Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen gjelder for personer som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk tastaturet og en skjermleser til å løse vanlige Bluetooth-problemer i Windows. Vi har testet den med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du kontrollerer at Bluetooth er aktivert, kjører feilsøking for Bluetooth, kontrollerer at du har de nyeste driverne og mer.

Obs!: 

Kontroller det grunnleggende

 • Hvis du konfigurerer en ny enhet og Bluetooth ikke kobles til, kontrollerer du produktspesifikasjonene for å sikre at den har Bluetooth-funksjoner. Enkelte enheter har ikke Bluetooth.

 • Kontroller at Bluetooth er slått på datamaskinen.

 • Kontroller Bluetooth-enheten. Kontroller at Bluetooth-enheten er slått på og lades eller har nye batterier.

 • Slå av Bluetooth-enheten, vent noen sekunder, og slå den på igjen.

 • Kontroller at Bluetooth-enheten er innenfor rekkevidde av datamaskinen.

 • Hvis Bluetooth-enheten ikke reagerer eller er treg, kontrollerer du at den ikke står for nær en annen USB-enhet som er koblet til en USB 3.0-port. Ubeskyttede USB-enheter kan av og til forstyrre Bluetooth-tilkoblinger.

 • Slå på Parkoblingsmodus for Swift.

Toppen av siden 

Kontroller at Bluetooth er aktivert

I Windows 11 finnes det to måter å kontrollere om Bluetooth er på: hurtiginnstillingene på oppgavelinjen nederst på skjermen eller innstillinger for datamaskinen.

Bruke hurtiginnstillingene til å kontrollere Bluetooth

 1. Trykk Windows-logotasten+T på datamaskinen. Fokuset flyttes til oppgavelinjen nederst på skjermen. Du hører «Oppgavelinjerute», etterfulgt av navnet på appsnarveien i fokus.

 2. Trykk på TAB til du hører «Vis skjulte ikoner», og trykk deretter på PIL HØYRE til du hører «Nettverk», «Volumhøyttalere» eller «Strømbatteristatus», og trykk deretter på MELLOMROM for å velge. Du hører: «Vindu for hurtiginnstillinger.»

 3. Trykk på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Bluetooth, knapp, på.» Hvis du hører «Bluetooth, knapp, av», trykker du på MELLOMROM for å aktivere Bluetooth. Hvis det ikke er noen Bluetooth-enheter tilkoblet, hører du: «Ikke tilkoblet.»

Bruke datamaskininnstillingene til å kontrollere Bluetooth 

 1. Trykk Windows-logotasten+I for å åpne datamaskinen Innstillinger. Du hører: «Innstillinger-vindu, søkeboks.»

 2. Trykk på TAB én gang, trykk på PIL NED til du hører «Bluetooth og enheter», og trykk deretter enter.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Bluetooth, aktiver/deaktiver bryter.» Hvis du hører «Bluetooth, aktiver/deaktiver bryter, av», trykker du på MELLOMROM for å slå på Bluetooth.

Toppen av siden 

Slå på Parkoblingsmodus for Swift

Slå på Swift Pair for enkelt å koble til støttede enheter når de er nær og i paringsmodus.

 1. Trykk Windows-logotasten+I for å åpne datamaskinen Innstillinger. Du hører: «Innstillinger-vindu, søkeboks.»

 2. Trykk på TAB én gang, trykk på PIL NED til du hører «Bluetooth og enheter», og trykk deretter enter.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Enheter», og trykk deretter enter.

 4. Trykk tab-tasten til du hører «Enhetsinnstillinger, vis varsler for å koble til ved hjelp av Swift Pair, aktiver/deaktiver bryter, av», og trykk deretter på MELLOMROM for å velge.

Toppen av siden

Kontroller datamaskinen

På datamaskinen er det et par ting du kan gjøre for å løse problemer med Bluetooth-tilkobling:

Kontroller at flymodusen er deaktivert

 1. Trykk Windows-logotasten+T på datamaskinen. Fokuset flyttes til oppgavelinjen nederst på skjermen. Du hører «Oppgavelinjerute», etterfulgt av navnet på appsnarveien i fokus.

 2. Trykk på TAB til du hører «Vis skjulte ikoner», og trykk deretter på PIL HØYRE til du hører «Nettverk», «Volumhøyttalere» eller «Strømbatteristatus», og trykk deretter på MELLOMROM for å velge. Du hører: «Vindu for hurtiginnstillinger.»

 3. Trykk på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Flymodus, knapp, av.» Hvis du hører «Flymodus, knapp, på», trykker du på MELLOMROM for å deaktivere flymodus.

Toppen av siden 

Fjerne Bluetooth-enheten og pare den på nytt

 1. Trykk Windows-logotasten+I for å åpne datamaskinen Innstillinger. Du hører: «Innstillinger-vindu, søkeboks.»

 2. Trykk på TAB én gang, trykk på PIL NED til du hører «Bluetooth og enheter», og trykk deretter enter.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Enheter», og trykk deretter enter.

 4. Trykk på TAB til du hører enhetskategorien du vil bruke, for eksempel «Inndata», «Lyd» eller «Andre enheter», og trykk deretter på PIL NED til du hører enheten du vil fjerne.

 5. Når fokuset er på riktig enhet, trykker du tab-tasten én gang. Du hører: «Flere alternativer.» Trykk Enter for å velge. Du hører «Popup-vindu», etterfulgt av det første alternativet i listen. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Fjern enhet», og trykk deretter på ENTER.

 6. Du blir bedt om å bekrefte fjerningen. Fokuset er på Ja-knappen . Trykk enter for å bekrefte.

 7. Par enheten på nytt. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Bruke en skjermleser til å pare en Bluetooth-enhet i Windows.

Toppen av siden

Hva du må gjøre når Bluetooth ikke fungerer eller Bluetooth-ikonet mangler

Prøv trinnene i følgende avsnitt hvis:

 • Bluetooth-ikonet mangler, eller Bluetooth kan ikke aktiveres eller deaktiveres.

 • Bluetooth fungerer ikke etter at enWindows oppdatering er installert.

 • Bluetooth fungerer ikke etter at du har oppgradert til Windows 11 fra Windows 10:.

 • Bluetooth vises ikke i Enhetsbehandling, og det er ingen ukjente enheter oppført.

Kjør feilsøking for Bluetooth

 1. Trykk Windows-logotasten+I for å åpne datamaskinen Innstillinger. Du hører: «Innstillinger-vindu, søkeboks.»

 2. Trykk tab-tasten én gang. Du hører: «System.» Trykk på Enter.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Vis», trykk pil ned-tasten til du hører «Feilsøk», og trykk deretter enter.

 4. Trykk tab-tasten til du hører «Andre feilsøkingsverktøy», og trykk deretter enter. Fokuset er på de mest brukte feilsøkingsverktøyene. Gjør ett av følgende:

  • Trykk på PIL NED til du hører «Bluetooth», og trykk deretter på TAB én gang.

  • Hvis du ikke finner Bluetooth blant de ofte brukte feilsøkingsverktøyene, trykker du tab-tasten til du hører «Annet», etterfulgt av det første feilsøkingsverktøyet i listen. Bruk PIL NED og PIL OPP for å bla gjennom listen. Når du hører «Bluetooth», trykker du på TAB én gang.

 5. Du hører: «Kjør.» Trykk Enter for å velge. Feilsøkingsveiviseren starter. Når feilsøkingsverktøyet er ferdig, hører du: «Ja, knapp.» Fokuset er på knappen for å bekrefte at problemene er løst. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bekrefte at feilsøkingen var vellykket, trykker du enter. Du hører: «Lukk feilsøkingsverktøyet.» Trykk Enter for å velge.

  • Hvis feilsøkingsverktøyet ikke løste Bluetooth-problemet, trykker du på SKIFT+TAB til du hører «Nei», og deretter trykker du på ENTER. Følg instruksjonene i vinduet for feilsøkingsveiviseren. Når du er klar, trykker du tab-tasten til du hører «Lukk feilsøkingsverktøyet», og deretter trykker du enter for å velge.

Toppen av siden

Kontroller at du har de nyeste driverne 

En utdatert eller inkompatibel driver er en av de vanligste årsakene til problemer med Bluetooth-tilkobling. Hvis du nylig har oppgradert til Windows 11 eller installert Windows 11 oppdateringer, kan det hende at den gjeldende driveren er utformet for en tidligere versjon avWindows. Du kan automatisk se etter og installere driveroppdateringer eller installere Bluetooth-driveren manuelt.

Se etter og installer driveroppdateringer automatisk

 1. Trykk Windows-logotasten. Skriv inn Enhetsbehandling, trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører «Enhetsbehandling, kontrollpanel», og trykk deretter enter.

 2. Trykk på TAB én gang i Enhetsbehandling, trykk på PIL NED til du hører «Bluetooth», og trykk deretter på PIL HØYRE én gang for å utvide menyen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører navnet på Bluetooth-adapteren, og trykk deretter SKIFT+F10 eller Windows-menytasten for å åpne hurtigmenyen.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Oppdater driver», og trykk deretter enter.

 5. Trykk på PIL OPP til du hører «Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare», og trykk deretter enter. Følg instruksjonene på skjermen. Når du er klar, trykker du tab-tasten til du hører «Lukk», og deretter trykker du på ENTER.

 6. Hvis du blir bedt om det, starter du datamaskinen på nytt og kontrollerer om den oppdaterte driveren løste tilkoblingsproblemet.

Installere Bluetooth-driveren manuelt

Hvis den automatiske kontrollen for en oppdatert Bluetooth-driver mislyktes, kan du prøve å installere driveren manuelt.

 1. Gå til datamaskinprodusentens nettsted, og last ned den nyeste Bluetooth-driveren derfra.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis driveren du lastet ned, er en kjørbar fil (.exe), flytter du fokuset på filen og trykker enter for å kjøre den og installere driverne. Følg instruksjonene på skjermen.

  • Hvis du har lastet ned enkeltfiler, og minst én fil har filtypen .inf og en annen har filtypen .sys, gjør du følgende:

   1. Trykk Windows-logotasten. Skriv inn Enhetsbehandling, trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører «Enhetsbehandling, kontrollpanel», og trykk deretter enter.

   2. Trykk på TAB én gang i Enhetsbehandling, trykk på PIL NED til du hører «Bluetooth», og trykk deretter på PIL HØYRE én gang for å utvide menyen.

   3. Trykk på PIL NED til du hører navnet på Bluetooth-adapteren, og trykk deretter SKIFT+F10 eller Windows-menytasten for å åpne hurtigmenyen.

   4. Trykk på PIL NED til du hører «Oppdater driver», og trykk deretter enter.

   5. Trykk på PIL NED til du hører «Bla gjennom datamaskinen etter drivere», og trykk deretter enter.

   6. Naviger til plasseringen der du lagret driverfilene, og trykk deretter tab-tasten til du hører «OK», og trykk deretter enter.

   7. Trykk tab-tasten til du hører «Neste», og følg deretter instruksjonene på skjermen. Når installasjonen er fullført, trykker du tab-tasten til du hører «Lukk», og deretter trykker du enter.

 3. Hvis du blir bedt om det, starter du datamaskinen på nytt og kontrollerer om den oppdaterte driveren løste tilkoblingsproblemet.

Toppen av siden

Avinstaller Bluetooth-adapteren i Enhetsbehandling

Hvis Bluetooth-ikonet mangler, men Bluetooth vises i Enhetsbehandling, kan du prøve å avinstallere Bluetooth-adapteren. Deretter slår du av datamaskinen og slår den på igjen for å utløse en automatisk ny installasjon.

Obs!: Du må kanskje gå til datamaskinprodusentens nettsted for å laste ned den nyeste Bluetooth-driveren.

 1. Trykk Windows-logotasten. Skriv inn Enhetsbehandling, trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører «Enhetsbehandling, kontrollpanel», og trykk deretter enter.

 2. Trykk på TAB én gang i Enhetsbehandling, trykk på PIL NED til du hører «Bluetooth», og trykk deretter på PIL HØYRE én gang for å utvide menyen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører navnet på Bluetooth-adapteren, og trykk deretter SKIFT+F10 eller Windows-menytasten for å åpne hurtigmenyen.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Avinstaller enhet», og trykk deretter enter. Du blir bedt om å bekrefte avinstallasjonen. Trykk tab-tasten til du hører «Avinstaller», og trykk deretter enter.

 5. Slå av datamaskinen. Vent noen sekunder, og slå deretter datamaskinen på igjen. Windows prøver å installere driveren på nytt.

 6. Hvis Windows ikke installerer driveren på nytt automatisk, kan du skanne systemet etter maskinvareendringer på følgende måte:

  1. Trykk Windows-logotasten. Skriv inn Enhetsbehandling, trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører «Enhetsbehandling, kontrollpanel», og trykk deretter enter.

  2. Trykk på ALT+A i Enhetsbehandling for å åpne Handling-menyen. Trykk på PIL NED til du hører «Skann etter maskinvareendringer», og trykk deretter enter.

Toppen av siden

Feilsøke problemer med Bluetooth-tilbehør

Hvis du kan slå på Bluetooth, men du har problemer med å pare eller bruke et Bluetooth-tilbehør, kan du prøve fremgangsmåten i avsnittene nedenfor for å løse vanlige problemer med Bluetooth-tilbehør.

Sjekk også nettstedet til produsenten av Bluetooth-enheten– spesielt hvis du har andre Bluetooth-enheter som fungerer. Produsenten av enheten vil sannsynligvis ha mer detaljert, produktspesifikk informasjon og feilsøkingstrinn.

Tastatur, mus eller penn

 • Hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode for å bruke enheten, men du ikke vet PIN-koden, kan du prøve følgende:

  • Se enhetens dokumentasjon for en PIN-kode, eller se etter en på selve enheten.

  • Prøv å skrive inn 0000 eller 1234.

 • Hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode, men du ikke finner et sted å skrive inn en på dataskjermen, skriver du inn 0000 på Bluetooth-tastaturet og trykker enter.

 • Prøv å fjerne enheten, og deretter pare den på nytt. Enheten kan være paret, men ikke tilkoblet – Bluetooth-tastatur, -mus og -penner kobles bare til når det er nødvendig. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du fjerner en enhet, kan du se Fjerne Bluetooth-enheten og pare den på nytt. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du parer en enhet på nytt, kan du se Bruke en skjermleser til å pare en Bluetooth-enhet i Windows.

Toppen av siden

Lyd

Hvis du har problemer med å koble til en Bluetooth-lydenhet, høre lyd fra enheten eller lydkvaliteten er dårlig, kan du prøve følgende:

Kontroller at lyden spilles av via Bluetooth-enheten 

 1. Trykk Windows-logotasten+I for å åpne datamaskinen Innstillinger. Du hører: «Innstillinger-vindu, søkeboks.»

 2. Trykk tab-tasten én gang. Du hører: «System.» Trykk på Enter.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Vis», trykk pil ned-tasten til du hører «Lyd», og trykk deretter enter.

 4. Trykk på TAB til du hører «Velg hvor du vil spille av lyd», og trykk deretter på PIL NED eller PIL OPP til du hører navnet på Bluetooth-enheten du vil bruke. Trykk på SR-tasten+PIL HØYRE eller PIL NED til du hører Bluetooth-enheten, etterfulgt av «Alternativknapp, valgt». Hvis du hører «Alternativknapp, ikke valgt», trykker du på MELLOMROM for å velge enheten i fokus. 

Kontroller at Bluetooth-enheten er tilkoblet 

 1. Trykk Windows-logotasten+I for å åpne datamaskinen Innstillinger. Du hører: «Innstillinger-vindu, søkeboks.»

 2. Trykk på TAB én gang, trykk på PIL NED til du hører «Bluetooth og enheter», og trykk deretter enter.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Enheter», og trykk deretter enter.

 4. Trykk tab-tasten til du hører enhetskategorien du vil bruke, for eksempel «Inndata», «Lyd» eller «Andre enheter», og trykk deretter på PIL NED til du hører enheten du vil bruke.

 5. Når fokuset er på riktig enhet, trykker du tab-tasten én gang. Du hører: «Flere alternativer.» Trykk Enter for å velge. Du hører «Popup-vindu», etterfulgt av det første alternativet i listen. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Koble til», og trykk deretter på ENTER.

Toppen av siden

Fildeling, telefoner, bevegelseskontrollere, treningssporinger

 • Fildeling:

 • Telefoner:

  • PIN-koden skal vises på mobilskjermen eller dataskjermen. Kontroller at riktig PIN-kode vises på begge enhetene.

 • Bevegelseskontrollere:

 • Treningssporinger:

  • Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du feilsøker problemer med Bluetooth-tilkoblede treningssporinger, kan du se instruksjonene fra enhetsprodusenten.

Toppen av siden

Har du fortsatt Problemer med Bluetooth?

Hvis du har prøvd trinnene i denne artikkelen og Bluetooth-problemet vedvarer, kan du bruke Windows #x1 til å arkivere en feil. Dette bidrar Microsoft til å finne årsaken til problemet. Ta med detaljer om hva du gjorde da feilen oppstod. Hvis du for eksempel begynte å få Problemer med Bluetooth etter å ha oppdatert Windows eller endret Windows versjoner, kan du inkludere denne informasjonen. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du sender tilbakemelding, kan du se Bruke en skjermleser til å sende inn tilbakemelding med tilbakemeldingshuben.

Åpne Tilbakemeldingshub

Toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å pare en Bluetooth-enhet i Windows

Bruke en skjermleser til å kontrollere og kjøre Windows-oppdateringer

Aktivere eller deaktivere Bluetooth i Windows

Oppdag tilgjengelighetsfunksjoner i Windows

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×