You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Gjelder for:

Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

VIKTIG Kontroller at du har installert de nødvendige oppdateringene som er oppført i delen Slik får du denne oppdateringen, før du installerer denne oppdateringen. 

VIKTIGEnkelte kunder som bruker Windows Server 2008 R2 SP1 og har aktivert tillegget ESU-multiaktiveringsnøkkelen (MAK) før de kan installere oppdateringene fra 14. januar 2020, må kanskje aktivere nøkkelen på nytt. Du må aktivere på nytt på de berørte enhetene bare én gang.  Hvis du vil ha informasjon om aktivering, kan du se dette blogginnlegget.

VIKTIG CAB-filer for WSUS-skanning vil fortsatt være tilgjengelige for Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1. Hvis du har et delsett av enheter som kjører disse operativsystemene uten ESU, kan det hende de vises som ikke-kompatible i verktøysett for oppdateringsbehandling og samsvar.

VIKTIG Kunder som har kjøpt den utvidede sikkerhetsoppdateringen (ESU) for lokale versjoner av disse operativsystemene, må følge fremgangsmåtene i KB4522133 for å fortsette å motta sikkerhetsoppdateringer etter at utvidet støtte utløper 14. januar 2020. Hvis du vil ha mer informasjon om ESU og hvilke versjoner som støttes, kan du se KB4497181.

VIKTIG Fra og med 15. januar 2020 vises et fullskjermvarsel som beskriver risikoen for å fortsette å bruke Windows 7 Service Pack 1 når kundestøtten utløper 14. januar 2020. Varselet forblir på skjermen til du samhandler med den. Dette varselet vises bare på følgende versjoner av Windows 7 Service Pack 1:

Obs!Varselet vises ikke på domenekøyde maskiner eller maskiner i kioskmodus.

VIKTIG Fra og med august 2019 krever oppdateringer for .NET Framework 4.6 og nyere, for Windows Server 2008 R2 SP1 og Windows 7SP1, SHA-2-kodesigneringsstøtte. Kontroller at du har alle de nyeste Windows-oppdateringene før du bruker denne oppdateringen, for å unngå installasjonsproblemer. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om SHA-2-støtteoppdateringer for kodesignering, kan du se KB 4474419.

VIKTIG Alle oppdateringer for .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 og 4.6 krever at d3dcompiler_47.dll-oppdateringen er installert. Vi anbefaler at du installerer den inkluderte d3dcompiler_47.dll før du bruker denne oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon d3dcompiler_47.dll, kan du se KB 4019990.

VIKTIG Hvis du installerer en språkpakke etter at du har installert denne oppdateringen, må du installere denne oppdateringen på nytt. Derfor anbefaler vi at du installerer alle språkpakker du trenger før du installerer denne oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til språkpakker i Windows.

Sammendrag

Det finnes et sikkerhetsproblem for kjøring av ekstern kode i .NET Framework-programvaren når programvaren ikke kontrollerer kildemarkeringen av en fil. En angriper som klarer å utnytte sikkerhetsproblemet, kan kjøre vilkårlig kode i konteksten til den gjeldende brukeren. Hvis den gjeldende brukeren er logget på med administrative brukerrettigheter, kan en angriper ta kontroll over det berørte systemet. En angriper kan deretter installere programmer. vise, endre eller slette data; eller opprette nye kontoer med fullstendige brukerrettigheter. Brukere med kontoer som er konfigurert til å ha færre brukerrettigheter på systemet, kan bli mindre påvirket enn brukere som har administrative brukerrettigheter. Utnyttelse av sikkerhetsproblemet krever at en bruker åpner en spesialopprettet fil med en berørt versjon av .NET Framework. I et angrepsscenario for e-post kan en angriper utnytte sikkerhetsproblemet ved å sende den spesialopprettede filen til brukeren og overbevise brukeren om å åpne filen. Sikkerhetsoppdateringen løser sikkerhetsproblemet ved å korrigere hvordan .NET Framework kontrollerer kildemarkeringen av en fil.

Hvis du vil vite mer om sårbarheter, kan du gå til følgende Common Vulnerabilities and Exposures (TORS).

Et sikkerhetsproblem med tjenestenektelse finnes når .NET Framework håndterer nettforespørsler på feil måte. En angriper som klarer å utnytte dette sikkerhetsproblemet, kan forårsake tjenestenektelse mot et .NET Framework-nettprogram. Sikkerhetsproblemet kan utnyttes eksternt, uten godkjenning. En ekstern, ikke-godkjent angriper kan utnytte dette sikkerhetsproblemet ved å utstede spesialopprettede forespørsler til .NET Framework-programmet. Oppdateringen løser sikkerhetsproblemet ved å korrigere hvordan .NET Framework-nettprogrammet håndterer nettforespørsler.

Hvis du vil vite mer om sårbarheter, kan du gå til følgende Common Vulnerabilities and Exposures (TORS).

Forbedringer av kvalitet og pålitelighet

CLR1

– Instruksjonsventetiden for PAUSE økt dramatisk på Intel Skylake-prosessoren (dokumentert i «Section 2.2.4 Pauseventetid i Skylake-mikroarkitektur» for Intel 64 og IA-32 Architectures Optimization Reference Manual) «. Som slike steder i kjøretidssamtalen som anroper YieldProcessor (som oversetter til denne instruksjonen) i en løkke som er nødvendig for å justere antallet gjentakelser for å kalle den. GC tar nå en skaleringsfaktor (levert ved å teste hvor lang tid instruksjonen tar og skalerer den ned) og bruker denne til å justere antallet iterasjoner slik at den totale tiden er omtrentlig tilnærmet det som skjedde på tidligere prosessorer. Et vanlig symptom er i server-GC der GC bruker en mye større prosentandel i CPU-tid i clr! SVR::t_join::join and with the fix you should see the time go down to the previous percentage.

- Adresser sjeldne krasjer som kan oppstå hvis Server-GC er aktivert og en GC oppstår mens en annen tråd kjører NGen'ed-kode som gjør det første anropet til NGen'ed-kode i en 2. modul der én eller flere parametertyper involverer verdityper definert i en tredje modul.

– Adresser krasjer som kan oppstå i enkelte konfigurasjoner som involverer enten hot-added CPUs eller maskiner med flere grupper der CPU-antallet per gruppe ikke er konsekvent på tvers av alle grupper.

- Adresser sjeldne krasjer eller vranglåser som kan oppstå hvis en GC oppstår mens en annen tråd kjører NGen'ed kode som gjør det første anropet til en statisk metode i samme modul der én eller flere parametertyper omfatter type-videresendte verdityper.

– Adresser sjeldne krasjer som kan oppstå under det første anropet som opprinnelig kode gjør om til den administrerte delen av en DLL-fil med blandet modus.


1 Common Language Runtime (CLR)

Kjente problemer i denne oppdateringen

Symptom

Denne oppdateringen installeres ikke, og den returnerer én eller begge av følgende feilmeldinger:

  • -2146762495

  • Et obligatorisk sertifikat er ikke innenfor gyldighetsperioden når det kontrolleres mot den gjeldende systemklokken eller tidsstempelet i den signerte filen.

Omgå problemet

Dette problemet er løst i den nyeste samleoppdateringen for sikkerhet og kvalitetsoppdatering for .NET Framework. 

Mer informasjon om denne oppdateringen

Følgende artikler inneholder tilleggsinformasjon om denne oppdateringen når den gjelder individuelle produktversjoner.

  • 4556402 Beskrivelse av den samlede sikkerhets- og kvalitetsoppdatering for .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 for Windows Server 2008 SP2 (KB4556402)

  • 4556399 Beskrivelse av den samlede sikkerhets- og kvalitetsoppdatering for .NET Framework 3.5.1 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 for Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4556399)

Slik får du tak i og installerer oppdateringen

Før du installerer denne oppdateringen

Forutsetning:

Hvis du vil bruke denne oppdateringen, må .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 være installert.

Du må installere oppdateringene som er oppført nedenfor, og starte enheten på nytt før du installerer den nyeste samleoppdateringen. Hvis du installerer disse oppdateringene, forbedres påliteligheten til oppdateringsprosessen, og potensielle problemer reduseres når du installerer samleoppdateringen og bruker Microsofts sikkerhetsoppdateringer.

  1. Oppdateringen for vedlikeholdsstakken for vedlikeholdsstakken fra 12. mars2019 ( KB4490628). Hvis du vil hente den frittstående pakken for denne SSU-en, søker du etter den i Microsoft Update-katalogen. Denne oppdateringen er nødvendig for å installere oppdateringer som bare er SHA-2-signerte.

  2. Den nyeste SHA-2-oppdateringen(KB4474419)utgitt 10. september 2019. Hvis du bruker Windows Update, blir den nyeste SHA-2-oppdateringen automatisk tilgjengelig for deg. Denne oppdateringen er nødvendig for å installere oppdateringer som bare er SHA-2-signerte. Hvis du vil ha mer informasjon om SHA-2-oppdateringer, kan du se 2019 SHA-2 Code Signing Support-kravet for Windows og WSUS.

  3. Lisensklargjøringspakken for utvidede sikkerhetsoppdateringer (ESU)(KB4538483)utgitt 11. februar 2020. Forberedelsespakken for ESU-lisensiering tilbys deg fra WSUS. Hvis du vil ha den frittstående pakken for forberedelsespakken for ESU-lisensiering, kan du søke etter den i Microsoft Update-katalogen.

Installer denne oppdateringen

Utgivelseskanal

Tilgjengelig

Neste trinn

Windows Update og Microsoft Update

Ja

Ingen. Denne oppdateringen lastes ned og installeres automatisk fra Windows Update hvis du er en ESU-kunde.

Microsoft Update-katalog

Ja

Hvis du vil hente den frittstående pakken for denne oppdateringen, kan du gå til nettstedet for Microsoft Update-katalogen.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Denne oppdateringen synkroniseres automatisk med WSUS hvis du konfigurerer produkter og klassifiseringer på følgende måte:

Produkt:Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7

Klassifisering:Sikkerhetsoppdateringer

Omstartskrav

Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt denne oppdateringen, hvis noen av de berørte filene brukes. Vi anbefaler at du avslutter alle .NET Framework-baserte programmer før du bruker denne oppdateringen.

Oppdatere distribusjonsinformasjon

Hvis du vil ha distribusjonsinformasjon for denne sikkerhetsoppdateringen, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:

20200512 Distribusjonsinformasjon for sikkerhetsoppdatering: 12. mai 2020

Oppdatere informasjon om fjerning

Obs! Vi anbefaler ikke at du fjerner noen sikkerhetsoppdatering. Hvis du vil fjerne denne oppdateringen, kan du bruke elementet Programmer og funksjoner i Kontrollpanel.

Oppdatere informasjon om omstart

Denne oppdateringen krever ikke en systemstart etter at du har tatt den i bruk, med mindre filer som blir oppdatert, er låst eller blir brukt.

Oppdatere erstatningsinformasjon

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer 4533098 og 4535105 for Windows Server 2008 SP2 og 4533095 og 4535102 for Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1.

Filinformasjon

Den engelske (USA) versjonen av denne programvareoppdateringen installerer filer som har attributtene som er oppført i tabellene nedenfor.

x86

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Klokkeslett

Aspnet_perf.dll

4.7.3535.0

43,496

29.04.2020

05:22

aspnet_wp.exe

4.7.3535.0

47,096

29.04.2020

05:22

clr.dll

4.7.3620.0

7,255,032

29.04.2020

05:22

clrjit.dll

4.7.3620.0

523,760

29.04.2020

05:22

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

29.04.2020

05:22

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

29.04.2020

05:22

mscordacwks.dll

4.7.3620.0

1,344,016

29.04.2020

05:22

mscordbi.dll

4.7.3620.0

1,169,696

29.04.2020

05:22

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

29.04.2020

05:22

mscorlib.dll

4.7.3620.0

5,646,328

29.04.2020

05:22

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

29.04.2020

05:22

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

29.04.2020

05:22

VsVersion.dll

14.7.3620.0

19,952

29.04.2020

05:22

peverify.dll

4.7.3620.0

189,208

29.04.2020

05:22

PresentationCore.dll

4.7.3620.0

3,637,232

29.04.2020

05:22

PresentationFramework.dll

4.7.3620.0

6,245,360

29.04.2020

05:22

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3620.0

25,072

29.04.2020

05:22

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3620.0

215,024

29.04.2020

05:22

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3620.0

85,488

29.04.2020

05:22

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3620.0

827,888

29.04.2020

05:22

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

29.04.2020

05:22

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

29.04.2020

05:22

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

29.04.2020

05:22

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

29.04.2020

05:22

SOS.dll

4.7.3620.0

744,440

29.04.2020

05:22

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

29.04.2020

05:22

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

29.04.2020

05:22

System.Core.dll

4.7.3620.0

1,552,960

29.04.2020

05:22

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

29.04.2020

05:22

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

29.04.2020

05:22

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

29.04.2020

05:22

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

29.04.2020

05:22

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

29.04.2020

05:22

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

29.04.2020

05:22

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3535.0

71,744

29.04.2020

05:22

System.Web.Extensions.dll

4.7.3535.0

1,850,952

29.04.2020

05:22

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

29.04.2020

05:22

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

29.04.2020

05:22

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

29.04.2020

05:22

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

29.04.2020

05:22

System.Configuration.dll

4.7.3324.0

419,648

29.04.2020

05:22

System.Data.dll

4.7.3515.0

3,463,456

29.04.2020

05:22

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

29.04.2020

05:22

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

29.04.2020

05:22

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

29.04.2020

05:22

System.dll

4.7.3451.0

3,564,168

29.04.2020

05:22

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

29.04.2020

05:22

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

29.04.2020

05:22

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

29.04.2020

05:22

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

29.04.2020

05:22

System.Security.dll

4.7.3221.0

325,928

29.04.2020

05:22

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

29.04.2020

05:22

System.Web.dll

4.7.3535.0

5,416,424

29.04.2020

05:22

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3620.0

746,992

29.04.2020

05:22

System.Windows.Forms.dll

4.7.3515.0

5,238,920

29.04.2020

05:22

System.Xaml.dll

4.7.3620.0

643,128

29.04.2020

05:22

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

29.04.2020

05:22

UIAutomationClient.dll

4.7.3620.0

178,672

29.04.2020

05:22

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3620.0

361,968

29.04.2020

05:22

UIAutomationProvider.dll

4.7.3620.0

49,648

29.04.2020

05:22

UIAutomationTypes.dll

4.7.3620.0

221,680

29.04.2020

05:22

webengine.dll

4.7.3535.0

25,368

29.04.2020

05:22

webengine4.dll

4.7.3535.0

550,888

29.04.2020

05:22

WindowsBase.dll

4.7.3620.0

1,296,904

29.04.2020

05:22

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

29.04.2020

05:22

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

29.04.2020

05:22

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3620.0

19,952

29.04.2020

05:22

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3620.0

26,664

29.04.2020

05:22

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3620.0

1,346,544

29.04.2020

05:22

Placeholder.dll

4.7.3620.0

25,584

29.04.2020

05:22

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3620.0

87,024

29.04.2020

05:22

x64

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Klokkeslett

Aspnet_perf.dll

4.7.3535.0

47,080

29.04.2020

05:22

Aspnet_perf.dll

4.7.3535.0

43,496

29.04.2020

05:22

aspnet_wp.exe

4.7.3535.0

51,704

29.04.2020

05:22

aspnet_wp.exe

4.7.3535.0

47,096

29.04.2020

05:22

clr.dll

4.7.3620.0

10,375,456

29.04.2020

05:43

clr.dll

4.7.3620.0

7,255,032

29.04.2020

05:22

clrjit.dll

4.7.3620.0

1,222,640

29.04.2020

05:43

clrjit.dll

4.7.3620.0

523,760

29.04.2020

05:22

compatjit.dll

4.7.3620.0

1,260,528

29.04.2020

05:43

dfdll.dll

4.7.3221.0

191,696

29.04.2020

05:22

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

29.04.2020

05:22

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

29.04.2020

05:22

mscordacwks.dll

4.7.3620.0

1,841,648

29.04.2020

05:43

mscordacwks.dll

4.7.3620.0

1,344,016

29.04.2020

05:22

mscordbi.dll

4.7.3620.0

1,622,816

29.04.2020

05:43

mscordbi.dll

4.7.3620.0

1,169,696

29.04.2020

05:22

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

29.04.2020

05:22

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

29.04.2020

05:22

mscorlib.dll

4.7.3620.0

5,428,216

29.04.2020

05:43

mscorlib.dll

4.7.3620.0

5,646,328

29.04.2020

05:22

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

29.04.2020

05:43

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

29.04.2020

05:22

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

29.04.2020

05:43

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

29.04.2020

05:22

VsVersion.dll

14.7.3620.0

19,960

29.04.2020

05:43

VsVersion.dll

14.7.3620.0

19,952

29.04.2020

05:22

peverify.dll

4.7.3620.0

261,624

29.04.2020

05:43

peverify.dll

4.7.3620.0

189,208

29.04.2020

05:22

PresentationCore.dll

4.7.3620.0

3,614,496

29.04.2020

05:43

PresentationCore.dll

4.7.3620.0

3,637,232

29.04.2020

05:22

PresentationFramework.dll

4.7.3620.0

6,245,360

29.04.2020

05:22

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3620.0

25,072

29.04.2020

05:22

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3620.0

278,304

29.04.2020

05:43

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3620.0

85,280

29.04.2020

05:43

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3620.0

215,024

29.04.2020

05:22

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3620.0

85,488

29.04.2020

05:22

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3620.0

1,110,304

29.04.2020

05:43

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3620.0

827,888

29.04.2020

05:22

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

29.04.2020

05:22

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

29.04.2020

05:43

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

29.04.2020

05:22

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

29.04.2020

05:22

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

29.04.2020

05:22

SOS.dll

4.7.3620.0

872,952

29.04.2020

05:43

SOS.dll

4.7.3620.0

744,440

29.04.2020

05:22

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

29.04.2020

05:22

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

29.04.2020

05:22

System.Core.dll

4.7.3620.0

1,552,960

29.04.2020

05:22

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

29.04.2020

05:22

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

29.04.2020

05:22

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

29.04.2020

05:22

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

29.04.2020

05:22

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

29.04.2020

05:22

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

29.04.2020

05:22

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

29.04.2020

05:22

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

29.04.2020

05:22

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3535.0

71,744

29.04.2020

05:22

System.Web.Extensions.dll

4.7.3535.0

1,850,952

29.04.2020

05:22

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

29.04.2020

05:22

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

29.04.2020

05:22

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

29.04.2020

05:22

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

29.04.2020

05:22

System.configuration.dll

4.7.3324.0

419,648

29.04.2020

05:22

System.Data.dll

4.7.3515.0

3,525,616

29.04.2020

05:22

System.Data.dll

4.7.3515.0

3,463,456

29.04.2020

05:22

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

29.04.2020

05:22

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

29.04.2020

05:22

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

29.04.2020

05:22

System.dll

4.7.3451.0

3,564,168

29.04.2020

05:22

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

29.04.2020

05:22

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

29.04.2020

05:22

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

29.04.2020

05:22

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

29.04.2020

05:22

System.Security.dll

4.7.3221.0

325,928

29.04.2020

05:22

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

29.04.2020

05:22

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

29.04.2020

05:22

System.Web.dll

4.7.3535.0

5,399,528

29.04.2020

05:22

System.Web.dll

4.7.3535.0

5,416,424

29.04.2020

05:22

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3620.0

746,992

29.04.2020

05:22

System.Windows.Forms.dll

4.7.3515.0

5,238,920

29.04.2020

05:22

System.Xaml.dll

4.7.3620.0

643,128

29.04.2020

05:22

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

29.04.2020

05:22

UIAutomationClient.dll

4.7.3620.0

178,672

29.04.2020

05:22

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3620.0

361,968

29.04.2020

05:22

UIAutomationProvider.dll

4.7.3620.0

49,648

29.04.2020

05:22

UIAutomationTypes.dll

4.7.3620.0

221,680

29.04.2020

05:22

webengine.dll

4.7.3535.0

26,904

29.04.2020

05:22

webengine.dll

4.7.3535.0

25,368

29.04.2020

05:22

webengine4.dll

4.7.3535.0

667,928

29.04.2020

05:22

webengine4.dll

4.7.3535.0

550,888

29.04.2020

05:22

WindowsBase.dll

4.7.3620.0

1,296,904

29.04.2020

05:22

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

29.04.2020

05:22

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

29.04.2020

05:22

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

29.04.2020

05:22

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

29.04.2020

05:22

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3620.0

19,960

29.04.2020

05:43

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3620.0

19,952

29.04.2020

05:22

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3620.0

27,472

29.04.2020

05:43

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3620.0

26,664

29.04.2020

05:22

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3620.0

1,766,392

29.04.2020

05:43

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3620.0

1,346,544

29.04.2020

05:22

Placeholder.dll

4.7.3620.0

26,616

29.04.2020

05:43

Placeholder.dll

4.7.3620.0

25,584

29.04.2020

05:22

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3620.0

105,464

29.04.2020

05:43

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3620.0

87,024

29.04.2020

05:22

Informasjon om beskyttelse og sikkerhet

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×