Ikke tilgjengelig

115,138

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermsth.rtf

Ikke tilgjengelig

153,644

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermstr.rtf

Ikke tilgjengelig

104,210

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Licensetermszh-hans.rtf

Ikke tilgjengelig

99,131

24-May-2012

21:27

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Clientoba32.msp

Ikke tilgjengelig

20,353,024

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Clientoba64.msp

Ikke tilgjengelig

20,353,024

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Components32.msp

Ikke tilgjengelig

17,924,096

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Components64.msp

Ikke tilgjengelig

35,172,352

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Helpserver64.msp

Ikke tilgjengelig

901,120

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Objectserver32.msp

Ikke tilgjengelig

7,122,944

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Objectserver64.msp

Ikke tilgjengelig

9,080,832

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Retaildatabaseutility.msp

Ikke tilgjengelig

270,336

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Retailheadquarters32.msp

Ikke tilgjengelig

749,568

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Retailheadquarters64.msp

Ikke tilgjengelig

749,568

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Retailpos.msp

Ikke tilgjengelig

2,387,968

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Retailposplugins.msp

Ikke tilgjengelig

81,920

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SPL

RETAILPOSPLUGINS

Retailstoreconnect32.msp

Ikke tilgjengelig

98,304

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Retailstoreconnect64.msp

Ikke tilgjengelig

98,304

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Retailtransactionservice.msp

Ikke tilgjengelig

98,304

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Setupsupport32.msp

Ikke tilgjengelig

11,694,080

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Setupsupport64.msp

Ikke tilgjengelig

18,968,576

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Traceparser.msp

Ikke tilgjengelig

442,368

26-Jun-2012

01:42

Ikke tilgjengelig

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.exe

6.0.947.853

1,361,768

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axutillib.dll

6.0.947.0

817,512

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35,752

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Ikke tilgjengelig

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×