Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Filutforsker i Windows

Denne artikkelen gjelder for personer som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk tastaturet og en skjermleser til å utforske og navigere i Filutforsker iWindows 11. Vi har testet denne artikkelen med Skjermleser, JAWS og NVDA, men instruksjonene kan fungere med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne Filutforsker

Trykk på Windows +E for å åpne Filutforsker. Fokuset flyttes til det første elementet i innholdsruten. Som standard er dette det første elementet i hurtigtilgangsvisningen, som viser mappene ogNylig brukte filer.

Bla gjennom hovedskjermelementene

Trykk F6 (fremover) eller SKIFT+F6 (bakover) for å bla gjennom hovedelementene i Filutforsker i følgende rekkefølge:

 • Innholdsruten som tar opp mesteparten av skjermen

 • Sorteringsknappene for innholdsruten (hvis innholdsruten er i detaljvisningsmodus)

 • Statuslinjen nederst på skjermen, som inneholder knapper for å endre visningsmodus

 • Verktøylinjen øverst på skjermen, som inneholder navigasjonsknapper og søkeboksen

 • Navigasjonsruten til venstre på skjermen

Navigere i innholdsruten

Bruk innholdsruten til å samhandle med filene som er lagret på datamaskinen. Innholdsruten viser mappene og filene i hurtigtilgangsvisningen, eller i den valgte mappen, stasjonen eller nettverksplasseringen.

 • Hvis du vil flytte fokus til innholdsruten, trykker du F6 eller SKIFT+F6 til du hører «Elementer-visning» eller «Skriv inn tabellelementer-visning», etterfulgt av navnet på det første elementet.

 • Bruk PIL NED og PIL OPP for å bla gjennom innholdet. Hvis du vil åpne den valgte filen eller mappen, trykker du ENTER.

 • Hvis du vil bruke sorteringsknappene for innholdsruten (hvis innholdsruten er i detaljvisningsmodus), trykker du F6 eller SKIFT+F6 til du hører navnet på det valgte sorteringskriteriet, for eksempel «Endret dato, delingsknapp». Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere i sorteringsknappene. Hvis du vil sortere gjeldende visning etter det valgte alternativet, for eksempel Navn eller Endringsdato, trykker du ENTER. Noen av disse oppsettene viser miniatyrbilder med innholdet i elementene, mens andre viser standardikoner basert på filtyper. De ulike visningene for forhåndsvisning av filer og mapper er Ekstra storeikoner, Store ikoner, Middels ikoner,Fliser og Innhold.

 • Hvis du vil velge flere filer, trykker du på TAB til du hører navnet på den første filen eller mappen du vil velge. Hold deretter nede SKIFT-tasten, og bruk piltastene til å velge filer eller mapper. Når du har valgt alle filene og mappene du trenger, trykker du CTRL+X for å klippe ut eller CTRL+C for å kopiere, eller du kan trykke DELETE for å slette.

Navigere i navigasjonsruten

Bruk navigasjonsruten til å få tilgang til mapper, stasjoner, biblioteker, festede filer eller mapper og nettverksplasseringer, for eksempelOneDrive. Det første elementet i navigasjonsruten er som standard hurtigtilgangsvisningen, og viser de festede mappene og ofte brukte mappene. Når Hurtigtilgang er valgt, viser innholdsruten Nylig brukte filer i tillegg til Festede og Ofte brukte mapper.

 • Hvis du vil flytte fokus til navigasjonsruten, trykker du F6 eller SKIFT+F6 til du hører «Navigasjonsrute», med Skjermleser, etterfulgt av navnet på det første elementet, for eksempel «Hurtigtilgang». Med NVDA hører du: «Trevisning». Med JAWS hører du: «Navigasjonsrute, trevisning.»

 • Bruk PIL NED og PIL OPP for å bla gjennom mappene og stasjonene.

 • Hvis du vil åpne den valgte mappen eller stasjonen i innholdsruten, trykker du ENTER. Vær oppmerksom på at fokuset forblir i navigasjonsruten.

Navigere på verktøylinjen

Verktøylinjen inneholder ulike navigasjonsknapper, avhengig av gjeldende visning. Disse inkluderer Tilbake-, Fremover-, Nylige-plasseringer og Opp-knappene.

 • Hvis du vil flytte fokus til verktøylinjen, trykker du F6 eller SKIFT+F6 til du hører «Visningsmodus», og trykker F6 én gang til. Fokuset flyttes til den første aktive knappen på verktøylinjen.

 • Hvis du vil navigere i verktøylinjeknappene, trykker du tab-tasten. Trykk ENTER for å foreta et valg.

Navigere i applinjeknappene

Over verktøylinjen er det en rad med applinjeknapper som brukes til å opprette nye mapper, kopiere, flytte, slette og dele filer.

 • Hvis du vil flytte fokus til applinjeknappene, trykker du alt. Du hører «Applinje», etterfulgt av navnet på den valgte knappen, for eksempel «Kopier, applinje-knapp».

 • Hvis du vil flytte mellom knappene, bruker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE og trykker ENTER for å velge den. 

Bruke søkeboksen

Søkeboksen hjelper deg med å finne en fil i en bestemt mappe eller et bestemt bibliotek.

 1. Hvis du vil bruke Søk-boksen, trykker du CTRL+E. Skriv inn søkeordet. Når du slutter å skrive, vises flere toppresultater under Søkeboksen.

 2. Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil åpne den fullstendige listen over søkeresultater i innholdsruten, trykker du ENTER. Trykk deretter F6 til du hører det første søkeresultatet, bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom listen, og trykk ENTER for å åpne det valgte resultatet.

 • Hvis du vil bla gjennom de øverste resultatene som er oppført under Søkeboksen, trykker du PÅ PIL NED. Trykk ENTER for å åpne det valgte resultatet. Trykk esc for å lukke søket.

Hvis du valgte en mappe, flyttes fokuset til det første elementet i denne mappen.

Hvis du valgte en fil, åpnes filen i den tilknyttede appen, og fokuset flyttes til dette vinduet.

Se også

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere Start-meny i Windows

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere Innstillinger i Windows

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Microsoft 365

Tilgjengelighetsstøtte for Windows

Bruk tastaturet og en skjermleser til å utforske og navigere i Filutforsker i Windows 10:. Vi har testet denne artikkelen med Skjermleser, JAWS og NVDA, men instruksjonene kan fungere med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne Filutforsker

Trykk på Windows +E for å åpne Filutforsker. Fokuset flyttes til det første elementet i innholdsruten. Som standard er dette det første elementet i hurtigtilgangsvisningen, som viser Ofte brukte mapper og Nylig brukte filer.

Bla gjennom hovedskjermelementene

Trykk F6 (fremover) eller SKIFT+F6 (bakover) for å bla gjennom hovedelementene i Filutforsker i følgende rekkefølge:

 • Innholdsruten som tar opp mesteparten av skjermen

 • Sorteringsknappene for innholdsruten (hvis innholdsruten er i detaljvisningsmodus)

 • Statuslinjen nederst på skjermen, som inneholder knapper for å endre visningsmodus

 • Verktøylinjen øverst på skjermen, som inneholder navigasjonsknapper og søkeboksen

 • Navigasjonsruten til venstre på skjermen

Navigere i innholdsruten

Innholdsruten viser mappene og filene i hurtigtilgangsvisningen, eller i den valgte mappen, stasjonen eller nettverksplasseringen.

 • Hvis du vil flytte fokus til innholdsruten, trykker du F6 eller SKIFT+F6 til du hører «Elementer-visning» eller «Skriv inn tabellelementer-visning», etterfulgt av navnet på det første elementet.

 • Bruk PIL NED og PIL OPP for å bla gjennom innholdet. Hvis du vil åpne den valgte filen eller mappen, trykker du ENTER.

 • Hvis du vil gå tilbake til forrige visning, trykker du på ALT+PIL VENSTRE. Hvis du vil gå videre til visningen du returnerte fra, trykker du på ALT+PIL HØYRE.

 • Hvis du vil bruke sorteringsknappene for innholdsruten (hvis innholdsruten er i detaljvisningsmodus), trykker du F6 eller SKIFT+F6 til du hører navnet på det valgte sorteringskriteriet, for eksempel «Endret dato, delingsknapp». Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere i sorteringsknappene. Hvis du vil sortere gjeldende visning etter det valgte alternativet, for eksempel Navn eller Endringsdato, trykker du ENTER.

Navigere i navigasjonsruten

Navigasjonsruten viser mappene og stasjonene på datamaskinen, og nettverksplasseringer, for eksempelOneDrive. Det første elementet i navigasjonsruten er som standard hurtigtilgangsvisningen, og viser ofte brukte mapper og Nylig brukte filer.

 • Hvis du vil flytte fokus til navigasjonsruten, trykker du F6 eller SKIFT+F6 til du hører: «Trevisning».

 • Bruk PIL NED og PIL OPP for å bla gjennom mappene og stasjonene.

 • Hvis du vil åpne den valgte mappen eller stasjonen i innholdsruten, trykker du ENTER. Vær oppmerksom på at fokuset forblir i navigasjonsruten.

Navigere på verktøylinjen

Verktøylinjen inneholder ulike navigasjonsknapper, avhengig av gjeldende visning. Disse inkluderer Tilbake-, Fremover-, Nylige-plasseringer og Opp-knappene.

 • Hvis du vil flytte fokus til verktøylinjen, trykker du F6 eller SKIFT+F6 til du hører «Visningsmodus», og trykker F6 én gang til. Fokuset flyttes til den første aktive knappen på verktøylinjen.

 • Hvis du vil navigere i verktøylinjeknappene, trykker du tab-tasten. Trykk ENTER for å foreta et valg.

Navigere i båndfanene

Over verktøylinjen er det for eksempel en rad med båndfaner som inneholder verktøy for kopiering, flytting, sletting og deling av filer.

 • Hvis du vil flytte fokus til raden med båndfaner, trykker du ALT. Du hører «Bånd, avslutt tabell», etterfulgt av den valgte fanen.

 • Hvis du vil flytte mellom båndfaner, bruker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE og trykker ENTER for å velge en fane. Innholdet i den valgte båndfanen vises på båndet under båndfanene, og fokuset flyttes til det første alternativet på båndet.

 • Hvis du vil navigere på båndet, trykker du tab-tasten eller SKIFT+TAB. Trykk ENTER for å velge et alternativ.

Bruke søkeboksen

Søk-boksen hjelper deg med å finne en fil raskt hvis du vet navnet.

 1. Hvis du vil bruke Søk-boksen, trykker du CTRL+E og skriver inn søkeordet. Når du slutter å skrive, vises flere toppresultater under Søkeboksen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil åpne den fullstendige listen over søkeresultater i innholdsruten, trykker du ENTER. Trykk deretter F6 til du hører det første søkeresultatet, bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom listen, og trykk ENTER for å åpne det valgte resultatet.

  • Hvis du vil bla gjennom de øverste resultatene som er oppført under Søkeboksen, trykker du PÅ PIL NED. Trykk ENTER for å åpne det valgte resultatet. Trykk esc for å lukke søket.

Hvis du valgte en mappe, flyttes fokuset til det første elementet i denne mappen.

Hvis du valgte en fil, åpnes filen i den tilknyttede appen, og fokuset flyttes til dette vinduet.

Se også

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere Start-meny i Windows

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere Innstillinger i Windows

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Microsoft 365

Tilgjengelighetsstøtte for Windows

Hurtigtaster i Windows

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×