Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du har lydproblemer, kan forslagene nedenfor være til hjelp. Tipsene vises i rekkefølge, så begynn med det første, se om det hjelper, og fortsett deretter til det neste hvis ikke.  

Før du begynner

Start med å kjøre det automatiserte feilsøkingsverktøyet for kamera i Få hjelp-appen. Få hjelp kjører automatisk diagnostikk og utfører de riktige trinnene for å løse de fleste kameraproblemer.

Åpne Få hjelp

Hvis Få hjelp-appen ikke kan løse problemet med kameraet, utfør disse trinnene før du går gjennom de mulige oppførte løsningene:

Hvis flere lydutgangsenheter er tilgjengelige, må du kontrollere at du har valgt den riktige.  Slik gjør du det:

 1. Velg Høyttalere-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Deretter velger du pilen til høyre for glidebryteren for høyttalervolum for å åpne en liste over lydenheter som er koblet til datamaskinen.  Verktøytipset skal vises som Administrer lydenheter når du holder pekeren over pilen.

 3. Kontroller at lyd spilles av på den lydenheten du foretrekker, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner.

Hvis dette ikke hjelper, kan du fortsette til neste tips.

Feilsøking for lyd kan kanskje løse lydproblemer automatisk.

For å kjøre feilsøkingsverktøyet:

 1. Gå til Søk på oppgavelinjen, skriv inn feilsøking for lyd, og velg Finn og løs problemer med å spille av lyd fra resultatene for å starte feilsøkingen.

 2. Velg Neste, og velg enheten du vil feilsøke. Fortsett deretter gjennom feilsøkingen. 

  Start lydfeilsøkeren i lydinnstillingene for Windows 11.

Du kan også starte feilsøkingen fra lydinnstillinger:

 • Velg Start > Innstillinger > System > Lyd > Feilsøk vanlige lydproblemer og velg Utdataenheter eller Inndataenheter.

Hvis feilsøkingen ikke hjelper, går du videre til neste tips.

Slik ser du etter oppdateringer:

 1. Velg Start > Innstillinger > Windows Update, og velg Se etter oppdateringer.

   Åpne Windows Update

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det står «Du er oppdatert», går du til neste tips nedenfor.

  • Hvis det står «Oppdateringer er tilgjengelige», velger du Installer nå.

 3. Velg oppdateringene du vil installere, og velg deretter Installer.

 4. Start PC-en på nytt, og se om lyden fungerer som den skal.

Hvis dette ikke løste problemet, går du videre til neste tips.

Prøv denne fremgangsmåten:

 1. Kontroller tilkoblingen til høyttalere og hodetelefoner og se etter løse ledninger eller kabler. Kontroller at alle ledninger og kabler er koblet til.

 2. Hvis du har flere 5 mm-kontakter å koble til, særlig på et surroundanlegg, kontrollerer du at alle ledninger og kabler er koblet til riktig kontakt.

  • Hvis det er uklart hva som skal kobles til hva, kan du kontakte maskinvareprodusenten eller prøve én utgang om gangen og begynne med de mest åpenbare for å se om de fungerer.

   lydsystem 5 mm-plugger for kabler og ledninger

   Obs!: Noen systemer bruker en grønn kontakt for lydutgang og rosa for mikrofoninngang, og andre har etiketten «hodetelefon» eller «mikrofon».


   Grønne utgangs- og rosa inngangskontakter for lydsystem

   lydsystemkontakter for hodetelefoner og mikrofon

 3. Kontroller at strømmen er slått på.

 4. Kontroller at demping ikke er aktivert, og prøv å skru opp alle volumkontrollene.

  Obs!: Noen høyttalere og apper har sine egne volumkontroller. Pass på at du sjekker alle.

 5. Prøv å koble høyttaleren og hodetelefonene til en annen USB-port.

 6. Det er mulig at høyttalerne ikke fungerer når hodetelefonene er koblet til. Koble fra hodetelefonene og se om det hjelper.

Hvis du fortsatt har lydproblemer, kan du se de neste avsnittene for ytterligere feilsøking.

Kontroller at lydenhetene ikke er dempet eller deaktivert.

 1. Velg og hold (eller høyreklikk) Høyttalere-ionet på oppgavelinjen, og velg deretter Åpne volummikser.

  Obs!: Hvis du ikke ser Høyttalere vist, kan den ligge i overflytsområdet. Velg Vis skjulte ikoner for å sjekke. 

 2. Det vises et sett med volumkontroller for enhetene dine. Kontroller at ingen av dem er dempet. Hvis noen av dem er dempet, vises en «x» ved siden av volumkontrollen . Gjør deretter ett av følgende for å oppheve demping:

  • Velg volumkontrollen, og juster til ønsket volumnivå. 

  • Velg ikonet Opphev demping av høytallere.

   Vis volum og standard lydenheter i lydmikseren for Windows 11.

 3. Kontroller enhetsegenskapene for å sørge for at enhetene ikke har blitt deaktivert ved en feiltakelse. Velg Start  > Innstillinger  > System  > Lyd .

 4. Velg Flere lydinnstillinger under Avansert, og velg enten fanen Avspilling(utgang) eller Opptak (inngang).

  Finn egenskaper for lydutgangsenheter i lydinnstillingene for Windows 11.

  Finn egenskaper for lydinngangsenheter i lydinnstillingene for Windows 11.

 5. Velg enheten, og velg deretter Egenskaper.

 6. Kontroller at Bruk denne enheten (aktiver) er valgt fra listen over utgangs- og inngangsenheter ved siden av Enhetsbruk.

  Aktiver lydenheten i høyttaleregenskaper for Windows 11.

Hvis dette ikke løste problemet, går du videre til neste tips.

Maskinvareproblemer kan skyldes drivere som er utdatert eller ikke fungerer. Kontroller at lyddriveren er oppdatert, og oppdater den om nødvendig. Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve å avinstallere lyddriveren (den installeres på nytt automatisk). Hvis dette ikke fungerer, prøver du å bruke den generiske lyddriveren som følger med Windows. Hvis du har lydproblemer etter at du har installert oppdateringer, prøver du å rulle tilbake lyddriveren.

Slik oppdaterer du lyddriveren automatisk:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) oppføringen for lydkortet eller lydenheten, for eksempel hodetelefoner eller høyttalere, velg Oppdater driver og deretter Søk automatisk etter drivere. Følg instruksjonene for å fullføre oppdateringen.

  Høyreklikk på enhetsoppføringen og velg Oppdater driver

  Søk etter lyddrivere i innstillingene for Windows 11.

Hvis Windows ikke finner en ny driver, kan du se etter en på enhetsprodusentens nettsted og følge instruksjonene der. Hvis det ikke fungerer, prøver du å avinstallere lyddriveren.

Slik avinstallerer du lyddriveren:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) oppføringen for lydkortet eller lydenheten, velg Avinstaller enhet, velg Forsøk å slette driverprogramvaren for denne enheten, og velg deretter Avinstaller

  Avinstallere en lydenhet i enhetsbehandling i Windows 11.

 4. Start PC-en på nytt.
   

  Obs!: Sørg for at du lagrer dokumenter og alt annet nåværende arbeid før du starter på nytt.

  • Denne omstarten ber deg automatisk om å installere lyddriveren på PC-en på nytt.

  • Start på nytt ved å velge Start  > På/av  > Start på nytt .

Hvis disse alternativene ikke fungerte, kan du prøve å bruke den generiske lyddriveren som følger med Windows.

Slik bruker du den generiske lyddriveren som følger med Windows:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) oppføringen for lydkortet eller lydenheten, og velg deretter Oppdater driver > Søk på datamaskinen etter driverprogramvare > La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

 4. Velg lydenheten du vil oppdatere driveren for, velg Neste, og følg instruksjonene for å installere den.

  Velg driveren og velg neste for å bruke den generiske lyddriveren

Hvis denne fremgangsmåten ikke løste lydproblemet, går du til enhetsprodusentens nettsted og installerer de nyeste lyddriverne for enheten. Nedenfor finner du et eksempel på en drivernedlastingsside for en lydenhetsprodusent.

Eksempel på Dell-drivere og OEM-nedlasting

Hvis du har lydproblemer etter installasjon av oppdateringer

Hvis lyden fungerte før du kjørte Windows Update, og ikke lenger fungerer, kan du prøve å rulle tilbake lyddriveren.

Slik ruller du tilbake lyddriveren:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) oppføringen for lydkortet eller lydenheten, og velg deretter Egenskaper.

 4. Velg Driver-fanen og deretter Rull driver tilbake.

  Rull tilbake lyddriveren i enhetsbehandling

 5. Les og følg instruksjonene, og velg deretter Ja hvis du vil rulle tilbake lyddriveren.

Hvis tilbakerulling av driveren ikke fungerte eller ikke var et alternativ, kan du prøve å gjenopprette PC-en fra et systemgjenopprettingspunkt.

Gjenopprett PC-en fra et systemgjenopprettingspunkt:

Når Microsoft installerer oppdateringer på systemet, oppretter vi et systemgjenopprettingspunkt i tilfelle det oppstår problemer. Prøv å gjenopprette fra dette punktet og se om det løser lydproblemene. Du finner mer informasjon under «Gjenopprette fra et systemgjenopprettingspunkt» i Gjenopprettingsalternativer i Windows.

Hvis du kobler til en lydenhet – for eksempel hodetelefoner eller høyttalere – ved hjelp av USB eller HDMI, må du kanskje angi enheten som standardenheten.  Hvis du bruker en ekstern skjerm som ikke har innebygde høyttalere, må du kontrollere at skjermen ikke allerede er valgt som standard utgangsenhet. Hvis det er tilfelle, har du ingen lyd. Du kan kontrollere det når du angir standard enhet for lydutgang. Slik gjør du det:   

 1. Velg Start  > Innstillinger  > System  > Lyd .

 2. Velg enheten du vil bruke for avspilling som utdataenhet, i Utdata-delen. Når du velger denne enheten, angir du den også som standard.

Hvis det ikke hjelper å angi lydenheten som standardenhet, går du videre til neste tips for å se flere feilsøkingstips.

Av og til kan aktiverte lydforbedringer føre til lydproblemer. Du kan kanskje løse problemet ved å deaktivere dem. 

 1. Skriv inn kontrollpanel i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg det deretter fra resultatene.

 2. Velg Maskinvare og lyd i Kontrollpanel, og velg deretter Lyd.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) StandardenhetAvspilling-fanen, og velg deretter Egenskaper.

 4. Velg Avansert-fanen og fjern avmerkingen for enten Aktiver lydforbedringer eller Aktiver lydeffekter (avhengig av hvilket alternativ du ser), velg Bruk, og forsøk å spille av på lydenheten.

 5. Hvis dette ikke fungerer, velger og holder du (eller høyreklikker) en annen standardenhet (hvis du har en) på Avspilling-fanen, og velger Egenskaper. Fjern avmerkingen for Aktiver lydforbedringer eller Aktiver lydeffekter (avhengig av hvilket alternativ du ser), velg Bruk, og prøv å spille av lyd på nytt. Gjør dette for hver standardenhet. 

  Slå av lydforbedringer i lydinnstillingene for Windows 11.

Hvis det ikke hjelper å deaktivere lydforbedringer, kan du se flere feilsøkingstips i delen nedenfor.

 1. Skriv inn tjenester i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg elementet fra listen over resultater.

 2. Velg hver av de følgende tjenestene, velg og hold (eller høyreklikk), velg Start på nytt, og velg deretter Ja

  • Windows Audio

  • Windows Audio Endpoint Builder

  • Remote Procedure Call (RPC)

   start lydtjenester på nytt: Windows Audio, Windows-endepunktsbygger og Remote Procedure Call (RPC)

Hvis omstart av disse tjenestene ikke løser problemet, kan du se de neste delene for mer feilsøking.

 1. Skriv inn kontrollpanel i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg det deretter fra resultatene.

 2. Velg Maskinvare og lyd i Kontrollpanel, og velg deretter Lyd.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) StandardenhetAvspilling-fanen, og velg deretter Egenskaper.

 4. Endre innstillingen under StandardformatAvansert-fanen, velg OK og test deretter lydenheten. Hvis det ikke fungerer, kan du prøve å endre innstillingen på nytt.

  Endre innstillingen for lydformat på lydenheten

Hvis det ikke hjelper å prøve ulike lydformater, kan du se flere feilsøkingstips i delene nedenfor.

Mange oppdateringer krever at du starter enheten på nytt.

Slik ser du om du har installert ventende oppdateringer og må starte på nytt:

 1. Lagre arbeidet, og lukk alle åpne programmer.

 2. Velg Start > Av/på . Hvis du har installert ventende oppdateringer, vises alternativer for å Oppdater og start på nytt og Oppdater og avslutt.

 3. Velg ett av disse alternativene for omstart for å installere oppdateringene.

Vil du ha hjelp med Windows Update? Se Feilsøk problemer med oppdatering av Windows.

Hvis det ikke hjelper å starte på nytt, kan du se flere feilsøkingstips i delen nedenfor.

Enkelte lydproblemer kan skyldes et problem med lydsystemets IDT High Definition Audio CODEC. Du kan løse dette med en manuell driveroppdatering der du kan velge lyddriveren du vil bruke.

Obs!: Ikke alle systemer har IDT High Definition Audio CODEC.

Slik kontrollerer du om du har en, og oppdaterer driveren manuelt:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Se etter IDT High Definition Audio CODEC. Hvis den vises, velger og holder du den (eller høyreklikker) og velger Oppdater driver og deretter Søk på datamaskinen etter driverprogramvare > La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

 4. Det vises en liste over forhåndsinstallerte drivere. Velg High Definition Audio Device, og velg deretter Neste.

 1. Velg Start > Innstillinger  > Personvern & sikkerhet.

 2. Velg Mikrofon under Apptillatelser.

 3. Kontroller at vekslebryterne Mikrofontilgang og La apper få tilgang til mikrofonen er slått .

 4. Hvis du har problemer med en bestemt app, ruller du ned til Velg hvilke Microsoft Store-apper som har tilgang til mikrofonen og sørger for at veksleknappen ved siden av denne appen også er .

Hvis flere lydutgangsenheter er tilgjengelige, må du kontrollere at du har valgt den riktige.  Slik gjør du det:

 1. Velg Høyttalere-ikonet på oppgavelinjen.

  Obs!: Hvis du ikke ser Høyttalere vist, kan den ligge i overflytsområdet. Velg Vis skjulte ikoner for å sjekke. 

 2. Velg deretter pilen for å åpne en liste med lydenheter som er koblet til datamaskinen.

 3. Kontroller at lyd spilles av på den lydenheten du foretrekker, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner.

Hvis dette ikke hjelper, kan du fortsette til neste tips.

Feilsøking for lyd kan kanskje løse lydproblemer automatisk.

For å kjøre feilsøkingsverktøyet:

 1. Skriv inn feilsøking for lyd i søkeboksen på oppgavelinjen, velg Finn og løs problemer med lydavspillingen blant resultatene, og velg deretter Neste.

 2. Velg enheten du vil feilsøke, og fortsett deretter gjennom feilsøkingen. 

  velg enheten din i feilsøkingsverktøyet for lyd

Du kan også starte feilsøkingen fra lydinnstillinger. Velg Start > Innstillinger > System  > Lyd  > Feilsøking.

Hvis feilsøkingen ikke hjelper, går du videre til neste tips.

Slik ser du etter oppdateringer:

 1. Velg Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Windows Update > Se etter oppdateringer.

  Åpne Windows Update

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det står «Du er oppdatert», går du til neste tips nedenfor.

  • Hvis det står «Oppdateringer er tilgjengelige», velger du Installer nå.

 3. Velg oppdateringene du vil installere, og velg deretter Installer.

 4. Start PC-en på nytt, og se om lyden fungerer som den skal.

Hvis dette ikke løste problemet, går du videre til neste tips.

Prøv denne fremgangsmåten:

 1. Kontroller tilkoblingen til høyttalere og hodetelefoner og se etter løse ledninger eller kabler. Kontroller at alle ledninger og kabler er koblet til.

 2. Hvis du har flere 5 mm-kontakter å koble til, særlig på et surroundanlegg, kontrollerer du at alle ledninger og kabler er koblet til riktig kontakt.

  • Hvis det er uklart hva som skal kobles til hva, kan du kontakte maskinvareprodusenten eller prøve én utgang om gangen og begynne med de mest åpenbare for å se om de fungerer.

   lydsystem 5 mm-plugger for kabler og ledninger
    

   Obs!: Noen systemer bruker en grønn kontakt for lydutgang og rosa for mikrofoninngang, og andre har etiketten «hodetelefon» eller «mikrofon».


   Grønne utgangs- og rosa inngangskontakter for lydsystem

   lydsystemkontakter for hodetelefoner og mikrofon

 3. Kontroller at strømmen er slått på.

 4. Kontroller at demping ikke er aktivert, og prøv å skru opp alle volumkontrollene.

  Obs!: Noen høyttalere og apper har sine egne volumkontroller. Pass på at du sjekker alle.

 5. Prøv å koble høyttaleren og hodetelefonene til en annen USB-port.

 6. Det er mulig at høyttalerne ikke fungerer når hodetelefonene er koblet til. Koble fra hodetelefonene og se om det hjelper.

Hvis du fortsatt har lydproblemer, kan du se de neste avsnittene for ytterligere feilsøking.

Kontroller at lydenhetene ikke er dempet eller deaktivert.

 1. Velg og hold (eller høyreklikk) Høyttalere-ionet på oppgavelinjen, og velg deretter Åpne volummikser.

  Obs!: Hvis du ikke ser Høyttalere vist, kan den ligge i overflytsområdet. Velg Vis skjulte ikoner for å sjekke. 

 2. Det vises et sett med volumkontroller for enhetene dine. Kontroller at ingen av dem er dempet. Hvis noen av dem er dempet, vises en rød sirkel med en linje gjennom ved siden av volumkontrollen. I så fall velger du volumkontrollen for å slå lyden på. 

  Volummikser med dempede volumkontroller

 3. Kontroller enhetsegenskapene for å sørge for at enhetene ikke har blitt deaktivert ved en feiltakelse. Velg Start  > Innstillinger  > System  > Lyd .

 4. Velg lydenheten, og velg deretter Enhetsegenskaper. Pass på at du velger Enhetsegenskaper for både utgangs- og inngangsenhetene.  

  kobling til egenskaper for utdataenhet for lyd i lydmenyen

  kobling til egenskaper for inndataenhet for lyd i lydmenyen

 5. Kontroller at det ikke er merket av for Deaktiver for utgangs- og inngangsenhetene.

  Avmerkingsboks for deaktiverte enhetsegenskaper

Hvis dette ikke løste problemet, går du videre til neste tips.

Maskinvareproblemer kan skyldes drivere som er utdatert eller ikke fungerer. Kontroller at lyddriveren er oppdatert, og oppdater den om nødvendig. Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve å avinstallere lyddriveren (den installeres på nytt automatisk). Hvis dette ikke fungerer, prøver du å bruke den generiske lyddriveren som følger med Windows. Hvis du har lydproblemer etter at du har installert oppdateringer, prøver du å rulle tilbake lyddriveren.

Slik oppdaterer du lyddriveren automatisk:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) oppføringen for lydkortet eller lydenheten, for eksempel hodetelefoner eller høyttalere, velg Oppdater driver og deretter Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare. Følg instruksjonene for å fullføre oppdateringen.

  Høyreklikk på enhetsoppføringen og velg Oppdater driver

  søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare for å oppdatere lyddriveren

Hvis Windows ikke finner en ny driver, kan du se etter en på enhetsprodusentens nettsted og følge instruksjonene der. Hvis det ikke fungerer, prøver du å avinstallere lyddriveren.

Slik avinstallerer du lyddriveren:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Høyreklikk på oppføringen for lydkortet eller lydenheten, velg Avinstaller enhet, velg avmerkingsboksen Slett driverprogramvaren for denne enheten, og velg deretter Avinstaler.

  Slett driverprogramvaren for denne enheten, og avinstaller

 4. Start PC-en på nytt.

  • Obs! Sørg for at du lagrer dokumenter og alt annet nåværende arbeid før du starter på nytt.

  • Denne omstarten ber deg automatisk om å installere lyddriveren på PC-en på nytt.

  • Start på nytt ved å velge Start  > På/av  > Start på nytt .

Hvis disse alternativene ikke fungerte, kan du prøve å bruke den generiske lyddriveren som følger med Windows.

Slik bruker du den generiske lyddriveren som følger med Windows:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) oppføringen for lydkortet eller lydenheten, og velg deretter Oppdater driver > Søk på datamaskinen etter driverprogramvare > La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

 4. Velg lydenheten du vil oppdatere driveren for, velg Neste, og følg instruksjonene for å installere den.

  Velg driveren og velg neste for å bruke den generiske lyddriveren

Hvis denne fremgangsmåten ikke løste lydproblemet, går du til enhetsprodusentens nettsted og installerer de nyeste lyddriverne for enheten. Nedenfor finner du et eksempel på en drivernedlastingsside for en lydenhetsprodusent.

Eksempel på Dell-drivere og OEM-nedlasting

Hvis du har lydproblemer etter installasjon av oppdateringer

Hvis lyden fungerte før du kjørte Windows Update, og ikke lenger fungerer, kan du prøve å rulle tilbake lyddriveren.

Slik ruller du tilbake lyddriveren:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) oppføringen for lydkortet eller lydenheten, og velg deretter Egenskaper.

 4. Velg Driver-fanen og deretter Rull driver tilbake.

  Rull tilbake lyddriveren i enhetsbehandling

 5. Les og følg instruksjonene og velg deretterJahvis du ønsker å rulle tilbake lyddriveren.

Hvis tilbakerulling av driveren ikke fungerte eller ikke var et alternativ, kan du prøve å gjenopprette PC-en fra et systemgjenopprettingspunkt.

Gjenopprett PC-en fra et systemgjenopprettingspunkt:

Når Microsoft installerer oppdateringer på systemet, oppretter vi et systemgjenopprettingspunkt i tilfelle det oppstår problemer. Prøv å gjenopprette fra dette punktet og se om det løser lydproblemene. Du finner mer informasjon under «Gjenopprette fra et systemgjenopprettingspunkt» i Gjenopprettingsalternativer i Windows.

Hvis du kobler til en lydenhet – for eksempel hodetelefoner eller høyttalere – ved hjelp av USB eller HDMI, må du kanskje angi enheten som standardenheten.  Hvis du bruker en ekstern skjerm som ikke har innebygde høyttalere, må du kontrollere at skjermen ikke allerede er valgt som standard utgangsenhet. Hvis den er det, har du ingen lyd. Du kan kontrollere det når du angir standard enhet for lydutgang. Slik gjør du det:   

 1. Skriv inn kontrollpanel i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg det deretter fra resultatene.

 2. Velg Maskinvare og lyd i Kontrollpanel, og velg deretter Lyd.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) oppføringen for lydenheten på Avspilling-fanen , velg Angi som standardenhet, og velg deretter OK.

  angi lydenheten som standardenhet

Hvis det ikke hjelper å angi lydenheten som standardenhet, går du videre til neste tips for å se flere feilsøkingstips.

Av og til kan aktiverte lydforbedringer føre til lydproblemer. Du kan kanskje løse problemet ved å deaktivere dem. 

 1. Skriv inn kontrollpanel i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg det deretter fra resultatene.

 2. Velg Maskinvare og lyd i Kontrollpanel, og velg deretter Lyd.

 3. I Avspilling-fanen trykker og holder du (eller høyreklikker) Standardenhet og velger deretter Egenskaper.

 4. Velg enten avmerkingsboksen Deaktiver alle forbedringer eller Deaktiver alle lydeffekter (avhengig av hvilket alternativ du ser) på Forbedringer-fanen, velg OK og prøv å spill av på lydenheten.

 5. Hvis dette ikke fungerer, velger og holder du (eller høyreklikker) en annen standardenhet (hvis du har en) på Avspilling-fanen , og deretter velger du Egenskaper. Velg enten avmerkingsboksen Deaktiver alle forbedringer eller Deaktiver alle lydeffekter (avhengig av hvilket alternativ du ser) på Forbedringer-fanen, velg OK og prøv å spille av lyd på nytt. Gjør dette for hver standardenhet.

  deaktivere alle forbedringer eller lydeffekter

Hvis det ikke hjelper å deaktivere lydforbedringer, kan du se flere feilsøkingstips i delen nedenfor.

 1. Skriv inn tjenester i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg elementet fra listen over resultater.

 2. Velg hver av de følgende tjenestene, høyreklikk, og velg deretter Start på nytt:

  • Windows Audio

  • Windows Audio Endpoint Builder

  • Remote Procedure Call (RPC)

   start lydtjenester på nytt: Windows Audio, Windows-endepunktsbygger og Remote Procedure Call (RPC)

Hvis omstart av disse tjenestene ikke løser problemet, kan du se de neste delene for mer feilsøking.

 1. Skriv inn kontrollpanel i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg det deretter fra resultatene.

 2. Velg Maskinvare og lyd i Kontrollpanel, og velg deretter Lyd.

 3. Velg og hold (eller høyreklikk) StandardenhetAvspilling-fanen, og velg deretter Egenskaper.

 4. Endre innstillingen under StandardformatAvansert-fanen, velg OK og test deretter lydenheten. Hvis det ikke fungerer, kan du prøve å endre innstillingen på nytt.

  Endre innstillingen for lydformat på lydenheten

Hvis det ikke hjelper å prøve ulike lydformater, kan du se flere feilsøkingstips i delene nedenfor.

Mange oppdateringer krever at du starter enheten på nytt.

Slik ser du om du har installert ventende oppdateringer og må starte på nytt:

 1. Lagre arbeidet, og lukk alle åpne programmer.

 2. Velg Start > Av/på . Hvis du har installert ventende oppdateringer, vises alternativer for å Oppdater og start på nytt og Oppdater og avslutt.

 3. Velg ett av disse alternativene for omstart for å installere oppdateringene.

Vil du ha hjelp med Windows Update? Se Feilsøk problemer med oppdatering av Windows.

Hvis det ikke hjelper å starte på nytt, kan du se flere feilsøkingstips i delen nedenfor.

Enkelte lydproblemer kan skyldes et problem med lydsystemets IDT High Definition Audio CODEC. Du kan løse dette med en manuell driveroppdatering der du kan velge lyddriveren du vil bruke.

Obs!: Ikke alle systemer har IDT High Definition Audio CODEC.

Slik kontrollerer du om du har en, og oppdaterer driveren manuelt:

 1. I søkefeltet på oppgavelinjen skriver du inn enhetsbehandling og velger den fra resultatene.

 2. Velg pilen ved siden av Lyd, video og spillkontrollere for å utvide delen.

 3. Se etter IDT High Definition Audio CODEC. Hvis den vises, velger og holder du den (eller høyreklikker) og velger Oppdater driver og deretter Søk på datamaskinen etter driverprogramvare > La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

 4. Det vises en liste over forhåndsinstallerte drivere. Velg High Definition Audio Device, og velg deretter Neste.

 1. Velg Start  > Innstillinger > Personvern , og velg deretter Mikrofon på den venstre menyen.

 2. Velg Endre under Gi tilgang til mikrofonen på denne enheten. Kontroller at veksleknappen er .

 3. Hvis du har problemer med en bestemt app, ruller du ned til Velg hvilke Microsoft Store-apper som har tilgang til mikrofonen og sørger for at veksleknappen ved siden av denne appen er også.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×